Editörler : Safak Vaktii
19 Nisan 2021 04:52

Turhan06
Şube Müdürü

Ozaman yapacak bişey yok,bizden geçti bu işler:)yinede bir umuttur yaşamak.


guneysu5353, 3 hafta önce - Alıntıya git
Karar Verme Zamanaşımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 (İki) yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez4 . Yukarıda belirtilen süreler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen diğer sürelerin ihlali disiplin soruşturması ve cezasını zamanaşımına uğratmaz. Bu süreler, hizmet içi düzenleyici sürelerdir. (Örneğin soruşturma raporunun disiplin amirine tevdiinden itibaren 15 gün içerisinde karar vermemesi, soruşturmayı zamanaşımına uğratmaz5
19 Nisan 2021 04:55

Turhan06
Şube Müdürü

Ozaman yapacak bişey yok,bizden geçti bu işler:)yinede bir umuttur yaşamak.


guneysu5353, 3 hafta önce - Alıntıya git
Danıştayın bu konuda pekçok kararı da mevcut; ancak şimdi aynı Danıştay bir konuda A dediğine; diğer konuda Z mi diyor anlamak güç doğrusu...
19 Nisan 2021 04:56

Turhan06
Şube Müdürü

Ozaman yapacak bişey yok,bizden geçti bu işler:)yinede bir umuttur yaşamak.


guneysu5353, 3 hafta önce - Alıntıya git
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra, disiplin cezası verilemeyeceği..." (Danıştay 12. Dairesi'nin 12/10/2010 tarihli ve 2009/6216 esas, 2010/4901; 21/05/2010 tarihli ve 2010/2373 esas, 2010/2743; 13/09/2011 tarihli ve 2011/2014 esas, 2011/4103 sayılı kararları)
19 Nisan 2021 06:17

whereisadalet
Aday Memur

Eyvallah kardesum.maksat tartışma yada ikilem yaratma değil.bakan onayını dikkate alır yada almaz o mahkemenin takdiri muallak bir durum lakin 24 ay ceza süresi çok net bir durum,cezadan 24 ay sonra ne olursa olsun idari ceza verilemez.bu çok acık net ve kesin bilgidir.ama benim süreç bu 24 ay içinde mi değil mi ona bakacağız.


guneysu5353, 3 hafta önce - Alıntıya git
Alın size çelişki devrem, benim ifadede geçen suç tarihi 2014, soruşturma açma tarihi 2017 EGM 2021 de idari soruşturma açıyor 1 ay içinde ihraç... şimdi bu hangi hukuk sistemine uyar ?
19 Nisan 2021 07:43

Meteastsubay1
Aday Memur
Karar Verme Zamanaşımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 (İki) yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez4 . Yukarıda belirtilen süreler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen diğer sürelerin ihlali disiplin soruşturması ve cezasını zamanaşımına uğratmaz. Bu süreler, hizmet içi düzenleyici sürelerdir. (Örneğin soruşturma raporunun disiplin amirine tevdiinden itibaren 15 gün içerisinde karar vermemesi, soruşturmayı zamanaşımına uğratmaz5
Turhan06, 3 hafta önce - Alıntıya git
Kardeşim burada disiplin cezası verilen personelin kurumuna bakmak lazım. Kolluk personeli ( jandarma , polis, bekçiler ) 7068 sayılı disiplin kanuna tabidir . 657 dm kanuna değil. 7068 de ise cezanın bakan onayıyla kesinleşeceği hükmü özellikle belirtilmiştir. Dip not : şayet 7068 de bir boşluk olması durumunda 657 dmk dan yararlanılabileceği de 7068 de belirtiliyor . Ayrıca Danıştay 5. Dairesi 2016/6751 Esas 2017/12835 Karar Disiplin cezalarına ilişkin cezalarda zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması durumunda dahi zamanaşımı gerçekleştiğinden dolayı disiplin cezası verilmese de söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerekir hükmü yer almaktadır.
19 Nisan 2021 08:20

Turhan06
Şube Müdürü
Kardeşim burada disiplin cezası verilen personelin kurumuna bakmak lazım. Kolluk personeli ( jandarma , polis, bekçiler ) 7068 sayılı disiplin kanuna tabidir . 657 dm kanuna değil. 7068 de ise cezanın bakan onayıyla kesinleşeceği hükmü özellikle belirtilmiştir. Dip not : şayet 7068 de bir boşluk olması durumunda 657 dmk dan yararlanılabileceği de 7068 de belirtiliyor . Ayrıca Danıştay 5. Dairesi 2016/6751 Esas 2017/12835 Karar Disiplin cezalarına ilişkin cezalarda zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması durumunda dahi zamanaşımı gerçekleştiğinden dolayı disiplin cezası verilmese de söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerekir hükmü yer almaktadır.
Meteastsubay1, 3 hafta önce - Alıntıya git
Doğrudur Mete Bey. Siz kurumunuzun iç tüzüğünü daha iyi bilirsiniz.
19 Nisan 2021 08:24

trackermaker
Şube Müdürü
Alın size çelişki devrem, benim ifadede geçen suç tarihi 2014, soruşturma açma tarihi 2017 EGM 2021 de idari soruşturma açıyor 1 ay içinde ihraç... şimdi bu hangi hukuk sistemine uyar ?
whereisadalet, 3 hafta önce - Alıntıya git

İşte demek istedigim nokta burasi aslinda dmk 127 ve 7068 madde 29 da fiil islendigi tarihten itibaren 2 yil demesine ragmen mahkemeler eger suc tarihi ve kurumun ogrenme tarihi ayni degilse zamanasimina esas sure olarak sucun ogrenilme tarihini esas aliyor, garip ama malesef yerlesik danistay ictihadlari da bu sekilde, insallah danistay lehe bozma yapip ogrenilme tarihinden vazgecip sucun islendigi.tarihi esas alir.

19 Nisan 2021 08:26

guneysu5353
Aday Memur
Alın size çelişki devrem, benim ifadede geçen suç tarihi 2014, soruşturma açma tarihi 2017 EGM 2021 de idari soruşturma açıyor 1 ay içinde ihraç... şimdi bu hangi hukuk sistemine uyar ?
whereisadalet, 3 hafta önce - Alıntıya git

Yani farklı kararlar görünce insan üzülüyor.olayin içeriği olarak düştük kumar illerine yaptıklarımizdan dolayı hakettik ihracı.zaten idari olmasada adlı ceza alıp atiliriz diye düşünüyordum.ama sonra bir tövbe yaptım ailem maddi olarak elimden tuttu,adlı davam düştü,karşımda mağdur şikayetçi vs bir kimse yada kurum kalmadi,bu sürede 24 ay sürede geçince dedim heralde iki taraftan da yirttik.lakin 27. Ayda idari büro aradı gecmis olsun dedi.o gün bugün uğraşıyoruz.resmi evraklarda ve EGM yyksek disiplin kurulu evrakları da sabhit tarihler; suç tarihi 17.05.2017 EGM YDK meslekten çıkarma cezası 11.04.2019,ilgili cezanın en son sahife son kisminda açılan bakan olur tarihi 02.08.2019.bana tebliğ edilmesi 24.08.2019....sonuc ihraç.

27 Nisan 2021 09:08

Hüseyinatın
Aday Memur

Bölge idare davasındaki dosyam için karar verildi ama gerekceli karar yazılmadigi için olumlu yada olumsuz bir bilgi vermediler bana.acaba hakim ne kadar sürede yazar gerekçeli kararı, yaklaşık bir süresi var mıdır?bilgisi olup cevap yazan herkese teşekkür ederim.


guneysu5353, 2 ay önce - Alıntıya git
Karar belli oldumu. Paylaşabilirmisiniz.
27 Nisan 2021 09:09

Hüseyinatın
Aday Memur

Bölge idare davasındaki dosyam için karar verildi ama gerekceli karar yazılmadigi için olumlu yada olumsuz bir bilgi vermediler bana.acaba hakim ne kadar sürede yazar gerekçeli kararı, yaklaşık bir süresi var mıdır?bilgisi olup cevap yazan herkese teşekkür ederim.


guneysu5353, 2 ay önce - Alıntıya git
Karar belli oldumu?
27 Nisan 2021 09:13

Hüseyinatın
Aday Memur
Karar belli oldumu?
27 Nisan 2021 17:42

guneysu5353
Aday Memur

İdare mahkemeside istinaf mahkemeside reddetti itirazimi.suan dosya Danıştayda

28 Nisan 2021 01:51

Hüseyinatın
Aday Memur

İdare mahkemeside istinaf mahkemeside reddetti itirazimi.suan dosya Danıştayda


guneysu5353, 2 hafta önce - Alıntıya git
Bölge idare mahkemesinin kararını özelden veya buradan paylaşabilirmisiniz.
28 Nisan 2021 13:58

guneysu5353
Aday Memur
Bölge idare mahkemesinin kararını özelden veya buradan paylaşabilirmisiniz.
Hüseyinatın, 2 hafta önce - Alıntıya git

TÜRKMİLLETİADINAKarar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdare Dava Dairesince, davacının duruşma istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17/2. maddesi uyarınca yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:İstinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar, dayandığı hukuki ve kanuni gerekçeleri Dairemizce de uygun bulunan İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 23/09/2020 tarih ve E:2019/1995, K:2020/1298 sayılı kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, istinaf talebinin reddine, istinaf aşamasında yapılan 178,60-TL yargılama giderinin istinaf eden üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından varsa artan kısmın kararın kesinleşmesini takiben mahkemesince ilgilisine iadesine, kararın taraflara tebliğine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere, 24/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

28 Nisan 2021 14:32

Hüseyinatın
Aday Memur

TÜRKMİLLETİADINAKarar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdare Dava Dairesince, davacının duruşma istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17/2. maddesi uyarınca yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:İstinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar, dayandığı hukuki ve kanuni gerekçeleri Dairemizce de uygun bulunan İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 23/09/2020 tarih ve E:2019/1995, K:2020/1298 sayılı kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, istinaf talebinin reddine, istinaf aşamasında yapılan 178,60-TL yargılama giderinin istinaf eden üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından varsa artan kısmın kararın kesinleşmesini takiben mahkemesince ilgilisine iadesine, kararın taraflara tebliğine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere, 24/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


guneysu5353, 2 hafta önce - Alıntıya git
Teşekkürler
Toplam 55 mesaj