Editörler : gubaz
09 Temmuz 2020 01:16   


İdare Mahkemesi YD Red Hususu
Meslekten Çıkarma (Egm) kararına karşı İdare Mahkesinene karşı açtığım davada YD red geldi, YD kararları genelde böylemi çıkıyor yoksa Esas ta karar verilirken de Red gelmesi yüksek ihtimal mi? Esas ta hiç şansımız yok mu? Tecrübeli yada bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi. Allah herkesin yardımcısı olsun
09 Temmuz 2020 01:57

Yol Gösteren
Şef

Yürütmenin durdurulması kararı verirken aranan şart

Danıştay veya idari mahkemeler, bir işlem ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verirken;

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç (veya imkânsız) zararların doğacak olması

İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

şartlarının birlikte gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmakta ve iki şartın birlikte gerçekleşmediği kanaatine varıldığında ise yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmektedir.

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin Mahkeme kararlarında, hukuka aykırılığı açık olan işlemin hangi bakımdam telafisi güç veya imkansız zararlar doğuracağı da belirtilmektedir.

Öte yandan, işlem hukuka açıkça aykırı olsa bile, bu işlemin telafisi güç veya imkansız zararlar doğurmayacağı değerlendirildiğinde, Mahkemeler tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmemektedir.

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğması durumu uygulamada daha çok yıkım kararı verilen hallerde karşımıza çıkmaktadır. Bu durum Danıştay veya idari mahkemeler tarafından uygulanmakla etkisi tükenecek bir işlem olarak görülür. Uygulamada yıkımla ilgili dosyalarda yürütmenin durdurulması talebi varsa idari mahkemeler bunu ivedi olarak inceler. Genellikle idarenin savunması alınmaksızın bu işlemin yürütmesi durdurulur. Uygulamada uygulanmakla etkisi tükenecek işlem olarak görülen bir diğer işlem de öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasıdır. Bu hallerde de idarenin savunması alınmadan işlemin yürütmesi durdurulur. Örnekler çoğaltılabilir.

Burada uygulamada karşılaşılan bir duruma daha dikkat çekmekte fayda var. Uygulamada içeriği parasal hak, özlük hakları, para cezaları vs. olan işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasının istendiği görülmektedir. Bilinmelidir ki, Danıştay veya idari mahkemeler böyle bir işlemin telafisi güç ve imkânsız zararlar doğurmayacağını belirterek yürütmenin durdurulması istemini reddetmektedirler. Bunun gerekçesi de şudur Dava sonunda işlemin iptaline karar verildiğinde davacı bütün haklarını faiziyle geri alabilecektir.

İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olma durumu yürütmenin durdurulmasının bir diğer şartıdır. Bilindiği gibi bir idari işlemin iptali, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olmasına bağlıdır. Bu açılardan bir hukuka aykırılık varsa ve diğer şart da gerçekleşmişse işlemin yürütmesi durdurulur. Örneğin, vali tarafından verilebilecek bir disiplin cezasının belediye başkanı tarafından verilmesi, bu işlemin yetki yönünden sakatlanmasına neden olur.

Bu şartların gerçekleşmemesi nedeniyle verilen yürütmenin durdurulmasının reddi kararı, davanın da reddedileceği anlamına gelmez. Dava sonunda mahkeme, işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olduğuna kanaat getirirse işlemi iptal eder.

09 Temmuz 2020 02:33

elbetbirgün22
Aday Memur

Yürütmenin durdurulması kararı verirken aranan şart

Danıştay veya idari mahkemeler, bir işlem ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verirken;

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç (veya imkânsız) zararların doğacak olması

İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

şartlarının birlikte gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmakta ve iki şartın birlikte gerçekleşmediği kanaatine varıldığında ise yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmektedir.

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin Mahkeme kararlarında, hukuka aykırılığı açık olan işlemin hangi bakımdam telafisi güç veya imkansız zararlar doğuracağı da belirtilmektedir.

Öte yandan, işlem hukuka açıkça aykırı olsa bile, bu işlemin telafisi güç veya imkansız zararlar doğurmayacağı değerlendirildiğinde, Mahkemeler tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmemektedir.

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğması durumu uygulamada daha çok yıkım kararı verilen hallerde karşımıza çıkmaktadır. Bu durum Danıştay veya idari mahkemeler tarafından uygulanmakla etkisi tükenecek bir işlem olarak görülür. Uygulamada yıkımla ilgili dosyalarda yürütmenin durdurulması talebi varsa idari mahkemeler bunu ivedi olarak inceler. Genellikle idarenin savunması alınmaksızın bu işlemin yürütmesi durdurulur. Uygulamada uygulanmakla etkisi tükenecek işlem olarak görülen bir diğer işlem de öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasıdır. Bu hallerde de idarenin savunması alınmadan işlemin yürütmesi durdurulur. Örnekler çoğaltılabilir.

Burada uygulamada karşılaşılan bir duruma daha dikkat çekmekte fayda var. Uygulamada içeriği parasal hak, özlük hakları, para cezaları vs. olan işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasının istendiği görülmektedir. Bilinmelidir ki, Danıştay veya idari mahkemeler böyle bir işlemin telafisi güç ve imkânsız zararlar doğurmayacağını belirterek yürütmenin durdurulması istemini reddetmektedirler. Bunun gerekçesi de şudur Dava sonunda işlemin iptaline karar verildiğinde davacı bütün haklarını faiziyle geri alabilecektir.

İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olma durumu yürütmenin durdurulmasının bir diğer şartıdır. Bilindiği gibi bir idari işlemin iptali, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olmasına bağlıdır. Bu açılardan bir hukuka aykırılık varsa ve diğer şart da gerçekleşmişse işlemin yürütmesi durdurulur. Örneğin, vali tarafından verilebilecek bir disiplin cezasının belediye başkanı tarafından verilmesi, bu işlemin yetki yönünden sakatlanmasına neden olur.

Bu şartların gerçekleşmemesi nedeniyle verilen yürütmenin durdurulmasının reddi kararı, davanın da reddedileceği anlamına gelmez. Dava sonunda mahkeme, işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olduğuna kanaat getirirse işlemi iptal eder.


Yol Gösteren, 4 hafta önce - Alıntıya git
Emek verip o kadar açıklama yapmışsınız elinize sağlık teşekkür ederim, idari açıdan aldığım ihraç karar maddesini müfettiş adli olarakta 4483 olur aldı, fakat adli olarak idareden ihraç olduğum maddeden değilde daha hafif bir sevk maddesinden iddianame düzenlendi yani kısacası adli sen bu suçu işlememişsim dedi ama o maddeden ihraç oldum daha hafif bir maddeden iddianame düzenledi oda zaten disiplin mevzuatında yok ayrı adli olarakta inşallah beraat alacağım, ama öyle bir durumki adli olarak beraat alınca idareden aldığım ceza maddesi başka olduğu için etki etmeyecek gibi geliyor bana aynı eylem ama 2 farklı tür suç maddesi gelde şaşırma Allah yardımcımız olsun kimsenin emekleri boşa çıkmasın ama haksızsamda iade olmayım.
09 Temmuz 2020 02:58

Yol Gösteren
Şef
Emek verip o kadar açıklama yapmışsınız elinize sağlık teşekkür ederim, idari açıdan aldığım ihraç karar maddesini müfettiş adli olarakta 4483 olur aldı, fakat adli olarak idareden ihraç olduğum maddeden değilde daha hafif bir sevk maddesinden iddianame düzenlendi yani kısacası adli sen bu suçu işlememişsim dedi ama o maddeden ihraç oldum daha hafif bir maddeden iddianame düzenledi oda zaten disiplin mevzuatında yok ayrı adli olarakta inşallah beraat alacağım, ama öyle bir durumki adli olarak beraat alınca idareden aldığım ceza maddesi başka olduğu için etki etmeyecek gibi geliyor bana aynı eylem ama 2 farklı tür suç maddesi gelde şaşırma Allah yardımcımız olsun kimsenin emekleri boşa çıkmasın ama haksızsamda iade olmayım.
elbetbirgün22, 4 hafta önce - Alıntıya git

Danıştay Başkanlığı kararlarında Anılan suçun Türk Ceza Kanunda tanımlanmış olması nedeniyle disiplin suçunu işlediği iddia edilen kişinin bu suçu işleyip işlemediği ancak ceza mahkemesince verilecek karar ile belirleneceği sonucuna varmıştır (16.D 2015/6306E,2015/4109K 5.D 2016/15433E,2017/21093K 12.D 2016/7885E, 2017/4849K)

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) da bir kararında, ... kişi hakkında delil yetersizliğine dayalı dahi olsa, üzerine atılı suç nedeniyle beraat veya henüz yargılamaya başlanılmadan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi durumunda, ceza yargılamasına konu eylemin gerçekleştirildiğinden hareketle tesis edilen idari işlemlerin yargısal denetiminde, ceza yargılamasına konu olan eylemin sübut bulduğu yönünde ya da bu eylemin kasıtlı gerçekleştirdiği şeklinde bir kanaatten hareket edilerek karar verilmesi masumiyet karinesi ile bağdaşmayacak ve hukuken yerinde olmayacaktır. Zira, ceza yargılaması sonucunda kişinin kastının bulunmadığı nın belirtildiği bir eylemde, İdare Mahkemesi nin kastının bulunduğuna karar verebilmesi hukuken mümkün değildir. Sonuç alarak, ceza davası dışında fakat ceza davasına konu olan eylemler nedeniyle devam eden idari uyuşmazlıklarda, kişi hakkında beraat kararı verilmiş olmasına rağmen, beraat kararının sorgulanması masumiyet karinesi ile çelişir. gerekçesine yer vererek aksi yöndeki Mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. ( Danıştay İDDK nın 5.2.2015 tarih ve E:2013/4988, K:2015/242 sayılı kararı)

09 Temmuz 2020 12:45

elbetbirgün22
Aday Memur

Danıştay Başkanlığı kararlarında Anılan suçun Türk Ceza Kanunda tanımlanmış olması nedeniyle disiplin suçunu işlediği iddia edilen kişinin bu suçu işleyip işlemediği ancak ceza mahkemesince verilecek karar ile belirleneceği sonucuna varmıştır (16.D 2015/6306E,2015/4109K 5.D 2016/15433E,2017/21093K 12.D 2016/7885E, 2017/4849K)

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) da bir kararında, ... kişi hakkında delil yetersizliğine dayalı dahi olsa, üzerine atılı suç nedeniyle beraat veya henüz yargılamaya başlanılmadan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi durumunda, ceza yargılamasına konu eylemin gerçekleştirildiğinden hareketle tesis edilen idari işlemlerin yargısal denetiminde, ceza yargılamasına konu olan eylemin sübut bulduğu yönünde ya da bu eylemin kasıtlı gerçekleştirdiği şeklinde bir kanaatten hareket edilerek karar verilmesi masumiyet karinesi ile bağdaşmayacak ve hukuken yerinde olmayacaktır. Zira, ceza yargılaması sonucunda kişinin kastının bulunmadığı nın belirtildiği bir eylemde, İdare Mahkemesi nin kastının bulunduğuna karar verebilmesi hukuken mümkün değildir. Sonuç alarak, ceza davası dışında fakat ceza davasına konu olan eylemler nedeniyle devam eden idari uyuşmazlıklarda, kişi hakkında beraat kararı verilmiş olmasına rağmen, beraat kararının sorgulanması masumiyet karinesi ile çelişir. gerekçesine yer vererek aksi yöndeki Mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. ( Danıştay İDDK nın 5.2.2015 tarih ve E:2013/4988, K:2015/242 sayılı kararı)


Yol Gösteren, 4 hafta önce - Alıntıya git
Hocam peki İşin ilginç kısmı şu şimdi idare olarak aldığım ceza ve adli olarak olan dava ayrı ahlaksız maddeler oldu beraat alsam ne kadar etkili olur ki??
09 Temmuz 2020 12:49

elbetbirgün22
Aday Memur
Hocam peki İşin ilginç kısmı şu şimdi idare olarak aldığım ceza ve adli olarak olan dava ayrı ahlaksız maddeler oldu beraat alsam ne kadar etkili olur ki??
elbetbirgün22, 4 hafta önce - Alıntıya git
İşin ilginç kısmı şu şimdi idare olarak aldığım ceza ve adli olarak olan dava ayrı düzeltiyorum ALAKASIZ (olacak yanlış yazmışım) maddeler oldu beraat alsam ne kadar etkili olur ki??
10 Temmuz 2020 18:24

Yol Gösteren
Şef
İşin ilginç kısmı şu şimdi idare olarak aldığım ceza ve adli olarak olan dava ayrı düzeltiyorum ALAKASIZ (olacak yanlış yazmışım) maddeler oldu beraat alsam ne kadar etkili olur ki??
elbetbirgün22, 4 hafta önce - Alıntıya git

Böyle sana yol gösteremem ki?

ADLİ YÖNDEN TCK HANGİ MADDEDEN KOVUŞTURMA DEVAM EDİYOR..

İDARİ YÖNDEN HANGİ MADDEDEN İHRAÇ VERDİLER...

bunları bilmeden sorunu cevaplayamam ki... KAL SAĞLICAKLA...

10 Temmuz 2020 20:28

elbetbirgün22
Aday Memur

Böyle sana yol gösteremem ki?

ADLİ YÖNDEN TCK HANGİ MADDEDEN KOVUŞTURMA DEVAM EDİYOR..

İDARİ YÖNDEN HANGİ MADDEDEN İHRAÇ VERDİLER...

bunları bilmeden sorunu cevaplayamam ki... KAL SAĞLICAKLA...


Yol Gösteren, 3 hafta önce - Alıntıya git
Haklısınız hocam saçma bir soru olmuş kusura bakmayın, Adli olarak görevi kötüye kullanma, kişi mağduriyeti olmuş denmiş, çıkar yada devleti zarara uğratma yok denmiş. Halbuki mağduriyet somut olarak yok sadece beyan var delil olmadan sadece ifade, zaten sadece beyan üzerine kovuşturma devam ediyor İdari olarak polnette yetkisiz sorgulama yapma ama kendi şifre ve sicille konu bu hocam , bununla alakalı emsal var mı hocam
10 Temmuz 2020 20:33

Yol Gösteren
Şef
Haklısınız hocam saçma bir soru olmuş kusura bakmayın, Adli olarak görevi kötüye kullanma, kişi mağduriyeti olmuş denmiş, çıkar yada devleti zarara uğratma yok denmiş. Halbuki mağduriyet somut olarak yok sadece beyan var delil olmadan sadece ifade, zaten sadece beyan üzerine kovuşturma devam ediyor İdari olarak polnette yetkisiz sorgulama yapma ama kendi şifre ve sicille konu bu hocam , bununla alakalı emsal var mı hocam
elbetbirgün22, 3 hafta önce - Alıntıya git

7068 SAYLI KANUNUN HANGİ MADDESİ?

10 Temmuz 2020 20:35

elbetbirgün22
Aday Memur

7068 SAYLI KANUNUN HANGİ MADDESİ?


Yol Gösteren, 3 hafta önce - Alıntıya git
aa maddesi meslekten çıkarma cezası olan kısımda
10 Temmuz 2020 20:58

Yol Gösteren
Şef

İdare mahkemesine dava açmışsın... avukatın gereğini yapmıştır..

7068 sayılı Kanununun

(6) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

aa) Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek.

disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde hukuka aykırı olarak kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak denilmekte olup, bu kelimeyi kasıtlı olmadan bir anlık gafletle gayri ihtiyari sorgulama yapmış olan kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletilmesi hukuka aykırıdır.

her ne kadar bu sorgulama yapılmış olsa da bu bilgileri herhangi bir kimseyle paylaştığınıza dair dosyada bilgi-belge var mı? maddenin devamında bu bilgileri paylaşmak ibaresi bulunmakta olup, Meslekten Çıkarma Cezası verilebilmesi için sadece sorgulama yapmış olmak yeterli değildir. Bu bilgilerin paylaşılması durumunda maddedeki bütünlüğün sağlanmış olacağı kuşkusuzdur. Başka bir deyişle ilgili maddede sorgulama yapmak, bu bilgileri paylaşmak fiillerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin kötü bir niyetle alındığı iddiası ile bu bilgilerin başkalarına sızdırıldığı iddiası kanıtlanmış mıdır? kayıtları değiştirme veya silme işlemi gerçekleşmiş midir? sorgulama yaptığın bilgilerle ilgili kişi zarara uğramış mıdır? bu zarar sadece maddi anlamda değil.. manevi olarak ta zarar var mıdır? sorgulama sonucu haksız menfaat var mıdır?

10 Temmuz 2020 21:10

elbetbirgün22
Aday Memur

İdare mahkemesine dava açmışsın... avukatın gereğini yapmıştır..

7068 sayılı Kanununun

(6) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

aa) Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek.

disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde hukuka aykırı olarak kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak denilmekte olup, bu kelimeyi kasıtlı olmadan bir anlık gafletle gayri ihtiyari sorgulama yapmış olan kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletilmesi hukuka aykırıdır.

her ne kadar bu sorgulama yapılmış olsa da bu bilgileri herhangi bir kimseyle paylaştığınıza dair dosyada bilgi-belge var mı? maddenin devamında bu bilgileri paylaşmak ibaresi bulunmakta olup, Meslekten Çıkarma Cezası verilebilmesi için sadece sorgulama yapmış olmak yeterli değildir. Bu bilgilerin paylaşılması durumunda maddedeki bütünlüğün sağlanmış olacağı kuşkusuzdur. Başka bir deyişle ilgili maddede sorgulama yapmak, bu bilgileri paylaşmak fiillerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin kötü bir niyetle alındığı iddiası ile bu bilgilerin başkalarına sızdırıldığı iddiası kanıtlanmış mıdır? kayıtları değiştirme veya silme işlemi gerçekleşmiş midir? sorgulama yaptığın bilgilerle ilgili kişi zarara uğramış mıdır? bu zarar sadece maddi anlamda değil.. manevi olarak ta zarar var mıdır? sorgulama sonucu haksız menfaat var mıdır?


Yol Gösteren, 3 hafta önce - Alıntıya git
Hocam şöyle söyliyim zaten yayıldığını yada verildiğine dair bilgi belge yok çünkü bana maddesi ilk virgüle kadar olan kısmında sorgulama yapmak. Buraya kadar suç maddesi yazılmış kararda sadece ilk cümle var ondan dolayı, zaten ben devamında yer alan kısımlar yazmıyor bile ondna dolayı yayma verme silme yok. Sızıdırlma yok, maddi zarar yok menfaat yok kamu zararı yok sadece bakılması adli olarak mağduriyet denmiş o kadar, dediğim gibi idari kısmıds sadece sorgulama yapmak. Bu kadar
10 Temmuz 2020 21:14

elbetbirgün22
Aday Memur

İdare mahkemesine dava açmışsın... avukatın gereğini yapmıştır..

7068 sayılı Kanununun

(6) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

aa) Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek.

disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde hukuka aykırı olarak kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak denilmekte olup, bu kelimeyi kasıtlı olmadan bir anlık gafletle gayri ihtiyari sorgulama yapmış olan kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletilmesi hukuka aykırıdır.

her ne kadar bu sorgulama yapılmış olsa da bu bilgileri herhangi bir kimseyle paylaştığınıza dair dosyada bilgi-belge var mı? maddenin devamında bu bilgileri paylaşmak ibaresi bulunmakta olup, Meslekten Çıkarma Cezası verilebilmesi için sadece sorgulama yapmış olmak yeterli değildir. Bu bilgilerin paylaşılması durumunda maddedeki bütünlüğün sağlanmış olacağı kuşkusuzdur. Başka bir deyişle ilgili maddede sorgulama yapmak, bu bilgileri paylaşmak fiillerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin kötü bir niyetle alındığı iddiası ile bu bilgilerin başkalarına sızdırıldığı iddiası kanıtlanmış mıdır? kayıtları değiştirme veya silme işlemi gerçekleşmiş midir? sorgulama yaptığın bilgilerle ilgili kişi zarara uğramış mıdır? bu zarar sadece maddi anlamda değil.. manevi olarak ta zarar var mıdır? sorgulama sonucu haksız menfaat var mıdır?


Yol Gösteren, 3 hafta önce - Alıntıya git
Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak. Ceza maddesi bu yazıyor hocam
11 Temmuz 2020 21:57

elbetbirgün22
Aday Memur

İdare mahkemesine dava açmışsın... avukatın gereğini yapmıştır..

7068 sayılı Kanununun

(6) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

aa) Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek.

disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde hukuka aykırı olarak kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak denilmekte olup, bu kelimeyi kasıtlı olmadan bir anlık gafletle gayri ihtiyari sorgulama yapmış olan kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletilmesi hukuka aykırıdır.

her ne kadar bu sorgulama yapılmış olsa da bu bilgileri herhangi bir kimseyle paylaştığınıza dair dosyada bilgi-belge var mı? maddenin devamında bu bilgileri paylaşmak ibaresi bulunmakta olup, Meslekten Çıkarma Cezası verilebilmesi için sadece sorgulama yapmış olmak yeterli değildir. Bu bilgilerin paylaşılması durumunda maddedeki bütünlüğün sağlanmış olacağı kuşkusuzdur. Başka bir deyişle ilgili maddede sorgulama yapmak, bu bilgileri paylaşmak fiillerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin kötü bir niyetle alındığı iddiası ile bu bilgilerin başkalarına sızdırıldığı iddiası kanıtlanmış mıdır? kayıtları değiştirme veya silme işlemi gerçekleşmiş midir? sorgulama yaptığın bilgilerle ilgili kişi zarara uğramış mıdır? bu zarar sadece maddi anlamda değil.. manevi olarak ta zarar var mıdır? sorgulama sonucu haksız menfaat var mıdır?


Yol Gösteren, 3 hafta önce - Alıntıya git
Hocam emsal karar yada benzer olay bilginiz var mı avukat tutamadım ben hukukçu bir arkadaşım dilekçe yazdı öyle mahkeme açtım. EK beyan olarak sunabileceğim gözünüze çarpan bir şey eklenince faydası olcka yada emsal kararlar İyi çalışmalar hocam
Toplam 13 mesaj
 
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?