Editörler : metin_alkan
28 Kasım 2020 12:05   


Engelli Memurun İsteği Dışında Kurumiçi Görevlendirilmesi

Herkese Merabalar. Ysrdımcı olursanız çok sevinirim.. ben engelli memur olarak evime yakın bir okulda memur olarak görev yapmaktayım. Ancak okulun yer aldığı ilçe milli eğitim müdürlüğünde ihtiyaç olduğundan dolayı isteğim dışında görevlendirme adı altında görev yerim değiştirilmek isteniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün evime 10 kilometre uzaklıkta olduğundan ve yaklaşık 25 dakika otobüs + 20 dakika yürüme mesafesi olduğundan dolayı gitmek istemiyorum. Zorunlu olarak görevlendirme yapılması halinde dava açmayı düşünüyorum. Dava açsam kazanır mıyım? Teşekkür ederim şimdiden.

28 Kasım 2020 15:49

tnsrkn
Daire Başkanı
Kadronuz nerede okulda mi ilçe mem de mi?
28 Kasım 2020 17:37

mkü-geography
Aday Memur

kadrom okulda

28 Kasım 2020 19:30

tnsrkn
Daire Başkanı
İhtiyaca göre görevlendirme yapabilir.mahkemeye verseniz de bi sonuc cikmaz
28 Kasım 2020 20:28

mkü-geography
Aday Memur

ancak yönetmelikte şöyle yazıyor : Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumuortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır. diyor bu yönetmeliğe aykırı bir durum değil möi? sonuçta evimden 10 kilometre uzaktaki bir yerde görevlendiriyor...

28 Kasım 2020 21:57

tnsrkn
Daire Başkanı
Aynı ilçe içinde görevlendirme yapabilir diye biliyorum. Bu sekilde görev yeri değişen çok arkadas oldu. Size tavsiyem ilçe Milli eğitim müdürüne gidin ve durumunuzu anlatın. Belki adamın haberi bile yoktur.
29 Kasım 2020 03:53

mustafaa
Kapalı

dava etmeden önce iç hukuku tüketin mesela görevlendirmeye şerh düşün engelliyim görev yerimin rızam dışında değiştirilmesini istemiyorum şeklinde ayrıca yönetmelik var. rıza dışında değiştirilemeyeceğine yönelik buna rağmen değiştirilirse tazminat bile kazanırsın. hukuksuzluğun sonu görevi kötüye kullanma ve beraberinde maddi ve manevi tazminattır.

Engelli Memurun Yeri İsteği Dışında Değiştirilemez (16.08.2014 Resmi Gazete)

Engelli Memura nakil hakkında 2.adım atıldı..

İLK DEĞİŞİKLİK

2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72. maddesine eklenen hüküm şu şekildedir:

"(Ek fıkra: 06.02.2014 - 6518 S.K./10. md.) İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır."

İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

Bu hükümden sonra, tüm kurumları kapsayan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'te, 16 Ağustos tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe eklenen yeni ek madde şu şekildedir:

"MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır."

Toplam 6 mesaj