Editörler :
18 Ekim 2020 15:42   


2020 Kaymakam Adaylığı Soru ve Cevapları

Merhaba Arkadaşlar

Hatırladığımız soruları paylaşıp değerlendireli.

18 Ekim 2020 15:48

Genç vali
Memur

İktisat Soruları

1- Tüketici Artığı ve Üretici Artığı Sorusu?

144 - 48

2- Talebin nokta yay esnekliği?

-2/3

3- SMC verilip Üretim miktarı sorulan soru?

1

4- Yaşamboyu gelir hipotezi sorusu?

Tüketim Düzleştirmesi

5- Marjinal Fayda 0 iken sorusu?

Toplam Fayda en yüksek olur

18 Ekim 2020 15:53

Genç vali
Memur

Anayasa Hukuku Soruları

1- Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe girmesinin ertelenmesi?

1 yıl

2- Anayasa Mahkemesi üye seçimi 2. tur oylama çoğunluğu?

301

3- HSK üye seçimi ile ilgili hangisi yanlış sorusu?

3. turda üye tamsayısının salt çoğunluğu

18 Ekim 2020 15:59

Genç vali
Memur

4- Cumhurbaşkanı nereye üye seçer sorusu?

Danıştay

5- Türk Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanması ve milli güvenliğin sağlanmasından kim sorumlu?

Cumhurbaşkanı

18 Ekim 2020 17:49

kreisus
Aday Memur

1982 anayasındaki kurum BDDK

2019 yılı GSYH büyüme oranı 0,9

18 Ekim 2020 18:01

Maliye ist1
Aday Memur

He BDDK he. Kendi yaptığı şeyleri isaretlemis

18 Ekim 2020 18:06

kreisus
Aday Memur

He BDDK he. Kendi yaptığı şeyleri isaretlemis


Maliye ist1, 2 hafta önce - Alıntıya git

Köy sayısı diye bir cevap hatırlıyorum.

18 Ekim 2020 18:42

Farukssss
Aday Memur

He BDDK he. Kendi yaptığı şeyleri isaretlemis


Maliye ist1, 2 hafta önce - Alıntıya git
RTÜK cevap
18 Ekim 2020 19:27

kreisus
Aday Memur
RTÜK cevap
Farukssss, 2 hafta önce - Alıntıya git

RTÜK ne kadar doğru. BDDK neden doğru.

18 Ekim 2020 21:01

Genç vali
Memur

Anayasa

Hukuku Soruları

1- Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe girmesinin

ertelenmesi?

1 yıl

2- Anayasa Mahkemesi üye seçimi 2. tur oylama çoğunluğu?

301

3- HSK üye seçimi ile ilgili hangisi yanlış sorusu?

3. turda üye tamsayısının salt

çoğunluğu

4- Cumhurbaşkanı nereye üye seçer sorusu?

Danıştay

5- Türk Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanması ve milli

güvenliğin sağlanmasından kim sorumlu?

Cumhurbaşkanı

6- Hangisi haberleşme hürriyetinin sınırlama nedeni değildir?

Kamu Yararı

7- TBMM üyeliğinin sona

ermesi ile ilgili hangisi yanlıştır?

Toplantılara 1

ayda 5 birleşime katılmayan üyenin üyeliğinin sona erdirilmesi gizli oyla karar

verilir.

8- Kamu Başdenetçisinin seçilme yeterliliğinin olmadığı

anlaşılması halinde görevine kim son verir?

TBMM Genel

Kurul

9- Üst Kurullardan hangisi Anayasada düzenlenmiştir?

Radyo Televizyon Üst

Kurulu (RTÜK)

10- Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla aşağıdaki haklardan

hangisi hakkında durdurulma kararı verilebilir?

Konut

Dokununlmazlığı

11- Anayasanın somut norm yoluyla denetimde yerel mahkeme hangi

sürede karar verilmesini bekleyebilir?

5 Ay

18 Ekim 2020 21:18

Farukssss
Aday Memur

RTÜK ne kadar doğru. BDDK neden doğru.


kreisus, 2 hafta önce - Alıntıya git
RTÜK kesin cevap.BDDK çok sonradan 1999 da kuruldu
18 Ekim 2020 21:38

kreisus
Aday Memur
RTÜK kesin cevap.BDDK çok sonradan 1999 da kuruldu
Farukssss, 2 hafta önce - Alıntıya git

RTÜK 1994

18 Ekim 2020 21:40

Farukssss
Aday Memur

İktisat Soruları

1- Tüketici Artığı ve Üretici Artığı Sorusu?

144 - 48

2- Talebin nokta yay esnekliği?

-2/3

3- SMC verilip Üretim miktarı sorulan soru?

1

4- Yaşamboyu gelir hipotezi sorusu?

Tüketim Düzleştirmesi

5- Marjinal Fayda 0 iken sorusu?

Toplam Fayda en yüksek olur


Genç vali, 2 hafta önce - Alıntıya git
Nokta yay esnekliği -5/4
18 Ekim 2020 21:58

Maliye ist1
Aday Memur
Nokta yay esnekliği -2/3. GSYİH 290
18 Ekim 2020 22:00

Maliye ist1
Aday Memur

RTÜK ne kadar doğru. BDDK neden doğru.


kreisus, 2 hafta önce - Alıntıya git
Daha bu sorunun cevabının RTÜK olduğunu bilmiyorsan uğraşma bu sinavla
18 Ekim 2020 22:03

kreisus
Aday Memur

Marshall planı Dünya Bankası

18 Ekim 2020 22:03

Farukssss
Aday Memur
Soruların cevapları ne zaman açıklanacak
18 Ekim 2020 22:11

Maliye ist1
Aday Memur
Mashall plani Avrupa ekonomik İşbirliği teşkilatı.
18 Ekim 2020 22:15

Farukssss
Aday Memur
Mashall plani Avrupa ekonomik İşbirliği teşkilatı.
Maliye ist1, 2 hafta önce - Alıntıya git
Bence imf
18 Ekim 2020 22:28

Genç vali
Memur

İDARE HUKUKU

1-Danıştay üyeliğine seçilmek için 1. Derece idari yargı hakim ve savcılığında kaç

yıl görev yapmak gerekir?

3Yıl

2- Soruşturma izni vermeye yetkililer ile ilgili hangisi yanlıştır?

TBMM idari memurları hakkında soruşturma izni verme yetkisi TBMM Başkanındadır şıkkı

3- Mahalli İdareler seçimleri hangi ay yapılır?

Mart Ayı

4- Hemşehrilik hukukunu geliştirmek için hangisi kurulmuştur?

Kent Konseyi

5- Mahalli İdare Birliklerinin kurulmasına kim izin verir?

Cumhurbaşkanı

6- Aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmemiştir?

Destek Hizmetleri Sınıfı

7- Yetki Genişliği düzenlendiği yerler?

l. Anayasa

ll.il İdaresi Kanunu

8-Kalkınma Ajanslarının yürütme organı hangisidir?

Genel Sekreterlik

9- Mersin Büyükşehir Belediye sınırlarında hangisi bulunmaz?

l.Bucak İdaresi

ll. İlk Kademe Belediyesi

lll. Belde Belediyesi

10- Belediye Başkanının eşleri boşaması?

Fonksiyon Gaspı

11- Kamu Yönetiminin geliştirilmesi için çalışma yapmak İdari işler Başkanlığının hangi

biriminin görevidir?

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

12- 512 bin nüfuslu bir yerde seçilecek İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi

sayısı kaçtır?

9 üye ? 45 üye

13- Yerel Yönetim Genel Müdürlüğü ile ilgili hangisi yanlıştır?

Belediyelerin denetim, soruşturma ve incelemesini yapmak

14- Adaylık sürecinde Kademe ilerlemesinin Durdurulması cezası alanlar hakkında hangi işlem yapılır?

Disiplin amirinin teklifi ve Atamaya Yetkili Amirin onayıyla görevlerine son verilir

15- Hangisi tüm illerde bulunur?

l. İlçe İdare Kurulu

16- Kanuna göre Aylıktan kesme cezası olarak hangi oran uygulanabilir?

1/9 Oranında

17- Çorum Belediyesinde hangisi bulunmaz?

Genel Sekreter

18- Yatırım İzleme ve Kordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili hangisi yanlıştır?

Tüm İlerde kurulmuştur

19- Hangisinin Tüzel Kişiliği yoktur?

Diyanet İşleri Başkanlığı

20- Hangisi YAŞ üyesi değildir?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

21- İl özel İdarelerinin gelir dağıtılmasında hangi kriter dikkate alınmaz?

İşgücü sayısı

22- Büyükşehir Belediyelerinde birimlerin kurulması kaldırılmasına kim karar verir?

Büyükşehir Belediye Meclisi

18 Ekim 2020 22:48

kreisus
Aday Memur

İDARE HUKUKU

1-Danıştay üyeliğine seçilmek için 1. Derece idari yargı hakim ve savcılığında kaç

yıl görev yapmak gerekir?

3Yıl

2- Soruşturma izni vermeye yetkililer ile ilgili hangisi yanlıştır?

TBMM idari memurları hakkında soruşturma izni verme yetkisi TBMM Başkanındadır şıkkı

3- Mahalli İdareler seçimleri hangi ay yapılır?

Mart Ayı

4- Hemşehrilik hukukunu geliştirmek için hangisi kurulmuştur?

Kent Konseyi

5- Mahalli İdare Birliklerinin kurulmasına kim izin verir?

Cumhurbaşkanı

6- Aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmemiştir?

Destek Hizmetleri Sınıfı

7- Yetki Genişliği düzenlendiği yerler?

l. Anayasa

ll.il İdaresi Kanunu

8-Kalkınma Ajanslarının yürütme organı hangisidir?

Genel Sekreterlik

9- Mersin Büyükşehir Belediye sınırlarında hangisi bulunmaz?

l.Bucak İdaresi

ll. İlk Kademe Belediyesi

lll. Belde Belediyesi

10- Belediye Başkanının eşleri boşaması?

Fonksiyon Gaspı

11- Kamu Yönetiminin geliştirilmesi için çalışma yapmak İdari işler Başkanlığının hangi

biriminin görevidir?

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

12- 512 bin nüfuslu bir yerde seçilecek İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi

sayısı kaçtır?

9 üye ? 45 üye

13- Yerel Yönetim Genel Müdürlüğü ile ilgili hangisi yanlıştır?

Belediyelerin denetim, soruşturma ve incelemesini yapmak

14- Adaylık sürecinde Kademe ilerlemesinin Durdurulması cezası alanlar hakkında hangi işlem yapılır?

Disiplin amirinin teklifi ve Atamaya Yetkili Amirin onayıyla görevlerine son verilir

15- Hangisi tüm illerde bulunur?

l. İlçe İdare Kurulu

16- Kanuna göre Aylıktan kesme cezası olarak hangi oran uygulanabilir?

1/9 Oranında

17- Çorum Belediyesinde hangisi bulunmaz?

Genel Sekreter

18- Yatırım İzleme ve Kordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili hangisi yanlıştır?

Tüm İlerde kurulmuştur

19- Hangisinin Tüzel Kişiliği yoktur?

Diyanet İşleri Başkanlığı

20- Hangisi YAŞ üyesi değildir?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

21- İl özel İdarelerinin gelir dağıtılmasında hangi kriter dikkate alınmaz?

İşgücü sayısı

22- Büyükşehir Belediyelerinde birimlerin kurulması kaldırılmasına kim karar verir?

Büyükşehir Belediye Meclisi


Genç vali, 2 hafta önce - Alıntıya git

Aylıktan kesme 1/30. Hemşehricilik bence kalkınma ajansları.

Toplam 22 mesaj
 
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;