Editörler : E.Kayı Han
«50515253545556575859606162

hukukinsaniii
Müsteşar
07 Ocak 2023 10:18

AYM;İçeriği tespit edilmemiş, örgütsel olduğu yönünde delillendirme yapılmamış telefon görüşmeleri TERÖR ÖRGÜTÜ HİYEARŞİSİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN VARLIĞINI ORTAYA KOYMAZ.

Ankesör yargılamalarını da ilgilendiren önemli vurgu.

Şaşmaz/AYM,06.01.2023 tarihli RG.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1611621265500180482?t=So3mSxbTw7OoYuz0SOlhWw&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
12 Ocak 2023 01:13

AYM'den çok önemli karar

Bugünkü ResmiGazete'de yer alan AYM kararı incelendiğinde OHAL döneminde çıkarılan birçok yasal düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğuna karar verilmiştir,görevine iade edilenlerin araştırma merkezine atanmasına dair hüküm de Anayasaya aykırı bulunmuştur.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1613296489547141121?t=Ca1KnH8IRL-TyDNquFiqNw&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
27 Ocak 2023 23:19

AYM; İstihbarata dayalı bilgilerin fişleme usulü ile elde edildiğine, söz konusu bilgilerin kim tarafından nasıl elde edildiğinin şüpheli olduğuna ilişkin iddianın AYM BAŞVURUSU ÖNCESİ MAHKEMELER ÖNÜNDE İLERİ SÜRÜLMEMESİ nedeniyle bu argümanın AYM'ce incelenmesi mümkün değildir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1619066740805341184?t=S85isH_rHdsBD4lJv7AI_Q&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
30 Ocak 2023 23:16

AYM; 6413 sayılı Kanunda düzenlenen kınama disiplin cezasına yargı yoluna başvuru hakkının engellenmesine dair yasal düzenleme Anayasaya aykırıdır.

6413 sayılı kanunda yer alan kınama disiplin cezasına yargı yolu açılmış bulunmaktadır.

27.01.2023 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1620153238560600064?t=yotWBChl-07ZQqEbQEZS7g&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
01 Şubat 2023 04:03

Terör örgütü ile irtibatlı olunduğu gerekçesiyle rütbelerin geri alınması

12.01.2023 tarihli RG'de yayımlanan AYM'nin 30.06.2022 tarihli ve E:2018/137; K:2022/86 sayılı kararıyla rütbelerin geri alınmasına dayanak teşkil eden maddeler Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1620587558488133637?t=9xM5HgsJ_O7i-5suDot_Sg&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
18 Şubat 2023 20:13

Danıştay'dan önemli karar

KHK ile ihraç sonrası göreve iade edilenlerin eski pozisyonlarına atanmasına dair taleplerinin AYM'nin iptal kararının yeni hukuki durum ortaya

çıkarması dikkate alınmadan AYM

kararının geriye yürümeyeceği gerekçesiyle reddedilmesi hukuka aykırıdır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1626983052529344515?t=zOY4cL3FVw_xEib4p_9uug&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
05 Mart 2023 08:09

Silahlarla ilgili AYM iptal kararı sonrası BİM'nin ilk olumlu kararı

KHK ile kamu görevinden çıkarılma sonrası ruhsat iptali nedeniyle elkonulan veya mülkiyeti kamuya geçirilen silah ve eklerinin rayiç bedeliyle ödenmesine ilişkin 15.02.2023tarihli BİM kararı ekte sunulmuştur;

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1632245654809444352?t=yvYv8KrWhKx9OlYgQMmW7Q&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
25 Mart 2023 21:36

AYM;KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvurucunun sendika yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğinin tespit edilmesiyle Anayasada güvence altına alınan sendika hakkı ihlal edilmiştir.

Karar özeti 16.03.2023günü AYM sitesinde yayımlanmış olup gerekçe ilerleyen günlerde açıklanack.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1639696931394920451?t=hQcFgIF0So4YUQ4KKpKwKQ&s=19


atanamayangs
Aday Memur
25 Mart 2023 21:39

Sayın hukuk insanı,

Takipsizlik verilmiş dosya nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi normal midir?

Bu kurumun kapsam dışı statüde işçi mühendis olarak iş akdi yapması değerlendirdi komisyonu tarafından kyok kararı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını meşru kılar mı?

Yasal unsurları oluşmayan şikayet yüzünden kamu çalışma hayatının sekteye uğramasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

hukukinsaniii, 2 ay önce

AYM;KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvurucunun sendika yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğinin tespit edilmesiyle Anayasada güvence altına alınan sendika hakkı ihlal edilmiştir.

Karar özeti 16.03.2023günü AYM sitesinde yayımlanmış olup gerekçe ilerleyen günlerde açıklanack.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1639696931394920451?t=hQcFgIF0So4YUQ4KKpKwKQ&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
27 Mart 2023 22:22

Haklarında HAGB kararı verilenler açısından önemli bir gelişme

TBMM'de şu anda görüşülmekte olan yargı paketi ile AYM iptal kararı doğrultusunda HAGB kararına yönelik yapılan itirazın içeriği yeniden düzenlenmektedir.

İtiraz merci, hükmü inceleyecek, usul ve esasa dair hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde gerekçesini göstererek gereğinin yapılması için dosyayı Mahkemesine gönderecek. Haklarında HAGB kararı verilenler düzenleme yürürlüğe girince YENİDEN itiraz yoluna başvuru yapabilecek.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1640433163204698132?t=Xa3K9VsWyqvq3V_KRBBqEQ&s=19


donurh
Kapalı
28 Mart 2023 16:40

Ben 3 yıl önce hagbye itiraz etmiştim ve 2 yıldır da zaten dosyam AYM'de ama daha uzun süre de devam edebilir. Yasa çıkarsa, itirazım aymde dururken aynı zmanda alt mahkemeye tekrar itiraz edilebilecek midir?

hukukinsaniii, 2 ay önce

Haklarında HAGB kararı verilenler açısından önemli bir gelişme

TBMM'de şu anda görüşülmekte olan yargı paketi ile AYM iptal kararı doğrultusunda HAGB kararına yönelik yapılan itirazın içeriği yeniden düzenlenmektedir.

İtiraz merci, hükmü inceleyecek, usul ve esasa dair hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde gerekçesini göstererek gereğinin yapılması için dosyayı Mahkemesine gönderecek. Haklarında HAGB kararı verilenler düzenleme yürürlüğe girince YENİDEN itiraz yoluna başvuru yapabilecek.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1640433163204698132?t=Xa3K9VsWyqvq3V_KRBBqEQ&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
16 Nisan 2023 03:20

AİHM;İdare Mahkemesince KESİNLEŞMEMİŞ Ceza Mahkemesi kararındaki bilgilerden hareketle başvurucunun terör örgütü üyesi

ya da terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı olduğu kabul edilerek başvurucu aleyhine karar verilmesi masumiyet karinesinin ihlalidir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1647393144961417218?t=emYpb5wD-1OdOKGC0hDL0Q&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
19 Nisan 2023 00:25

Danıştay;İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yapmakta iken meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına dair işlemin yargı kararıyla iptali üzerine göreve iade edilene geriye dönük maaşlarıyla birlikte diğer parasal hakları yasal faiziyle ödenmesi gerekir.

2022 tarihli.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1648436564102647812?t=Nn5HdmkRKmrwRta7IcEHLQ&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
20 Nisan 2023 09:48

KDK;KHK ile ihraç sonrası göreve iade edilen öğretmenin MEBBİS şifresi olmadığından eğitim videolarını izleyememesi nedeniyle Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve sınavın tarafına yeniden tanımlanmasına yönelik başvurusunun reddine dair işlem hukuka aykırıdır.

13.04.2023 tarihli

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1648941300966735873?t=oLpK7GbfRIjwVMCxG9i2Qg&s=19


Emre3545
Aday Memur
20 Nisan 2023 10:59

Hocam geçen ay emniyete ifade verdim , savcılığa çıktım adli kontrolle serbest bıraktılar . Şu ana kadar birşey çıkmadı iddianame hazır değil . Kasıma kadar açığa alınma vs olmaz ise il dışı tayin hakkım oluyordu normalde , o hakkımı kullanabilir miyim? Diyanette görev yapıyorum
Toplam 1235 mesaj
«50515253545556575859606162

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi