Editörler : gubaz
25 Haziran 2020 17:08   


Kabahatler Kanunundan para cezası polisliğe engel mi

2 sene önce yaptım bir hata ve escort bir bayana gittim evinden çıkarken polisler çevirdi ve beni emniyete götürüp ifademi alıp kabahatden idari para cezası kestiler orada sordum polislere memuriyete herhangi bir engel teşkil etmeyeceğini sadece idari bir ceza olduğunu söylediler size sorum şu seneye pomem mülakatlarına gideceğim hedefim polis olmak başarılı olursam güvenlik soruşturmasından geçeceğim aldığım idari para cezası güvenlik soruşturması veya arşiv taramasında görünürmü görünürse eğer elenmeme sebep olurmu?

26 Haziran 2020 10:15

adaydiplomat89
Aday Memur

eskorta gidine ceza mı veriliyormuş?

26 Haziran 2020 14:30

dejavu217
Aday Memur
kabahatler kanununa gore yazılan cezanın trafik para cezasından hiç bir farkı yoktur.sadece kabahatin işlendiği zamanda yasal yerleşim yerinin bulunduğu vergi dairesi kayıtlarına geçer eğer odemzse öderse sıkıntı yok kayıtlara geçmez idari para cezasi ödenmediği zman vergi cezsi gibi olur vergi mahremiyeti gereği hiç bir kurun bilgi alamaz vergi dairesinden escort kadına gidildiği zman hıfzı sihhadan kesilir ceza son günlerde koranadan dolayı kesilen cezadan hiç bir farkı yok
27 Haziran 2020 12:38

Süleyman Yalçın34
Aday Memur
Emniyetin giriş yönetmelik şartlarında fuhuş yapılan yerlerde bekleyicilik, aracılık vs yazan bir madde var... Bu maddeyi incele, çıkacağını düşünmüyorum çıkarsa da sıkıntı yani... Süs diye madde ekleyeceklerini de düşünmüyorum. Ayrıca sen suçu kabullenmeyip cezaya itiraz etsen, eski arkadaşımı ziyarete gittim vs deseydin cezadan yırtma şansın da olurdu geçmiş olsun
29 Haziran 2020 23:43

revenge01
Aday Memur
Güvenlik soruşturması yönetmeliğini oku. Kişinin ahlaki durumu diyor. Eskort ile ahlak yan yana olamayacağın den soruşturman olumsuz olacak. Kumardan idari para cezası alan birisi memur olmamıştı.
29 Haziran 2020 23:44

revenge01
Aday Memur
kabahatler kanununa gore yazılan cezanın trafik para cezasından hiç bir farkı yoktur.sadece kabahatin işlendiği zamanda yasal yerleşim yerinin bulunduğu vergi dairesi kayıtlarına geçer eğer odemzse öderse sıkıntı yok kayıtlara geçmez idari para cezasi ödenmediği zman vergi cezsi gibi olur vergi mahremiyeti gereği hiç bir kurun bilgi alamaz vergi dairesinden escort kadına gidildiği zman hıfzı sihhadan kesilir ceza son günlerde koranadan dolayı kesilen cezadan hiç bir farkı yok
dejavu217, 1 ay önce - Alıntıya git
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğini okumanızı tavsiye ediyorum.
30 Haziran 2020 11:25

Yol Gösteren
Şef

İdari para cezaları memuriyete engel bir durum teşkil etmez.

Polis Meslek Yüksek okulları Giriş Yönetmeliği nin 8. maddesi şöyledir. Adaylarda aranılacak nitelikler

MADDE 8 (1) Yüksek okullara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.b) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Lise ve dengi okul mezunu olmak.c) (Mülga:RG-6/6/2015-29378)ç) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.d) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (ç) bendinde belirlenen puanın en az % 80?ini almış olmak.e) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG-3/9/2018-30524) 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,f) (Mülga:RG-26/3/2013-28599)g) (Değişik:RG-26/3/2013-28599) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.ğ) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.h) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ı) (Mülga:RG-6/6/2015-29378)i) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak .j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak .k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.l) (Mülga:RG-6/6/2015-29378)m) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak n) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. o) (Ek:RG-6/6/2015-29378) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

yönetmelikte ki bekleyicilik yanlış anlaşılmasın.. fuhuş yapılan eve gidip orada sıra beklemek değildir.. :)))

belirttiğim gibi anlatılan olay bir suç değil, kabahat olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle zaten ortada hapis cezasının söz konusu olmadığı gözetildiğinde bu madde yönünden endişelenilmesi yersizdir.

Ancak Devlet memuru iken bu kabahati işlemek 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller: başlıklı 125. maddesinde uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve meslekten çıkarma halleri belirtilmiştir.657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre disiplin cezası verilebilir...

30 Haziran 2020 12:24

Medreseli.47
Aday Memur
Güvenlik soruşturması yönetmeliğini oku. Kişinin ahlaki durumu diyor. Eskort ile ahlak yan yana olamayacağın den soruşturman olumsuz olacak. Kumardan idari para cezası alan birisi memur olmamıştı.
revenge01, 1 ay önce - Alıntıya git

İdari para cezası memurluğa engel değildir arkadaşınız kurumu nedir bilmiyorum ama kumardan idari para cezasından değil başka şeyden memur olamamış

30 Haziran 2020 14:36

revenge01
Aday Memur

İdari para cezası memurluğa engel değildir arkadaşınız kurumu nedir bilmiyorum ama kumardan idari para cezasından değil başka şeyden memur olamamış


Medreseli.47, 1 ay önce - Alıntıya git
Çarşı ve mahalle bekçisi. Güvenlik soruşturman yapılırken kumar, eskort kaydı olunca soruşturman olumsuz oluyor buda ilk atamada sorun. Memur ile memurluğa başvuran kişi arasında çok fark var. İdare olumsuz güvenlik soruşturması olan birisini kabul etmeyebilir.
03 Temmuz 2020 21:28

yakuzas
Aday Memur
Çarşı ve mahalle bekçisi. Güvenlik soruşturman yapılırken kumar, eskort kaydı olunca soruşturman olumsuz oluyor buda ilk atamada sorun. Memur ile memurluğa başvuran kişi arasında çok fark var. İdare olumsuz güvenlik soruşturması olan birisini kabul etmeyebilir.
revenge01, 1 ay önce - Alıntıya git
Bu kumar olarak dediğiniz şey nedir ? Yasadışı bahis falan mı ?
Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?