Editörler : ÇOTANAK
«49505152535455565758596061
14 Ağustos 2022 09:44

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay;Davacının terör örgütü üyeliği suçundan yargılamasının devam ettiğinden sözleşmesinin yenilenmemesine dair işlem tesis edilmiş ise de,ceza davası sonucunda"üzerine atılı suçu işlemediği sabit görüldüğünden" beraatine karar verilmiş olduğundan işlem hukuka uygun değildr.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/4533

Karar No : 2021/2424

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1558705153305415680?t=6yjorQAD1d0bT79rMtufdg&s=19

14 Ağustos 2022 10:25

20212021
Aday Memur

Beraat almadan yurtdışı yasağı kalkar mı savcim

18 Ağustos 2022 17:53

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay;Rota haber,Aktif haber sitelerine giriş yapılması, Yargıtay kriterlerine uymayan ankesörlü telefondan aranma kayıtları, kardeşin fetö/pdy kapsamında tutuklanması ve Bankada hesap hareketleri olması ile eşin ihraç edilmiş olması irtibat/iltisak açısından yeterli değildir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1560212032196050945?t=TljKQfHYD2bBYewK1S4KSw&s=19

18 Ağustos 2022 23:47

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay;BankAsya'da 2014 yılı Ocak ayında 2.250 TL tutarlı hesap açılması, Cihan Medya ödemesi, KYD'ne yapılan bağış ve olumsuz kurum görüşü irtibata dair gerekçe gösterilmiş ise de bu tespitlerin dayanaklarının İdarece dosyaya sunulmaması hukuka aykırıdır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/7952

Karar No : 2021/4889

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1560365306010288140?t=BfKm5XFQjMV_hRSeVKLTsA&s=19

23 Ağustos 2022 21:59

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay;Kamu görevinden çıkarılma sonrası göreve iade edilen her ne kadar fiili görev yapamasa bile bu durum kendi kusurundan kaynaklanmaması nedeniyle fiili çalışmaya bağlı hakları DA faiziyle ödenmelidir.

Önemli bir karar.

Danıştay 2.D.,09.09.2021, E:2021/17859,K:2021/2511

28 Ağustos 2022 19:38

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay;Hakkında yapılmış suç duyurusu, adli/idari soruşturma, işlem ya da açılmış bir kamu davası veya mahkumiyet kararı da bulunmayan davacının KHK ile kapatılan kurumda 2008 yılındaki 10 günlük çalışma kaydı irtibat/iltisak açısından yeterli değildir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1563928269686276097?t=IF2hiGwaBU1xqCXotJYw6A&s=19

07 Eylül 2022 07:35

hukukinsaniii
Müsteşar

Göreve iade edilenden yüksek dilimden vergi kesintisine dair

Geçmişe dönük maaşlardan olması gerektiği gibi GV kesintisi yapılmasına RAĞMEN göreve başlangıç sonrası ödenen maaştan yüksek dilimden GV kesintisi yapılarak ilk maaştan 1078 TL daha fazla GV kesintisi yapılmıştır.

İlk maaş sonrası devam eden aylarda da aynı şekilde yüksek dilimden GV kesintisi yapılmaya devam edilmiştir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1567369815072935936?t=zjFrf_MbB-W-3uvRm4yz5Q&s=19

11 Eylül 2022 19:20

centilmen00
Aday Memur

İyi akşamlar bişey soracaktım idare memura aynı suçtan dolayı hem disiplin cezası hemde yer değiştirme cezası verebilirmi?

13 Eylül 2022 09:08

hukukinsaniii
Müsteşar

AYM;Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla cezaevinde tutuklu olarak bulunanın kurumlara yazdığı dilekçelerinde personel için"geniş yüzlü, geniş gövdeli"gibi ifadeler kullanması nedeniyle disiplin yaptırımı ile cezalandırılması ifade özgürlüğünün ihlalidir.

RG'de bugün yayımlanmıştr.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1569567996460388352?t=RPogtnVDuSexcYKi6oQH8A&s=19

18 Eylül 2022 15:23

hukukinsaniii
Müsteşar

375 sy. KHK'nın geçici 35. md. uyarınca Bakan Onayı ile kamu görevinden çıkarılmanın sona ermesine dair

Hâlen açıkta bekletilen kamu görevlileri 375 sy.KHK'nın 35. maddesinin süresinin dolması nedeniyle Kurumlarına başvuru yaparak görevlerine iade edilmelerini talep edebilirler.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1571474010659069952?t=kmLSRbXnKrK9uiVFkCB2sw&s=19

26 Eylül 2022 21:31

Avnenenn
Aday Memur

İdare, bölge idare ve anayasa mahkemesinin hagb ile ilgili veya alakalı kararları var ise paylaşır msnz konu acil lütfen

02 Ekim 2022 14:20

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay;Terör örgütüyle bağlantılı olunduğuna dair somut herhangi bir bilgi içermeyen kişisel kanaate dayalı tanık beyanları ile bilgi belgelerle desteklenmeyen kurum kanaati irtibat/iltisak açısından yeterli değildir.

30.05.2022 tarihli Danıştay kararı;

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1576531748514828288?t=nazUEfmSDFmf2nUxhRSMWg&s=19

04 Ekim 2022 22:00

hukukinsaniii
Müsteşar

AYM'den ÖNEMLİ karar

AYM;Sözleşmenin feshedilmesi suretiyle kamu görevinden çıkarılma cezasına yönelik açılan davada terör örgütü üyeliği suçundan verilen KESİNLEŞMEMİŞ mahkûmiyete dayanılarak davanın reddine karar verilmesi masumiyet karinesinn ihlalidr.

Bugün yayımlanmıştır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1577371789977608192?t=WAjfeAcu6Ma-5InwWxZrXA&s=19

06 Ekim 2022 04:49

hukukinsaniii
Müsteşar

AYM;Terör örgütü üyeliği suçundan verilen KESİNLEŞMEMİŞ mahkûmiyet terör örgütü ile irtibat/iltisak nedeniyle meslekten çıkarılan yargı mensubunun avukatlık yapmasına engel teşkil etmez.

ÖNEMLİ KARAR,aynı içerikli başvurular AYM'ce daha önce red edilmekteydi.Bugün yayımlanmıştr.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1577837096815022081?t=xTuf5GwUQ8aRPVLWllRTfw&s=19

23 Ekim 2022 15:08

hukukinsaniii
Müsteşar

AYM;Beyanları mahkumiyet kararına etki eden tanıklar yargılama aşamasında dinlenilmelidir.

BankAsya hareketlerinin mutad dışı olduğuna dair kabulün gerekçeleri ortaya konulmalıdır.

TDT temin edilmemiş Bylock isnadında bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.

28.06.2022 tarihli.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1584153647285690370?t=UFd9K8mdJzWk065Kw1wbSA&s=19

23 Ekim 2022 18:45

hukukinsaniii
Müsteşar

KDK; Terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olunduğu gerekçesiyle KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişinin OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilmesi üzerine personel bilgi dosyasında yer alan kamudan ihracına ilişkin bilgilerin silinmesi gerekir.

12.10.2022 tarihli karar.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1584208970536824834?t=jGgI1YPklYWVmwAnw-3jTg&s=19

25 Ekim 2022 05:41

hukukinsaniii
Müsteşar

AYM; Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep edilmesine rağmen bu isteğin reddine karar verilmesi ile savunma hazırlamak için yeterli zaman ve kolaylığın sağlanmaması adil yargılanma hakkının ihlalidir.

RG'de bugün yayımlanmıştır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1584734781899935744?t=321UFnN617iRjNfjg9hAZw&s=19

31 Ekim 2022 21:40

hukukinsaniii
Müsteşar

GİB;KHK ile kamu görevinden çıkarılma sonrası göreve iade edilenlerden toplu ödeme ile müteakip ay maaşlarından yüksek dilimden yapılan GV kesintilerinin iadesi gerekir.

09.10.2022 tarihli, dava yoluna gidilmeden talep edilebilecek.Dava süresini geçirenler de başvuru yapabilir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1587151106345500673?t=zHB0eWjWIGeKT1EuI-hj_A&s=19

06 Kasım 2022 00:04

hukukinsaniii
Müsteşar

Danıştay; Disiplin suçu aynı zamanda suç niteliğinde ise ve ceza yargılaması sonucunda suçun unsurlarının oluşmaması ya da suçun kişi tarafından işlenmediğinin saptanması gerekçesiyle ilgili beraat etmişse beraat kararının bağlayıcılığı tartışmasızdır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1589000153591341057?t=TKU80gwRwO3V_fBsVyXoCA&s=19

Toplam 1219 mesaj
«49505152535455565758596061