Editörler : Kubil ay
17 Şubat 2021 21:39   


5510'dan 5434'e geçiş hakkı doğar mı?

*05.05.1985 doğumluyum.

*2003-2008 yılları arasında Lisans Eğitimimi tamamladım.

*04/04/2008 tarihinde 27 prim günü ile "SSK Özel" sigorta başlangıcım var.

*24/11/2008 ile 05/06/2009 tarihleri arasında Polis Meslek Eğitim Merkezinde Polis Memuru Adayı olarak eğitim gördüm.

*18/06/2009 ile 13/01/2017 tarihleri arasında Polis Memuru olarak görev yaptıktan sonra 13/01/2017 tarihinden bugüne psikyatrik hastalık nedeniyle aynı kurumda sınıf değiştirerek GİH sınıfında Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmaktayım.Dolayısıyla 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU na tabiyim.

*5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUnun 46. Maddesinin 2. Fıkrasında "Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler veya yedek astsubaylık hizmetini takiben astsubaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır" denilmektedir.

*Buna göre 2003-2008 yılları arasında okuduğum fakülte için kısmi borçlanma yapma hakkım var mı? Bu benim sigorta statümü 5510 sayılı kanundan 5434 sayılı kanun olarak değiştirir mi?

17 Şubat 2021 23:17

cano3003
Daire Başkanı
Benimde merak ettiğim konu +1
18 Şubat 2021 00:11

EserBozkurt
Yasaklı

Deniştirmez maalesef. Beyhude uğraşmayınız.

18 Şubat 2021 00:32

Ygtmth
Aday Memur
Ssk lı olmak yetmiyor, 01.10.2008 tarihinden önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik yapmış olmak gerekiyor yani ssk değilde emekli sandığı başlangıcı olması gerekiyor.
18 Şubat 2021 01:03

misyon.2010
Genel Müdür
Ssk lı olmak yetmiyor, 01.10.2008 tarihinden önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik yapmış olmak gerekiyor yani ssk değilde emekli sandığı başlangıcı olması gerekiyor.
Ygtmth, 3 ay önce - Alıntıya git

Dikkate almayın, tamamen yanlış bilgi yazılan

18 Şubat 2021 01:04

misyon.2010
Genel Müdür

Cimer den aynı şekilde sorarak yada bizzat sgk ya giderek doğru bilgiyi alabilirsin

18 Şubat 2021 03:22

azmah
Şef

Değiştirmez sadece emekli sandığı geçerli 5434 için özel sigorta askerlik okul etki etmiyor 5434 için

18 Şubat 2021 12:11

mehmet.sagmen
Daire Başkanı

5434 için 01.10.2008 den önce mutlaka Emekli Sandığı girişinin olması gerekiyor Ssk hizmeti ya da borçlanmalar olmuyor.

18 Şubat 2021 13:31

878743
Aday Memur

Cimer den aynı şekilde sorarak yada bizzat sgk ya giderek doğru bilgiyi alabilirsin


misyon.2010, 3 ay önce - Alıntıya git
Sgk ya gittim. Kimse net birşey bilmiyor. Cimerede yazdım. Cimer, Sgk Kamu Emeklileri Daire Başkanlığına gönderdi. Onlarda kurumunuza başvurun dediler. Kurumunda bunu bileceğini pek tahmin etmiyorum.
20 Şubat 2021 16:30

878743
Aday Memur
TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞin Borcun tamamının ya da bir kısmının bir ay içinde ödenmesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından bu Tebliğin "B- Borçlanma Kapsamında Olan Süreler" başlıklı bölümünün (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen borçlanmaları yapanlar için, borçlanılan tarihteki 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendine göre, (c) ve (ı) bentlerinde sayılan borçlanmaları yapanlar için ise5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgari kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını geçemez. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların 01/10/2008 tarihinden önce borçlandırılan sürelere ilişkin prime esas kazançlarının değerlendirilmesinde de 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca borçlandırılan süre, bu Kanunun 38 inci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girilen tarihten önceki süre ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ilk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerin, bu Kanunun 41 ve 46 ncı maddeleri gereğince borçlandırılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür. Bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici madde hükümleri uygulanmaz. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanların borçlandırılan süreleri, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması sırasında aranan en az 5 yıllık sigortalılık süresinin ve toplam 900 gün prim süresinin hesabında dikkate alınmaz. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun gereğince iştirakçi olanlardan başvuru tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri hakkında, 5434 sayılı Kanunun borçlanılan sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesine ilişkin hükümleri uygulamaya devam edilir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalıların 01/10/2008 tarihinden önceki dönemlere ait sürelerinin 01/10/2008 tarihinden sonra borçlanılması halinde 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. Borçlanılan süreler sigortalıların 1479 veya 2926 sayılı kanunlara göre tabi oldukları son basamak üzerinden, talebe bakılmaksızın basamak intibakında değerlendirilir, hizmet süresi olarak aylıkların hesabında gün sayına eklenir, kazanç hesabında dikkate alınmaz. 2008 yılı Ekim ayı başından önce kamu idarelerindeki görevlerinden ayrılanlardan, ayrıldıkları tarihte 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre malullük veya emekli aylığı bağlanabilmesi için yeterli hizmet süresi bulunmayan ve görevden ayrıldıktan sonra herhangi bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların, 2008 yılı Ekim ayı başından önce ölenlerin 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre, yeterli hizmet süresi bulunmadığı için aylık bağlanamamış olan dul ve yetimlerinin borçlanacakları hizmetleri ile birlikte prim ödeme gün sayısı bakımından 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazanmaları ve müracaatları halinde, borçlanma işlemleri bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanuna göre hesap edilerek, kendilerine ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanır.
20 Şubat 2021 16:33

878743
Aday Memur
TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞin Borcun tamamının ya da bir kısmının bir ay içinde ödenmesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından bu Tebliğin "B- Borçlanma Kapsamında Olan Süreler" başlıklı bölümünün (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen borçlanmaları yapanlar için, borçlanılan tarihteki 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendine göre, (c) ve (ı) bentlerinde sayılan borçlanmaları yapanlar için ise5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgari kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını geçemez. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların 01/10/2008 tarihinden önce borçlandırılan sürelere ilişkin prime esas kazançlarının değerlendirilmesinde de 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca borçlandırılan süre, bu Kanunun 38 inci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girilen tarihten önceki süre ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ilk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerin, bu Kanunun 41 ve 46 ncı maddeleri gereğince borçlandırılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür. Bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici madde hükümleri uygulanmaz. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanların borçlandırılan süreleri, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması sırasında aranan en az 5 yıllık sigortalılık süresinin ve toplam 900 gün prim süresinin hesabında dikkate alınmaz. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun gereğince iştirakçi olanlardan başvuru tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri hakkında, 5434 sayılı Kanunun borçlanılan sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesine ilişkin hükümleri uygulamaya devam edilir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalıların 01/10/2008 tarihinden önceki dönemlere ait sürelerinin 01/10/2008 tarihinden sonra borçlanılması halinde 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. Borçlanılan süreler sigortalıların 1479 veya 2926 sayılı kanunlara göre tabi oldukları son basamak üzerinden, talebe bakılmaksızın basamak intibakında değerlendirilir, hizmet süresi olarak aylıkların hesabında gün sayına eklenir, kazanç hesabında dikkate alınmaz. 2008 yılı Ekim ayı başından önce kamu idarelerindeki görevlerinden ayrılanlardan, ayrıldıkları tarihte 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre malullük veya emekli aylığı bağlanabilmesi için yeterli hizmet süresi bulunmayan ve görevden ayrıldıktan sonra herhangi bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların, 2008 yılı Ekim ayı başından önce ölenlerin 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre, yeterli hizmet süresi bulunmadığı için aylık bağlanamamış olan dul ve yetimlerinin borçlanacakları hizmetleri ile birlikte prim ödeme gün sayısı bakımından 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazanmaları ve müracaatları halinde, borçlanma işlemleri bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanuna göre hesap edilerek, kendilerine ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanır.
878743, 3 ay önce - Alıntıya git
... Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ilk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerin, bu Kanunun 41 ve 46 ncı maddeleri gereğince borçlandırılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür. Bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici madde hükümleri uygulanmaz.... Denilmektedir (sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür denilmekte) acaba geriye çektiğinde 5434 tabi olur muyuz?
20 Şubat 2021 17:21

polmuratmk
Daire Başkanı

Sgk 'nın konuyu çorba etmekte ve saçmalamakta üstüne yok...Emeklilik yaşı için açtığımız davada da savunmasında , eski/yeni bir sürü kanun maddesi yazıp, kendi konuyu içinden çıkılmaz hale getirmeye çalışmışlar...Öyle ki yukarıda yazılanların 4-5 katı fazla savunma var ve okuduktan sonra hiçbir şeyi anlamıyorsun, bir kanuna göre geri çeker diyor, bir kanuna göre geri çekmez, diğerine göre gün kadar geri çeker, bir diğerine göre sigortalılık başlangıcı sayılır diyor...Sgk' nın kendi içerisinde o kadar çok çelişki var ki...

Konu mahkemelik zaten arkadaşlar sonucu bekleyin ama 01/10/2008 tarihi birçok şey için milat olacak orası kesin...

20 Şubat 2021 17:30

878743
Aday Memur

Sgk 'nın konuyu çorba etmekte ve saçmalamakta üstüne yok...Emeklilik yaşı için açtığımız davada da savunmasında , eski/yeni bir sürü kanun maddesi yazıp, kendi konuyu içinden çıkılmaz hale getirmeye çalışmışlar...Öyle ki yukarıda yazılanların 4-5 katı fazla savunma var ve okuduktan sonra hiçbir şeyi anlamıyorsun, bir kanuna göre geri çeker diyor, bir kanuna göre geri çekmez, diğerine göre gün kadar geri çeker, bir diğerine göre sigortalılık başlangıcı sayılır diyor...Sgk' nın kendi içerisinde o kadar çok çelişki var ki...

Konu mahkemelik zaten arkadaşlar sonucu bekleyin ama 01/10/2008 tarihi birçok şey için milat olacak orası kesin...


polmuratmk, 3 ay önce - Alıntıya git
Merakla bekliyorum devrem bir gelişme olursa yazarsın değilmi? . Cevaplarınız için teşekkür ederim.
20 Şubat 2021 23:05

Yesugay
Şube Müdürü

5510 sayılı kanun bize emekli sandığı hakkını verdirecek gibi gözükmüyor fakat kafama takılan bir konu bugün, 20 yılda maaşsız emeklilik hususu, 20 yılı doldurup dilekçeyi verip kurumdan ayrıldıktan sonra dışarıda sigortalı iş bulup prim gün sayısı dolana kadar çalışsak ikinci bir emeklilik olur mu bu konu ile ilgili bilgisi olan var mı arkadaşlar, internette biraz araştırdım pek açıklayıcı birşey bulamadım. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

20 Şubat 2021 23:37

Kral yanluz
Genel Müdür

5510 çalışana Aatılan en büyük bomba 5434 sayılı kanun daha iyi fakat 2008 değiştirildi ama bizim ruhumuz bile duymadı sgk yı gözmek evrenin en uçra yerine gitmekten daha zor maalesef

20 Şubat 2021 23:49

878743
Aday Memur

5510 sayılı kanun bize emekli sandığı hakkını verdirecek gibi gözükmüyor fakat kafama takılan bir konu bugün, 20 yılda maaşsız emeklilik hususu, 20 yılı doldurup dilekçeyi verip kurumdan ayrıldıktan sonra dışarıda sigortalı iş bulup prim gün sayısı dolana kadar çalışsak ikinci bir emeklilik olur mu bu konu ile ilgili bilgisi olan var mı arkadaşlar, internette biraz araştırdım pek açıklayıcı birşey bulamadım. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.


Yesugay, 3 ay önce - Alıntıya git
5510 4c li polis memuru 20 yıl+5yıl yıpranma ile beraber istifa ederek ayrılabilir. Ancak istifa ettikten sonra yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlarsa son üç buçuk yılını hangi statüden doldurursa o statüden emekli olur. Örneğin istifa ettikten sonra 4a yada 4b yani işçi yada bağkurlu olarak 3.5 yıl daha çalışırsa o statüden emekli olur.
21 Şubat 2021 00:12

878743
Aday Memur
5510 4c li polis memuru 20 yıl+5yıl yıpranma ile beraber istifa ederek ayrılabilir. Ancak istifa ettikten sonra yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlarsa son üç buçuk yılını hangi statüden doldurursa o statüden emekli olur. Örneğin istifa ettikten sonra 4a yada 4b yani işçi yada bağkurlu olarak 3.5 yıl daha çalışırsa o statüden emekli olur.
878743, 3 ay önce - Alıntıya git
Bu 5434 de böyle tam kanun maddesini bulamadım. Sadece Ali Tezel ve gazete köşe yazılarında var. Acaba 5510 dada böyle mi bilmiyorum. Yoksa en fazla hizmet süresi hangi statüden ise ona göre mi emekli edilir? Birde malulen emekliler dışında şu ana kadar 5510 dan emekli olan memur olmadı. Yani 2008 ekimden sonra yasalaşan 5510 sayılı kanundan sonra 4c emeklisi olmadı. İlk emekliler tahminen 2029 yılında emekli olurlar oda yaş şartını yerine getirirse. Diğer konu Türkiye de 2. bir emeklilik hakkı olduğunu okumadım. Duymadım. Bes falan yaptırırsan yüksek aidat ödersen ordanda bir emeklilik hakkı doğar. Ama farklı statülerden ayrı ayrı emeklilik hakkı doğmaz.
21 Şubat 2021 02:01

muhcamci
Şef
... Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ilk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerin, bu Kanunun 41 ve 46 ncı maddeleri gereğince borçlandırılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür. Bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici madde hükümleri uygulanmaz.... Denilmektedir (sigortalılığın başlangıç tarihi geriye götürülür denilmekte) acaba geriye çektiğinde 5434 tabi olur muyuz?
878743, 3 ay önce - Alıntıya git

Ben 323. dönem piyade yedek subay okulundan 31.10.2008'de mezun oldum ve SGK'ya göre mezun olduğun gün (emekli sandığına tabi) sigortaya başlangıç sayılır diyor. Bu durumda ben tam 15 günle 5434 kaçırıyorum ve 5510 sayılıyorum. Hatta sigorta kayıtlarında beni memuriyete başlangıç olarak 31.10.2008 yerine bir gün sonrası 01.11.2008 yapmışlar kasıtlı olarak ama kontrol ettim 01.11.2008 C.tesi'ne denk geliyor :) Çalıştığım kuruma bunu anlattım. Onlar Ankara'ya sorduk, öyle yaparsak 5434'lu olur yapmayın demişler ve HİTAP (hizmet kaydına) yedek subay (as teğmen) başlangıcını 16.11.2008 diye başlattırdılar. Dedim böyle saçmalık olur mu SGK bile 01.11.2008 gösteriyor siz niye 16.11.2008 göstertiyorsunuz. O tarih benim son kıtama katılma tarihi yedek subay olma tarihim değil. Onlarda elinde belge yok. Getir belgeyi düzeltelim diyorlar. Askeriyeden ben nasıl belge alayım, şaşırdım. Gerçi alsam da sonuçta 31.10.2008 de 5510 oluyor diye uğraşmıyorum. İşin ilginci biz 323.dönem piyadeler o sırada askeri okulda kursiyer olarak geçiyoruz ve devlet sigortamızı yatırmıyormuş. O sebeple 5434 olamıyorum. Diğer 323.dönem ikmal, veterinerlik, eğitim, sağlık sınıfları bizden az eğitim aldığı için bizden önce mezun olup 5434 oldu. Biz zor ve daha uzun eğitim aldığımız için cezalandırılmış gibi olduk. Başlarım böyle sisteme. 15 gün farkla veya devletin biz askeri okulda sigortamızı yatırmamış olması sebebiyle emeklilikte 5434'lilere kıyasen yarı maaş alacağım.

21 Şubat 2021 08:38

sirensesi
Aday Memur
Zaten sorunu içinde cevabıda var.. Polis okulunu saydırırsan olur 5434 olursun diyor.. Sende polis okuluna geç başlamışsın zaten.. Normal olarak okuduğun lisans eğitimini de saydırabilirsin ancak 5510 statün değişmez.
21 Şubat 2021 12:08

kelebek3506
Aday Memur

UGRAS BENCE

21 Şubat 2021 13:15

polmuratmk
Daire Başkanı
Merakla bekliyorum devrem bir gelişme olursa yazarsın değilmi? . Cevaplarınız için teşekkür ederim.
878743, 3 ay önce - Alıntıya git

Kardeşim bizim konu sizinkinden farklı 99 öncesi askerlik borçlanması ile ilgili dava açtık ancak eş zamanlı eğitim borçlanması ile ilgili de dava açanlar oldu..Ben kendi konumu takip ediyorum açıkçası, sizde araştırarak kendi konunuz ile ilgili davayı takip edin....

Toplam 26 mesaj
 
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?