Editörler :
12 Eylül 2020 18:47   


KPSS Hukuk

kısa süreli hapis cezasında ceza süresi sorusu vardı. En fazla 1 yıl olacaktı

12 Eylül 2020 19:17

Nazli4444
Aday Memur

Saklı payılı mirasçı değildir, boşanma sebebi değildir, borçluluktan kurtulamaz hem alacaklı hem borçlu olması yaptım ben, 

icrada takibinin kesin durdurulması kararını kim verir, 

ağır ceza mahkemesinde kim soru sormaya yetkilidir şıklarda cumhuriyet başsavcısı ve avukat vardı artık savcılara duruşmalara giriyor ama düşündüğüm bir soru oldu, 

hangisinin Tamamı haczedilebilir diyordu öğrenci bursu 

2 aylık yiyecek çalışanın maaşı, muvazaa sorusu vardı şıklarda görünürdeki işler ve gizli işlerle ilgili cevaplar vardı

12 Eylül 2020 19:19

thernol
Aday Memur

mevcut sözleşmenin tarafları arasında yapılıp konusu eski sözleşmenin ortadan kaldırılması olan sözleşme türü. İkaleydi sanırım

12 Eylül 2020 19:23

kayumince
Aday Memur

TBMM'de 302 milletvekili sayısı ile ilgili bir soru vardı.

Üye tam sayısının salt çoğunluğu şıkkı doğru şık idi.

12 Eylül 2020 19:30

Nazli4444
Aday Memur

Şimdi haberde milli savunma bakanını görünce aklıma geldi :-) anayasa mahkemesinde yargılanamaz diye bir soru vardı galiba milli savunma bakanı hsk üyeleri gibi şıklar vardı

Sorunun birinde il göçlü bir cevap da vardı

Kitler ve Kamu denetçiliği ile ilgili de bir soru vardı. İl özel idareleri ile ilgili vardı sayıştaylı soru vardı birde bir sorunun cevabınıda vali yaptım ama hatırlamıyorum

12 Eylül 2020 19:33

nazende17
Aday Memur

Şimdi haberde milli savunma bakanını görünce aklıma geldi :-) anayasa mahkemesinde yargılanamaz diye bir soru vardı galiba milli savunma bakanı hsk üyeleri gibi şıklar vardı

Sorunun birinde il göçlü bir cevap da vardı

Kitler ve Kamu denetçiliği ile ilgili de bir soru vardı. İl özel idareleri ile ilgili vardı sayıştaylı soru vardı birde bir sorunun cevabınıda vali yaptım ama hatırlamıyorum


Nazli4444, 1 hafta önce - Alıntıya git
Sahil güvenlik komutanı :)
12 Eylül 2020 19:36

gülümsemelimi
Aday Memur

Kimler Anayasa Mahkemesinde yargılanır sorusu:

Anayasa Mahkemesi; Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

https://www.anayasa.gov.tr/tr/mahkeme/gorev-ve-yetkileri/yuce-divan-yargilamalari/#:~:text=Anayasa%20Mahkemesi%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1n%C4%B1%2C%20T%C3%BCrkiye%20B%C3%BCy%C3%BCk,%C3%BCyelerini%20g%C3%B6revleriyle%20ilgili%20su%C3%A7lardan%20dolay%C4%B1

12 Eylül 2020 19:38

nazende17
Aday Memur

Şimdi haberde milli savunma bakanını görünce aklıma geldi :-) anayasa mahkemesinde yargılanamaz diye bir soru vardı galiba milli savunma bakanı hsk üyeleri gibi şıklar vardı

Sorunun birinde il göçlü bir cevap da vardı

Kitler ve Kamu denetçiliği ile ilgili de bir soru vardı. İl özel idareleri ile ilgili vardı sayıştaylı soru vardı birde bir sorunun cevabınıda vali yaptım ama hatırlamıyorum


Nazli4444, 1 hafta önce - Alıntıya git
Kitleri kuran cumhurbaşkanı
12 Eylül 2020 19:38

gülümsemelimi
Aday Memur
Sahil güvenlik komutanı :)
nazende17, 1 hafta önce - Alıntıya git

Yanlış yaptınız sanırım. sağlık olsun

12 Eylül 2020 19:39

GugukGuguk
Aday Memur

Kimler Anayasa Mahkemesinde yargılanır sorusu:

Anayasa Mahkemesi; Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

https://www.anayasa.gov.tr/tr/mahkeme/gorev-ve-yetkileri/yuce-divan-yargilamalari/#:~:text=Anayasa%20Mahkemesi%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1n%C4%B1%2C%20T%C3%BCrkiye%20B%C3%BCy%C3%BCk,%C3%BCyelerini%20g%C3%B6revleriyle%20ilgili%20su%C3%A7lardan%20dolay%C4%B1


gülümsemelimi, 1 hafta önce - Alıntıya git
Cevap Sahil Güvenlik Komutanıydı. Kuvvet komutanı sayılmıyor.
12 Eylül 2020 19:41

Nazli4444
Aday Memur

Vakıfların zorunlu organı sorulmuştu

12 Eylül 2020 19:41

GugukGuguk
Aday Memur
Soruları birisi yazarsa cevaplarız ya da 2 gün sonrasına değerlendiririz ben 36 cevaptan eminim ama 4 soru 2 şık arasında bıraktı.
12 Eylül 2020 19:42

nazende17
Aday Memur

Yanlış yaptınız sanırım. sağlık olsun


gülümsemelimi, 1 hafta önce - Alıntıya git
Yok doğru yaptım :)
12 Eylül 2020 19:43

nazende17
Aday Memur

Vakıfların zorunlu organı sorulmuştu


Nazli4444, 1 hafta önce - Alıntıya git
Denetim organı yaptım
12 Eylül 2020 19:45

gülümsemelimi
Aday Memur
Soruları birisi yazarsa cevaplarız ya da 2 gün sonrasına değerlendiririz ben 36 cevaptan eminim ama 4 soru 2 şık arasında bıraktı.
GugukGuguk, 1 hafta önce - Alıntıya git

Siz yazmayı deneseniz.

12 Eylül 2020 19:46

savciolucamben
Aday Memur
Soruları birisi yazarsa cevaplarız ya da 2 gün sonrasına değerlendiririz ben 36 cevaptan eminim ama 4 soru 2 şık arasında bıraktı.
GugukGuguk, 1 hafta önce - Alıntıya git
kit sorusunu ne yaptınız?
12 Eylül 2020 19:46

customofficer46
Aday Memur
Denetim organı yaptım
nazende17, 1 hafta önce - Alıntıya git
yönetim kurulu olacaktı cevap
12 Eylül 2020 19:47

Nazli4444
Aday Memur

Kayın Hısımlığı vardı

12 Eylül 2020 19:48

customofficer46
Aday Memur

Kayın Hısımlığı vardı


Nazli4444, 1 hafta önce - Alıntıya git
saklı pay mirasçısı cevap : dede
12 Eylül 2020 19:49

GugukGuguk
Aday Memur

Saklı payılı mirasçı değildir, boşanma sebebi değildir, borçluluktan kurtulamaz hem alacaklı hem borçlu olması yaptım ben, 

icrada takibinin kesin durdurulması kararını kim verir, 

ağır ceza mahkemesinde kim soru sormaya yetkilidir şıklarda cumhuriyet başsavcısı ve avukat vardı artık savcılara duruşmalara giriyor ama düşündüğüm bir soru oldu, 

hangisinin Tamamı haczedilebilir diyordu öğrenci bursu 

2 aylık yiyecek çalışanın maaşı, muvazaa sorusu vardı şıklarda görünürdeki işler ve gizli işlerle ilgili cevaplar vardı


Nazli4444, 1 hafta önce - Alıntıya git
Dedesi olacaktı. Dede 3. Zümre mirasçısı olduğu için saklı payı yok. Boşanma sebebi değildir sorusunda şıklarda birisi mutlak bulan sebebiydi o olacak. Borcu sonlandırmayan sorusu borcun yenilenmesi olacaktı. Kitleri Cumhurbaşkanı kurar. 301 sayısı kesin olarak salt çoğunluk demek. İflas kararını asliye ticaret mahkemesi kaldırır. Taşınırların satışı için süre 6 aydır. Vakfın zorunlu organı yönetim kurulu olacaktı. İcrada takibin kesin durdurulması kararını icra mahkemesi verir. Ağır ceza sorusu şaşırtmalıydı KİME SORU SORULABİLİR diyordu cevap tanık. Tamamı haczedilebilirlerden değildir diyordu cevap çalışma ücreti ki işçinin 1/4 memurun 3/4 en fazla. Başka aklına soru gelen varsa cevaplayalım.
12 Eylül 2020 19:50

customofficer46
Aday Memur
tck da yer almayan tanım :kovuşturma cevap
Toplam 47 mesaj
 
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?