Editörler : Kubil ay
09 Nisan 2021 01:14   


Kuran meal edilemez diyenlere

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla

Peygamber Efendimizin, sahte peygambere ve roma imparatoruna gönderdiği mektuplar var. Birebir çevirisi yapılmış ve müzede duruyor.

Bu konudan da anlaşılacağı üzere, Kuran-ı Kerimden insanları uzaklaştırmak için öyle şeyler uyduruluyor ki, aklınızı kullanın.

Şu sahte Peygambere giden mektup.

http://www.ansar.de/p-mektub.htm

Buyrun bu da roma imparatoruna mektup

https://m.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2017/08/06/hazreti-muhammedin-mektubu-bulundu

Peygamber efendimizin mektubu çeviriliyor, Kuran meal edilemez öyle mi?

cevaplarınızı alalım.

09 Nisan 2021 05:52

HAGi 10
Şube Müdürü

Tabii kuran meal edilemez derler çünkü onu diyenlerde kuranı meal edecek kapasite yok ki ne ilim var nede zeka birkaç sersemi kendine çekmiş onlara el öptüren hem maddi hem manevi olarak sömüren birkaç tarikat şıh yada şeyhleri

09 Nisan 2021 09:53

xbykarnes
Şef

Tabii kuran meal edilemez derler çünkü onu diyenlerde kuranı meal edecek kapasite yok ki ne ilim var nede zeka birkaç sersemi kendine çekmiş onlara el öptüren hem maddi hem manevi olarak sömüren birkaç tarikat şıh yada şeyhleri


HAGi 10, 1 ay önce - Alıntıya git

"Allah'in Resulü Müseylime'den, yine Allah'in Resulü Muhammed'e, Sana selam olsun. Ben, seninle biriíkte peygamberlik vazifesine ortagim. Yeryüzünün yarisi bize, yarisi da Kureys Kabilesine âittir. Ancak Kureys haddini asan bir kavimdir."

Peygamberimiz bu satirlari okuyunca, onu getiren elçilere:

"Eger elçilerin öldürülmeyecegine dâir bir kâide olmasaydi, sizin boynunuzu vurdururdum" demis ve Ubeyy bin Kaab'a yazdirdigi asagidaki mektubu, Müseylime'ye göndermistir. (Mektubun son cümlesi, tam olarak okunamamistir.)

"Rahman ve Rahim olan Allah' in adiyla; Allah'in Resulü Muhammed'den, yalanci peygamber Müseylime-tül-Kezzab'a . Selâm, hidayete tâbi kimseler üzerine olsun. Bundan sonra bilesin ki, yeryüzü Allah' indir. Onu, kullarindan diledigine ihsan eder. Hüsn-ü akibet ise, müttakilerindir.(Allah'tan korkan mümin kullara aittir.) Sen ve beraberindekiler eger tövbe eder seniz, Allah da seni ve seninle beraber tövbe edenleri affeder."

Alemlere rahmet gelen Peygamber Efendimize bir iftira daha. Gönderdiği mektup içeriğiyle yaptığı hareket birbirini tutmuyor.

(Peygamberimiz bu satirlari okuyunca, onu getiren elçilere:

"Eger elçilerin öldürülmeyecegine dâir bir kâide olmasaydi, sizin boynunuzu vurdururdum")

adamın elçilerinin boynunu vurduracak kadar sinirlenmiş, yani bir cana kıyacak kadar sonrasında yazdığı mektupta ne kadar güzel ve naif bir kişi olmuş. Arkadaşlar bunların alayı da iftira. Bakın demiş-mış-miş-rivayet-duyumlarla zehiri veriyorlar uyanın artık. Peygamber efendimizi katil-cani gibi gösteriyorlar bu hadislerde ve uydurma metinlerde

16 Nisan 2021 09:12

EGN-
Şube Müdürü

Gördüm ki:

Gecesi gündüzü ardı ardına biribiriyle döğüşüp değişip giden şu fani hayatta baki kalmak için biçare beşeriyyetin elinde hiç bir tutamak yok.

Gördüm ki:

Onun yer ile gök arasında maziden istikbale doğru kaynaşan, coşan coşup coşup çarpışan dalgaları arasında her dem Hak "bana gel" diye çağırıyor.

İnsan kulak kısıyor, duymak istemiyor, sanki kaçınmak için çırpınıyor.

Fakat çırpınıp çırpınıp âkibete teslim olmaktan başka ne yapıyor?

Halbuki sevmediğine teslim olmakla sevdiğine teslim olmak arasında ne büyük fark vardır?

Demekki insan için; Hakkı sevmek, Hakka hizmet etmek akıbet cemali hakka ermekten büyük bir hazzı saadet yoktur.

Lâkin zevkı hakkı duymıyan haline mahkûm.

Tahkiki bilmeyen taklide zebundur.

Allah'ı bilmiyen dünyaya sarılır!

Dünyayı bilmiyen, hülyaya sarılır!

Hülyaya sarılan hakikate darılır.

Yiğidi görmeyen ismine bayılır!

Dilberi görmeyen, resmine bayılır!

Önünü görmeyen, sonunda ayrılır!

Kanunu tanımıyan, mahkemede ayrılır!

Kitabı tanımıyan, hisabda uyanır!

"Kur'an-ı anlamayan da tercümesine dolanır!"

Kalemim kırılmış, mürekkebim tükenmiş iken avni hudaya sığınarak, ve vesile-i rahmet-ü mağfiret olmasını ümid ederek, tefsire başladım.

Merhum Muhammed Hamdi Yazır (1878 - 1942)

diyerek bu ümmete muazzam bir eser bırakan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet, kabri cennet mekan olur inşallah diyerek dua ederim.

Hakikat bir kez daha tecelli etti ki,

Kur'an-ın tercümesiyle amel edileceğini sanmak, tercüme ile beraber Kur'an anlaşılır zannetmek, bu şekilde Kur'an'dan fetva vermek ve "bana Kur'an yeter!" diyenler nefislerini değil, kendilerini kandırmaktır.

Zira, hocamız Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'da kendi dönemindeki "bize Kur'an yeter!" diyenlerin varlığından bize haberdar edip, neden tefsir yazması gerektiğini üstte çok vecih ifadelerle bize anlatmış bulunmaktadır.

Bu başlığı yazmaktaki gaye, yanlış ve haksızlığı delil ve eserlerle beraber ispat etmektir. Kuru kuruya iftira atmak, münafıklar gibi tartışmamak, Allah'ın huzurundan ebedi olarak kovulan ve sadece mantığını kullandığı için ebedi cehennemlik olan Şeytan misali mantık kullanmak yerine, ayet, hadis, sahabe ve ictihad hakikatlerine kulak vererek, yanlış yolda gidenlere doğruyu göstermeye vesile olmak içindir.

Dileyen düşünür, tefekkür eder ve eksikliğini görüp kendini düzeltir; dileyen de direnmeye, görmemeye, duymamaya, uyanmamaya, sadece bize Kur'an yeter demeye devam eder.

16 Nisan 2021 11:46

xbykarnes
Şef

Gördüm ki:

Gecesi gündüzü ardı ardına biribiriyle döğüşüp değişip giden şu fani hayatta baki kalmak için biçare beşeriyyetin elinde hiç bir tutamak yok.

Gördüm ki:

Onun yer ile gök arasında maziden istikbale doğru kaynaşan, coşan coşup coşup çarpışan dalgaları arasında her dem Hak "bana gel" diye çağırıyor.

İnsan kulak kısıyor, duymak istemiyor, sanki kaçınmak için çırpınıyor.

Fakat çırpınıp çırpınıp âkibete teslim olmaktan başka ne yapıyor?

Halbuki sevmediğine teslim olmakla sevdiğine teslim olmak arasında ne büyük fark vardır?

Demekki insan için; Hakkı sevmek, Hakka hizmet etmek akıbet cemali hakka ermekten büyük bir hazzı saadet yoktur.

Lâkin zevkı hakkı duymıyan haline mahkûm.

Tahkiki bilmeyen taklide zebundur.

Allah'ı bilmiyen dünyaya sarılır!

Dünyayı bilmiyen, hülyaya sarılır!

Hülyaya sarılan hakikate darılır.

Yiğidi görmeyen ismine bayılır!

Dilberi görmeyen, resmine bayılır!

Önünü görmeyen, sonunda ayrılır!

Kanunu tanımıyan, mahkemede ayrılır!

Kitabı tanımıyan, hisabda uyanır!

"Kur'an-ı anlamayan da tercümesine dolanır!"

Kalemim kırılmış, mürekkebim tükenmiş iken avni hudaya sığınarak, ve vesile-i rahmet-ü mağfiret olmasını ümid ederek, tefsire başladım.

Merhum Muhammed Hamdi Yazır (1878 - 1942)

diyerek bu ümmete muazzam bir eser bırakan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet, kabri cennet mekan olur inşallah diyerek dua ederim.

Hakikat bir kez daha tecelli etti ki,

Kur'an-ın tercümesiyle amel edileceğini sanmak, tercüme ile beraber Kur'an anlaşılır zannetmek, bu şekilde Kur'an'dan fetva vermek ve "bana Kur'an yeter!" diyenler nefislerini değil, kendilerini kandırmaktır.

Zira, hocamız Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'da kendi dönemindeki "bize Kur'an yeter!" diyenlerin varlığından bize haberdar edip, neden tefsir yazması gerektiğini üstte çok vecih ifadelerle bize anlatmış bulunmaktadır.

Bu başlığı yazmaktaki gaye, yanlış ve haksızlığı delil ve eserlerle beraber ispat etmektir. Kuru kuruya iftira atmak, münafıklar gibi tartışmamak, Allah'ın huzurundan ebedi olarak kovulan ve sadece mantığını kullandığı için ebedi cehennemlik olan Şeytan misali mantık kullanmak yerine, ayet, hadis, sahabe ve ictihad hakikatlerine kulak vererek, yanlış yolda gidenlere doğruyu göstermeye vesile olmak içindir.

Dileyen düşünür, tefekkür eder ve eksikliğini görüp kendini düzeltir; dileyen de direnmeye, görmemeye, duymamaya, uyanmamaya, sadece bize Kur'an yeter demeye devam eder.


EGN-, 4 hafta önce - Alıntıya git

Elmalılı Hamdi Yazır kuranı niye çevirmiştir? Anlayalım diye. Düşünelim diye. değil mi? öyle olsa niye çevirsin?

Senin melamilerden haberin yok, horasan erenlerinden hiç haberin yoktur. Bunlar sadece Kuran der. bunların geçmişi Türktür, tek tengriye inanırlar. yani Allaha.

1-Kuran-ı Kerimi ve Peygamber efendimizi birbirinden ayıramazsınız,

2-Alternatif metinler sunamazsınız

3-Kuranı anlamak için okuyoruz dediğiniz hadislerde 1 tane ayeti bile açıklamamışlar.

müslüman ayrı, mü'min ayrı, inanan ayrı, iman eden ayrı bu kavramların hepsi de ayrıdır. Allah neden farklı farklı seslenmiş?

hemen hemen her ayetin sonuna da ''hiç düşünmeyecek misiniz, akletmeyecek misiniz'' diye anektod eklemiş.

Kurana gelin kurana, tengri boyutuna çıkın artık.

16 Nisan 2021 13:34

HAGi 10
Şube Müdürü

kuran meal edilemiyor çünkü insanlar eşeğin saman yediği gibi anlamasınlar diye meal edilemiyor yada herkese değil şeyhlere şıhlara indirilmiş bu kadar saçmalık olur mu?

16 Nisan 2021 13:36

HAGi 10
Şube Müdürü

kuran meal edilemiyor çünkü insanlar eşeğin saman yediği gibi anlamadan okusunlar diye

17 Nisan 2021 01:10

HAGi 10
Şube Müdürü

kuran bir millete değil tüm insan ve cinlere okusun ve ona göre yaşasın diye indirilmiştir. Eğer kuran meal edilemiyorsa kuranın indirilmesindeki amaç ne?

19 Nisan 2021 10:26

xbykarnes
Şef

kuran bir millete değil tüm insan ve cinlere okusun ve ona göre yaşasın diye indirilmiştir. Eğer kuran meal edilemiyorsa kuranın indirilmesindeki amaç ne?


HAGi 10, 3 hafta önce - Alıntıya git

bunlar kendi kafalarına din kurmuşlar onu yaşıyoruz. başkasıda farklı şeyler söyleyince aman ha imanın gider aman ha meal edilemez aman ha. İslam kabul etmiyor ki bu tarikatları. biz niye kabul edelim

22 Nisan 2021 01:03

HAGi 10
Şube Müdürü

bunlar kendi kafalarına din kurmuşlar onu yaşıyoruz. başkasıda farklı şeyler söyleyince aman ha imanın gider aman ha meal edilemez aman ha. İslam kabul etmiyor ki bu tarikatları. biz niye kabul edelim


xbykarnes, 3 hafta önce - Alıntıya git

KURANA GÖRE YAŞAMAYAN,YAŞADIĞINI DİN SANIR

Toplam 9 mesaj