Editörler : ÇOTANAK
30 Mart 2022 01:45

ParsAlknglu
Aday Memur

1937 ? Ankara?da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı.

1937 ? Urfa?da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı.

1937 ? Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı.

1937 ? Denizbank kuruldu.

1937 ? İstanbul ve Trakya Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1937 ? Diyarbakır ? Cizre Demiryolu açıldı.

1937 ? Yozgat Termo-Elektrik Santralı hizmete verildi

1938 ? Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı.

1938 ? İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.

1938 ? Ankara Radyoevi hizmete girdi.

1938 ? Divriği Demir Madenleri üretime başladı.

1938 ? Bursa Merinos Fabrikası faaliyete geçti.

1938 ? Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı.

1938 ? Türk askerleri Hatay?a girdi.

1938 ? Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1938 ? Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1938 ? Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı.

1938 ? İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı.

1938 ? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu.

1938 ? Sivas ? Erzincan demiryolu açıldı.

1938 ? Giresun?da Fiskobirlik kuruldu.

1939 ? Ergani Bakır İşletmesi hizmete girdi.

1939 ? Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı.

1939 ? İstanbul?da yabancıların işlettiği Tramvay Şirketi tesislerini hükümete devretti.

1939 ? İstanbul?daki Tünel İşletmesi tüm tesislerini hükümete devretti.

1939 ? Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

1939 ? Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.

1939 ? Sivas Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu.

1939 ? Aydın?da 4000 köylüye toprak dağıtıldı.

1939 ? İstanbul?da İETT kurıldu.

1939 ? Fransız askerleri Hatay?dan çıkartıldı, Hatay Türkiye?ye katıldı.

1939 ? Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi.

1939 ? Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

1939 ? Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi.

1939 ? Milli Piyango İdaresi kuruldu.

1939 ? Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.

1939 ? İlk Türk denizaltısı Haliç?te denize indirildi.

1939 ? Sivas ? Erzurum demiryolu açıldı. (Cumhuriyetin ilk 15 yılında yapılan demiryolu 3.000 km.ye ulaştı.)

1939 ? Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı.

1939_Hatay Anadolu topraklarına katıldı.

1940 ? Kozabirlik kuruldu.

1940 ? Türk Petrol Şirketi kuruldu.

1940 ? Köy Enstitüleri kuruldu. (Toplam sayısı 21?i bulan köy enstitüleri 1954 yılında Adnan Menderes Hükümeti tarafından tamamen kapatıldı.)

1940 ? İstanbul Radyo İstasyonu hizmete girdi.

1940 ? Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu.

1940 ? Haliçte yapılan İkinci Türk denizaltısı donanmaya katıldı.

1940 ? Taksim Gezi Parkı İstanbul?da açıldı.

1940 ? Eğitim amaçlı Halk Odaları kuruldu. İlk etapta 141 Halk Odası açıldı.

1940 ? Ankara?da Milli Halk Kütüphanesi Açıldı.

1940 ? Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu.

1941 ? Gebere Barajı açıldı.

1941 ? Petrol Ofisi kuruldu.

1941 ? Türk Hava Kurumu Ankara?da uçak fabrikası kurdu.

1941 ? THY Yurtiçi uçuş merkezlerini 11?e çıkardı.

1941 ? Elazığ?da Cüzzam Hastanesi açıldı.

30 Mart 2022 01:46

ParsAlknglu
Aday Memur

1940 ? Ankara?da Milli Halk Kütüphanesi Açıldı.

1940 ? Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu.

1941 ? Gebere Barajı açıldı.

1941 ? Petrol Ofisi kuruldu.

1941 ? Türk Hava Kurumu Ankara?da uçak fabrikası kurdu.

1941 ? THY Yurtiçi uçuş merkezlerini 11?e çıkardı.

1941 ? Elazığ?da Cüzzam Hastanesi açıldı.

1942 ? Ankara Etimesgut?ta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı.

1942 ? Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

1942 ? İlköğretim seferberliği başladı.

1942 ? Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü açıldı.

1942 ? Dalaman ve Hatay Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu.

1942 ? Bursa, Denizli, Mersin, Çorum ve Urfa?da Kız Sanat Enstitüleri açıldı.

1942 ? İlk büyük Türk ilaç fabrikası Eczacıbaşı İlaç Fabrikası Levent?te açıldı.

1942 ? Atatürk Devrim Müzesi açıldı.

1943 ? Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsası Kanunu kabul edildi.

1943 ? Zonguldak ? Kozlu demiryolu açıldı.

1943 ? İstanbul?da Atatürk Bulvarı açıldı.

1943 ? Ankara?da Gençlik Parkı açıldı.

1943 ? Diyarbakır ? Batman Demiryolu açıldı.

1943 ? Seyhan Regülatörü açıldı.

1943 ? Sivas Çimento Fabrikası açıldı.

1943 ? İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü kuruldu.

1943 ? İstanbul?da Yıldız Parkı açıldı.

1943 ? Ankara Fen Fakültesi açıldı.

1944 ? Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) kuruldu.

1944 ? İzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi.

1944 ? İzmit Selüloz Fabrikaları işletmeye alındı.

1944 ? Türk Hava Kurumu?nun Ankara?daki uçak fabrikasında 140 eğitim uçağı, ambulans uçakları ve çok sayıda planör üretildi. (Ankara, Kayseri ve Eskişehir?deki Uçak ve Uçak Motoru Fabrikalarının tamamı 1950?li yıllarda Adnan Menderes hükümeti tarafından kapatılmıştır.)

1944 ? İzmit?te Gazete ve Sigara Kağıdı Fabrikası açıldı.

1944 ? Yeşilköy?de yerli sermaye ile üretilen ilk Türk özel yolcu uçağının denemesi yapıldı.

1944 ? Anıtkabir?in temeli atıldı.

1944 ? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kuruldu.

1944 ? Mersin Limanı hizmete açıldı.

1944 ? Gaziantep Havaalanı açıldı.

1944 ? Fevzipaşa ? Malatya, Diyarbakır ? Kurtalan demiryolu hizmete girdi.

1944 ? Sakarya?da Ziraat Alet ve Makinaları Fabrikası üretime başladı

1944 ? İzmir?de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu açıldı.

1945 ? Şirketi Hayriye devlet tarafından satın alındı.

1945 ? Türkiye Birleşmiş Milletler?e kurucu üye olarak katıldı.

1945 ? İskenderun Limanı hizmete girdi.

1945 ? Türkiye ilk defa yerli ampul üretimine başladı.

1945 ? Balıkesir, Van, Rize, Erzurum, Erzincan ve Çankırı?da lise ve enstitüler açıldı.

1945 ? Çiftçiyi ve Köylüyü Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

1945 ? Ormanlar koruma amacıyla devletin mülkiyetine geçti.

1945 ? İstanbul -Londra, İstanbul ? Paris uçak seferleri başladı.

1946 ? İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.

1946 ? İşçi Sigortaları Kurumu yürürlüğe girdi.

1946 ? İstanbul ? Ankara arasında yataklı tren seferleri başladı.

1946 ? Ankara Üniversitesi kuruldu.

1946 ? Elazığ Tekel Şarap Fabrikası açıldı.

1946 ? İstanbul ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1946 ? Türkiye?nin ilk çok partili seçimleri yapıldı.

1947 ? Heybeliada Senatoryumu hizmete girdi.

1947 ? İstanbul Açıkhava Tiyatrosu açıldı.

1947 ? İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu kabul edildi.

1947 ? Palu ? Genç demiryolu açıldı.

30 Mart 2022 01:47

ParsAlknglu
Aday Memur

1947 ? Rize Çay Fabrikası hizmete girdi.

1947 ? Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi.

1947 ? İstanbul?da İnönü Stadyumu açıldı.

1948 ? Köprüağzı ? Maraş demiryolu açıldı. (Açılan son demiryolu hattı oldu, 1950 DP-Adnan Menderes hükümetinden itibaren demiryolu yapımları durduruldu.)

1948 ? Çatalağzı Termik Santralı hizmete girdi.

1948 ? Türkiye Milli Talebe Federasyonu kuruldu.

1948 ? Milli Kütüphane hizmete girdi.

1948 ? Ankara Etimesgut?ta kurulan Uçak Motor Fabrikası hizmete girdi.

1949 ? Porsuk Barajı açıldı.

1949 ? Emekli Sandığı kuruldu.

1949 ? Türkiye İnsan Hakları Bildirgesini onayladı.

1949 ? Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1949 ? İstanbul?da Kartal- Yalova araba vapuru hattı açıldı.

1949 ? Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Filyos?ta açıldı.

1949 ? Muş?ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu.

1949 ? Murgul Bakır İşletmeleri üretime başladı.

1949 ? Türkiye Avrupa Konseyi?ne kabul edildi.

Not:

30 Mart 2022 01:56

ParsAlknglu
Aday Memur

Bu kurumların azımsanmayacak bi kısmı duruyor tarihleri vs arşivdedir veya bizzat CHP'nin kurmuş olduğu bu kurumlara gidip kapısından tarihini okuyabilirsiniz şimdi soru ş akpnin çakılı çivisi var mı? Akp iki yoldan başka ne yaptı? Chpnin yaptıklarının 10 da 1 i değil 100 de 1 ini yapabildi mi? Akp hiçbir şey yapmadığı gibi olanı sattı,boş propagandayla yıllarca beyni yıkanmış kişilerin kafasına TCDDyi THYyi yıksan molozun altında da kalsa hiçbir şey yapılmadı demeye devam eder çünkü amaç başka vatan hainleri er ya da geç bedel öder hdp pkk,fetö zırvalığına girmeyelim bunlar terörist oğlu teröristtir chpli değilim vatansever, Türkçüyüm vatan hainliği sadece pkk,hdpyi desteklemek değil fetöyü desteklemek değil herhangi bi cemaati desteklemek Suriyeli işgaline destek vermektir bunların hepsi vatan hainliğinin doruk noktasıdır nankörlükte bunlardan biri Atatürk'e edilen hakaretlerin bedeli olur burasi Türkiye Cumhuriyeti kurucusu dili milleti bellidir araplar biraz palazlandı diye şımarmamalı çok üzülürler,çok köpek Türk'ü Türkiye Cumhuriyetini araplaştırmaya çalıştı düşük bir yaşam formu ancak Türk'ün kölesi olur, boş hayaller kurmayın.

30 Mart 2022 14:01

fazilet-83
Başbakan Müsteşarı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
Toplam 205 mesaj