Editörler : E.Kayı Han
«56575859606162636465666768

hukukinsaniii
Müsteşar
31 Mart 2024 08:36

AYM; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle ataması yapılmayan kişinin bu işleme karşı açtığı davada SOMUTLAŞTIRILMAMIŞ İSTİHBARİ BİLGİLERE DAYANILARAK davanın reddine karar verilmesi adil yargılanma hakkının ihlalidir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1774309173641015614?t=HwEuvEUMVkjEPguBg4wsUw&s=19


Pelegrinli
Memur
01 Nisan 2024 23:17

Hukukinsaniii isimli arkadaş o kadar sordum, hatta özelden yazdım bir kere bile cevap vermedin o kadar paylaşım yapıyor sun bir kerede benim sorumla ilgili bir paylaşım yap yada cevap ver bir bilgin varsa.Her iki mahkeme kararı lehine çıkıp Danıştay'ta kararı onanan kimse varmı?

hukukinsaniii, 2 hafta önce

AYM; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle ataması yapılmayan kişinin bu işleme karşı açtığı davada SOMUTLAŞTIRILMAMIŞ İSTİHBARİ BİLGİLERE DAYANILARAK davanın reddine karar verilmesi adil yargılanma hakkının ihlalidir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1774309173641015614?t=HwEuvEUMVkjEPguBg4wsUw&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
02 Nisan 2024 18:29

AYM'den önemli bir karar

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle uzman erbaşlık sözleşmesinin feshedilmesi işlemine karşı açılan iptal davasında, kesin bir mahkûmiyet hükmü(HAGB) ile sonuçlanmayan ceza yargılamasının esas alınması ve gerekçeli kararda suçluluğu ima eden bazı ifadeler kullanılmasının masumiyet karinesinin ihlali olduğu ifade edilmiştir.

AYM web sitesinde bugün yayımlanmıştır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1775179618883895600?t=wgHhCArZrk8eRQNMyiokVg&s=19


Erşah özer
Aday Memur
03 Nisan 2024 02:10

meraba avukat mısınız ? mesajlarınız kapalı. bana mesaj atabilir misiniz ? şimdiden teşekkürler

hukukinsaniii
Müsteşar
03 Nisan 2024 09:56

Genel Kolluk Personelini ilgilendiren AYM kararı

AYM; 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanununda yer alan mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunulmanın disiplin cezasını gerektiren disiplinsizlik fiilinin oluşması için yeterli görüldüğüne dair yaptırım maddesi, isnada konu eylemlerin özel hayat sınırlarını aşarak kamu görevine bir takım yansımalarının olup olmadığına bakılmaksızın mevzuat veya talimatlarla yasaklanan her türlü davranışın disiplin cezası ile cezalandırılması sonucunu doğurduğundan ilgili düzenleme Anayasaya aykırı olup iptali gerekir.

RG'de bugün yayımlanmıştır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1775416571675971798?t=9V5j2_A_IzR04x6NER2v1w&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
06 Nisan 2024 10:09

AYM;Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle açılan davanın olumlu sonuçlanması üzerine göreve başlatılanın memurluğa geç atanması dolayısıyla uğradığı zararının karşılanmaması mülkiyet hakkının ihlalidir.

Geriye dönük parasal hakların ödenmesine dair önemlikarar;

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1776506536400970136?t=9fnT-3irJZdsqZ2NpE23IA&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
07 Nisan 2024 12:20

Danıştay; Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları zorunludur.

Danıştay İDDK, 2005/374E, 2007/103K

Terör disiplin soruşturmalarında bu değerlendirme yapılmaksızın devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiği görülmekte olup bu durum hukuka aykırıdır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1776901966142038323?t=dwnv8zJozrmFFG7tZF6qTw&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
09 Nisan 2024 09:56

İdare Mahkemesi; Terör örgütü ile irtibatlı/iltisaklı olunduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılma sonrası göreve iade edilen askerin emsalleriyle aynı seviyeye gelebilmesi amacıyla OYAK nema farkının İdarece karşılanması gerekir.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1777588617424118213?t=Ui8P7dFew-VHtEOA0h3uCA&s=19


Erşah özer
Aday Memur
09 Nisan 2024 23:22

hala forumda mısın?
Punisher0606, 3 yıl önce

Arkadaşlar adli soruşturma sonucu hagb ve idari soruşturma sonucunda kınama cezası verilmişti. Adli ve idari soruşturma başlatıldığı zaman görevden uzaklaştırılmıştım. İdari soruşturma sonucu bakanlık yüksek disiplin kurulu kınama cezası verince göreve dönmüştüm. Bu sefer de dmk 56md uyarınca asaletim tasdik olmadığı için ilişiğim kesildi. Avukata vekalet verdim. Fakat merak ediyorum sonuç sizce ne olur


Erşah özer
Aday Memur
09 Nisan 2024 23:37

avukat mustafa özkan ismi. internete yazın direk çıkıyor whatsaptan yazınca hemen cevap veriyor ben buldun twit ve instagram hesapları da aktif
Chttuna, 1 ay önce
ins cevap verir umudu ile bekliyoruz bir çok arkadaş

hukukinsaniii
Müsteşar
13 Nisan 2024 21:19

Olağan dönemde yapılan terör disiplin soruşturmaları sonucu verilen ihraç işlemlerine emsal Danıştay kararı

Danıştay'a göre önceden işlenen fiile sonradan yapılan düzenleme(657 sy. Kanun madde 125/E-I) ile ceza verilemeyeceği ifade edilerek dava konusu

disiplin cezasının iptaline karar verilmiş olunup terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunan memur hk. Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verilmesini hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığı 2019/2513 E. ve 2021/6941 K. Nolu kararı

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1779211921675124807?t=8MHPEEt4Iujgy65n4itZfg&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
14 Nisan 2024 14:02

Danıştay;Yüksek Disiplin Kurulunca son savunma alınmadan devlet memurluğundan çıkarma cezası verilemez.

Olağan dönemde yapılan terör disiplin soruşturmalarına da emsal niteliğinde olup YDK kararı öncesi son savunma alınması gerekmektedir.

Danıştay 12.D. 2018/1788E, 2022/2707K.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1779464212722421768?t=ZrtEkYd1nVENWYztRK5dbQ&s=19


hukukinsaniii
Müsteşar
14 Nisan 2024 20:28

İdare Mahkemesi;Güvenlik soruşturması kapsamında elde edilen terör örgütüyle irtibata dair bilginin istihbari nitelikte olduğu, istihbari bilginin, somut belgelerle desteklenmediği sürece, örgütle irtibatı ortaya koyan hukuken geçerli belge olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır.

https://twitter.com/insan_hukuk/status/1779561752151155098?t=MCN-YPV65uEoKQpmahlhFw&s=19

Toplam 1353 mesaj
«56575859606162636465666768

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi