Editörler : Kubil ay
11 Nisan 2021 18:48   


Kuran bana yeter

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

(Zâriyât - 56)

11 Nisan 2021 18:50

HAGi 10
Şube Müdürü

"Rablerine toplanacaklarından korkanları Kur'an ile uyar, O'ndan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçileri yoktur, Allah'tan sakınmaları umulur." (En'am, 6/51)

11 Nisan 2021 20:30

xbykarnes
Şef

Zumer 22: Allah'ın, göğsünü İslâm'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

11 Nisan 2021 22:49

HAGi 10
Şube Müdürü

"Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka hiçbir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Düşünmüyor musunuz?" (Secde, 32/4) Ayrıca bkz. 39/43,44; 6/51; 40/18.

11 Nisan 2021 23:07

HAGi 10
Şube Müdürü

Olá, cães sarnentos da Energisa)

11 Nisan 2021 23:13

HAGi 10
Şube Müdürü

"Kimsenin kimseye hiçbir şey yapamayacağı, kimseden hiçbir şefaatin kabul edilmeyeceği, kimseden hiçbir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği günden sakının." (Bakara, 2/48)

12 Nisan 2021 13:51

HAGi 10
Şube Müdürü

"Kimsenin kimseye hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir kimseden fidye alınmayacağı, kimseye hiçbir şefaatin yarar vermeyeceği ve onların yardım görmeyeceği günden sakının." (2 Bakara, 2/123)

12 Nisan 2021 14:01

HAGi 10
Şube Müdürü

Bu kadar net bilgiler olmasına rağmen hadise inanıyorsanız ,Resmen kafir oluyorsunuz çünkü kuranı uydurma hadise tercih ediyorsunuz

12 Nisan 2021 14:05

HAGi 10
Şube Müdürü

Bu kadar net bilgiler olmasına rağmen hadise inanıyorsanız ,Resmen kafir oluyorsunuz çünkü kuranı uydurma hadise tercih ediyorsunuz


HAGi 10, 4 hafta önce - Alıntıya git

"Ey inananlar! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, hiçbir şefaatin olmadığı günün gelmesinden önce sizi rızıklandırdığımızdan hayra sarf edin. İnkar edenler ancak kendilerine yazık edenlerdir." (Bakara, 2/254)

13 Nisan 2021 00:49

HAGi 10
Şube Müdürü

"Kıyamet koptuğu gün suçlular umutsuz kalıverirler. Koştukları ortaklan kendilerine şefaatçiler olmadı. Ortaklarını inkar ederler. Kıyamet koptuğu gün, işte o gün, darmadağın olurlar." (Rum, 30/12-14)

13 Nisan 2021 19:08

HAGi 10
Şube Müdürü

Suçlulara: Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir? diye sorarlar. Onlar derler ki: Namaz kılanlardan değildik. Düşkün kimseyi doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla biz de dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Ölüm bize o haldeyken geldi. Artık onlara, şefaatçilerin şefaati fayda vermez." (Müddessir, 74/41-48).

13 Nisan 2021 19:59

HAGi 10
Şube Müdürü

Bu kadar net anlaşılabilir şekilde şefaatin olmadığına dair ayetler varken bunu hadisler ile çürütmeye çalışan Ahmaklara ne demeli?

14 Nisan 2021 21:56

HAGi 10
Şube Müdürü

yazık

16 Nisan 2021 04:39

HAGi 10
Şube Müdürü

Bakara Suresi, 186. ayet: Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.

16 Nisan 2021 04:42

HAGi 10
Şube Müdürü

Bakara Suresi, 127. ayet: İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin";

Toplam 14 mesaj