Editörler : Safak Vaktii
«35363738394041424344454647
06 Mayıs 2021 16:53

hukukinsaniii
Müsteşar

Bank Asya hesap hareketlerine dair BAM'ca verilen beraat kararları

Banka hesabının talimat öncesi açılmış olması ile TMSF'YE devir sonrası hareketlerin devam etmesi beraat kararlarında etkili olmuştur.

07 Mayıs 2021 01:33

hukukinsaniii
Müsteşar

YARGITAY; Yazışma içeriklerine göre örgütsel amaçla kullanılmayan bylock programı nedeniyle MAHKUMİYET verilemez.

ÖNEMLİ BİR KARAR OLUP YAZIŞMA İÇERİKLERİ SUÇ TEŞKİL ETMEYEN BYLOCK UYGULAMASI NEDENİYLE MAHKUMİYET VERİLEMEYECEĞİ İFADE EDİLMİŞTİR.

07 Mayıs 2021 12:26

hukukinsaniii
Müsteşar

AYM 20 Mayıs'ta iki dosyada önemli kararlar verecek.

Sadece Davalı İdarece sunulan bilgi ve belgelere göre karar verilmesi ile hükme esas alınan belgelerin davacıya tebliğ edilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlali konulu AYM başvuruları hk.20 Mayıs'ta karar verilecek

07 Mayıs 2021 18:13

hukukinsaniii
Müsteşar

AĞIR CEZA MAHKEMESİ;Yazışma içeriklerine göre örgütsel amaçla kullanılmayan bylock programı nedeniyle ilgiliye mahkumiyet verilemez

ÖNEMLİ BİR KARAR DAHA, Yargıtay'ın Bylock yazışma içerikleri ile ilgili KARARINA ATIF YAPILARAK VERİLEN İLK BERAAT KARARI

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1390684674457055235?s=19

07 Mayıs 2021 18:32

hukukinsaniii
Müsteşar

YARGITAY;Bylock TDT temin edilmesi, mümkün olmaması halinde HTS ile CGNAT kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması ile sonuca gidilmesi gerekir

Hükümden sonra gelen tanık beyanının duruşmada okunması ile sanığa diyeceklerinin sorulması gerekir

07 Mayıs 2021 23:54

hukukinsaniii
Müsteşar

Tek fotoğraf üzerinden yaptırılan teşhis işleminin hukuka aykırı olması nedeniyle verilen Yargıtay bozma kararları

08 Mayıs 2021 01:30

hukukinsaniii
Müsteşar

İdare Mahkemesi;Her ne kadar gizli tanık kodlaması ceza yargılamasında hükme esas alınamasa da irtibat/iltisak tespiti açısından İdari Yargı merciilerince dikkate alınabilir.

Daha önce verilmiş iki göreve iade kararına rağmen dava red kararı verilmiştir.

08 Mayıs 2021 04:01

hukukinsaniii
Müsteşar

YARGITAY; Gazete aboneliği, iltisaklı okula çocuk gönderme ile yurtdışı seyahatlerinin örgütsel faaliyet olarak kabul edilmesi hukuka aykırıdır.

Dosya kapsamında dayanak bilgi belge olmamasına rağmen yurtdışı seyahatleri karara dayanak teşkil etmiştir.

08 Mayıs 2021 12:45

hukukinsaniii
Müsteşar

İNFAZ HÂKİMLİĞİ;SOMUT EYLEM OLMADIKÇA SOYUT VARSAYIMLARA DAYANILARAK DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

Önemli tespitler içermektedir,

08 Mayıs 2021 15:08

hukukinsaniii
Müsteşar

CEZA MAHKEMESİ;2014 yılı öncesine ait eylemler dikkate alınarak mahkûmiyet hükmü verilemez

-Soyut tanık beyanları somut delillerle desteklenmedikçe gerekçe yapılamaz

-İçeriği belirsiz telefon görüşmeleri yan delillerle desteklenmedikçe hükme esasalınamaz

08 Mayıs 2021 19:32

hukukinsaniii
Müsteşar

İDARE MAHKEMESİ; Göreve iade edilene FİİLİ ÇALIŞMA OLMASA BİLE ek ders ücretlerinin yasal faiziyle ödenmesi gerekir.

Karar 09.04.2021 tarihli olup güncel uygulamayı göstermektedir, ek ders ücretleri ilgili olumlu kararlar gelmeye devam etmektedir.

Toplam 931 mesaj
«35363738394041424344454647