Editörler : Adversary
09 Nisan 2007 09:52   


Ayniyat Saymanları

Taşınır Mal Yönetmeliğinin yayımlanması ile birlikte Ayniyat Saymanlığı kadrosu tarih olmak üzere.Taşınır Mal Kayıt Kontrol Yetkilisi ambar memuru ile ayniyat saymanı arasında ne yapacağı belli ama ne/kim olduğu/olacağı belli olmayan bir görev. Şimdi Ayniyat Saymanı kadroları ne olacak.Bir çoğumuz 1.dereceden maaş almakla birlikte kurumlarda bir başka müdürlük içerisinde görev yapmaktayız.Ancak bu yeni yönetmelikle birlikte uygulamada yerimiz ne olacak tam belli değil.Çünkü düzenlenecek raporlar Taşınır Mal Hesap Yetkeliseni verilecek.TMHY'leri Mali Hizmetler Birimi içinde yer alacak bu belli ama biz nerede ve hangi kadrolarda yer alacağız bu belli değil.Bazı kurumularda ( Maliye - Sayıştay ve yanlış duymadıysam Başbakanlık) ayniyat saymanlarının kadroları Müdür olarak belirlenmiş ve uygulanmakta .

Şimdi ..;

1- Maaş olarak müdürlürle eşdeğer olan Ayniyat Saymanları konum olarak nerede yer alacaklar.?

2 - Başbakanlık Personel tarafından yapılan bir çalışma var mı ?

3 - Bu konularda ne yaıplabilir...

09 Nisan 2007 11:51

mozi
Aday Memur

Düzeltiyorum ;

'Taşınır Hesap Yetkilisi' değil 'Taşınır Konsolide Görevlisi(TKG)'

Karşılaştığımız sorunlar ve bulduğumuz (ürettiğimiz çözümleri) de paylaşalım...

10 Nisan 2007 10:36

Nurettin KARACAOLU
Aday Memur

Hatırlı tanıdıklarınız varsa, Şb.Md. olarak atanabilirsiniz. Yoksa Şef olmaya hazır olun...

10 Nisan 2007 13:46

avrasya
Şef

Adam ayniyat saymanı gitmiş müdür yard. vekili olmuş ambarcı ayniyatı tutmak zorundaymış adam zaten müdür kadar maaş alıyor. Şimdi bir de ambarcıları taşınır mal kontrol görevlisi yaptılar gerçekten bu Ayniyat saymanları nolcak eskiden adı vardı işi yoktu şimdi adı da yok işi de:)

12 Nisan 2007 17:20

**REİS**06
Şef

ek ödeme almadan vhki 850 civarında maaş alıyor

ayniyatçı olduğunda maaşda ne kadar fark olur.......

16 Nisan 2007 15:04

mehmet -deniz
Aday Memur

inşallah şef olarak görev vermezler çünkü özel hizmet tazminatları şeflerin düşük ve en son onların 60 da kalıyor. ayniyat saymanlarının yüzde 135 ekadar ulaşıyor

19 Nisan 2007 13:53

mehmet -deniz
Aday Memur

guncel

20 Nisan 2007 23:13

akdeniz1934
Aday Memur

kadrosunuz kaldırılıyor

24 Nisan 2007 09:25

usluhuseyin
Aday Memur

Benimde bildiğim kadarı ile Ayniyat Saymanları Ya şube müdürü yada şef olacak diyorlar.Şu an şube müdürlerinin çoğu kadrolu değil görevlendirme.Bu kadrolar Ayniyat Saymanlarına verilirse sorun olmaz fakat Şef kadrosu verilirse o zaman hak kaybı olmaktadır.O zaman da bu kadrolarda olan kişilere mahkeme yolu açılır.Ama bence bu iş Müd.Yrd.veya Şube Müdürlüğü ile çözülür.

25 Nisan 2007 15:45

mozi
Aday Memur

Maliye Bakanlığı ve Sayıştay da Ayniyat Saymanları Müdür kadrosundalar.Emsal olabilir.Kadronun iptali konusunda yazdıklarınız sadece duyum mu yoksa ciddi bir bilgi yada belgeye dayanıyor mu ?

04 Mayıs 2007 15:55

Sait Özgür
Kapalı

Maliye Bakanlığında veya Sayıştay Başkanlığnda bulunan Ayniyat Saymanlarının Şube Müdürü olduğu konusunda duyum aldım. Acaba mahkeme kararı ile mi yoksa özlük haklarımızın Şube Müdürü'nden bir farkının bulunmamasından dolayı bilemedim bu konudan haberi olan var mı acaba? Çünkü yeni yayınlanan yönetmelikte kadrolarımı iptal edilmedi ama ne olacağı da belli değil

14 Mayıs 2007 11:03

beydaglı
Memur

Arkadaşlar bu gün itibarıyle heralde kadroların kaldırıldığına ilişkin bir husus halen yok. Yalnız bi ilan dikkatimi çekti. Acaba belediyelerde Taşınır Mal Yönetmeliğine dahil değil mi? Çünkü Yalova Armutlu Belediyesi'nin ilanı var. Ayniyat Saymanı da alacak. Demek ki kadro kaldırılmıyor. Yanlış mı düşünüyorum?

17 Mayıs 2007 13:41

mozi
Aday Memur

Kadroların kaldırılması yada değiştirilmesi henüz gerçekleşmediği için mevcut mevzuat uygulanmaya devam edecektir.Bu nedenle adı geçen belediye yada bunun gibi kurum ve kuruluşlar ihtiyacı olduğu takdirde bu kadrolara alım yapabilir.

Ama ne zaman ayniyat saymanlığı kadrosu iptal edilir yada şeflik,müdürlük,uzmanlık gibi herhangi bir kadroyla değiştirlmesi söz konusu olursa bu tüm ülkedeki ayniyat saymanlarını , ayniyat saymanlığı kadrosu bulunan ve 5018 kapsamında bulunan tüm kurum ve kuruluşları bağlar.

18 Mayıs 2007 10:18

metiz
Aday Memur

657 sayılı Yasanın genel sistematiği tetkik edildiğinde, kadronun mutlak surette bir görevi tanımladığı açıktır. Bizim personel mevzuatımızda bir görevdebn bahsedebilmeniz için mutlak surette bu göreve ilişkin bir kadronun oluşturulmuş olması şartı gerekmektedir. Kadro ünvanları ayniyat saymanlığı, ayniyat memurluğu, ambar memurluğu olan görevlerin ifa ettikleri işler kısaca, 1050 sayılı yasada tanımını bulan taşınır malların giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek ve bu işlemlere ait kayıt işlemlerini tutarak yıllık hesaplarını çıkarmaktan ibaretti.

5018 sayılı yasaya istinaden yayımlanan yeni taşınır yönetmeliği hükümleri tetkik edildiğinde ayniyat memuru ve ambar memurunun görevlerinin taşınır kayıt kontrol yetkilisinr verildiği, ayniyat saymanının görevinin ise taşınır konsolide görevlisine verildiği görülmektedir. Taşınır kayıt kontrol yetkililerrinin herhangi bir ünvan şartına bağlı olmaksızın harcama yetkilileri tarafından görevlendirileceği, taşınır konsolide görevlilerinin ise merkezde strateji geliştirme birimlerinin alt birim yöneticisi taşrada ise yetkili üst yönetici tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde gerek ayniyat saymanı gerekse ayniyat memuru ve ambar memuru kadrolarının varlık sebeplerinin ortadan kalktığı açıktır. Hal böyle olmakla birlikte bu konuda henüz gerekli düzenlemenin yapılmamış olması ne yaman bir çelişkidir.

En azından taşınır kayıt konsolide görevlisi veya taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmeyen ayniyat saymanı ve ayniyat memuru ile ambar memurlarının kadrosal anlamda durumlarıyla ilgili bir düzenleme yada açıklamanın yapılması gerekmektedir.

19 Ekim 2007 11:05

kanık
Aday Memur

Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili olarak görev yapanlara her hangi bir ek ücret ödenmemektedir. Her ne kadar görevlendirilecek kişiler unvana bağlı değil denilse de kurumlardaki ayniyat saymanlarına bu görev yüklemiş bulunmaktadırlar. Kanatimce Ayniyat Saymanları ve diğer kamu görevlileri bu görevi kabul etmemedikleri taktirde; kurumların Maliye Bakanlığı bu işe bir çözüm bulmak zorunda kalacaklardır. 657 sayılı kanunda kadrosuz personel çalıştırılamayacağı açıktır. Ayniyat Talimatnamesinin kaldırılmasıyla Ayniyat Saymanlarının görevleri sona ermiş, yeni bir düzenleme yapılası zorunlu olmuştur.

Hesap yönünden Sayıştaya karşı sorumlu olan ve hesap devri gerektiren bir görevin ünvansız bir kadro ve görevlendirilme ile yapptırılması da bence doğru değildir. Mal sorumluluğu ve devir sorumluluğu olan bir görevin harcama yetkilisinin onayı ile yapılmasının mali mevzuat yönünden bir çok olumsuzlukları beraberinde getireceği b işi yapanlarca bilinen bir gerçektir.Bu görevi yürüten arkadaşlardan ricam kurumlarının, Ayniyat Saymanalarının ve görevi yapabilecek kişilerin Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin sorumluk gerektirdiğinden bu görevleri kabul etmeye olumlu yaklaşmadıkları yönünde yeni bir düzenlemenin yapılması için Maliye Bakanlığına resmi yazı yazmalarını sağlamaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığındaki kişilerin ortak görüşleride bu yöndedir. Her ne kadar Maliye Bakanlığı kendi görevde yükselme yönetmeliğinde merkezdeki Ayniyat Saymanını müdür, taşradaki Ayniyat Saymanını şef düzeyinde göstermiş olsada özellikle 1. ve 2. derecede bulunan Ayniyat Sayman kadroları yürülükteki kanunlar gereği şef kadrolarına emsal gösterilmesi mümkün değildir. Verilen mali hakların geiri anlınamayacağı, emsal veya üst bir hakkın verilebileceği 657 sayılı kanunun ve kişi hakları konusunda hukuk normlarının temel unsurlarındandır.

Yeni bir düzenlemenin biran önce yapılması açısından, kadroları Ayniyat Saymanı ve Ambar Memuru olan arkadaşlar ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ve taşınır konsolide görevlisi olan arkadaşları duyarlı olmaya çağırıyor hakkımızın gasp edilmemesi için, üst yöneticilerine bu konuda dilekçe vermeye davet ediyorum.

İyi çalışmalar.

19 Ekim 2007 11:16

kanık
Aday Memur

Ayniyat Saymanalrı, Ambar Memurları, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri ile Taşınır Konsolide Görevlileri arkadaşlarlar!...

Bu konuda tereddütleriniz ve paylaşmak istediğiniz bir konu varsa lütfen buraya yazınız.

Yeni bir mevzuat olduğu için uygulamada çok sorun ve bunun neticesinde değişiklikler yada yeni ilaveler yapılması gerekiecektir. TŞK ederim.

Toplam 15 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?