Editörler : Safak Vaktii
«42434445464748495051525354
05 Temmuz 2021 09:06

hukukinsaniii
Müsteşar

İdare Mahkemesi; KHK ile ihraç edilen İcra Müdürünün OHAL Komisyonunca göreve iade edilmesini sonrası kaloriferci olarak atanması hukuka aykırı olup iptali gerekir.

06 Temmuz 2021 09:10

hukukinsaniii
Müsteşar

Yargıtay; Sanığa tebliğ edilmeyen iddianamenin duruşmada yüzüne okunması yeterli olmayıp, ifadesi öncesi diğer haklarının yanı sıra ?duruşmaya ara verilmesini isteme hakkının? hatırlatılmaması savunma hakkının kısıtlanmasıdır.

08 Temmuz 2021 11:59

hukukinsanı
Daire Başkanı

Yargıtay; Kollukta bilgi sahibi olarak alınan beyanların Savcılık veya Mahkeme aşamasında doğrulanmaması halinde bu ifadelere dayanılarak hüküm kurulamaz.

Gizli tanığın beyanları yan delillerle desteklenmedikçe mahkumiyete esas alınamaz.

Karar 27.05.2021 tarihlidir.

08 Temmuz 2021 19:25

hukukinsanı
Daire Başkanı

Yargıtay; 2014 sonrası banka hareketleri talimata uygun olsa bile önceki yıllarda da hesabın aktif olarak kullanılması dikkate alındığında isnada konu örgüte yardım suçu oluşmaz.

Aynı doğrultuda olan GÜNCEL 2 Yargıtay kararı paylaşılmıştır.

09 Temmuz 2021 18:36

hukukinsanı
Daire Başkanı

AYM;KHK'ya dayanılarak tesis edilen işlemle kamu görevinden çıkarılanın meslekten çıkarılmaya bağlı uygulanan ek tedbirlerin kaldırılmasına dair talebinin DOĞRUDAN OHAL KHK'SI ile meslekten çıkarılmaması nedeniyle reddi gerekir

Karar bugün yayımlanmıştır

14 Temmuz 2021 12:10

hukukinsanı
Daire Başkanı

AYM'DEN ÖNEMLİ BİR KARAR DAHA

PASAPORT TAHDİTLERİ İPTALİ

BUGÜN AÇIKLANAN KARARA GÖRE;

İrtibat ve iltisak nedeniyle konulan pasaport tahditlerine dayanak teşkil eden Pasaport Kanunu ilgili maddesi Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

15 Temmuz 2021 01:13

hukukinsanı
Daire Başkanı

KHK ile ihraç edilenlerin AİHM'ne yaptığı başvurularda Hükümetten savunma istenilmesine dair

AİHM yazısıyla KHK ile ihraç edilen akademisyenlere ait başvurularda hükümetten savunma istenilmiştir. Bildiğim kadarıyla KHK ile memurluktan çıkarma konusunda İLK SAVUNMA İSTEM YAZISI

20 Temmuz 2021 00:58

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay; Yoksun kalınan parasal hakların ödenmesi amacıyla açılan davanın DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTEMİ olmamasına rağmen DOĞRUDAN faize hükmedilmesi usul kurallarına aykırıdır.

Faiz isteminde bulunulacak ise MUHAKKAK bu talep dava dilekçesinde yer almalıdır.

22 Temmuz 2021 23:08

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay; İrtibat ve iltisaka dayanak teşkil eden istihbari belgelerin imha edilmesi ile İdarece somut bir tespitin ortaya konulamaması dava konusu işlemin iptatini gerektirir.

23 Temmuz 2021 23:26

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay; İrtibatlı ve iltisaklı olunduğuna dair KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET HÜKMÜ OLMADIKÇA KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişinin öğrenciliğinin sonlandırılması hukuka aykırıdır.

24 Temmuz 2021 13:13

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay; Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkumiyet hükmünün kesinleşmemiş olmaması nedeniyle bu karara atıf yapılarak irtibat ve iltisak nedeniyle tesis edilen işlem hukuka aykırı olup iptali gerekir.

24 Temmuz 2021 19:03

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay; Her ne kadar idari dava sürecinde ceza mahkumiyeti kesinleşmiş ise de İDARİ İŞLEMİN TESİSİ ANINDA kesinleşmiş mahkumiyet bulunmaması nedeniyle irtibat ve iltisak dayalı kurulan idari işlem hukuka aykırı olup iptali gerekir.

24 Temmuz 2021 23:10

memuzin2010
Aday Memur

Danıştay; Her ne kadar idari dava sürecinde ceza mahkumiyeti kesinleşmiş ise de İDARİ İŞLEMİN TESİSİ ANINDA kesinleşmiş mahkumiyet bulunmaması nedeniyle irtibat ve iltisak dayalı kurulan idari işlem hukuka aykırı olup iptali gerekir.


hukukinsaniii, 2 hafta önce - Alıntıya git

Hocam bu danıştayın hangi kararı? Bu karara nereden ulaşabiliriz?

25 Temmuz 2021 22:08

MirzAkif
Aday Memur

Yahu madem Danıştayın bu vb kararları var hala neden bu kamu kurum yöneticileri kendilerini kanun yerine koyup BERAAT edeni ihraç etmeye çalışıyor, ediyor.

Danıştay; Her ne kadar idari dava sürecinde ceza mahkumiyeti kesinleşmiş ise de İDARİ İŞLEMİN TESİSİ ANINDA kesinleşmiş mahkumiyet bulunmaması nedeniyle irtibat ve iltisak dayalı kurulan idari işlem hukuka aykırı olup iptali gerekir.

hukukinsaniii, Dün - Alıntıya git

29 Temmuz 2021 19:32

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay; Türk ceza kanununda açıkça suç olarak tanımlanan fiiller dolayısıyla yapılacak disiplin soruşturmasında disiplin cezası verilebilmesi için ceza mahkemesince verilen kararların kesinleşmesi gerekir.

04 Ağustos 2021 10:42

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay;Kamu personelinin, parasal/özlük hakları yönünden her ay hukuki sonuç doğuran, süregelen etkileri bulunan işlemlere karşı HER ZAMAN idareye başvurabilecekleri, isteklerinin reddedilmesi halinde ise bu işlemlere karşı dava açabilme hakları vardır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1422824595334303744?s=19

Toplam 1076 mesaj
«42434445464748495051525354
 
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?