Editörler : E.Kayı Han
01 Kasım 2020 16:23

Hukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlar

Emsal kararları bu başlık altında paylaşacağım.


hukukinsaniii
Müsteşar
02 Kasım 2020 15:08

Yargıtay; Sohbetlere katılma, nakdi yardımda bulunma, iltisaklı vakıfta üyelik ile irtibatlı şirkette hissedar olmak örgüt üyeliği için yeterli olmayıp sanık hata hükümlerinden yararlanması gerekir.

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
02 Kasım 2020 15:26

Hata hükümlerinin uygulanmasına dair YARGITAY kararı;

15 Temmuz 2016 öncesi eylemler açısından TCK. 30. maddesinde düzenlenen HATA hükümlerinin sanık hakkında uygulanma imkânı olup olmadığının karar yerinde tartışılmaması bozma sebebi yapılmıştır.

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
02 Kasım 2020 15:36

Yargıtay; Sohbetlere katılma, iltisaklı dernekte yönetim kurulu üyeliği ve müzahir kurumlara çocuk göndermeden ibaret eylemler İLGİLİNİN cezalandırılması için yeterli değildir.

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
02 Kasım 2020 16:04

Yargıtay; Bir kişinin ad, kimlik bilgileri, fotoğrafı gibi bilgilerin örgüt arşivinde çıkmış olması bu kişinin örgüt üyesi olduğunu göstermez.

Gizli tanık kodlamaları da bu kapsamda değerlendirilebilir.

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
02 Kasım 2020 17:54

KHK ile ihraç edilen polis memurunun askerlik muafiyetinden yararlandırılmaması üzerine açılan davaya dair

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
03 Kasım 2020 12:04

Göreve iade edilen kişinin açıkta ve ihraç olduğu döneme ilişkin parasal haklarının ödenmesi amacıyla açtığı davaya dair

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
03 Kasım 2020 13:50

Göreve iade edilen kişiye parasal haklarının faiziyle ödenmesine dair İdare Mahkemesi kararı;

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
03 Kasım 2020 14:36

Göreve iade edilen kişi tarafından verilen dava dilekçesi ile kuruma başvuru dilekçesinde yer alan taleplerin aynı olmamasına dair İdare Mahkemesi dilekçe red kararı;

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
03 Kasım 2020 15:55

Görevine iade edilen polis memurunun araştırma merkezine görevlendirilmesi hukuka aykırıdır.

İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRSIZ VE KEYFİ OLMADIĞI, KAMU YARARI VE HİZMET GEREĞİ ATAMA YAPILDIĞININ SOMUT OLARAK ORTAYA KONULMASI GEREKTİĞİ İFADE EDİLMİŞTİR.

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
03 Kasım 2020 16:30

Anayasa Mahkemesi; Ceza soruşturması kapsamında açığa alınan, soruşturma sonucunda tekrar göreve başlatılan memurun açıktaki sürede alamadığı maaşlarının FAİZSİZ olarak ödenmesi mülkiyet hakkının ihlalidir

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
03 Kasım 2020 20:01

Göreve iade edilen memura parasal haklarının faiziyle ödenmesine yönelik açılan davaya dair

Uygulamada parasal hakların faiziyle ödenmesine yönelik taleplerin kabulüne karar verilmektedir, ilk kez red kararı görmekteyim, kararın ilgili kısmı ektedir;

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
03 Kasım 2020 21:22

Göreve iade edilen sağlık personeline döner sermaye ödenmesine yönelik İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına dair

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
04 Kasım 2020 17:11

Göreve iade edilen kişiye fiilen çalışmadığı dönemde ek ödeme yapılması gerektiğine dair Danıştay İçtihadı Birleştirme Kur.Kararı;

KARAR KANUN HÜKMÜNDEDİR, BAĞLAYICIDIR,GÖREVE İADE EDİLENLER MALİ HAKLARINI TALEP EDERKEN BU KARARI SUNMALARINDA FAYDA VARDIR

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
05 Kasım 2020 00:04

AYM: Dilekçesindeki ifadeleri nedeniyle kınama verilen avukatın hakkı ihlal edildi

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
05 Kasım 2020 14:33

İhraç sonrası elde gelirin mahsup edilmesi gerektiğine dair SGK yazısı

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
05 Kasım 2020 15:50

Anayasa Mahkemesi; Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin BERAAT KARARINI YOK SAYARAK kişiyi ceza yargılamasına konu eylemlerle suçlaması masumiyet karinesini ihlal etmektedir.

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
05 Kasım 2020 16:05

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; Kamu görevlisinin özel hayatına dair olguların meslek yaşantısına etkisi ortaya konulamadıkça özel hayatına dair tespitler meslekten çıkarma gerekçesi yapılamaz.

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
05 Kasım 2020 17:06

Göreve iade edilen kişinin kuruma sunacağı ek ödeme talep dilekçesi örneği

Aşağıdaki paylaşımda yer alan DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI DA EK YAPILABİLİR.

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
05 Kasım 2020 17:40

Bylock, garson kodlaması ile kimse yok mu derneğine bağışa dair Yargıtay kararı

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.


hukukinsaniii
Müsteşar
05 Kasım 2020 23:12

AİHM'den önemli bir karar daha; 476 hakim-savcının haksız tutukluluk konulu başvuruları hk. hükümetten savunma istenildi.

Bugüne kadar 1022 hakim-savcının haksız tutukluluk başvuruları hükümetten savunma istenilmiştir, iki dosyada ihlal kararı verilmişti

***

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

Lütfen Facebook/WhatsApp/Telegram gruplarına ya da başka sitelere yönlendirme yapmayalım. İnternet sitemize reklâm vermek için TIKLAYINIZ.

Keyifli paylaşımlar dileriz.

Toplam 1369 mesaj
12345678910111213»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi