Editörler : Safak Vaktii
15 Ekim 2020 20:31   


Memura Zimmetli Taşınırın Çalınması

Memura Zimmetli Taşınırın Çalınması

arkadaşlar eve hırsız girmesi sonucu çalınan zimmetli taşınırın memura rücu edilmesi durumu oluşur mu?

16 Ekim 2020 13:45

konserwatif
Müsteşar

yok mu kimsenin bilgisi arkadaşlar..

18 Ekim 2020 02:16

Süleyman Yalçın34
Aday Memur
Zimmetli taşınır çalındığı zaman, polise ait tutanak 4 nüsha düzenlenir biri polise verilir, diğer 3ü kurumun taşınır kayıt yetkilisine verilir ve zimmetli malın demirbaş kaydı silinir... Kurum amirin, zimmetli malın çalınmasına kusurlu davranılıp davranılmadığı anlamak için disiplin soruşturması açar. Çalınma senin kusurundan kaynaklanıyorsa, borcu sana rucu ettirir... Rucu edildiği için borç ihmalden ceza vermeyebilir... Senden kaynaklanıyorsa, Disiplin cezasına yer yoktur der ve koju kapanır..
23 Ekim 2020 19:11

can18
Şube Müdürü
Memura zimmetliyse aynısını alır. İade eder.
Toplam 3 mesaj