Editörler : Kubil ay
24 Nisan 2021 00:00

HAGi 10
Şube Müdürü

KURANDA ŞEFAATİN OLMADIĞINA DAİR BU KADAR AYET VAR İKEN ŞEFFAAT DİYE KENDİLERİNİ KANDIRANLAR AYETLERİ HADİSLERE TERCİH ETTİKLERİ İÇİN ŞİRKE GİRİYORLAR.. YAZIK!


HAGi 10, 4 hafta önce - Alıntıya git

:)

24 Nisan 2021 00:16

misalen
Memur

:)


HAGi 10, 2 hafta önce - Alıntıya git

Zuhruf 86, Duhan 42 ve Enbiya 28 de rabbim kimlere yapilan sefaati kabul ederim diye bilgi vermis, incele ve gör, oyle senin mantiginla yiyeyim iceyim her pisligi yapayim ve sefaatle yirtayim diye dusuneni degil.

Rabbini de asagiliyorsun farkinda degilsin.

İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptıklarını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız.Kaf(16-17)

Son olarak sefaate izin veren rabbimdir ve karar veren de O'dur.

24 Nisan 2021 03:19

HAGi 10
Şube Müdürü

Zuhruf 86, Duhan 42 ve Enbiya 28 de rabbim kimlere yapilan sefaati kabul ederim diye bilgi vermis, incele ve gör, oyle senin mantiginla yiyeyim iceyim her pisligi yapayim ve sefaatle yirtayim diye dusuneni degil.

Rabbini de asagiliyorsun farkinda degilsin.

İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptıklarını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız.Kaf(16-17)

Son olarak sefaate izin veren rabbimdir ve karar veren de O'dur.


misalen, 2 hafta önce - Alıntıya git

Allah'ın acıdıkları hariç,çünkü O'nun her şeye gücü yeter; çok merhametlidir.(duhan 42)

burada şefaata dair bilgi nerede

24 Nisan 2021 03:27

HAGi 10
Şube Müdürü

Zuhruf 86, Duhan 42 ve Enbiya 28 de rabbim kimlere yapilan sefaati kabul ederim diye bilgi vermis, incele ve gör, oyle senin mantiginla yiyeyim iceyim her pisligi yapayim ve sefaatle yirtayim diye dusuneni degil.

Rabbini de asagiliyorsun farkinda degilsin.

İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptıklarını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız.Kaf(16-17)

Son olarak sefaate izin veren rabbimdir ve karar veren de O'dur.


misalen, 2 hafta önce - Alıntıya git

.(ZUHRUF 86)

Allah'tan başka yalvardıklarının, şefaat etmeye güçleri yoktur. Ancak bilerek gerçeğe tanıklık edenler hariç.

GERÇEĞE TANIKLIK DEREN DÜNYADA BİR HAKSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARAN BİRİ İÇİN BUNLAR İÇİN MAĞDURUN DÜNYADAKİ DUASI OLABİLİR BEN BUNDAN BİŞEY ANLAMADIM

24 Nisan 2021 03:31

HAGi 10
Şube Müdürü

şefaatin olmadığına dair ayetler

"Rablerine toplanacaklarından korkanları Kur'an ile uyar, O'ndan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçileri yoktur, Allah'tan sakınmaları umulur." (En'am, 6/51)

"Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka hiçbir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Düşünmüyor musunuz?" (Secde, 32/4) Ayrıca bkz. 39/43,44; 6/51; 40/18.

"Kimsenin kimseye hiçbir şey yapamayacağı, kimseden hiçbir şefaatin kabul edilmeyeceği, kimseden hiçbir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği günden sakının." (Bakara, 2/48)

"Kimsenin kimseye hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir kimseden fidye alınmayacağı, kimseye hiçbir şefaatin yarar vermeyeceği ve onların yardım görmeyeceği günden sakının." (2 Bakara, 2/123)

"Ey inananlar! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, hiçbir şefaatin olmadığı günün gelmesinden önce sizi rızıklandırdığımızdan hayra sarf edin. İnkar edenler ancak kendilerine yazık edenlerdir." (Bakara, 2/254)

"Kıyamet koptuğu gün suçlular umutsuz kalıverirler. Koştukları ortaklan kendilerine şefaatçiler olmadı. Ortaklarını inkar ederler. Kıyamet koptuğu gün, işte o gün, darmadağın olurlar." (Rum, 30/12-14)

"Suçlulara: Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir? diye sorarlar. Onlar derler ki: Namaz kılanlardan değildik. Düşkün kimseyi doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla biz de dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Ölüm bize o haldeyken geldi. Artık onlara, şefaatçilerin şefaati fayda vermez." (Müddessir, 74/41-48).

BU AYETLER DE O GÜN GELDİĞİNDE KESİNLİKLE ŞEFAATE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ YAZIYOR

24 Nisan 2021 03:54

misalen
Memur

Allah'ın acıdıkları hariç,çünkü O'nun her şeye gücü yeter; çok merhametlidir.(duhan 42)

burada şefaata dair bilgi nerede


HAGi 10, 2 hafta önce - Alıntıya git

Bir onceki yani 41. ayette sizin sorunuzun cevabi verilmis.

O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz, onlar başka yerden de yardım görmezler, ancak Allah?ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir.Duhan 41-42

Bir kul baska yerden yardim gormesi sefaatin olduguna delildir ve buna da rabbim izin verir.

24 Nisan 2021 04:07

misalen
Memur

şefaatin olmadığına dair ayetler

"Rablerine toplanacaklarından korkanları Kur'an ile uyar, O'ndan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçileri yoktur, Allah'tan sakınmaları umulur." (En'am, 6/51)

"Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka hiçbir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Düşünmüyor musunuz?" (Secde, 32/4) Ayrıca bkz. 39/43,44; 6/51; 40/18.

"Kimsenin kimseye hiçbir şey yapamayacağı, kimseden hiçbir şefaatin kabul edilmeyeceği, kimseden hiçbir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği günden sakının." (Bakara, 2/48)

"Kimsenin kimseye hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir kimseden fidye alınmayacağı, kimseye hiçbir şefaatin yarar vermeyeceği ve onların yardım görmeyeceği günden sakının." (2 Bakara, 2/123)

"Ey inananlar! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, hiçbir şefaatin olmadığı günün gelmesinden önce sizi rızıklandırdığımızdan hayra sarf edin. İnkar edenler ancak kendilerine yazık edenlerdir." (Bakara, 2/254)

"Kıyamet koptuğu gün suçlular umutsuz kalıverirler. Koştukları ortaklan kendilerine şefaatçiler olmadı. Ortaklarını inkar ederler. Kıyamet koptuğu gün, işte o gün, darmadağın olurlar." (Rum, 30/12-14)

"Suçlulara: Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir? diye sorarlar. Onlar derler ki: Namaz kılanlardan değildik. Düşkün kimseyi doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla biz de dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Ölüm bize o haldeyken geldi. Artık onlara, şefaatçilerin şefaati fayda vermez." (Müddessir, 74/41-48).

BU AYETLER DE O GÜN GELDİĞİNDE KESİNLİKLE ŞEFAATE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ YAZIYOR


HAGi 10, 2 hafta önce - Alıntıya git

Bu ayetler sefaatin olmadigina degil, kulluk gorevini yapmayanlarin sefaatinin de olmayacagina delildir.

Yine diyorum sefaat izni Allah'indir.

Hayırlı sahurlar

24 Nisan 2021 15:51

misalen
Memur

Hariciler ve Mutezile mezhebi Peygamberimiz'in (s.a.v.) şefaatini inkâr etmişlerdir.

Mutezile'nin ileri gelenlerinden Ali Cubbai (Şerhu'l Usul, 688) bunu açıkça dile getirir. Mutezile denilen, ehlisünnet dışı olan akımın da görüşü budur.

Bildiğiniz gibi ehlisünnet, bir mezhebin değil Kuran ve Sünnet'i esas alan bütün hak mezheplerin genel adıdır.

A) Şefaati yok sayan ayetler hangi şefaati yok sayıyor?

Mutezile'nin veya şefaati inkâr eden mutezile kafalıların referans gösterdikleri bütün ayetler; müşriklere, kâfirlere ve putperestlere tapındıkları sahte ilahların ahirette şefaatçi -fayda sağlayıcı- olmayacağını gösteren ayetlerdir.

Şefaatin olumsuz anlamda kullanıldığı bütün ayetler istisnasız bu anlamda kullanılmıştır. Yani bu ayetlerde şöyle denilmiştir: Ey putperestler, ey kâfirler, ey müşrikler; ahiret âleminde size hiçbir şefaat fayda sağlamayacaktır.

Tapındığınız sahte ilahlar sizinle beraber ateş yakıtı olacak.

Çünkü şefaatin ilk şartı şudur: Ancak imanla ölmüş olanlara şefaat müsaadesi verilecektir. İşte biraz sonra örneğini vereceğim ve onlara şefaat olmayacak şekildeki bütün ayetler bu imansızlar hakkındaki ayetlerdir.

Bu ayetlerde reddedilen şefaat; müşriklerin ve kâfirlerin umduğu aracıların ve sahte ilahların şefaatidir.

Bunu görmek için, şefaat kelimesinin geçtiği ayetlerden önceki birkaç ayete bakmanız yeterlidir.

Örnek verirsek:

Yunus Suresi, 18. Ayet'e bakalım: "Onlar, Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda vermeyecek şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar."

Ayet çok açık. Ayet müminlerden ve Hz. Peygamber'e iman edenlerden bahsetmiyor. Ayet, müşriklerin şefaatçisi olmayacak diyor.

Şimdi birileri utanmadan bu ayeti istismar ediyor ve bakın Kuran-ı Kerim "şefaat yok" diyor diyerek Müslümanları aldatıyor. Yazık değil mi? Vebal değil mi? Ayeti tahrif etmek değil mi bu yapılan?

2. örnek: Şuara, 94-101. ayetler: "Onlar ve azgınlar tepe taklak cehenneme atılırlar. İblisin bütün askerleri de. Onlar orada (sahte ilahlarıyla) çekişerek derler ki, vallahi biz apaçık sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi, âlemlerin Rabbine denk tutuyorduk.

Bizi o suçlulardan başkası saptırmadı.

Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ne de candan bir dostumuz."

Bu ayet, müşriklere bir şefaatçinin olmayacağını apaçık gösteriyor. Bazı şefaat inkârcıları bu ayetlerin öncesindeki ayetleri göstermeden sonunu sizlere okuyor ve bakın "şefaatçimiz yokmuş" diyerek ayetleri bozuyorlar.

Tahrif ediyorlar ve ne yazık ki yılların Müslümanları da bu çiğ ve basit tahribata kanıyorlar. Desene ya; şefaat yokmuş diyebiliyorlar. Aklımız karıştı diyebiliyorlar. Bu akıllar böyle kolay karışabilecekse, basit bir tahrifte dağılabilecekse vay halimize!

3. Örnek: Müddessir 42-48'inci ayetler: "Sizi şu yakıcı ateşe sürükleyen nedir? Dediler ki:

Biz namaz kılanlardan olmadık.

Yoksulu da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla beraber dalardık.

Ceza gününü yalanlardık.

İşte böyle iken ölüm bize gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez."

Bunlara şefaat fayda sağlamaz.

Çünkü ayetin sonuna baktığınızda şu cümle dikkati çekiyor: Ahireti (ceza günü) inkâr ettik. Ceza, yani ahiret gününü inkâr eden dinden çıkar ve şefaatin kapsama alanının dışına çıkar. Dikkat edin burada da imansızlara şefaatin bir fayda sağlamayacağı söyleniyor.

Sonuç: Şefaatin kabul edilmeyeceği belirtilen bütün ayetler ya imansızlar, ya müşrikler veya putperestler hakkındadır. Onlara ahirette bir yardımcı ve dost veya şefaatçi kabul edilmeyeceği belirtiliyor.

Ahirette şefaat yoktur diyenler dilerim ki; kendilerini, bu kovulmuş dünyası ve ahireti hüsranda olan grup yanında hissetmiyorlardır.

B) Şefaatin olacağını gösteren ayetler:

1. örnek: Taha Suresi, 109.

Ayet: "O gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez."

Ayet açık. Şefaat olacak ahirette ama Yüce Allah'ın müsaade ettiği kişiler ancak şefaat edebilecek.

Ehlisünnet ulemasının dediği işte budur.

2. örnek: Bakara Suresi, 255.

Ayet: "Onun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir."

Yine ahirette şefaat var ama, elbette Rabbin izni olduktan sonra.

O'ndan izinsiz ne olabilir ki, Ayeti Kerime; şefaatin ve kurtuluşun tümünün izni Yüce Allah'a bağlıdır diyor.

İmansızların zannettiği gibi, sahte ilahların veya şeytanların değil.

3. örnek: Zuhruf Suresi, 86. Ayet: "Allah'tan gayri dua ettikleri şeyler (putlar, şeytan) şefaat etmeye sahip değildir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bundan müstesnadır."

C) Şefaatin şartları:

1- O halde şefaatin temel şartı Yüce Allah'ın müsaade etmesidir. (Bakınız: Bakara suresi, 255; A'raf suresi, 188; Yunus suresi, 49; Sebe suresi, 23; Necm suresi, 26)

2- Şefaati, Yüce Allah'ın izin verip razı olduğu kişiler yapabilecektir. (Bakınız: Taha suresi, 109. Ayet) 3- Şefaati Allah'ın huzurunda söz almış olanlar yapabilecek. (Bakınız:

Meryem suresi, 87) 4- Hakkın yolunda (tevhide) şahitlik edenler, şefaat edebilecek ve şefaati hak edecek. (Zuhruf, 86. Ayet)

D) Kimler şefaat edecek?

1- En büyük şefaati son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz edecektir İnşaallah. Yüce Rabbim inanan herkesi nail etsin. O büyük şefaate ulaştırsın.

Bazı ayetlerde, Hz. Peygamber'in bu şefaatine işaret edilmiştir. Hadis kitaplarında ise sahih rivayetlerde, tevatür derecesinde Peygamberimiz'in (s.a.v.) şefaati anlatılmıştır. Kuran'daki bazı ayetler Hz. Peygamber'in şefaatine delil sayılmıştır:

İsra Suresi'nin 79. Ayeti şöyledir: "Umulur ki Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a eriştirir."

Gelecekte Hz. Peygamber'e verileceği vaat edilen bu makam nedir?

Hz. Peygamberimiz'e (s.a.v.) bu ayette vaat edilen bu makam soruluyor:

Kendisi: Ümmetimden günah işleyenlere yapacağım şefaat makamıdır buyuruyor. (Bu konudaki uzun hadisleri önümüzdeki hafta ele alacağız inşallah)

***

Duha suresinin 5. ayetinde de "Rabbin sana ileride lütuflarda bulunacak ve sen razı olacaksın" buyurulur. Bu konuda da hadisler hayli fazladır. Efendimiz'e (s.a.v.) neden razı olacaksın diye sorulur, Efendimiz ise; ümmetimden bir tek insan ateşte kaldıkça razı olmam buyurmuştur. Hadis ve tefsir kaynakları bu konuyu anlatan yüzlerce rivayetle doludur.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Kuran-ı Kerim'in bildirdiği gibi ümmetinin ebedi cehennemde kalmaması için çok merhametli, hırslı ve şefkatlidir. (Tevbe suresi,128. ayet) Yüce Allah, Peygamberimize ahretteki Yüce Şefaat lütfunu verecektir.

2- Melekler şefaat edeceklerdir. "Göklerde nice melekler var ki; Allah dilediği ve razı olduğu kullar için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamayacaktır." (Necm suresi, 26.

Ayet) Ayeti Kerime meleklerin şefaatçi olacağını haber veriyor.

Elbette Yüce Rabbimiz razı olmayınca, bütün melekler bir araya gelse bir kulun tek bir günahına bile şefaatçi olamazlar.

3- Müminler birbirine şefaatçi olacaktır: (O gün) Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. (Meryem, 87; Bakara, 143)

E) Kimlere şefaat edilecek?

Bazı ayetlerde kimlere şefaat edileceği bildiriliyor. Kişilerin günahlarından çok, Allah'ın rızasını kazanmış olan kişiler olarak öne çıktığı ayetlerde görülüyor. Çünkü iman olmadan şefaat olamaz. Ayetlerin tümünde bu hassasiyet zaten görülüyor.

"Yüce Allah'ın merhamet ettiği kimseler" (Duhan, 42. Ayet) "O'nun -Yüce Allah'ın- razı oldukları." (Enbiya, 28. Ayet) "Bilerek hakka tanıklık edenler" (Zuhruf, 86)

Bu ayetler, mümin olarak ölenlerin ancak şefaate ulaşabileceğini haber veriyor. Ehli iman olmayanlar elbette şefaatten mahrum olacaklardır.

Şefaate inanmayanlar da şefaatten mahrum olacaklardır. Rabbim bizleri bu insanlardan eylemesin.

***

Çıkan sonuçları şöyle özetleyebiliriz:

1- Şefaat; Yüce Allah'ın, razı olduğu kullarına; bazı günahkâr Müslümanların affına vesile olmaları için hediye anlamında yetki vermesidir.

İzni veren Allah'tır! Karar mercii Allah'tır. Kabul edip etmeme hakkı Yüce Allah'a aittir.

2- Kuran-ı Kerim'de putperest, imansız, müşrik ve kâfirlerin hiçbir şekilde 'şefaatten' yararlanamayacağı bildiriliyor. Şefaatin olumsuz ifadeyle geçtiği bütün ayetler bu gruplardan bahsedilen ayetlerdir.

3- Kuran-ı Kerim'de, Yüce Allah'ın müsaade ettiği kişilere, müsaade ettiği kişiler için şefaat imkânı vereceği bildirilmiştir.

4- Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.); melekler, Salih kullar ve yüce Allah'ın razı olduğu kulları Yüce Allah'ın lütfettiği şefaat yetkisini kullanacaklardır.

5- Bu anlamdaki şefaati inkâr edenler; hurafe ve bid'at ehli olan kişilerdir.

Ehlisünnet'in onlar hakkındaki beyanı böyledir. Yüce Allah onlara hidayetini nasip etsin.

6- Şefaati Allah ile kul arasına başkasının girmesidir gibi görenler, bu yetkiyi Yüce Allah'ın verdiğini unutuyorlar.

7- Bu durumda onlara şunu sormak lazım; O zaman Cebrail de vahiy için gerekmezdi. Cebrail Allah ile Hz. Peygamber (s.a.v.) ve peygamberlerin arasına girmiş mi oluyor? Cebrail'e gerek yoktu. Allah peygamberlerine Cebrail olmadan da vahyi iletirdi. Olur biterdi.

Canları almak için ölüm meleğine, Azrail'e ne gerek vardır ki o zaman. Yüce Allah 'öl' derdi. Hepimiz ölürdük. Yüce Allah Kuran'ında şefaate müsaade ediyor ki müminlerin birbirine olan itimadı, itibarı, muhabbeti her daim devam etsin. Ümitlerini yitirmesinler. Rabbimiz; kâinatı, sünnetullahı, âdeti, varlığı böyle yaratmış ve bundan razıdır.

24 Nisan 2021 20:11

HAGi 10
Şube Müdürü

Hariciler ve Mutezile mezhebi Peygamberimiz'in (s.a.v.) şefaatini inkâr etmişlerdir.

Mutezile'nin ileri gelenlerinden Ali Cubbai (Şerhu'l Usul, 688) bunu açıkça dile getirir. Mutezile denilen, ehlisünnet dışı olan akımın da görüşü budur.

Bildiğiniz gibi ehlisünnet, bir mezhebin değil Kuran ve Sünnet'i esas alan bütün hak mezheplerin genel adıdır.

A) Şefaati yok sayan ayetler hangi şefaati yok sayıyor?

Mutezile'nin veya şefaati inkâr eden mutezile kafalıların referans gösterdikleri bütün ayetler; müşriklere, kâfirlere ve putperestlere tapındıkları sahte ilahların ahirette şefaatçi -fayda sağlayıcı- olmayacağını gösteren ayetlerdir.

Şefaatin olumsuz anlamda kullanıldığı bütün ayetler istisnasız bu anlamda kullanılmıştır. Yani bu ayetlerde şöyle denilmiştir: Ey putperestler, ey kâfirler, ey müşrikler; ahiret âleminde size hiçbir şefaat fayda sağlamayacaktır.

Tapındığınız sahte ilahlar sizinle beraber ateş yakıtı olacak.

Çünkü şefaatin ilk şartı şudur: Ancak imanla ölmüş olanlara şefaat müsaadesi verilecektir. İşte biraz sonra örneğini vereceğim ve onlara şefaat olmayacak şekildeki bütün ayetler bu imansızlar hakkındaki ayetlerdir.

Bu ayetlerde reddedilen şefaat; müşriklerin ve kâfirlerin umduğu aracıların ve sahte ilahların şefaatidir.

Bunu görmek için, şefaat kelimesinin geçtiği ayetlerden önceki birkaç ayete bakmanız yeterlidir.

Örnek verirsek:

Yunus Suresi, 18. Ayet'e bakalım: "Onlar, Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda vermeyecek şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar."

Ayet çok açık. Ayet müminlerden ve Hz. Peygamber'e iman edenlerden bahsetmiyor. Ayet, müşriklerin şefaatçisi olmayacak diyor.

Şimdi birileri utanmadan bu ayeti istismar ediyor ve bakın Kuran-ı Kerim "şefaat yok" diyor diyerek Müslümanları aldatıyor. Yazık değil mi? Vebal değil mi? Ayeti tahrif etmek değil mi bu yapılan?

2. örnek: Şuara, 94-101. ayetler: "Onlar ve azgınlar tepe taklak cehenneme atılırlar. İblisin bütün askerleri de. Onlar orada (sahte ilahlarıyla) çekişerek derler ki, vallahi biz apaçık sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi, âlemlerin Rabbine denk tutuyorduk.

Bizi o suçlulardan başkası saptırmadı.

Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ne de candan bir dostumuz."

Bu ayet, müşriklere bir şefaatçinin olmayacağını apaçık gösteriyor. Bazı şefaat inkârcıları bu ayetlerin öncesindeki ayetleri göstermeden sonunu sizlere okuyor ve bakın "şefaatçimiz yokmuş" diyerek ayetleri bozuyorlar.

Tahrif ediyorlar ve ne yazık ki yılların Müslümanları da bu çiğ ve basit tahribata kanıyorlar. Desene ya; şefaat yokmuş diyebiliyorlar. Aklımız karıştı diyebiliyorlar. Bu akıllar böyle kolay karışabilecekse, basit bir tahrifte dağılabilecekse vay halimize!

3. Örnek: Müddessir 42-48'inci ayetler: "Sizi şu yakıcı ateşe sürükleyen nedir? Dediler ki:

Biz namaz kılanlardan olmadık.

Yoksulu da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla beraber dalardık.

Ceza gününü yalanlardık.

İşte böyle iken ölüm bize gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez."

Bunlara şefaat fayda sağlamaz.

Çünkü ayetin sonuna baktığınızda şu cümle dikkati çekiyor: Ahireti (ceza günü) inkâr ettik. Ceza, yani ahiret gününü inkâr eden dinden çıkar ve şefaatin kapsama alanının dışına çıkar. Dikkat edin burada da imansızlara şefaatin bir fayda sağlamayacağı söyleniyor.

Sonuç: Şefaatin kabul edilmeyeceği belirtilen bütün ayetler ya imansızlar, ya müşrikler veya putperestler hakkındadır. Onlara ahirette bir yardımcı ve dost veya şefaatçi kabul edilmeyeceği belirtiliyor.

Ahirette şefaat yoktur diyenler dilerim ki; kendilerini, bu kovulmuş dünyası ve ahireti hüsranda olan grup yanında hissetmiyorlardır.

B) Şefaatin olacağını gösteren ayetler:

1. örnek: Taha Suresi, 109.

Ayet: "O gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez."

Ayet açık. Şefaat olacak ahirette ama Yüce Allah'ın müsaade ettiği kişiler ancak şefaat edebilecek.

Ehlisünnet ulemasının dediği işte budur.

2. örnek: Bakara Suresi, 255.

Ayet: "Onun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir."

Yine ahirette şefaat var ama, elbette Rabbin izni olduktan sonra.

O'ndan izinsiz ne olabilir ki, Ayeti Kerime; şefaatin ve kurtuluşun tümünün izni Yüce Allah'a bağlıdır diyor.

İmansızların zannettiği gibi, sahte ilahların veya şeytanların değil.

3. örnek: Zuhruf Suresi, 86. Ayet: "Allah'tan gayri dua ettikleri şeyler (putlar, şeytan) şefaat etmeye sahip değildir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bundan müstesnadır."

C) Şefaatin şartları:

1- O halde şefaatin temel şartı Yüce Allah'ın müsaade etmesidir. (Bakınız: Bakara suresi, 255; A'raf suresi, 188; Yunus suresi, 49; Sebe suresi, 23; Necm suresi, 26)

2- Şefaati, Yüce Allah'ın izin verip razı olduğu kişiler yapabilecektir. (Bakınız: Taha suresi, 109. Ayet) 3- Şefaati Allah'ın huzurunda söz almış olanlar yapabilecek. (Bakınız:

Meryem suresi, 87) 4- Hakkın yolunda (tevhide) şahitlik edenler, şefaat edebilecek ve şefaati hak edecek. (Zuhruf, 86. Ayet)

D) Kimler şefaat edecek?

1- En büyük şefaati son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz edecektir İnşaallah. Yüce Rabbim inanan herkesi nail etsin. O büyük şefaate ulaştırsın.

Bazı ayetlerde, Hz. Peygamber'in bu şefaatine işaret edilmiştir. Hadis kitaplarında ise sahih rivayetlerde, tevatür derecesinde Peygamberimiz'in (s.a.v.) şefaati anlatılmıştır. Kuran'daki bazı ayetler Hz. Peygamber'in şefaatine delil sayılmıştır:

İsra Suresi'nin 79. Ayeti şöyledir: "Umulur ki Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a eriştirir."

Gelecekte Hz. Peygamber'e verileceği vaat edilen bu makam nedir?

Hz. Peygamberimiz'e (s.a.v.) bu ayette vaat edilen bu makam soruluyor:

Kendisi: Ümmetimden günah işleyenlere yapacağım şefaat makamıdır buyuruyor. (Bu konudaki uzun hadisleri önümüzdeki hafta ele alacağız inşallah)

***

Duha suresinin 5. ayetinde de "Rabbin sana ileride lütuflarda bulunacak ve sen razı olacaksın" buyurulur. Bu konuda da hadisler hayli fazladır. Efendimiz'e (s.a.v.) neden razı olacaksın diye sorulur, Efendimiz ise; ümmetimden bir tek insan ateşte kaldıkça razı olmam buyurmuştur. Hadis ve tefsir kaynakları bu konuyu anlatan yüzlerce rivayetle doludur.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Kuran-ı Kerim'in bildirdiği gibi ümmetinin ebedi cehennemde kalmaması için çok merhametli, hırslı ve şefkatlidir. (Tevbe suresi,128. ayet) Yüce Allah, Peygamberimize ahretteki Yüce Şefaat lütfunu verecektir.

2- Melekler şefaat edeceklerdir. "Göklerde nice melekler var ki; Allah dilediği ve razı olduğu kullar için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamayacaktır." (Necm suresi, 26.

Ayet) Ayeti Kerime meleklerin şefaatçi olacağını haber veriyor.

Elbette Yüce Rabbimiz razı olmayınca, bütün melekler bir araya gelse bir kulun tek bir günahına bile şefaatçi olamazlar.

3- Müminler birbirine şefaatçi olacaktır: (O gün) Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. (Meryem, 87; Bakara, 143)

E) Kimlere şefaat edilecek?

Bazı ayetlerde kimlere şefaat edileceği bildiriliyor. Kişilerin günahlarından çok, Allah'ın rızasını kazanmış olan kişiler olarak öne çıktığı ayetlerde görülüyor. Çünkü iman olmadan şefaat olamaz. Ayetlerin tümünde bu hassasiyet zaten görülüyor.

"Yüce Allah'ın merhamet ettiği kimseler" (Duhan, 42. Ayet) "O'nun -Yüce Allah'ın- razı oldukları." (Enbiya, 28. Ayet) "Bilerek hakka tanıklık edenler" (Zuhruf, 86)

Bu ayetler, mümin olarak ölenlerin ancak şefaate ulaşabileceğini haber veriyor. Ehli iman olmayanlar elbette şefaatten mahrum olacaklardır.

Şefaate inanmayanlar da şefaatten mahrum olacaklardır. Rabbim bizleri bu insanlardan eylemesin.

***

Çıkan sonuçları şöyle özetleyebiliriz:

1- Şefaat; Yüce Allah'ın, razı olduğu kullarına; bazı günahkâr Müslümanların affına vesile olmaları için hediye anlamında yetki vermesidir.

İzni veren Allah'tır! Karar mercii Allah'tır. Kabul edip etmeme hakkı Yüce Allah'a aittir.

2- Kuran-ı Kerim'de putperest, imansız, müşrik ve kâfirlerin hiçbir şekilde 'şefaatten' yararlanamayacağı bildiriliyor. Şefaatin olumsuz ifadeyle geçtiği bütün ayetler bu gruplardan bahsedilen ayetlerdir.

3- Kuran-ı Kerim'de, Yüce Allah'ın müsaade ettiği kişilere, müsaade ettiği kişiler için şefaat imkânı vereceği bildirilmiştir.

4- Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.); melekler, Salih kullar ve yüce Allah'ın razı olduğu kulları Yüce Allah'ın lütfettiği şefaat yetkisini kullanacaklardır.

5- Bu anlamdaki şefaati inkâr edenler; hurafe ve bid'at ehli olan kişilerdir.

Ehlisünnet'in onlar hakkındaki beyanı böyledir. Yüce Allah onlara hidayetini nasip etsin.

6- Şefaati Allah ile kul arasına başkasının girmesidir gibi görenler, bu yetkiyi Yüce Allah'ın verdiğini unutuyorlar.

7- Bu durumda onlara şunu sormak lazım; O zaman Cebrail de vahiy için gerekmezdi. Cebrail Allah ile Hz. Peygamber (s.a.v.) ve peygamberlerin arasına girmiş mi oluyor? Cebrail'e gerek yoktu. Allah peygamberlerine Cebrail olmadan da vahyi iletirdi. Olur biterdi.

Canları almak için ölüm meleğine, Azrail'e ne gerek vardır ki o zaman. Yüce Allah 'öl' derdi. Hepimiz ölürdük. Yüce Allah Kuran'ında şefaate müsaade ediyor ki müminlerin birbirine olan itimadı, itibarı, muhabbeti her daim devam etsin. Ümitlerini yitirmesinler. Rabbimiz; kâinatı, sünnetullahı, âdeti, varlığı böyle yaratmış ve bundan razıdır.


misalen, 2 hafta önce - Alıntıya git

rabbim dünyada ki her türlü yaratıkta ve insandan daha şevkatlidir ve şefaatçiye ihtiyacı yoktur

24 Nisan 2021 21:19

misalen
Memur

rabbim dünyada ki her türlü yaratıkta ve insandan daha şevkatlidir ve şefaatçiye ihtiyacı yoktur


HAGi 10, 2 hafta önce - Alıntıya git

Rabbimin neye ihtiyacı var ki? Misal namaza da ihtiyacı yok. O zaman namazida mi kabullenmeyelim. Bu konuyu ihtiyaç üzerinden yorumlarsanız bir yere varamazsiniz.

25 Nisan 2021 00:13

HAGi 10
Şube Müdürü

Rabbimin neye ihtiyacı var ki? Misal namaza da ihtiyacı yok. O zaman namazida mi kabullenmeyelim. Bu konuyu ihtiyaç üzerinden yorumlarsanız bir yere varamazsiniz.


misalen, 2 hafta önce - Alıntıya git

bunlara tabiki ihtiyaç yok ancak bunlar rabbimin yaptığı sınavlardır kendinin ne kadar hatırlandırdığının göstergesidir, işte artık bunlar bitmiştir sonuç mükafat ve cezaya gelmiştir işte orda rabbimin şefaatçiye ihtiyacyoktur...şöyle düşün öğrencileri cezalandırıp mükafatlandırması için sınava ,ev ödevlerine ve davranışlarına göre değerlendirir ancak notu tek başına verir.Kendine yalvaracak torpil isteyecek hiçbirşeye ihtiyacı yoktur çünkü öğrencisini en iyi o tanır başkasının görüşlerine ihtiyaç yoktur.Evet öğretmenin yaptığı o sınavlara ihtiyacı yoktur ancak o öğrenciyi cezalandıracaksa gösterecek söyleyebilecek birşeyi olmalı kimseyede torpil yapmamalı işte bu taraftan düşün

25 Nisan 2021 00:46

misalen
Memur

bunlara tabiki ihtiyaç yok ancak bunlar rabbimin yaptığı sınavlardır kendinin ne kadar hatırlandırdığının göstergesidir, işte artık bunlar bitmiştir sonuç mükafat ve cezaya gelmiştir işte orda rabbimin şefaatçiye ihtiyacyoktur...şöyle düşün öğrencileri cezalandırıp mükafatlandırması için sınava ,ev ödevlerine ve davranışlarına göre değerlendirir ancak notu tek başına verir.Kendine yalvaracak torpil isteyecek hiçbirşeye ihtiyacı yoktur çünkü öğrencisini en iyi o tanır başkasının görüşlerine ihtiyaç yoktur.Evet öğretmenin yaptığı o sınavlara ihtiyacı yoktur ancak o öğrenciyi cezalandıracaksa gösterecek söyleyebilecek birşeyi olmalı kimseyede torpil yapmamalı işte bu taraftan düşün


HAGi 10, 2 hafta önce - Alıntıya git

Adaleti yaratan Allah'ın adalet anlayışını sorgulamak gibi bir sey oluyor sizin cumleleriniz.

Misal bir kisi mumin ama gunahkar bir insan olsun, yillarca ibadetsiz yasayan biri olsun ve bu kisi bir sebeple rabbine yonelsin,nasuh tovbesiyle affini istesin.Rabbimde bizi en iyi bilen olarak onun gunahlarini affetsin. Bu durumda ne diyebiliriz.

Aaa bu nasil olur diyerek Allah'ın adaletini mi sorgulayacagiz, asla oyle bir sey olamaz mi diyecegiz ya da ne yani ben yillarca kusursuz ibadet ettim de ne farkim olacak simdi mi diyecegiz, bu aleni torpil mi diyecegiz?

Ya da ikinci ornek olarak siz takva sahibi,ihlasli ve rabbinin de sizden hosnut oldugu bir kulsunuz ve diyelim ki bir konuda gunah işleyen evladiniz icin Allahtan onun affi icin yalvardiniz, dua ettiniz ve rabbimde bu kulumun duasini kabul ettim desin,peki simdi ne olacak?

Hayir Allah kabul etmez asla diyebilir miyiz? Onun adina hüküm verebilir miyiz? Baskasi icin yapilan duayi boyle durumda kabul etmez diyebilir miyiz? Asla...

Peki bu durumda siz evladiniza isledigi gunahin sefaatcisi olmus olmaz misiniz?

Rabbim dilerse her şey olur.

25 Nisan 2021 00:49

misalen
Memur

Adaleti yaratan Allah'ın adalet anlayışını sorgulamak gibi bir sey oluyor sizin cumleleriniz.

Misal bir kisi mumin ama gunahkar bir insan olsun, yillarca ibadetsiz yasayan biri olsun ve bu kisi bir sebeple rabbine yonelsin,nasuh tovbesiyle affini istesin.Rabbimde bizi en iyi bilen olarak onun gunahlarini affetsin. Bu durumda ne diyebiliriz.

Aaa bu nasil olur diyerek Allah'ın adaletini mi sorgulayacagiz, asla oyle bir sey olamaz mi diyecegiz ya da ne yani ben yillarca kusursuz ibadet ettim de ne farkim olacak simdi mi diyecegiz, bu aleni torpil mi diyecegiz?

Ya da ikinci ornek olarak siz takva sahibi,ihlasli ve rabbinin de sizden hosnut oldugu bir kulsunuz ve diyelim ki bir konuda gunah işleyen evladiniz icin Allahtan onun affi icin yalvardiniz, dua ettiniz ve rabbimde bu kulumun duasini kabul ettim desin,peki simdi ne olacak?

Hayir Allah kabul etmez asla diyebilir miyiz? Onun adina hüküm verebilir miyiz? Baskasi icin yapilan duayi boyle durumda kabul etmez diyebilir miyiz? Asla...

Peki bu durumda siz evladiniza isledigi gunahin sefaatcisi olmus olmaz misiniz?

Rabbim dilerse her şey olur.


misalen, 2 hafta önce - Alıntıya git

Neyse siz yine kabul etmeyip inanmayacaksiniz, saglik olsun, daha da zorlamaya gerek yok. Hayırlı sahurlar,rabbime emanet olun. Amin...

25 Nisan 2021 04:52

HAGi 10
Şube Müdürü

Neyse siz yine kabul etmeyip inanmayacaksiniz, saglik olsun, daha da zorlamaya gerek yok. Hayırlı sahurlar,rabbime emanet olun. Amin...


misalen, 2 hafta önce - Alıntıya git

sağolun Allah razı olsun size de

Toplam 54 mesaj