Editörler : Safak Vaktii
10 Ocak 2021 13:41   


Zimmetli malın kaybolması (demirbaş)

Merhaba zimmetli bir malı kaybedersek ücretini ödemekle kurtulabilir miyiz? Bilgisi olan arkadaşlar var mıdır? Teşekkürler

10 Ocak 2021 13:57

vatanist123
Aday Memur
Zimmete konu eşya nedir ?
10 Ocak 2021 16:27

Jöh65
Aday Memur

Esyanin cinsi nedir?

10 Ocak 2021 17:12

WhoCares21
Aday Memur

Farkediyor mu eşyanın cinsi? Demirbaş listesinde sonuçta. Bilgisayar kasası

10 Ocak 2021 23:20

Secilmis Adam
Aday Memur

Ya esyanin cinsi farketmez mi tabii ki farkeder. Yerine konulabilecek esya vardir konamayacak esya vardir. Ornegin zimmetindeki bir silahsa parasini verip kurtulamazsin. Ana bi fotagraf makinasidir. Ayni marka midel alirsin koyarsin, olay kapanir.

11 Ocak 2021 13:45

gardereli
Şef

Kurum amiri neye uygun görürse o yapılır. Mesela kurum amiri derki, git aynı marka aynı model bilgisayar bul yerine koy bu konu kapansın, o şekilde yaparsınız. Yada kurum amiri tutanak tutturur, komisyon oluşturur, komisyon kayıtlı değeri yada rayiş bedeli belirler, sizden o para rücu edilir, bu şekilde olur. Yani kurum amiriniz ne derse o olur.

11 Ocak 2021 17:43

Hakkaniyet Alınteri
Memur
Kaybolması sebebi, anı, kaybedilmiş esnasında ki sorumlunun kastı veya taksiri, bilinçli ya da bilinçsiz hareketi, kasa içerisinde ki bilgilerin önem derecesi gibi gibi bi çok sebep önemli elbet. Hatta sizin kurumunuz ve kurumunuz dahi önemli. İşin boyutu adli ve idari de olabilir sadece idarede de kalabilir.
19 Ocak 2021 00:57

bahtibelirsiz1
Müsteşar Yardımcısı
Zimmetli malı kaybeden memur yarın zekasını da kaybeder gel de bunlara devletin malını emanet et...
19 Ocak 2021 15:15

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

çalıştığınız kurum size karşı ard niyetliyse disiplin soruşturnması başlatır

20 Ocak 2021 22:14

Yol Gösteren
Şube Müdürü

Bundan böyle kaybolan ve/veya çalınan demirbaş malzemeler için ilgili kurum veya kuruluş tarafından aşağıdaki belgeler tanzim edildikten sonra zaman geçirilmeden mutlaka Bakanlığımıza gönderilecektir.

a) Olay ve olay yeri tesbit tutanağı,b) Mahalli kolluk kuvvetlerine müracaat ve kolluk kuvvetlerince tutulacak tutanak,c) Olayın Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmesi için yapılan müracaat yazısı ile birlikte Savcılıktan bu hususta alınacak belge,d) Muhakkik tayini ve muhakkik raporu (gerektiğinde kurum dışından muhakkik tayini istenilecektir),e) Adli ve İdari tahkikatlarla ilgili olarak da;- İdari tahkikatlar muhakkiklerce mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılarak bilgi ve belgeleri tahkikatın tamamlanmasını müteakip,- Adli tahkikatlar ise Kurum Amirleri tarafından Hazine Avukatları birlikte koordineli olarak yürütülecek ve tahkikatın her safhasından Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına mutlaka bilgi verilecektir.

Tahkikatlar sonucunda sorumlu/sorumluların tesbit edilmesi halinde Ayniyat Talimatnamesinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci maddesi ile 13.08.1983 tarih ve 18134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nev-i Niteliği ve Miktarlarının Tesbiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler hakkında Yönetmelik ve mer-i mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Sorumlu/ sorumlulardan bedelinin tazmin edilememesi halinde ise 27.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu ve mer-i mevzuat hükümleri gereğine tazmini cihetine gidilmesi gerekmektedir.

f) Kaybolan ve/veya çalınan demirbaş malzemelerin 765 sayılı T.C.K.nun 102 maddesi gereğince müruru zaman aşımı süresince (Beş yıl) aranması ve bu süre içerisinde hiçbir şekilde demirbaş kayıtlarından silinmemesi gerekmektedir.

Bilginizi ve demirbaşların amacına uygun olarak kullanılmaları ve korunmalarının sağlanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin temini ile bu genelgenin kurum ve kuruluşlarda görev yapan her kademedeki personele tebliğini rica ederim.

24 Ocak 2021 17:07

rdemir126.rd
Şube Müdürü
Soruşturma açıldı ise, herşey idare nin takdirinde.
Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?