Editörler : crops35
19 Ocak 2021 10:10

Taşeronların imza yetkisi

kendi mesleğinde ve ya başka bir şekilde girişi gösterilen teknik personelin imza yetkisi nedir veya var mıdır?


bahtibelirsiz1
Müsteşar Yardımcısı
26 Ocak 2021 01:30

İşçinin (ister kadrolu ister taşeron ister mevsimlik) hiç bir şekilde imza yetkisi yoktur, yetki devletin memurlarındadır. Adı üzerinde işçi yani beden işi yapan, diğerinin adı memur yani devlet adına konuşan

teromy
Şef
26 Ocak 2021 10:04

İşçi, iş kanununa tabi olan personeldir. Kafanızdaki beden işçisi algısı çok yanlış. Taşerondan kadroya geçişler olduktan sonra devletin işçi kavramı algısı çok değişti. O zaman size soru, veri girişteki, danışmadaki arkadaşlar, hatta güvenlikteki arkadaşlar beden işi mi yapıyor? Onlar memur da değil. Memur sadece imza yetkisi olarak ayrışır işçiden ancak işçi de sadece beden işi yapan demek değildir. İlk cümlede de dediğim gibi, işçi iş kanununa tabi olan personeldir. Burada önemli olan görev tanımıdır, statüsü değil.

Diğer taraftan kamuda kadro alan taşeronlardan da önemli bir kısmının memur yetkisine haiz olması gerekiyor. çünkü geçmişten günümüze o insanlar zaten memur işi yapıyor, kuruma o şekilde hizmet ediyor. Personel açığı var ancak imza yetkisi olmadığı için o kişinin iş yükü başka bir memura aktarılıyor o da etik olmuyor. O yüzden bir kısım taşerondan kadroya geçen arkadaşlara memur yetkisi verilmelidir. Sözleşmeli olur kadrolu olur başka bir formül olur orasını bilemem.

bahtibelirsiz1, 3 yıl önce
İşçinin (ister kadrolu ister taşeron ister mevsimlik) hiç bir şekilde imza yetkisi yoktur, yetki devletin memurlarındadır. Adı üzerinde işçi yani beden işi yapan, diğerinin adı memur yani devlet adına konuşan

hulahopp
Şef
26 Ocak 2021 12:16

Kurumunuz kabul ettikten sonra, her türlü yetkiniz var. Şef bile olursunuz. Yasa da, imzayı atacak kişinin kadrosu xxx olmadır diye bir maddeyoktur!


teromy
Şef
27 Ocak 2021 09:29

Sence imza yetkisi diyerek neyi kastettim? Anlaman için 657 sayılı kanunu mu yazayım?


teromy
Şef
27 Ocak 2021 09:34

Bu arada iş haddi ne demek? (ben sana siz diye hitap edip soru sordum senin konuşma tarzına bak). Bak kardeşim ben doktora öğrencisiyim, ingilizce puanım da var. Sözlü sunumlar vs. Am İŞÇİ'yim ondan gocunmuyorum da, sizin gibilerin bu kadar rahat ve emeğe karşı bilgisizce konuşmaları kanıma dokunuyor.


bahtibelirsiz1
Müsteşar Yardımcısı
27 Ocak 2021 19:12

Dr. Ünvanını alsan da amirinin kadrolu hizmetli olması mutlaktır. İstersen profösörlüğe yüksel emir demiri keser, memur subaydır işçi ise uzman çavuş. Yani sicil amiri nasıl ki bir senelik uzman çavuşla 20 senelik uzman çavuşun arasında maaş farkı yoktur kuruşu kuruşuna aynı ücreti alır işçide de aynıdır kıdem tazminatı farkı hariç maaş farkı yoktur söylediklerimin doğru oluşu senin canını acıtıyor hiç birini inkar edemiyorsun
teromy, 3 yıl önce

Bu arada iş haddi ne demek? (ben sana siz diye hitap edip soru sordum senin konuşma tarzına bak). Bak kardeşim ben doktora öğrencisiyim, ingilizce puanım da var. Sözlü sunumlar vs. Am İŞÇİ'yim ondan gocunmuyorum da, sizin gibilerin bu kadar rahat ve emeğe karşı bilgisizce konuşmaları kanıma dokunuyor.


bahtibelirsiz1
Müsteşar Yardımcısı
27 Ocak 2021 19:53

Kadroya geçen işçilere imza yetkisi verilebilir mi? - https://www.memurlar.net/haber/783016/

teromy
Şef
28 Ocak 2021 09:14

Kardeşim aynı şeyleri konuşup söylüyoruz. :) Hakkını helal et. Ben anlatamadım...

bahtibelirsiz1, 3 yıl önce
Dr. Ünvanını alsan da amirinin kadrolu hizmetli olması mutlaktır. İstersen profösörlüğe yüksel emir demiri keser, memur subaydır işçi ise uzman çavuş. Yani sicil amiri nasıl ki bir senelik uzman çavuşla 20 senelik uzman çavuşun arasında maaş farkı yoktur kuruşu kuruşuna aynı ücreti alır işçide de aynıdır kıdem tazminatı farkı hariç maaş farkı yoktur söylediklerimin doğru oluşu senin canını acıtıyor hiç birini inkar edemiyorsun

teromy
Şef
28 Ocak 2021 09:19

Benim işçi kadrosundaki personel konusunda görüşüm şu. Yaptığı işe, niteliğe, eğitimine göre hem önü açılsın (illa memurluk vs değil) hem de teşvik edilsin.. Örneğin ortaokul mezunu bir işçi lise mezunu olduğunda yine aynı işi yapsın veya ihtiyaca göre eğitimine uygun bir görev verilsin ekonomik olarak ve özlük hakları bakımından geliştirilsin. Yahu hepimiz insanız, insanın yaratılışında var gelişmek, öğrenmek. Biz bence mevcut 4d yasası ile insanın gelişimine pranga vuruyoruz, yaratılışa ters uygulamalarda bulunuyoruz. Bırakın yapabilen yapsın, sen güçlü ve adil bir şekilde denetle yeter. Neden engelliyorsun kapasitesi olan insanı. Örneğin adam elektrik ustası ama temizlikten girmiş, sonra ihtiyaç oluyor ama o kadroya geçemiyor. Neden?


hulahopp
Şef
28 Ocak 2021 18:42

657 , personelin kendini geliştirmesinin önündeki en büyük engeldir!

teromy, 3 yıl önce

Benim işçi kadrosundaki personel konusunda görüşüm şu. Yaptığı işe, niteliğe, eğitimine göre hem önü açılsın (illa memurluk vs değil) hem de teşvik edilsin.. Örneğin ortaokul mezunu bir işçi lise mezunu olduğunda yine aynı işi yapsın veya ihtiyaca göre eğitimine uygun bir görev verilsin ekonomik olarak ve özlük hakları bakımından geliştirilsin. Yahu hepimiz insanız, insanın yaratılışında var gelişmek, öğrenmek. Biz bence mevcut 4d yasası ile insanın gelişimine pranga vuruyoruz, yaratılışa ters uygulamalarda bulunuyoruz. Bırakın yapabilen yapsın, sen güçlü ve adil bir şekilde denetle yeter. Neden engelliyorsun kapasitesi olan insanı. Örneğin adam elektrik ustası ama temizlikten girmiş, sonra ihtiyaç oluyor ama o kadroya geçemiyor. Neden?


aranaankan
Aday Memur
31 Ocak 2021 15:50

@bahtibelirsiz1 İşçi ve memur konularında hiçbir bilginiz yok demeyeceğim ama bildiğinizi de yarım biliyorsunuz bir kısmını da yanlış. Şimdi size doğrusunu anlatacağım;

1- Memur 657 sayılı kanuna göre çalışır, işçi 4857 sayılı kanuna göre çalışır.

2- Anayasa memur için de işçi için de bağlayıcıdır.

3- Memur da maaşında kıdem farkı vardır, işçi toplu iş sözleşmesinde ücret skalası var ise kıdeme göre taban ücreti belirlenir ve dolayısıyla kıdem farkını almış olur.

4- Memur 657 sayılı kanun, anayasa ve çalışma yönetmeliğine aykırı bir duruma itiraz edebilir, işçi de 4857 sayılı kanuna ve tabii olduğu yönetmelik ve başka bir kanun var ise (5188 gibi) aykırı bir duruma itiraz edip hakkını arayabilir.

5- Memur işten hiçbir zaman atılamaz diye bir kaide yoktur, memur için de işçi içinde disiplin hükümleri vardır.

Saygılarımla.


armagan27
Aday Memur
10 Şubat 2021 10:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu (https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=13007) Bulgu 32 incelendiğinde İdarenin mümkün olduğunca asli görevlileri ile (memurlar) bu hizmetleri yürütmesi, taşeron personele imza yetkisi verilmemesi hususunda karar alındığı görülmektedir.

Ayrıca 4734 sayılı kamu ihale kanununun İhale Komisyonu başlıklı Madde 6'sında İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte memur personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.? denilmektedir.

Ayrıca Devlet Personel başkanlığının 03/10/2018 tarih ve 6480 sayılı yazısı ile taşeron personelin memurlara vekalet etmesi kanuna aykırı olduğundan imza yetkisinin olmadığı açıktır.


bahtibelirsiz1
Müsteşar Yardımcısı
13 Şubat 2021 23:44

anlatamazsın nefsi kabul etmiyor köle olduğunu, işçi itaat edendir ve patronu memurdur. kabul etmemesi sonucu değiştirmez öğretirler zamanla...

armagan27, 3 yıl önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu (https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=13007) Bulgu 32 incelendiğinde İdarenin mümkün olduğunca asli görevlileri ile (memurlar) bu hizmetleri yürütmesi, taşeron personele imza yetkisi verilmemesi hususunda karar alındığı görülmektedir.

Ayrıca 4734 sayılı kamu ihale kanununun İhale Komisyonu başlıklı Madde 6'sında İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte memur personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.? denilmektedir.

Ayrıca Devlet Personel başkanlığının 03/10/2018 tarih ve 6480 sayılı yazısı ile taşeron personelin memurlara vekalet etmesi kanuna aykırı olduğundan imza yetkisinin olmadığı açıktır.


aranaankan
Aday Memur
14 Şubat 2021 10:14

Kim köle kim patron öğretmek lazım size. Çünkü bilmiyorsunuz. O kadar açıklama yaptım hâlâ aynı kafadan çalmaya devam ediyorsunuz. İşçi - Memur arasında ast-üst kavramı yoktur. Şef, müdür, sorumlu gibi ünvanlı bir memur ancak işçinin üstü olabilir.

bahtibelirsiz1, 3 yıl önce

anlatamazsın nefsi kabul etmiyor köle olduğunu, işçi itaat edendir ve patronu memurdur. kabul etmemesi sonucu değiştirmez öğretirler zamanla...

26 Şubat 2021 22:57

cehalet paçadan akıyor yeminle

bahtibelirsiz1, 3 yıl önce
İşçinin (ister kadrolu ister taşeron ister mevsimlik) hiç bir şekilde imza yetkisi yoktur, yetki devletin memurlarındadır. Adı üzerinde işçi yani beden işi yapan, diğerinin adı memur yani devlet adına konuşan

bahtibelirsiz1
Müsteşar Yardımcısı
28 Şubat 2021 22:13

hadi ben cahilim söyle bakalım ne imza yetkin var herkes öğrensin?

Eceege32, 3 yıl önce

cehalet paçadan akıyor yeminle


celil4343
Şube Müdürü
02 Mart 2021 08:18

Rahmetli Erbakan Hoca döneminde işçi memur paraya boğulmuştu, bu dönemde ise sefilleri oynuyoruz.


numuneci
Aday Memur
28 Nisan 2023 15:11

Güvenlik hizmetinin beden işi olmadığını düşünen insanlar imza yetkisi istiyor , memur imzadan kaçar millet imza yetkisi ister , imza yetkisi verilirse kötü niyetli idareciler temizlikci ablayı ihaleye sokar imza at diye. suan çalıştığım birimde taşeron dolu mesela hangisi ruhsat yazabilir, proje bakabilir, ihale dosyası hazırlayabilir, vs. vs. bunların hep sonunda imza var. (yani mahkeme yolu). bence imza yetkisi memurdan alınıp taşerona verilmeli. herkes görsün hanyayı konyayı


Hipnodex
Memur
07 Mayıs 2023 01:18

Ne anlatıyorsun birader, 4d diye milletin hakkına konmuş çocuğumun kadrosunu çalmış ki zerre helal etmiyorum Allah yedirmesin kim ki hakkıyla almadiysa boğazında kalsın. Konuşuyorlar hak sayıyorlar boşuna konuşmayın 900000 yakın kadro beleş haksız, ben helal etmiyorum o kadar insan kpss girsin okusun sen beleşten kadro al bide imza yetkisi işte okdu paşam başka emrin var mı? Ha unutmayın 2000000 insan kpss giriyor hakkını hesapla sonra o maaşını afiyetle ye.

teromy, 3 yıl önce

İşçi, iş kanununa tabi olan personeldir. Kafanızdaki beden işçisi algısı çok yanlış. Taşerondan kadroya geçişler olduktan sonra devletin işçi kavramı algısı çok değişti. O zaman size soru, veri girişteki, danışmadaki arkadaşlar, hatta güvenlikteki arkadaşlar beden işi mi yapıyor? Onlar memur da değil. Memur sadece imza yetkisi olarak ayrışır işçiden ancak işçi de sadece beden işi yapan demek değildir. İlk cümlede de dediğim gibi, işçi iş kanununa tabi olan personeldir. Burada önemli olan görev tanımıdır, statüsü değil.

Diğer taraftan kamuda kadro alan taşeronlardan da önemli bir kısmının memur yetkisine haiz olması gerekiyor. çünkü geçmişten günümüze o insanlar zaten memur işi yapıyor, kuruma o şekilde hizmet ediyor. Personel açığı var ancak imza yetkisi olmadığı için o kişinin iş yükü başka bir memura aktarılıyor o da etik olmuyor. O yüzden bir kısım taşerondan kadroya geçen arkadaşlara memur yetkisi verilmelidir. Sözleşmeli olur kadrolu olur başka bir formül olur orasını bilemem.


Hipnodex
Memur
07 Mayıs 2023 01:21

İşçi memurun amiri olamaz mevzuatı oku birader , tasorondan kadroya geçenler yiyin dümenciler rüzgar ne yana siz o yana ulan tek tanrıya inanan din farketmez hak olmadığını bilir boş yapmayın kul hakkını ödeyin... Helal mi 2000000 kpss giren gençten helallik isteyin

hulahopp, 3 yıl önce

Kurumunuz kabul ettikten sonra, her türlü yetkiniz var. Şef bile olursunuz. Yasa da, imzayı atacak kişinin kadrosu xxx olmadır diye bir maddeyoktur!

Toplam 33 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi