Editörler : gubaz
26 Eylül 2020 17:20   


Engelli memur 13/b-4 yer değişikliği ?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin,

Ek Madde 3(Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.):

? Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır. ? yazmaktadır.

kurum ise aynı yönetmelikte tanımlar kısmının 3. maddesinin d fıkrasında geçen hizmet alanını gerekçe göstererek (yönetmeliğin en sondan 4. ve 3. sayfasında yazmaktadır) bu alan içinde yer değişikliğinin yapılabileceğini iddia etmektedir. Böyle bir şey olabilir mi ? Memur %40 üzeri engelli ise isteği dışında aynı binada bile yeri değiştirilemez kanaatindeyim.

Arkadaşlar, Bim ek beyan için kullanılacaktır. Bu konu ile alakalı yorum yada bilgi fark etmez fikri olan arkadaşlar bir şeyler yazabilirlerse sevinirim.

yönetmelik link:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.836525.pdf

27 Eylül 2020 10:54

darkjusticer
Şef

güncel

20 Ekim 2020 16:19

darkjusticer
Şef

Bununla alakalı olarak dava açmak istiyorum. Bilgisi olan varsa yazabilir mi ?

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?