Editörler : gubaz
04 Ocak 2021 19:53   


Yol harcırahı

Yol harcırahı hesaplanırken görev yeri mi baz alınır yoksa ikamet adresimi? Adresimi şimdi tayin istediğim şehre tayinim çıkmadan aldım. Harcırah almama engel olur mu?

04 Ocak 2021 20:36

ashil13
Genel Müdür

görev yeri

04 Ocak 2021 23:04

YOZGAT666
Aday Memur

Yol harcırahında hem ikametgah hem de memuriyet mahalli dikkate alınır. Siz tayininiz çıkmadan ikametgâhınızı değiştirmekle hata yapmışsınız.

12 Ocak 2021 23:10

Seçilmelih
Aday Memur
Hocam benimde aynı şekilde Ankara'ya tayin isteyeceğim ikametim de Ankara MEB muhasebe şefi okuldan okula dedi bana bende değiştirmedim siz ne yapmayı düşünüyorsunuz
13 Ocak 2021 01:57

CaMBiaSSOoo
Aday Memur

Hiç bir şey olmaz paranızı alırsınız. Görev yerine göre verilir. Fakat 6 ay içinde yapılan ikinci atamalara harcırah ödenmez. Eşi çalışanların eşlerine ise yüzde elli eksik harcırah verilir.

13 Ocak 2021 04:18

cihan27
Editor

Hiç bir şey olmaz paranızı alırsınız. Görev yerine göre verilir. Fakat 6 ay içinde yapılan ikinci atamalara harcırah ödenmez. Eşi çalışanların eşlerine ise yüzde elli eksik harcırah verilir.


CaMBiaSSOoo, 2 ay önce - Alıntıya git

Verdiğiniz üç bilgi de hatalı...

1) Harcırah Kanunu'na göre ikamet yeri de memuriyet mahallidir.

g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların...

2) Harcırahta zamana değil memuriyet mahalli değişikliğine bakılır. (6 ay sınırlaması yoktur)

3) Her eş durumu atamasında değişken unsur yarım hesaplanmaz.

***

Eş durumu harcırahı ve harcırah hesaplama mevzusunda bilinmesi gerekenler - Memurlar.Net

13 Ocak 2021 11:00

Seçilmelih
Aday Memur
İl içinde ikametgah önemli il dışında değil denildi MEB muhabasebe birimi tarafından
13 Ocak 2021 11:10

HA_TA
Müsteşar Yardımcısı
İl içinde ikametgah önemli il dışında değil denildi MEB muhabasebe birimi tarafından
Seçilmelih, 2 ay önce - Alıntıya git
Aynen öyle.
13 Ocak 2021 11:21

ogretmen3636
Yasaklı

Görev Yeri Baz Alınır

13 Ocak 2021 12:41

HA_TA
Müsteşar Yardımcısı

Görev Yeri Baz Alınır


ogretmen3636, 2 ay önce - Alıntıya git
Öyle deniliyor ama il de oturup ilçeye gidiş geliş yapanların ile tayini çıkınca nede olsa orada ikamet ediyorsunuz ev taşıması yok denilip( mem) harcırah yapılmıyor. İl dışı için bu durum olmadığı için sorun yok görev yeri baz alınıyor.
13 Ocak 2021 13:31

popcorn007
Aday Memur

görev yeri.

13 Ocak 2021 17:42

CaMBiaSSOoo
Aday Memur

Verdiğiniz üç bilgi de hatalı...

1) Harcırah Kanunu'na göre ikamet yeri de memuriyet mahallidir.

g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların...

2) Harcırahta zamana değil memuriyet mahalli değişikliğine bakılır. (6 ay sınırlaması yoktur)

3) Her eş durumu atamasında değişken unsur yarım hesaplanmaz.

***

Eş durumu harcırahı ve harcırah hesaplama mevzusunda bilinmesi gerekenler - Memurlar.Net


cihan27, 2 ay önce - Alıntıya git

Öğretmen atamasından bahsediyoruz. Günü birlik görevlendirmeler için konuşursak ikematgaha bakarak harcırah ödenir fakat öğretmen ataması günübirlik olmadığı için görev yerine göre verilir. Sizin bahsettiğiniz ikametgahından görev yerine günlük gidiş dönüş yapılabilecek yerlere bakılır ve ödeme yapılır. Zaten bu yüzden de il içi atamalarda harcırah ödenmez. Ayrıca isitisnai durumlar haricinde eşler yüzde elli harcırah alır. İstisnai durumlar üzerinden verilen bilgilere hatalı diyemezsiniz. Öğretmen tayinlerinin yüzde 99'unda bunlar geçerlidir. Farklı memuriyetlerde farklı istisnalar ortaya çıkabiliyor. 6 ay durumundan emin olamadım ama.

15 Ocak 2021 03:20

cihan27
Editor

Öğretmen atamasından bahsediyoruz. Günü birlik görevlendirmeler için konuşursak ikematgaha bakarak harcırah ödenir fakat öğretmen ataması günübirlik olmadığı için görev yerine göre verilir. Sizin bahsettiğiniz ikametgahından görev yerine günlük gidiş dönüş yapılabilecek yerlere bakılır ve ödeme yapılır. Zaten bu yüzden de il içi atamalarda harcırah ödenmez. Ayrıca isitisnai durumlar haricinde eşler yüzde elli harcırah alır. İstisnai durumlar üzerinden verilen bilgilere hatalı diyemezsiniz. Öğretmen tayinlerinin yüzde 99'unda bunlar geçerlidir. Farklı memuriyetlerde farklı istisnalar ortaya çıkabiliyor. 6 ay durumundan emin olamadım ama.


CaMBiaSSOoo, 2 ay önce - Alıntıya git

Değerli Üyemiz,

Uzun yıllardır Memurlar.net'in harcırah haberlerini yapıyorum ve istediğiniz bir konuyu kanun ile açıklayabilirim.

1) Harcırah Kanunu tüm memurlar için geçerlidir. Öğretmen ataması vs. değişmez. Tüm atamalarda (daimi veya muvakkat fark etmeksizin) memuriyet mahalline bakılır. Tanımı şu şekildedir:

***

HARCIRAH KANUNU

Kanun Numarası: 6245

Kabul Tarihi: 10/02/1954

TARİFLER:

Madde 3 - (Değişik madde: 11/12/1981 - 2562/1 md.)

Bu Kanunda geçen;

g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

ifade eder.

***

Maddede de görüldüğü gibi ikametgah da memuriyet mahalli sayılmaktadır. Bu sebeple ikamet yerine daimi veya muvakkat görevlendirmelerde kurumlar, harcıraha müstahak değilsiniz deme hakkına sahiptir; ancak il dışı atamalarda kurumlarca ikamet yeri pek gözetilmemektedir...

2) Eş durumu harcırah konusunu defalarca haber yaptım. Mezkur haberlerde değişken unsurun hangi halde yarım hesaplanacağını belirttim. ilgili kısmı aşağıya ekliyorum:

***

...Her ikisi de memur veya hizmetli olan eşler aynı yere atanmış başka bir ifadeyle her iki eşin de eski ve yeni memuriyet mahallerinin aynı olması halinde (atamalarının farklı zamanlarda olup olmadığına bakılmaksızın) bunlardan birisine yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tamamının, diğer eşe ise yarısının ödenmesi gerekmektedir.

Ancak,

a) Eşlerden sadece birisinin memuriyet mahallinin değişmesi,

b)Eşlerin, farklı memuriyet mahallerinden aynı memuriyet mahalline atanmaları,

c) Eşlerin aynı memuriyet mahallinden farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

d) Eşlerin, farklı memuriyet mahallinden farklı farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

durumunda harcıraha müstehak eşlerin her biri için yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tam olarak ödenmesi mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, Memuriyet mahalleri farklı olan, başka bir ifadeyle başka bir yerde görev yapmakta olan memur veya hizmetlinin yine başka bir yerde görev yapmakta olan memur veya hizmetli ile evlenmesi nedeniyle onun bulunduğu yere atanması durumunda da harcıraha müstehak eş için yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tam olarak ödenmesi mümkün olabilmektedir.

3) "6 ay içinde yapılan ikinci atamalara harcırah ödenmez." diye yazmışsınız...

Harcırah Kanununun hiç bir maddesinde süre sınırlaması yoktur. Harcıraha müstahak olmak için tek kıstas vardır, o da memuriyet mahallidir...

"6 ay" ibaresi sadece madde 56 c) bendinde geçmektedir; ancak o madde de sizin belirttiğiniz sınırlama ile ilgili değildir. Şöyle ki:

HARCIRAH ALABİLMEK İÇİN MÜRACAAT MÜDDETİ:

Madde 56 - a) (...) açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara (...) vazifelerinden ayrıldıkları;

b) İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

c) (Mülga bend: 31/07/2003 - 4969 S.K./1. md.)

Tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir. Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin zail olduğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.

Aşağıdaki haberde açıklamıştım bu durumu.

Geriye dönük harcırah 6 ay mı 5 yıl mı? - Memurlar.Net

***

4) "İl içi atamalarda harcırah ödenmez" demişsiniz; lakin bu ifade de hatalı. Memuriyet mahalli değiştiği sürece il içinde de harcırah alınır.

İlgili haberleri aşağıya ekliyorum. Kafanıza takılan bir durum olursa yardımcı olabilirim...Selamlar.

***

MEB'den İkametgahı değişmeyenlere yolluk ödemeyin yazısı - Memurlar.Net

Eş durumu harcırahı ve harcırah hesaplama mevzusunda bilinmesi gerekenler - Memurlar.Net

Maliye'den, büyükşehirlerde harcırah görüşü - Memurlar.Net

16 Ocak 2021 21:17

jaxtopose
Aday Memur
Öyle deniliyor ama il de oturup ilçeye gidiş geliş yapanların ile tayini çıkınca nede olsa orada ikamet ediyorsunuz ev taşıması yok denilip( mem) harcırah yapılmıyor. İl dışı için bu durum olmadığı için sorun yok görev yeri baz alınıyor.
HA_TA, 2 ay önce - Alıntıya git
Normalde görev yeri dışında ikamet etmek için mülki amirden izin alınması gerekir.
16 Ocak 2021 21:32

beyblade
Aday Memur
Merhabalar benim bir sorum olacakti ben 2020 yilinda bir universiteden baska bir universiteye 657 sayili devlet memurlari kanunun ek 8. Maddesine gore 6 ay gecici gorev ile gorev yaptim bu durumda ben gecici gorev yollu alabilir miyim?
Toplam 14 mesaj