Editörler : gubaz
16 Temmuz 2020 01:51   


Raporluyken İl Dışına Çıkmak Suç Mudur?

Ameliyat Sebebiyle İsritahat raporu alındığında, rapor süresi çalışılan il sınırları içerisinde mi geçirilmelidir? İl dışına cikilirsa cezası var mıdır?

16 Temmuz 2020 02:03

laststation
Aday Memur

Il sınırları içinde olmak gerekir hele bu zamanlarda hiç tavsiye etmem olur da olur. Ancak resmî izinli olma durumunda başka bir ilde olabiliyorsun

16 Temmuz 2020 03:52

Caulerpa
Memur

Il sınırları içinde olmak gerekir hele bu zamanlarda hiç tavsiye etmem olur da olur. Ancak resmî izinli olma durumunda başka bir ilde olabiliyorsun


laststation, 8 ay önce - Alıntıya git

Bilgi için teşekkür ederim hocam. Yalnız yorumdan ziyade yasak olduğuna ve cezai müeyyide gerektigine dair bir madde Mevcut mudur?

22 Temmuz 2020 23:19

Caulerpa
Memur

Güncel

28 Temmuz 2020 22:22

balarest
Genel Müdür

Güncel


Caulerpa, 8 ay önce - Alıntıya git
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7inci maddesinde; " "Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur. kısaca gayrı resmi gidiersiniz. kuruma haber vermezsiniz
01 Ağustos 2020 08:17

a.yalcin.65
Memur
izinsiz il dışına çıkamazsınız, il dışında geçirmek istiyorum şeklinde izin talebiniz gerekir.. aksi halde yaptırımı vardir
01 Ağustos 2020 15:00

Caulerpa
Memur
izinsiz il dışına çıkamazsınız, il dışında geçirmek istiyorum şeklinde izin talebiniz gerekir.. aksi halde yaptırımı vardir
a.yalcin.65, 7 ay önce - Alıntıya git

Merhaba yaptırımla ilgili kanun/yönetmelik maddesi var mıdır?

01 Ağustos 2020 23:56

tekniker41
Yasaklı
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7inci maddesinde; " "Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur. kısaca gayrı resmi gidiersiniz. kuruma haber vermezsiniz
balarest, 7 ay önce - Alıntıya git
Hastalık izni ile istirahat raporu farklı bir kavram. İstirahat raporunu doktor veriyor. İdari yönetici değil. Kaldı ki arkadaş ameliyat olmuş . Bir raporu var. Ameliyatlı olduğuna dair raporu olan birini hiç bir yönetici raporlu olduğu süre içinde göreve çağırmayacağı için il dışına gitmesinde sıkıntı yok. Sizin belirttiğiniz ancak idari izin veya idarenin farklı bir nedenle verdiği izin için geçerli olur. O durumda çalışanı her an işe çağırma durumu vardır ve bunun içinde görev bölgesi içinde olmalıdır.
02 Ağustos 2020 08:44

Ogrenen Birey
Aday Memur
izinsiz il dışına çıkamazsınız, il dışında geçirmek istiyorum şeklinde izin talebiniz gerekir.. aksi halde yaptırımı vardir
a.yalcin.65, 7 ay önce - Alıntıya git
Tam sallamasyon atmaca :)
02 Ağustos 2020 08:47

Ogrenen Birey
Aday Memur
Soruyu soran değerli arkadaşım. Sıhhi izinli iken istediğin çekilde istediğin yere gidebilirsin. Şehir dışı olayı rapor alırken işler. Mesai saatlari içerisinde görevde olman gereken gün görev mahali dışında istirahat raporu alamazsın. Görev mahali kavramını da açıp sen araştır artık :) Sıhhi iznin idarece verildikten sonra istegin her şeyi yapmakta özgürsün. Ayrıca sıhhi izinli iken göreve de çağıramazlar
03 Ağustos 2020 00:57

Caulerpa
Memur
Hastalık izni ile istirahat raporu farklı bir kavram. İstirahat raporunu doktor veriyor. İdari yönetici değil. Kaldı ki arkadaş ameliyat olmuş . Bir raporu var. Ameliyatlı olduğuna dair raporu olan birini hiç bir yönetici raporlu olduğu süre içinde göreve çağırmayacağı için il dışına gitmesinde sıkıntı yok. Sizin belirttiğiniz ancak idari izin veya idarenin farklı bir nedenle verdiği izin için geçerli olur. O durumda çalışanı her an işe çağırma durumu vardır ve bunun içinde görev bölgesi içinde olmalıdır.
tekniker41, 7 ay önce - Alıntıya git

Gayet net bir açıklama olmuş. Teşekkür ederim.

Toplam 10 mesaj