Editörler : metin_alkan
04 Eylül 2020 20:01   


Kapalı
Memurlar.net'e kronik rahatsızlıkları bulunan memurlar için çağrımdır

Bu mesajı Memurlar.Net editörlerine, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, diğer bakanlıklarda görev ifa eden kronik rahatsızlığı bulunan engelli memurlar adına iletmek niyetiyle sözlerime başlamak istiyorum..

Covid-19 adı verilen bu lanet hastalığın ülkemizde seyretmeye başladığı sürecin başlangıcında, Cumhurbaşkanlığımız yazısıyla tüm Bakanlıkların inisiyatifine, idari izin hususunda yetki verildi. Ve Bakanlıklar bu bağlamda, engelliler, yaşlılar ve hamilelere Mart ayından Haziran ayı başına dek idari izin hakkı tanıdı.

Haziran ayının ilk haftası, yine resmi makamlar talimatıyla, Aile Hekimliklerinden alınacak Tek Hekim Durum Bildirir Raporu'nun geçerli olduğu ve idari izinin bu şekilde alınabileceği görüşüne varıldı fakat Haziran ayının ikinci haftasının başında bu hüküm yürürlükten kaldırılarak, yerine E-Nabızda geçerli olacak kurallar getirildi. Bu kuralın kaynağında ise Covid-19 Risk grubunda bulunan kişilerin sisteme tanımlaması yapıldı ve riskli olduğu konusunda sistemde böyle bir ibare bulunan kişilere idari izin hakkı tanındı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden bir personelin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazdığı bir dilekçeye ilgili kurum tarafından verilen cevapta ise 02-08 Haziran 2020 tarihleri arasında Aile Hekimliğinden alınan Tek Hekim Durum Bildirir Raporu'nun geçerli olduğu yönünde görüş bildirildi. Hatta bu görüş yazısı Memurlar.Net sitesinde haber olarak yayınlandı.

İşte bu noktada, anlatımlarımı bu ana kadar sabırla okuduysanız, rica ederim bundan sonrasında da aynı sabırı gösterin, okuyun ve görüşlerinizi bildirin...

Ben doğuştan, kronik astım rahatsızlığı bulunan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan bir engelli memurum. Bunun haricinde hipertansiyon ve diyabet hastalıklarım da mevcuttur. Konu hakkında engelli raporum ve muhtelif belgelerim de çoğunluktadır.

Önümüzdeki hafta iş başı yapacağım.Fakat içinde bulunduğumuz çalışma ortamında, çalışma arkadaşlarımızla ortak kullanımda bulunacağımız nesneler var. (tuvalet, yemekhane, tabak, çanak, masa, sandalye, kağıt, kalem, yazıcı vb. çoğu şey)

Bir arada olacağız ve bilhassa yanımızdan geçen kişinin bile bu süreçte Covid-19 hastası olduğu hususunda şüphe içinde olmamız gerektiğinden, bahsi geçen çalışma ortamlarında bu şüpheyi içimizde tutarak bile ihtiyaten kamu alanında topluma ne kadar fayda sağlayacağım konusunda şüphelerim mevcut hatta yüksek. (Çünkü çalıştığım

ortam dahilinde de bu hastalığa yakalananlar oldu ve bununla ilgili dışarıdan da durumunun ne olduğu blinmeden hasta ve ziyaretçi kabulleri yapılıyor, kamu hizmeti esasında)

Kronik astım rahatsızlığım ve diğer rahatsızlıklarım muvacehesinde, hayatımı bir engelli olarak idame ettirme şansım düşük durumdayken, yaşanılan süreçte gerek dışarda, gerekse yukarıda bahsettiğim kavramlar nezdinde, çalışma ortamında bulunmayı açık konuşmak gerekirse ve samimiyetle belirtmek gerekirse sağlığım açısından içime sindiremiyorum. Bulaşıcılık kavramı önplana çıkıyor ve bu nedenle korkuyorum.

Bu konuda hep benden bahsettim.

Diğer bakanlıklarda durum nedir bilmiyorum ama eminim Sağlık Bakanlığı dahilinde benim gibi kronik rahatsızlıkları bulunan engelli memurlar ekseriyetledir.

Hamilelere tanınan idari izin hakkının yüzde biri kadar bile bize bu haktan tanınmamıştır. Hastalıklarımıza rağmen, elimizde, e-nabızda bulunan tüm tanılara, raporlara, engelli raporlarına ve muhtelif belgelere rağmen sırf E-Nabız üzerinde risk durumumuzu belirtir bir ibare görünmüyor diye yok sayılmamız beni ve benim gibi bir çoklarını azami müddette hayal kırıklığına uğratmıştır.

Yaşamaya çalışıyoruz...

Elimizde olan ya da olmayan tüm imkanlar muvacehesinde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz...

İdare kararıyla da, ölmeye mahkum edilmek istemiyoruz...

Memurlar.Nette olsun, farklı sitelerde olsun, idari izin konusunda hakkımızda öne sürülen ithaflardan başlıcaları, yan gelip yattığımız, rahata alıştığımız yönündeydi. Hatta bazı şahıslar böylelerinin memuriyetle ilişiğinin kesilmesi yönünde bile antipatik fikirler üretmekteydi...

Bu memuriyet kavramı, engelli kardeşlerimiz de dahil ve başta olmak üzere hiç birimize kırmızı halılarla altın tepsilerle sunulmadı... Hakkımızı sınavlara girerek, çalışarak, gayret ve özveri göstererek aldık ve memuriyete hak kazandık..

İşte bu noktada bizi memuriyete kabul eden kamu sektörü, hayat dahilinde sıhhi olumsuzluklar nezdinde süreci idame ettirmeye çalışanlardan biri olduğumuzu zaten biliyordu.

Bu meşrepte konuya bakacak olursak, hiç birimizin idari izin konusunda derdi keyfi değil ve aksine pandemi süresince yaşanan olumsuzlukların muhasebesi dahilinde sıhhidir...

Artık yalvarıyorum...

Burada bu haktan mahrum edilen kronik rahatsızlıkları bulunan tüm kamu personelleri adına da bunu üstlenmek istiyorum...

Bize hakkımızı verin,

Resmi makamlar nezdinde, sıhhi durumumuzun mevcudiyeti göz önüne alınarak bir fikir birliğine varılsın ve idari izin hakkından mahrum bırakılmayalım...

Bu demek değildir ki, böyle bir hakka malik olduğumuzda yan gelip yatacağız...

Aksine, günübirlik mesai süresince elimizdeki olanaklarımız dahilinde evden çalışma ile bilgisayarlarımız üzerinden işimizi yapmaya, emek ve gayret göstermeye hazırız...(Nitekim ben ve benim gibiler başından beri bu vaziyette görevimi sürdürmektedirler.)

Memurlar.Net editörlerine ise bu kapsam dahilinde mesajım şudur:

Bu yazılan forum mesajını, sonuna dek sabırla okudukları durumu hasıl ise, bizim için gerekli girişimlerin yapılmasına önayak olsunlar...

Ve bu muvacehede, gerek haber, gerek manşet nasıl olursa, yüksek mercilerin dikkatini çekecek ölçüde bizler için duruş sergilesinler...

Korkuyorum..

Korkuyoruz belki de...

Ve böyle bir süreçte, elimizdeki sıhhi imkanlarla, hatta imkansızlıklarla, bundan fazlasını istemeye de hakkımız ya da haddimiz yok...

Sadece yalvarıyoruz...

İdari izin hakkından bizi mahrum etmesinler ve hakkımızı versinler....

Saygı ve sevgilerle....

04 Eylül 2020 20:06

Selçuk Beyy
Aday Memur
Siz yeni başlıcaksınız anladığım kadarıyla biz 1 haziranda başladık. İdari iznin verilmesi için KDK ve Sendika başkanlarına mesaj attım.
04 Eylül 2020 20:17

promoon
Kapalı
Siz yeni başlıcaksınız anladığım kadarıyla biz 1 haziranda başladık. İdari iznin verilmesi için KDK ve Sendika başkanlarına mesaj attım.
Selçuk Beyy, 6 ay önce - Alıntıya git

Hayır, 3 aydır bu hususta başta emri altinda olduğum idare basta olmak uzere, dilekceyle, mektupla her yönde ve her sekilde başvurmadığım yer kalmadı. Sonuc alamıyorum, reddediliyorum.. bu sebepledir ki bu sitede önplanda olmasi ve konu edinilebilmesi için başlık açtım. 2014 yilinda yaklaşık 2 sene boyunca da engelli memur tayinleri ile ilgili çözümler üretmiş, imece usulü yardimlaşmış, editörler vasıtasıyla durumu gündemde tutmuş, olumlu sonuçlar almıştık. Yine öyle olacağını umuyorum. Bu nedenle, bu vesileyledir ki dondurduğum hesabımi 5 yil sonra yeniden aktif hale getirdim.

04 Eylül 2020 22:00

heiken
Daire Başkanı

Bende sağlıktayım covid-19 risk durumunu belirten e-nabız belgeside alıyorum ama idari izin yok çünki kanser hastası yada organ nakli olmadık veya hamile değiliz.

Kendi şartlarımdan bahsedeyim bende hemen, İl sağlık müdürlüğünde çalışıyorum 25 metrekare odada 6 kişi çalışıyoruz bunlardan birisinin birinci derece ailesinde covid pozitif vakalar var, 2 kişi ise doğrudan pozitif kişilerle temaslı kimseler, filiyasyon ekipleri ile aynı ortak alanları kullanıyoruz, kurumun güvenliğinden temizlikçisine hatta mutemetliğine kadar pozitif vakalar var.

Her gün cumhurbaşkanlığının, sağlık bakanlığının kanun kural koyan devlet büyüklerinin tek kelimeyle bizi unuttuğunu düşünüyorum. Bu süreçte en çok psikolojik olarak yıprandığımı hissediyorum bu unutulmuşluk kaderine terk edilmişlik en çok beni üzüyor net olarak.

04 Eylül 2020 22:01

heiken
Daire Başkanı

Bende sağlıktayım covid-19 risk durumunu belirten e-nabız belgeside alıyorum ama idari izin yok çünki kanser hastası yada organ nakli olmadık veya hamile değiliz.

Kendi şartlarımdan bahsedeyim bende hemen, İl sağlık müdürlüğünde çalışıyorum 25 metrekare odada 6 kişi çalışıyoruz bunlardan birisinin birinci derece ailesinde covid pozitif vakalar var, 2 kişi ise doğrudan pozitif kişilerle temaslı kimseler, filiyasyon ekipleri ile aynı ortak alanları kullanıyoruz, kurumun güvenliğinden temizlikçisine hatta mutemetliğine kadar pozitif vakalar var.

Her gün cumhurbaşkanlığının, sağlık bakanlığının kanun kural koyan devlet büyüklerinin tek kelimeyle bizi unuttuğunu düşünüyorum. Bu süreçte en çok psikolojik olarak yıprandığımı hissediyorum bu unutulmuşluk kaderine terk edilmişlik en çok beni üzüyor net olarak.

04 Eylül 2020 22:27

promoon
Kapalı

Bende sağlıktayım covid-19 risk durumunu belirten e-nabız belgeside alıyorum ama idari izin yok çünki kanser hastası yada organ nakli olmadık veya hamile değiliz.

Kendi şartlarımdan bahsedeyim bende hemen, İl sağlık müdürlüğünde çalışıyorum 25 metrekare odada 6 kişi çalışıyoruz bunlardan birisinin birinci derece ailesinde covid pozitif vakalar var, 2 kişi ise doğrudan pozitif kişilerle temaslı kimseler, filiyasyon ekipleri ile aynı ortak alanları kullanıyoruz, kurumun güvenliğinden temizlikçisine hatta mutemetliğine kadar pozitif vakalar var.

Her gün cumhurbaşkanlığının, sağlık bakanlığının kanun kural koyan devlet büyüklerinin tek kelimeyle bizi unuttuğunu düşünüyorum. Bu süreçte en çok psikolojik olarak yıprandığımı hissediyorum bu unutulmuşluk kaderine terk edilmişlik en çok beni üzüyor net olarak.


heiken, 6 ay önce - Alıntıya git

ifadelerinizde sonuna dek haklısınız..

geri planda kalmamız yani önemsenmiyor oluşumuz aslında durumumuzu yüksek mercilere açıkça ifade edebilecek, bizi savunabilecek bir kavramın olmaması..

vakti evvelinde aynı problemi 2014 yılında engelli memura tayin meselesinde de dile getirmiş fakat sorunlarımızı ilgili kurumlara, birimlere her ne kadar açık yüreklilikle iletmiş olsak da sonuç alamamıştık. ta ki memurlar.net sorunumuzu dile getirene kadar.. editörlerimiz sağolsun, o dönemde bu hususta geç de olsa atak davrandı ve derdimizi hatırlanabilir / görülebilir bir şekilde kamuoyuna ifade edebilmenin yolunu açtı...

işte şimdi içinde bulunduğumuz bu dönemde aynı şekilde sıhhi durumumuzun akıbetini belirleyici bir karar alınması gerekiyor ve bu kararın olumsuz yönde olmasını değil olumlu yönde olmasını istiyorum, istiyoruz... yoksa ileride yaşanacak şeyler durumun vehametini gözler önüne serecek...

başında da ifade etmiştim, biz bu şekilde derdimizi her mecrada dile getirsek de bizim hakkımızda yan gelip yatacaklar, salla başını al maaşını vb. gibi insanı iğrendirecek kavramlar kullananlar da olmuştu, onları bu vesileyle buradan kınıyorum ve diliyorum ki böyle düşünen her kim ise, bizim yaşadığımız sıhhi vehametin içine düşmesinler, tanık olmasınlar...

ben bu başlıkta her türlü çaba ve gayretimle benimle aynı durumda olan ve bu haktan mahrum edilerek zor durumlar yaşayan tüm memurların yanında öncü olacağım... bakanlığa yazdığım mektubun sonucunu bekliyorum, olumlu olduğu takdirde herkese konu hakkında yönlendirme yapacağım hatta şimdi yapayım...

02-08 Haziran tarihleri arasında alınan Aile Hekimliği Tek Hekim Durum Bildirir Raporunu hatırladınız mı? işte ben bu raporu 3 Haziranda almış ve kurumuma dilekçeyle aynı tarihe sunmuştum. Fakat nasıl bir şey oldu bilmiyorum (aslında biliyorum da neyse) raporum muhtemelen Cumhurbaşkanlığının konu hakkındaki son genelgesinin yayımlanmasından sonra -ki bu Haziranın ikinci haftasına denk geliyordu- İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili söz konusu genelgeye göre karar verilmesini kurumun idari amirinin takdirine bırakmış, böylece yeni genelgeye göre dilekçem reddedildi. Eğer dilekçem 8 Haziran öncesi işleme alınmış olsaydı bugün burada bu hususu bana yaşatılan mağduriyeti ortaya koymazdım... Burada aleni bir kasıt olduğunu düşünmüyor değilim ve mağdurum...

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden bir personelin Bakanlığa yazdığı bir mektupta / dilekçede durum açıkça ifade edilmiş, görüş istenmiş ve Bakanlık tarafından 02-08 Haziran tarihleri dahilinde alınan raporların geçerli olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. İşte şimdi önerim şudur, elinizde bulunan tüm dökümanlarla, raporlar vs. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne mektup yollayın ve dilekçeniz ekinde başta İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan personele gönderilen görüş yazısı olmak üzere, raporlarınız, e-nabız dökümleriniz vs. olsun..Ben henüz cevap bekliyorum, size gelecek cevabın ne olacağını da bilmiyorum ama olumlu yönde dönüş yapılacağına inancım tamdır...

04 Eylül 2020 22:39

promoon
Kapalı

ifadelerinizde sonuna dek haklısınız..

geri planda kalmamız yani önemsenmiyor oluşumuz aslında durumumuzu yüksek mercilere açıkça ifade edebilecek, bizi savunabilecek bir kavramın olmaması..

vakti evvelinde aynı problemi 2014 yılında engelli memura tayin meselesinde de dile getirmiş fakat sorunlarımızı ilgili kurumlara, birimlere her ne kadar açık yüreklilikle iletmiş olsak da sonuç alamamıştık. ta ki memurlar.net sorunumuzu dile getirene kadar.. editörlerimiz sağolsun, o dönemde bu hususta geç de olsa atak davrandı ve derdimizi hatırlanabilir / görülebilir bir şekilde kamuoyuna ifade edebilmenin yolunu açtı...

işte şimdi içinde bulunduğumuz bu dönemde aynı şekilde sıhhi durumumuzun akıbetini belirleyici bir karar alınması gerekiyor ve bu kararın olumsuz yönde olmasını değil olumlu yönde olmasını istiyorum, istiyoruz... yoksa ileride yaşanacak şeyler durumun vehametini gözler önüne serecek...

başında da ifade etmiştim, biz bu şekilde derdimizi her mecrada dile getirsek de bizim hakkımızda yan gelip yatacaklar, salla başını al maaşını vb. gibi insanı iğrendirecek kavramlar kullananlar da olmuştu, onları bu vesileyle buradan kınıyorum ve diliyorum ki böyle düşünen her kim ise, bizim yaşadığımız sıhhi vehametin içine düşmesinler, tanık olmasınlar...

ben bu başlıkta her türlü çaba ve gayretimle benimle aynı durumda olan ve bu haktan mahrum edilerek zor durumlar yaşayan tüm memurların yanında öncü olacağım... bakanlığa yazdığım mektubun sonucunu bekliyorum, olumlu olduğu takdirde herkese konu hakkında yönlendirme yapacağım hatta şimdi yapayım...

02-08 Haziran tarihleri arasında alınan Aile Hekimliği Tek Hekim Durum Bildirir Raporunu hatırladınız mı? işte ben bu raporu 3 Haziranda almış ve kurumuma dilekçeyle aynı tarihe sunmuştum. Fakat nasıl bir şey oldu bilmiyorum (aslında biliyorum da neyse) raporum muhtemelen Cumhurbaşkanlığının konu hakkındaki son genelgesinin yayımlanmasından sonra -ki bu Haziranın ikinci haftasına denk geliyordu- İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili söz konusu genelgeye göre karar verilmesini kurumun idari amirinin takdirine bırakmış, böylece yeni genelgeye göre dilekçem reddedildi. Eğer dilekçem 8 Haziran öncesi işleme alınmış olsaydı bugün burada bu hususu bana yaşatılan mağduriyeti ortaya koymazdım... Burada aleni bir kasıt olduğunu düşünmüyor değilim ve mağdurum...

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden bir personelin Bakanlığa yazdığı bir mektupta / dilekçede durum açıkça ifade edilmiş, görüş istenmiş ve Bakanlık tarafından 02-08 Haziran tarihleri dahilinde alınan raporların geçerli olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. İşte şimdi önerim şudur, elinizde bulunan tüm dökümanlarla, raporlar vs. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne mektup yollayın ve dilekçeniz ekinde başta İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan personele gönderilen görüş yazısı olmak üzere, raporlarınız, e-nabız dökümleriniz vs. olsun..Ben henüz cevap bekliyorum, size gelecek cevabın ne olacağını da bilmiyorum ama olumlu yönde dönüş yapılacağına inancım tamdır...


promoon, 6 ay önce - Alıntıya git

bu arada bir hususta düzeltme yapmak istiyorum, şahsıma gönderilen yazı ve içeriklerini kontrol ettim. reddedilme meselesi yani 02/06/2020 tarih 1483 sayılı genelgeye istinaden reddedilmiş.. Yazının gönderim tarihlerini kontrol ettim, bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama 02.06.2020 tarihli ve E.1183 sayılı yazının dikkate alınmasını dilerdim.

04 Eylül 2020 22:42

heiken
Daire Başkanı

Açıkçası memurlar.nettende bir beklentim kalmadı bu ülkede yaşadığınız mağduriyet twitter'da trend topik olabilirseniz yetkililerin dikkatini çeker onun haricinde kimsenin çokta umrunda olmazsınız haber değerinizde pek olmaz.

04 Eylül 2020 22:45

promoon
Kapalı

bu arada bir hususta düzeltme yapmak istiyorum, şahsıma gönderilen yazı ve içeriklerini kontrol ettim. reddedilme meselesi yani 02/06/2020 tarih 1483 sayılı genelgeye istinaden reddedilmiş.. Yazının gönderim tarihlerini kontrol ettim, bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama 02.06.2020 tarihli ve E.1183 sayılı yazının dikkate alınmasını dilerdim.


promoon, 6 ay önce - Alıntıya git

İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne Bakanlık tarafından gönderilen yazıda yer alan hüküm dikkat çekici,

Aynen aktarıyorum.

05/06/2020 tarih E.1187 sayılı yazının 3.maddesi:

"E-Nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan, idari izinli sayılacak kamu çalışanları, söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir."

işte böylece 8 Haziran ve öncesi yani 02-08 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan Aile Hekimliği Tek Hekim Durum Bildirir Raporları geçerlidir ve geçerliliğini korumaktadır.

Bu yüzden idari amirinden red alanlar, dilekçelerinde bu yazının 3.maddesine binaen hazırlamasını öneririm.

04 Eylül 2020 23:12

heiken
Daire Başkanı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne Bakanlık tarafından gönderilen yazıda yer alan hüküm dikkat çekici,

Aynen aktarıyorum.

05/06/2020 tarih E.1187 sayılı yazının 3.maddesi:

"E-Nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan, idari izinli sayılacak kamu çalışanları, söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir."

işte böylece 8 Haziran ve öncesi yani 02-08 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan Aile Hekimliği Tek Hekim Durum Bildirir Raporları geçerlidir ve geçerliliğini korumaktadır.

Bu yüzden idari amirinden red alanlar, dilekçelerinde bu yazının 3.maddesine binaen hazırlamasını öneririm.


promoon, 6 ay önce - Alıntıya git

hocam sağlık bakanlığı sadece alttaki genelgeye göre idari izin veriyor buradada sadece organ nakli ve kanser tedavisi görenler idari izinli sayılır demiş;

https://www.memurlar.net/haber/908705/saglik-bakanligi-personelini-kapsayan-idari-izin-yazisi-yayimlandi.html

04 Eylül 2020 23:16

promoon
Kapalı

hocam sağlık bakanlığı sadece alttaki genelgeye göre idari izin veriyor buradada sadece organ nakli ve kanser tedavisi görenler idari izinli sayılır demiş;

https://www.memurlar.net/haber/908705/saglik-bakanligi-personelini-kapsayan-idari-izin-yazisi-yayimlandi.html


heiken, 6 ay önce - Alıntıya git

https://www.memurlar.net/haber/913253/aile-hekiminden-alinan-covid-19-raporlari-gecerli.html

bu linke tıklarsan yazıda yer alan tarih ve sayılı yazıların idari izne esas değerlendirildiğini göreceksin.. özellikle 05/06/2020 tarih E.1187 sayılı yazının 3.maddesi:

"E-Nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan, idari izinli sayılacak kamu çalışanları, söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir."

işte bu madde bu tarihten önce bu raporu alanlar için geçerlidir.

06 Eylül 2020 14:43

promoon
Kapalı

bu başlıkta benim ve diğer kronik rahatsızlığı bulunan ve hakkını alamayan arkadaşlarım için dile getirdiğim bu çağrı da görülen odur ki karşılığını bulmamış oldu...

umarım ki bu konuda yaşadığım karamsarlığın tam tersi gelişmelere tanık olabileyim...

ama zor...

bu başlıkta yardımlaşma ve çözüm üretme kabilinde her konuda her sorunda olduğu gibi, bir gelişme, bir kıpırdanma görebilelim isterdim...

06 Eylül 2020 14:53

Selçuk Beyy
Aday Memur

bu başlıkta benim ve diğer kronik rahatsızlığı bulunan ve hakkını alamayan arkadaşlarım için dile getirdiğim bu çağrı da görülen odur ki karşılığını bulmamış oldu...

umarım ki bu konuda yaşadığım karamsarlığın tam tersi gelişmelere tanık olabileyim...

ama zor...

bu başlıkta yardımlaşma ve çözüm üretme kabilinde her konuda her sorunda olduğu gibi, bir gelişme, bir kıpırdanma görebilelim isterdim...


promoon, 6 ay önce - Alıntıya git
E-Nabızdan idari izin risk belgesi alanlara bazı hastanelerde izin verildiğini duydum.
06 Eylül 2020 14:57

promoon
Kapalı
E-Nabızdan idari izin risk belgesi alanlara bazı hastanelerde izin verildiğini duydum.
Selçuk Beyy, 6 ay önce - Alıntıya git

Sayın Bakanlığımız E-Nabız üzerinden, bahsettiğim tüm hastalıklarıma rağmen beni riskli grupta görmüyor ve böyle bir hak vermiyor... Böyle bir hakkım olsa bile idari amirin onayını alacağımı düşünmüyorum çünkü benim gibi bu sıkıntıyı yaşayan onlarca insanın varlığına tanık oldum, kah burada kah sosyal mecralarda... ve defalarca yaptığım çabalara, girişimlere rağmen bu konuda hiç bir netice alamıyorum.

06 Eylül 2020 15:11

acilyardımzeynep
Aday Memur

Malesef aylardır uğraşıyoruz engelli Sağlık çalışanlarına idari izin konusunda

06 Eylül 2020 15:30

promoon
Kapalı

Malesef aylardır uğraşıyoruz engelli Sağlık çalışanlarına idari izin konusunda


acilyardımzeynep, 6 ay önce - Alıntıya git

Elimdeki tüm dökümanları da ekine koyarak (raporlarım, e-nabız tanıları, epikrizlerim, ilgili yazılar vs) bir dilekçe hazırladım ve sağlık bakanlığına mektup olarak postaladım. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan personelin Sağlık Bakanlığından istediği görüşü örnek alarak gayet demokratik ve insani hakkım olan idari izin hakkımın akıbetini sorgulamak istiyorum.

Geçirdiğim lobektomi, trakeostomi ameliyatları ve yılda 1-2 defa yakalandığım zatürre sıkıntısı bir tarafa, doğduğum günden bu yana başta kronik astım rahatsızlığı ve sonrasında oluşan hipertansiyon-diyabet hastalıkları nedeniyle hayatımı idame ettirmekte yeterince zorlanıyorum.

Aslında esas mesele 18 Mart - 01 Haziran tarihleri arasında engellilere verilen idari izinin geneli kapsayacak şekilde genişletilmesi, konunun, daha doğrusu sağlık bakanlığının kararının başkalarınca suistimal edilmesine yol açtı.. benim kastettiğim, yaşadığım hastalıklar nezdinde sadece ben değil, benim gibi bir çoklarının yaşadığı sorundur çünkü 1 Hazirandan bu yana Bakanlığımız konu hakkında bizleri sonuçsuzluğa sürüklemiştir.

E-Nabız meselesine değinecek olursak, şahsımın 1 Haziran 2020 tarihi öncesinde yukarıda belirtmiş olduğu hastalıkları takiben geçerli 2 yıl içinde "2" den fazla aynı hastalıkla ilgili devlet hastanelerinden tanısı bulunmakta fakat Sağlık Bakanlığı beni riskli grupta görmemekte.. Gerçi görse dahi kurumu tarafından idari amir tarafından ne kadar geçerli sayılır ve idari izin hakkından yararlanabilirim orası da ayrı durum çünkü bu sıkıntıyı yaşayan onlarcasını biliyorum.

Üçüncü paragrafta bahsettiğim tüm engellilere idari izin hakkı ne yazık ki Sağlık Bakanlığının yanlışlıklarından biriydi, Bakanlığın bu konuda hakkında sadece kronik rahatsızlıkları bulunanları baz alması ve görüşü, ellerinde yeterli derecede raporu ve hastalık kayıtları bulunan kişilerin idari izin hakkından yararlanabilmesi yönünde olmalı idi.

Benim gayretim yalnızca ve yalnızca kronik rahatsızlıkları bulunan engelli olsun veya olmasın o personellerimiz için. Yoksa engellilik kavramı içinde bulunan personellerin çoğunun ICD tanı kodlarına bakıldığında zaten riskli grupta olmadığı (en basitinden ortopedik sorunu olan birinin kronik rahatsızlıkları olan birine indirgenemeyeceği) herkesçe bilinmektedir. Benim karşısında olduğum husus tüm engellilere bu hakkın verilmesidir ki Haziran ayında Bakanlık tarafından da bu durumun suistimalinin farkına varıldığı için idari izin yönünde kısıtlamalara gidilmiştir.

Peki sonuç ne mi oldu? Bakanlık şahsıma yukarıda adını verdiğim hastalıklar (Hatta adını vermediğim rahatsızlıklarım da var bu konuda) meşrebince E-Nabızdan bile hak tanımıyor, hak tanısa bile idari amirim tanımıyor....

Söyler misiniz benim çözümüm nedir mu maksatla?

07 Eylül 2020 20:55

Selçuk Beyy
Aday Memur
Vaka sayısı 1700ü geçti ama Engelli ve kronik rahatsızlıkları olanlarla ilgili bir gelişme yok
08 Eylül 2020 08:34

murat_29
Şef
Vaka sayısı 1700ü geçti ama Engelli ve kronik rahatsızlıkları olanlarla ilgili bir gelişme yok
Selçuk Beyy, 6 ay önce - Alıntıya git

gelişme ölmeye başlandığında olacak hükümet salgında tüm sorumluluğu halka yükledi sadece sözlü uyarı yapıyor artık yani çok fazla bişey beklenmemeli bu saatten sonra.

08 Eylül 2020 11:14

heiken
Daire Başkanı

gelişme ölmeye başlandığında olacak hükümet salgında tüm sorumluluğu halka yükledi sadece sözlü uyarı yapıyor artık yani çok fazla bişey beklenmemeli bu saatten sonra.


murat_29, 6 ay önce - Alıntıya git

Aynen öyle gibi anca üç beş kişi ölür haber değeri olur birileri haber yapar hükümeti eleştirir oy kaybetme korkusuyla kroniklere ve kronik sağlık çalışanlarına izin çıkar onun dışında bir gelişme beklemiyorum bende.

09 Eylül 2020 11:24

perpere
Kapalı

Çok değişik ekpss yi 2.erteleme yapılıyor ama kpss yapılmaya devam öte yandan ökpss ve ekpss ile yerleşmiş engelli memurlar tam mesai ile kurumlarında çalışmaya devam ediyorlar....Gerçekten bir mantığı varmı tartışmaya açık-benim bu noktada gördüğüm tek şey kasıttır.

09 Eylül 2020 11:43

promoon
Kapalı

Çok değişik ekpss yi 2.erteleme yapılıyor ama kpss yapılmaya devam öte yandan ökpss ve ekpss ile yerleşmiş engelli memurlar tam mesai ile kurumlarında çalışmaya devam ediyorlar....Gerçekten bir mantığı varmı tartışmaya açık-benim bu noktada gördüğüm tek şey kasıttır.


perpere, 6 ay önce - Alıntıya git

diğer bakanlıkların konu hakkında tutumunu bilmiyorum ama sağlık bakanlığının bu konuda gösterdiği tutumu yeri geldiğinde ben de olumsuz biçimde yorumluyorum. Bu idari izin kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler için hayat kurtarıcı nitelikte olacak.. daha doğrusu olacaktı ama halen bakanlığın gösterdiği bu tutum, inatçılıkla vurdumduymazlık arasındaki ince çizgide kalmalarına sebep oluyor. hayır, bu kararın alınması için illa bu hastalıkları yaşayan personellerinin de mi ölmesi gerekiyor.. onu mu bekliyorlar... engellilerin tamamına verdikleri idari izin hakkı o dönemde suistimal edildi bu bir gerçek. çünkü kronik rahatsızlığı bulunmayan engelli memurların, olanlarla durumu bir tutulamaz. bu süreç içinde çok mağdur ediliyoruz ve memurlar.net editörleri de dahil olmak üzere sesimizi duyan yok. demek ki bu başlığı boşuna açmışız, çığlığımızı, gayretimizi duyurmaya çalışmamız boşunaymış...

Toplam 132 mesaj