Editörler : gubaz
10 Temmuz 2020 09:56

idarehukukcusu48
Aday Memur

Dahası da var.

TSK YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği ile 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliği esaslarına göre ayırma sicili düzenlenmek suretiyle başlatılmış olan disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ayırma işlemleri kapsamındaki dosyalar; ayırma sicil belgelerine ekli bulunan ayırma işlemine esas bilgi ve belgeler, yetkili komutanlığın personel başkanlığınca varsa eksikleri tamamlanarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden tanzim edilir. Bu dosyalar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yüksek disiplin kurulları tarafından karara bağlanır.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih :12 Nisan 2014 CUMARTESİ

Bu tarihe kadar eğer hakkınızda bir disiplin soruşturması açıldı ise Yüksek Disiplin K urulu karara bağlar. Onun dışında yetki alanı dışında kalır. :Bana soruşturma şubat 2015 te açıldı.

:Neresinden tutsam elde kalıyor. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Olan ailene ve sana oluyor. İhraç oldun diye öcü gibi bakıyor herkes.5 sene oldu koskoca 5 sene.ne adam akıllı bir iş bulabildim ne de birgün huzur buldum.

10 Temmuz 2020 14:36

Turhan06
Şef

TSK disiplin kanunu Disiplin soruşturması veya tahkikatın adli soruşturma veya kovuşturmadan bağımsızlığı

MADDE 5 ? (1) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.

tsk içişnde bu madde geçerli


idarehukukcusu48, 4 hafta önce - Alıntıya git
TSK yönetmeliği farklı demek ki? Zamanaşımı 5 yılmış. DMK 127. maddeye göre disiplin cezası verme zamanaşımı süresi 2 yıl.
10 Temmuz 2020 15:41

idarehukukcusu48
Aday Memur
TSK yönetmeliği farklı demek ki? Zamanaşımı 5 yılmış. DMK 127. maddeye göre disiplin cezası verme zamanaşımı süresi 2 yıl.
Turhan06, 3 hafta önce - Alıntıya git

beş yıl değil 1 yıl

10 Temmuz 2020 20:31

elbetbirgün22
Aday Memur
son kararı bakan verdiğine göre bakanın tarihi olur
Tayfunsah, 2 ay önce - Alıntıya git
Reis senin konu ne oldu bir foruma yazmıştın uzu. Adli ve idari olarak bir konu vardı??
Toplam 24 mesaj
 
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?