Editörler : Mehmet Balci
30 Temmuz 2020 22:56   


Tercih yapacaklar için yalan yanlış bilmeden 1 yıl ceza yersin diyenleri aldırmadan bunu okuyun
Arkadaşlar şimdi yönetmelik belli. Bu 2020/1 tercihlerinde sözleşmeli personel alımı da var 657 kadrolu memur alımı da var. 1-) Eğer atanacağınız kadro sözleşmeli personel veya kit kadrolarından bir düz memurluk kadrosu ise daha üst bir ünvana geçmek için istediğiniz zaman istifa edebilirsiniz unutmayın ama sadece unvan değişikliğinde sorunsuz geçebilirsiniz 2-) Eğer atanacağınız kadro 657 memur kadrosu ise üst bir ünvan olsa bile direk geçemezsiniz, geçmek için istifa edersiniz bu şekilde de 6 ay ya da 1 yıl (tam emin değilim süreden) gibi bir süre atama işleminiz yapılmaz. Tüm atamaların asli budur. Başka yazılanlara inanmayın.
31 Temmuz 2020 00:52

tg26
Kapalı

Bir üst ünvansa hiç bekleme yapmadan geçersin

31 Temmuz 2020 01:00

bbmuhendis
Memur

Bir üst ünvansa hiç bekleme yapmadan geçersin


tg26, 4 gün önce - Alıntıya git
657 memurda olmuyor işte
31 Temmuz 2020 01:04

tg26
Kapalı
657 memurda olmuyor işte
bbmuhendis, 4 gün önce - Alıntıya git

657/4b sözleşmeli personel çalıştırma esaslarına göre açıktan alımla sözleşmeli memurdan yine açıktan alımla 657/4b sözleşmeli mühendisliğe beklemeden geçerken, 4a memurluktan 4a mühendisliğe rahat geçersin. Bu arada kaç defa tercih yaptın merak ediyorum

31 Temmuz 2020 01:15

bbmuhendis
Memur

657/4b sözleşmeli personel çalıştırma esaslarına göre açıktan alımla sözleşmeli memurdan yine açıktan alımla 657/4b sözleşmeli mühendisliğe beklemeden geçerken, 4a memurluktan 4a mühendisliğe rahat geçersin. Bu arada kaç defa tercih yaptın merak ediyorum


tg26, 4 gün önce - Alıntıya git
Madde 97 - (Değişik madde: 29/11/1984 - KHK 243/17 md.) Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar. Bu maddeye göre; 1- Usulüne uygun istifa edenler (yani yazılı olarak başvurduktan sonra başvurularının kabul edilmesini veya yerine bir memur atanmasını bekleyenler) 6 ay boyunca, 2- Usulüne uygun istifa etmeyenler yani çekilmiş sayılanlar 1 yıl boyunca (Çekilmiş sayılma hali dört tanedir: a-Başka bir yerdeki göreve atananlardan 62. maddede belirtilen sürelerde görevlerine başlamayanlar, b- Yurtdışına gönderilmiş olup, görevlerinin bitiminde süresi içinde işe başlamayanlar, c- Kadrosu kaldırılmış olup, başka bir memuriyete atanmış olanlardan süresi içinde görevine başlamayanlar, d- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde göreve başlanılmayanlar veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, e- Görevi terk edip bu terki 10 gün devam edenler) 3- Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Buna uymayanlar 3 yıl boyunca, 4- Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta olup, yerine birisi atanana kadar görevde kalması gerekirken buna uymayanlar hiçbir surette, hem daha önce çalıştığı kurumda hem de diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışamaz. Yukarıdaki açıklamamızda görüleceği üzere, en iyi halde, usulüne uygun istifa etmiş olan devlet memuru 6 ay sonra memur olarak yeniden başvurabilmektedir. Bu nedenle önemle vurgulamak istiyoruz. İstifa eden devlet memuru en az 6 ay boyunca hiçbir kamu kurumunda memur olarak görev alamaz. Kamu kurumlarının bunu tespit edemeyeceğini düşünerek bu uygulamaya aykırı hareket edenler (yani bugün memur olarak A kurumunda çalışırken ertesi gün istifa ederek KPSS ile yerleştiği örneğin mühendis kadrosunda göreve başlayanlar) bu durumlarının tespit edilmesi halinde görevlerini kaybederler.
31 Temmuz 2020 01:16

bbmuhendis
Memur
Kamu kurumlarının bunu tespit edemeyeceğini düşünerek bu uygulamaya aykırı hareket edenler (yani bugün memur olarak A kurumunda çalışırken ertesi gün istifa ederek KPSS ile yerleştiği örneğin mühendis kadrosunda göreve başlayanlar) bu durumlarının tespit edilmesi halinde görevlerini kaybederler
31 Temmuz 2020 01:20

tg26
Kapalı
Madde 97 - (Değişik madde: 29/11/1984 - KHK 243/17 md.) Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar. Bu maddeye göre; 1- Usulüne uygun istifa edenler (yani yazılı olarak başvurduktan sonra başvurularının kabul edilmesini veya yerine bir memur atanmasını bekleyenler) 6 ay boyunca, 2- Usulüne uygun istifa etmeyenler yani çekilmiş sayılanlar 1 yıl boyunca (Çekilmiş sayılma hali dört tanedir: a-Başka bir yerdeki göreve atananlardan 62. maddede belirtilen sürelerde görevlerine başlamayanlar, b- Yurtdışına gönderilmiş olup, görevlerinin bitiminde süresi içinde işe başlamayanlar, c- Kadrosu kaldırılmış olup, başka bir memuriyete atanmış olanlardan süresi içinde görevine başlamayanlar, d- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde göreve başlanılmayanlar veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, e- Görevi terk edip bu terki 10 gün devam edenler) 3- Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Buna uymayanlar 3 yıl boyunca, 4- Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta olup, yerine birisi atanana kadar görevde kalması gerekirken buna uymayanlar hiçbir surette, hem daha önce çalıştığı kurumda hem de diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışamaz. Yukarıdaki açıklamamızda görüleceği üzere, en iyi halde, usulüne uygun istifa etmiş olan devlet memuru 6 ay sonra memur olarak yeniden başvurabilmektedir. Bu nedenle önemle vurgulamak istiyoruz. İstifa eden devlet memuru en az 6 ay boyunca hiçbir kamu kurumunda memur olarak görev alamaz. Kamu kurumlarının bunu tespit edemeyeceğini düşünerek bu uygulamaya aykırı hareket edenler (yani bugün memur olarak A kurumunda çalışırken ertesi gün istifa ederek KPSS ile yerleştiği örneğin mühendis kadrosunda göreve başlayanlar) bu durumlarının tespit edilmesi halinde görevlerini kaybederler.
bbmuhendis, 4 gün önce - Alıntıya git

Bir üst ünvan ifadesi nerede

31 Temmuz 2020 01:20

mr.wednesday01
Aday Memur

kadrolu memurluktan kadrolu mühendisliğe geçişte usulüne göre istifa edilirse 6 ay bekleme süresi var.

aday memurken istifa edilirse 1 yıl bekleme süresi var. kadrolu memurluğu tercih edecek mühendisler iyi düşünsün. kadrolu düz memurluğa girmesi kolay, çıkması biraz zor. :)

31 Temmuz 2020 01:22

bbmuhendis
Memur

Bir üst ünvan ifadesi nerede


tg26, 4 gün önce - Alıntıya git
Son cümle
31 Temmuz 2020 01:30

tg26
Kapalı

Keşke maddeyi herhangi bir siteden kopyala yapıştır yapmadan direk mevzuat.gov.trden getirseydin. İşin içine kopyala yapıştır yaptığın sitenin yorumu girince bir garip oluyor

31 Temmuz 2020 01:35

tg26
Kapalı

kadrolu memurluktan kadrolu mühendisliğe geçişte usulüne göre istifa edilirse 6 ay bekleme süresi var.

aday memurken istifa edilirse 1 yıl bekleme süresi var. kadrolu memurluğu tercih edecek mühendisler iyi düşünsün. kadrolu düz memurluğa girmesi kolay, çıkması biraz zor. :)


mr.wednesday01, 4 gün önce - Alıntıya git

Peki 4b memurluktan uzman yardımcılığına yada 4a mühendisliğe geçişte bekleme süresi var mı

31 Temmuz 2020 09:01

mercan1982
Şef

Peki 4b memurluktan uzman yardımcılığına yada 4a mühendisliğe geçişte bekleme süresi var mı


tg26, 4 gün önce - Alıntıya git

yok diye biliyorum. 4b yani sözleşmeliden istifa ettikten sonra ertesi gün 4a kadrosuna başlayabilirsin.

31 Temmuz 2020 10:37

İnşmüh90
Aday Memur
Kamu kurumlarının bunu tespit edemeyeceğini düşünerek bu uygulamaya aykırı hareket edenler (yani bugün memur olarak A kurumunda çalışırken ertesi gün istifa ederek KPSS ile yerleştiği örneğin mühendis kadrosunda göreve başlayanlar) bu durumlarının tespit edilmesi halinde görevlerini kaybederler
bbmuhendis, 4 gün önce - Alıntıya git
Algı mı yapıyorsunuz insanların düz memurluk yazmayıp kit yazması için sürekli bu yanlış mesajları atıyorsunuz ikisininde kuralı mevzuatta açık açık yazıyor
31 Temmuz 2020 10:42

bbmuhendis
Memur
Algı mı yapıyorsunuz insanların düz memurluk yazmayıp kit yazması için sürekli bu yanlış mesajları atıyorsunuz ikisininde kuralı mevzuatta açık açık yazıyor
İnşmüh90, 4 gün önce - Alıntıya git
Kardeşim ne algısı. yazıyı arat Google'dan görürsün. memurlar.net paylaşmış oradan kopyaladım.
31 Temmuz 2020 11:00

alfie
Aday Memur
Madde 97 - (Değişik madde: 29/11/1984 - KHK 243/17 md.) Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar. Bu maddeye göre; 1- Usulüne uygun istifa edenler (yani yazılı olarak başvurduktan sonra başvurularının kabul edilmesini veya yerine bir memur atanmasını bekleyenler) 6 ay boyunca, 2- Usulüne uygun istifa etmeyenler yani çekilmiş sayılanlar 1 yıl boyunca (Çekilmiş sayılma hali dört tanedir: a-Başka bir yerdeki göreve atananlardan 62. maddede belirtilen sürelerde görevlerine başlamayanlar, b- Yurtdışına gönderilmiş olup, görevlerinin bitiminde süresi içinde işe başlamayanlar, c- Kadrosu kaldırılmış olup, başka bir memuriyete atanmış olanlardan süresi içinde görevine başlamayanlar, d- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde göreve başlanılmayanlar veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, e- Görevi terk edip bu terki 10 gün devam edenler) 3- Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Buna uymayanlar 3 yıl boyunca, 4- Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta olup, yerine birisi atanana kadar görevde kalması gerekirken buna uymayanlar hiçbir surette, hem daha önce çalıştığı kurumda hem de diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışamaz. Yukarıdaki açıklamamızda görüleceği üzere, en iyi halde, usulüne uygun istifa etmiş olan devlet memuru 6 ay sonra memur olarak yeniden başvurabilmektedir. Bu nedenle önemle vurgulamak istiyoruz. İstifa eden devlet memuru en az 6 ay boyunca hiçbir kamu kurumunda memur olarak görev alamaz. Kamu kurumlarının bunu tespit edemeyeceğini düşünerek bu uygulamaya aykırı hareket edenler (yani bugün memur olarak A kurumunda çalışırken ertesi gün istifa ederek KPSS ile yerleştiği örneğin mühendis kadrosunda göreve başlayanlar) bu durumlarının tespit edilmesi halinde görevlerini kaybederler.
bbmuhendis, 4 gün önce - Alıntıya git
yazıyı okudum yalnız yazının orjinalinde üst kadro dahi olsa geçemez diye birşey yok sadece parantez içerisinde bir yorum koyup ordan yola çıkarak söylemissin ama üst kadroya geçişte bildiğim kadarıyla öyle bir durum yok.
31 Temmuz 2020 12:19

tg26
Kapalı
yazıyı okudum yalnız yazının orjinalinde üst kadro dahi olsa geçemez diye birşey yok sadece parantez içerisinde bir yorum koyup ordan yola çıkarak söylemissin ama üst kadroya geçişte bildiğim kadarıyla öyle bir durum yok.
alfie, 4 gün önce - Alıntıya git

Bende üst kadro diye bir ifade görmedim. Adama sormuştum kaç defa tercih yaptın diye o soruma bele cevap vermedi

31 Temmuz 2020 12:20

tg26
Kapalı
Kardeşim ne algısı. yazıyı arat Google'dan görürsün. memurlar.net paylaşmış oradan kopyaladım.
bbmuhendis, 4 gün önce - Alıntıya git

Kaç defa tercih yaptın bu arada. O soruma niye cevap vermedin

31 Temmuz 2020 12:21

bbmuhendis
Memur

Bende üst kadro diye bir ifade görmedim. Adama sormuştum kaç defa tercih yaptın diye o soruma bele cevap vermedi


tg26, 4 gün önce - Alıntıya git
Kardeşim 10 defa tercih yapsam ne fark eder bir defa yapsam ne fark eder. Okuduğum şeyi atıyorum size. Kaç defa tercih yaptın diyorsun
31 Temmuz 2020 12:25

tg26
Kapalı
Kardeşim 10 defa tercih yapsam ne fark eder bir defa yapsam ne fark eder. Okuduğum şeyi atıyorum size. Kaç defa tercih yaptın diyorsun
bbmuhendis, 4 gün önce - Alıntıya git

Her okuduğuna inanırsan işimiz var

31 Temmuz 2020 12:31

bbmuhendis
Memur

Her okuduğuna inanırsan işimiz var


tg26, 4 gün önce - Alıntıya git
Kardeşim yazma lütfen. Memurlar.net kendisi paylaşmış forumdan rastgele birinden aldığım yazı değil.
31 Temmuz 2020 12:37

tg26
Kapalı
Kardeşim yazma lütfen. Memurlar.net kendisi paylaşmış forumdan rastgele birinden aldığım yazı değil.
bbmuhendis, 4 gün önce - Alıntıya git

Maddeler hakkında yapılmış yorumları yazacağına sadece maddeleri yaz. 657 sayılı devlet memurları kanunun ilgili maddelerinin yorum yapılmamış hallerini paylaş. Kaç yaşındasın da bana kardeşim diyorsun

Toplam 32 mesaj
 
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?