Editörler : Kubil ay
19 Nisan 2021 09:14

EGN-
Şube Müdürü

Ayette açık bir şekilde "kendi heva ve isteğine göre o konuşmaz, onu konuşturan biziz!" ayeti net bir şekilde Rasulullah aleyhisselatü vesselama tam bir bağlılığın şart olduğunu ifade ederken, Peygamber Efendimizin sözlerine baktığımızda,

"Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir." sözündeki,

"Benden değildir" demek, benim dinimden, şerîatımdan yüz çeviriyor demektir. Bunun ne korkunç bir tehdit olduğu son derece açıktır.

Bu sözden sonra,

"Kur'an bize yeter, hadis ve sünnete ihtiyacım yok!" diye bir bid'at çıkaranlar, şayet Müslüman iseler, oturup bu sözlerini yeniden gözden geçirmelidirler.

19 Nisan 2021 13:12

HAGi 10
Şube Müdürü

Hadislerin bu zamana kadar gelmesi, akılda tutulması ve doğru olması imkansız diyerek, hep uydurulmuş olduğunu söyleyenler, hadisler doğru olsa da Rasulullah'ın sözüne değil, Kuran'a tabi olunur diyerek haddi aşanlar, büyük bir yanılgı içindeler.

Şöyle ki:

Gerek Türkiye'de gerekse dünyanın dört bir tarafında milyonlarca hafızım, 6.000 küsür ayet-i kerimeyi zorlanmadan ezberlerken, hadisleri uzun yıllar boyunca Peygamber aleyhisselamdan ve diğer ashab-ı kiramdan duyup öğrenmek ve öğretmek neden bu kadar mesele yapılıyor?!

Gerçekten de hadis karşıtları ne yapmak istiyor?


EqEhAn, 1 ay önce - Alıntıya git

demagoji (laf ebeliği ) yappma sorularıma cevap ver bunu mantığın ,hadislerinle nasıl açıklayacaksın?

19 Nisan 2021 16:12

EGN-
Şube Müdürü

Hadis karşıtları, Medineli dindar ve muttaki alimlerin Emevi halifeleri aleyhinde hadis uydurduklarını söylüyorlar. Genellikle şarkiyatçıların kullandığı "dindar ve muttaki alim" ifadesine dikkat buyurunuz.

Medineli alimlerin hem dindar ve muttaki kimseler olduğunu söylemek, hem de onları hadis uydurmakla suçlamak nasıl bir mantık ve nasıl bir senaryodur diye sorabilirsiniz.

Aslında onlar, hadis uydurmakla suçladıkları alimleri "dindar ve muttaki" diye nitelerken onları yüceltmiyor, aksine aşağılıyorlar. "Dindar ve muttaki olanlar bile hadis uydurduklarına göre, gerisini siz düşünün" demeye getiriyorlar.

"Dilin kemiği yok" diyenler ne kadar da haklı değil mi?

Böyle ilmi bir keşifte (!) bulunanların hadis uyduran dindar alimlerin kimler olduğunu da tesbit etmesi gerekir. O zaman biz de hadis uyduran bu müttaki ve dindar alimleri cerh ve ta'dil ölçülerine vurur, foyolarını meydana çıkarırız.

Ne yazık ki bu iddia sahipleri bize o alimlerden hiçbirinin ismini veremiyor.

19 Nisan 2021 18:51

HAGi 10
Şube Müdürü

Hadis karşıtları, Medineli dindar ve muttaki alimlerin Emevi halifeleri aleyhinde hadis uydurduklarını söylüyorlar. Genellikle şarkiyatçıların kullandığı "dindar ve muttaki alim" ifadesine dikkat buyurunuz.

Medineli alimlerin hem dindar ve muttaki kimseler olduğunu söylemek, hem de onları hadis uydurmakla suçlamak nasıl bir mantık ve nasıl bir senaryodur diye sorabilirsiniz.

Aslında onlar, hadis uydurmakla suçladıkları alimleri "dindar ve muttaki" diye nitelerken onları yüceltmiyor, aksine aşağılıyorlar. "Dindar ve muttaki olanlar bile hadis uydurduklarına göre, gerisini siz düşünün" demeye getiriyorlar.

"Dilin kemiği yok" diyenler ne kadar da haklı değil mi?

Böyle ilmi bir keşifte (!) bulunanların hadis uyduran dindar alimlerin kimler olduğunu da tesbit etmesi gerekir. O zaman biz de hadis uyduran bu müttaki ve dindar alimleri cerh ve ta'dil ölçülerine vurur, foyolarını meydana çıkarırız.

Ne yazık ki bu iddia sahipleri bize o alimlerden hiçbirinin ismini veremiyor.


EGN-, 3 hafta önce - Alıntıya git

VEREMEYECEĞİNE EMİNDİM

19 Nisan 2021 21:46

EGN-
Şube Müdürü

"Bize sadece Kur'an yeter!" diyenler, Kur'an'ın içinden bir habersiz yaşamakta ve Rasulullah aleyhisselatü vesselamın sözlerinin kıymetini bilmeyen, haddi aşarak sözlerinin sıradan bir insan sözü olarak iddia edenler, şeytandan daha büyük bir düşmanlık yapmaktadırlar.

Öyle ki,

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme sünnetin de vahyedildiğini belirten şu âyet-i kerîmeye ve benzeri âyetlere nasıl mânâ veriyorsunuz? diye sorduğunuzda sadece Kur'an diyenlere, verecekleri hiçbir cevapları yoktur. Zira Nisa suresinin 113'üncü ayetinde,

"Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, o insanlardan bir kısmı vereceğin hükümde seni şaşırtmaya yeltenecekti. Onlar ancak kendilerini şaşırtırlar; sana da bir zarar veremezler. Çünkü Allah sana kitâbı indirdi, hikmeti verdi ve bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür."

ayeti çok açık ve Peygamber Efendimizin sözlerini, bizzat Rabbimiz tarafından imza atıldığı ifade edilirken, hadis düşmanlarının gayesi aslında hadisleri değil, Allah'ın ayetlerini itibarsız hale getirmeye çalışmaktır ama yarın bu düşmanlıkları sebebiyle çok büyük bir pişmanlık yaşayacaklar, son pişmanlık ise zerre kadar fayda vermeyecektir.

28 Nisan 2021 10:14

EGN-
Şube Müdürü

Kur'ân-ı Kerîm anayasa hükmündedir.

Bu sebeple de genel kaideler ortaya koyar. Sünnet ise, Kur'ân-ı Kerîm'in temas etmediği konularda hüküm verir. Böylece Kur'an ve Sünnet bütünlüğü oluşur.

Kur'an da sünnet de aynı kaynaktan, yani vahiyden beslendiği için aralarında bir zıtlık bulunmaz.

Hadis ve sünnet inkârcıları Kur'ân-ı Kerîm'e inandıklarını söylüyor, fakat onun Rasülullah'a itaat ve ittibâ edilmesine dâir onlarca emrine uymuyorlar. Bu da onların dâvâlarında samimi olmadıklarını gösteriyor.

28 Nisan 2021 17:50

HAGi 10
Şube Müdürü

Kur'ân-ı Kerîm anayasa hükmündedir.

Bu sebeple de genel kaideler ortaya koyar. Sünnet ise, Kur'ân-ı Kerîm'in temas etmediği konularda hüküm verir. Böylece Kur'an ve Sünnet bütünlüğü oluşur.

Kur'an da sünnet de aynı kaynaktan, yani vahiyden beslendiği için aralarında bir zıtlık bulunmaz.

Hadis ve sünnet inkârcıları Kur'ân-ı Kerîm'e inandıklarını söylüyor, fakat onun Rasülullah'a itaat ve ittibâ edilmesine dâir onlarca emrine uymuyorlar. Bu da onların dâvâlarında samimi olmadıklarını gösteriyor.


EGN-, 2 hafta önce - Alıntıya git

madem öyle hala hadislerinle şu soruma cevap veremedin

Hadislerde(sahih olmayan) işte peygamberimiz BURAK'a binerek göğe çıktı Allala arasındaki tüm perdeler kalktı ve hatta Allah'la namaz konusunda pazarlık yaptı

1-Allah'ın mekanı gökler mi? gökleri de Allah yaratmadımı? tüm kainat Allahın eseri değil mi? Alla yeri havayı atmosferi uzayı kısaca tüm kainatı yönetmiyor mu? öyleyse siz Allah'ı nasıl gök yüzüne sığdırıp Allah için Gökyüzü'nü Allaha mekan yapıyorsnuz sizinkisi saçmalık

2-Madem Allah perdeyi kaldırdı kaldı ki bu çok önemli bir olay niye kuranda yazmıyor.Sadece isra yazıyor

3-Allah ile pazarlık yapılır mı?

Bu sorularıma mantıklı bir cevap verecek yiğit göremiyorum

28 Nisan 2021 17:52

HAGi 10
Şube Müdürü

madem öyle hala hadislerinle şu soruma cevap veremedin

Hadislerde(sahih olmayan) işte peygamberimiz BURAK'a binerek göğe çıktı Allala arasındaki tüm perdeler kalktı ve hatta Allah'la namaz konusunda pazarlık yaptı

1-Allah'ın mekanı gökler mi? gökleri de Allah yaratmadımı? tüm kainat Allahın eseri değil mi? Alla yeri havayı atmosferi uzayı kısaca tüm kainatı yönetmiyor mu? öyleyse siz Allah'ı nasıl gök yüzüne sığdırıp Allah için Gökyüzü'nü Allaha mekan yapıyorsnuz sizinkisi saçmalık

2-Madem Allah perdeyi kaldırdı kaldı ki bu çok önemli bir olay niye kuranda yazmıyor.Sadece isra yazıyor

3-Allah ile pazarlık yapılır mı?

Bu sorularıma mantıklı bir cevap verecek yiğit göremiyorum


HAGi 10, 2 hafta önce - Alıntıya git

4-Kuran'da kadir süresinde kadir gecesi, içinde kadir gecesi bulunmayan 1000 aydan daha hayırlıdır diyor miraç bu kadar mı önemsiz o 1000 ayın içine girmiyo

29 Nisan 2021 07:13

EGN-
Şube Müdürü
30 Nisan 2021 05:25

EGN-
Şube Müdürü

Ahzap suresinde,

"Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok anan kimseler için, Allah'ın elçisinde size güzel bir örnek vardır."

ayetini okuyarak, "bana sadece Kur'an yeter" diyerek, bu ayet gibi diğer Peygamber efendimize olan itaatkar emirleri görmemezlikten gelmek, O'nu sıradan bir insan olarak görmek, hadisleri birilerin uydurduğu sözler diyerek iftira atmak, "benim Rabbim Allah" diyen bir müslümanın ahlakıyla örtüşmeyen ahlaksızlıktır.

Hem şöyle bir hakikat var ki:

Kur'ân-ı Kerîm karşısında hadis ve sünnetin üç görevi vardır:

Biri, Kur'ân-ı Kerîm'in bir konuda verdiği hükmü destekleyip teyit etmek.

İkincisi, Kur'an-ı Kerîm âyetlerini tefsir etmek, Allah Teâlâ'nın murâdını beyân etmek.

Üçüncüsü de Kur' ân-ı Kerîm'de temas edilmeyen bir şeyi emretmek veya yasaklamak.

30 Nisan 2021 11:04

EGN-
Şube Müdürü

Hadis inkârcıları Kur'ân-ı Kerîm'de bazı hükümlerin kitapta geçmediğini, geçmeyen hususları Peygamber Efendimiz söylediğinde ise, bu sözleri Peygamber Efendimizin söyleyemeyeceğini, bu sözlerin uydurma ve yalan olduklarını iddia ederek küfre giriyorlar. Oysa hadis ilmini küçük bir araştırmayla yaparak, detayına girerek,

Hadis kitaplarımızdaki hadisleri üç bölüme ayırabileceğimizi görürüz ve deriz ki:

1) Bazı hadisler Kur'ân-ı Kerîm'deki hükümleri destekler.

Meselâ ana-babaya itaat etmeyi, onlara karşı gelmemeyi emreden hadîs-i şerîfler böyledir.

2) Bazı hadisler de Kur'ân-ı Kerîm'de özet halinde verilen bilgileri açıklar.

Oradaki genel hükümleri belirgin hâle getirir ve Kur'ân-ı Kerîm'in kapalı bıraktığı bazı yönleri açığa çıkarır.

3) Kur'ân-ı Kerîm'in hiç temas etmediği, olumlu veya olumsuz bir şey söylemediği konular vardır.

İşte bu konularda tamamen hadîs-i şerîfler söz sahibidir. Kâinâtın Rabbi kitabında temas etmediği hususlarda, hüküm koyma (teşri) yetkisini Rasûlüne bırakmıştır. Kullarına da Rasûlünün koyduğu bu hükümlere kayıtsız şartsız uymalarını emretmiştir.

10 Mayıs 2021 06:01

EGN-
Şube Müdürü
10 Mayıs 2021 13:32

HAGi 10
Şube Müdürü
10 Mayıs 2021 13:35

HAGi 10
Şube Müdürü
Toplam 34 mesaj