Editörler : E.Kayı Han

ademogretmen
Genel Müdür
01 Aralık 2021 11:37

Soruya soruyla karşılık verilmez. Bu laf ebeliği, retorik, demagoji olur... Başka da bir şey olmaz. BİR SEYE KARŞI ÇIKIYORSAN ADAM AKILLI KARŞI ÇIKTIĞIN ŞEYİ ÖĞRENECEKSİN!

HAGi 10, 2 yıl önce

Allah değilim haśa sana soruyorum Allah Kur'an ı eksimi gönderdi


HAGi 10
Daire Başkanı
01 Aralık 2021 15:32

Allah haşa kuranı eksik göndermedi onu eksiltede fazlalaştıranda sizin gibiler

ademogretmen, 2 yıl önce

Soruya soruyla karşılık verilmez. Bu laf ebeliği, retorik, demagoji olur... Başka da bir şey olmaz. BİR SEYE KARŞI ÇIKIYORSAN ADAM AKILLI KARŞI ÇIKTIĞIN ŞEYİ ÖĞRENECEKSİN!


HAGi 10
Daire Başkanı
01 Aralık 2021 15:38

uydurma bir miraç hadisesi kabir azabı,hadis vs.vs. bunların ikisi de kuranda en ufak bir delil yok iken sen uydurma hadisler ile delil gösteriyorsun bana

ademogretmen, 2 yıl önce

Soruya soruyla karşılık verilmez. Bu laf ebeliği, retorik, demagoji olur... Başka da bir şey olmaz. BİR SEYE KARŞI ÇIKIYORSAN ADAM AKILLI KARŞI ÇIKTIĞIN ŞEYİ ÖĞRENECEKSİN!


ademogretmen
Genel Müdür
01 Aralık 2021 16:18

Çattık yaaa! Bilader, ben nerde hadisten, miraçtan bahsettim? Anlaman kıt mı?

BU_RAK_LA GÖ_ĞE YÜK_SEL_ME Dİ_YE BİR ŞEY YOK.

Sen hadislere iftira atıyorsun! Haydı varsa kanıtla!

Uyanıklık yapma, bana sökmez.

HAGi 10, 2 yıl önce

uydurma bir miraç hadisesi kabir azabı,hadis vs.vs. bunların ikisi de kuranda en ufak bir delil yok iken sen uydurma hadisler ile delil gösteriyorsun bana


ademogretmen
Genel Müdür
01 Aralık 2021 16:20

Sen bu yukarıdakileri bana söylüyorsun? Neden?

bak aşağıda sen, Kur'an'da şu olmalıydı bu olmalıydı diyorsun:

1- doğru Allah için zaman mekan kavramı yoktur bu yüzden kuranda şah damarından daha yakınım diyor sen ata bindir göklerde ara demiyor

2-Evet mescidi haramdan mescidi aksaya kadar geldi doğru bunu zaten bende kabul ediyorum ancak o kadar daha ilerisine gitmedi gitmiş olsa idi Allah kuranda bağlantıyı koparmazdı orda bağlantı kopuyor sadece israyı anlatıyor tabiki Allah her türlü noksandan münezzihtir herşeye gücü yeter ancak miraç gibi önemli bir olay olmuş olsa idi bu bir mucize mutlaka kuranda yazardı uydurma hadislere gerek kalmazdı

3-senin dediğin dua Allahtan istemek yok 100 rekat çok 50 ye insin oda çok 10 insin oda çok fazla 5 rekat olsun pazarlığı saçma .Yoksa kul zayıftır Allaha muhtaçtır bu yüzden Allaha dua eder sen dua ile pazarlığı karıştırdın

4-Vala kuranın inmesi ne kadar önemli ise miraç olsa enaz o kadar önemli mutlaka kuranda yazar saçma sapan hadis denilen uydurma hikayelere inanıyorsunuz çünkü imanınızı Arttırmak için mucize arıyorsunuz

HAGi 10, 6 ay önce - Alıntıya git

HAGi 10, 2 yıl önce

Allah haşa kuranı eksik göndermedi onu eksiltede fazlalaştıranda sizin gibiler


HAGi 10
Daire Başkanı
01 Aralık 2021 18:39

ne iftirası bak delillerimi yukarı da yazdım 1- mantıkla çelişen hadisler 2-kuranla çelişen hadisler ve birbiri ile çelişen hadisler okumadı i,sen ben ne yapayım ... cahillik bu kadar zor muş benim niyetim seni uyarmak uyanıklık yapmak değil anlamıyorsan ben ne yapayım

ademogretmen, 2 yıl önce

Çattık yaaa! Bilader, ben nerde hadisten, miraçtan bahsettim? Anlaman kıt mı?

BU_RAK_LA GÖ_ĞE YÜK_SEL_ME Dİ_YE BİR ŞEY YOK.

Sen hadislere iftira atıyorsun! Haydı varsa kanıtla!

Uyanıklık yapma, bana sökmez.


HAGi 10
Daire Başkanı
01 Aralık 2021 18:42

demagoji yapan sensin ben kuranda şu olmalı bu olmalı demiyorum kuran olanı yeterince yazmış kurana miraç tı kabr azabıydı vb safsataları ekleyen sizsiniz kuranda yoksa olay bitmiştir diyorum ben

ademogretmen, 2 yıl önce

Sen bu yukarıdakileri bana söylüyorsun? Neden?

bak aşağıda sen, Kur'an'da şu olmalıydı bu olmalıydı diyorsun:

1- doğru Allah için zaman mekan kavramı yoktur bu yüzden kuranda şah damarından daha yakınım diyor sen ata bindir göklerde ara demiyor

2-Evet mescidi haramdan mescidi aksaya kadar geldi doğru bunu zaten bende kabul ediyorum ancak o kadar daha ilerisine gitmedi gitmiş olsa idi Allah kuranda bağlantıyı koparmazdı orda bağlantı kopuyor sadece israyı anlatıyor tabiki Allah her türlü noksandan münezzihtir herşeye gücü yeter ancak miraç gibi önemli bir olay olmuş olsa idi bu bir mucize mutlaka kuranda yazardı uydurma hadislere gerek kalmazdı

3-senin dediğin dua Allahtan istemek yok 100 rekat çok 50 ye insin oda çok 10 insin oda çok fazla 5 rekat olsun pazarlığı saçma .Yoksa kul zayıftır Allaha muhtaçtır bu yüzden Allaha dua eder sen dua ile pazarlığı karıştırdın

4-Vala kuranın inmesi ne kadar önemli ise miraç olsa enaz o kadar önemli mutlaka kuranda yazar saçma sapan hadis denilen uydurma hikayelere inanıyorsunuz çünkü imanınızı Arttırmak için mucize arıyorsunuz

HAGi 10, 6 ay önce - Alıntıya git


HAGi 10
Daire Başkanı
01 Aralık 2021 18:44

1-BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN HADİSLER

http://www.kurandakidin.com/2011/10/7-hadis-hadis-celiskileri/

2-MANTIK İLE ÇELİŞEN HADİSLER

Peygamberimizin zehirlemesi, miraca çıkması ve miraçta Allah ile namaz konusunda pazarlık yapması

3-KURANLA ÇELİŞEN HADİSLER

http://www.kurandakidin.com/2017/03/hadis-kuran-celiskileri/


HAGi 10
Daire Başkanı
01 Aralık 2021 18:54

i peygamberimizin hadislerinde şöyle anlatılır:

Ben Kâbe?nin Hatîm kısmında uyku ile uyanıklık arasında idim? Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak?tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibrîl -aleyhisselâm- beni götürdü. Dünyâ semâsına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi.

«−Gelen kim?» denildi.

«−Cibrîl!» dedi.

«−Berâberindeki kim?» denildi.

«−Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-» dedi.

«−Ona Miraç dâveti gönderildi mi?» denildi.

«−Evet!» dedi.

«−Hoş gelmişler! Bu geliş ne iyi geliştir!» denildi ve kapı açıldı.

Kapıdan geçince, orada Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-?ı gördüm.

«−Bu babanız Âdem?dir! O?na selâm ver!» denildi.

Ben de selâm verdim. Selâmıma mukâbele etti. Sonra bana:

«−Sâlih evlât hoş geldin, sâlih Peygamber hoş geldin!? dedi.

Sonra Hazret-i Cebrâîl beni yükseltti ve ikinci semâya geldik. Burada Hazret-i Yahyâ ve Hazret-i Îsâ -aleyhimesselâm- ile karşılaştım. Onlar teyzeoğullarıydı.

Sonra Cebrâîl beni üçüncü semâya çıkardı ve orada Hazret-i Yûsuf -aleyhisselâm- ile karşılaştık. Dördüncü kat semâda Hazret-i İdrîs -aleyhisselâm- ile, beşinci kat semâda Hârûn -aleyhisselâm- ile, altıncı kat semâda ise Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm- ile karşılaştık.

«−Sâlih kardeş hoş geldin, sâlih peygamber hoş geldin!» dedi.

Ben onu geçince, ağladı. O?na:

«?Niye ağlıyorsun?» denildi.

«−Çünkü, benden sonra bir delikanlı Peygamber oldu, O?nun ümmetinden Cennete girecek olanlar, benim ümmetimden Cennete girecek olanlardan daha çok!» dedi.

Sonra Cebrâîl beni yedinci semâya çıkardı ve İbrâhîm -aleyhisselâm- ile karşılaştık.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

«−Bu, baban İbrâhîm?dir; ona selâm ver!» dedi.

Ben selâm verdim; O da selâmıma mukâbele etti. Sonra:

«−Sâlih oğlum hoş geldin, sâlih peygamber hoş geldin!» dedi.

Daha sonra bana:

«−Yâ Muhammed! Ümmetine benden selâm söyle ve onlara Cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arâzisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de Cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları ?Sübhânallâhi ve?l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber!? demekten ibârettir.» dedi.

Sonra Sidretü?l-Müntehâ?ya çıkarıldım. Bunun meyveleri (Yemen?in) Hecer testileri gibi iri idi, yaprakları da fil kulakları gibiydi.

Cebrâîl -aleyhisselâm- bana:

«−İşte bu, Sidretü?l-Müntehâ?dır!» dedi.?

Burada dört nehir vardı: İkisi bâtınî nehir, ikisi zâhirî nehir.

«?Bunlar nedir, ey Cibrîl?» diye sordum.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

«?Şu iki bâtınî nehir, Cennetin iki nehridir. Zâhirî olanların biri Nil, diğeri de Fırat?tır!» dedi??

(Buhârî, Bed?ü?l-Halk, 6; Enbiyâ, 22, 43; Menâkıbu?l-Ensâr, 42; Müslim, Îman, 264; Tirmizî, Tefsîr 94, Deavât 58; Nesâî, Salât, 1; Ahmed, V, 418)

Sidretü?l-Müntehâ?da Cebrâîl -aleyhisselâm-:

??Ey Allâh?ın Resûlü! Buradan öteye yalnız gideceksin!? dedi.

Resûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

??Niçin ey Cibrîl?? diye sordu.

O da cevâben:

??Cenâb-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam, yanar kül olurum!..? dedi. (Râzî, XXVIII, 251)

Artık bundan sonraki yolculuğa Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yalnız de­vâm etti. Kendisine hârikulâde tecellîler lutfedildi. Cenâb-ı Hakk?ın cemâliyle müşerref oldu.


ademogretmen
Genel Müdür
02 Aralık 2021 10:35

Sen yazdıklarımı OMZUNLA MI okuyorsun birader?

Aklın sıra hadislere laf ediyorsun. Diyorsun ki:

BURAKLA GÖĞE YÜKSELMİŞ falan filan!

BÖYLE BİR ŞEY YOK. İŞSİZ! MANTIKSIZ!

HAYDİ VAR DE DE GÖREYİM!

DEDİĞİNİN ARKASINDA DUR.

HAGi 10, 2 yıl önce

i peygamberimizin hadislerinde şöyle anlatılır:

Ben Kâbe?nin Hatîm kısmında uyku ile uyanıklık arasında idim? Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak?tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibrîl -aleyhisselâm- beni götürdü. Dünyâ semâsına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi.

«−Gelen kim?» denildi.

«−Cibrîl!» dedi.

«−Berâberindeki kim?» denildi.

«−Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-» dedi.

«−Ona Miraç dâveti gönderildi mi?» denildi.

«−Evet!» dedi.

«−Hoş gelmişler! Bu geliş ne iyi geliştir!» denildi ve kapı açıldı.

Kapıdan geçince, orada Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-?ı gördüm.

«−Bu babanız Âdem?dir! O?na selâm ver!» denildi.

Ben de selâm verdim. Selâmıma mukâbele etti. Sonra bana:

«−Sâlih evlât hoş geldin, sâlih Peygamber hoş geldin!? dedi.

Sonra Hazret-i Cebrâîl beni yükseltti ve ikinci semâya geldik. Burada Hazret-i Yahyâ ve Hazret-i Îsâ -aleyhimesselâm- ile karşılaştım. Onlar teyzeoğullarıydı.

Sonra Cebrâîl beni üçüncü semâya çıkardı ve orada Hazret-i Yûsuf -aleyhisselâm- ile karşılaştık. Dördüncü kat semâda Hazret-i İdrîs -aleyhisselâm- ile, beşinci kat semâda Hârûn -aleyhisselâm- ile, altıncı kat semâda ise Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm- ile karşılaştık.

«−Sâlih kardeş hoş geldin, sâlih peygamber hoş geldin!» dedi.

Ben onu geçince, ağladı. O?na:

«?Niye ağlıyorsun?» denildi.

«−Çünkü, benden sonra bir delikanlı Peygamber oldu, O?nun ümmetinden Cennete girecek olanlar, benim ümmetimden Cennete girecek olanlardan daha çok!» dedi.

Sonra Cebrâîl beni yedinci semâya çıkardı ve İbrâhîm -aleyhisselâm- ile karşılaştık.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

«−Bu, baban İbrâhîm?dir; ona selâm ver!» dedi.

Ben selâm verdim; O da selâmıma mukâbele etti. Sonra:

«−Sâlih oğlum hoş geldin, sâlih peygamber hoş geldin!» dedi.

Daha sonra bana:

«−Yâ Muhammed! Ümmetine benden selâm söyle ve onlara Cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arâzisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de Cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları ?Sübhânallâhi ve?l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber!? demekten ibârettir.» dedi.

Sonra Sidretü?l-Müntehâ?ya çıkarıldım. Bunun meyveleri (Yemen?in) Hecer testileri gibi iri idi, yaprakları da fil kulakları gibiydi.

Cebrâîl -aleyhisselâm- bana:

«−İşte bu, Sidretü?l-Müntehâ?dır!» dedi.?

Burada dört nehir vardı: İkisi bâtınî nehir, ikisi zâhirî nehir.

«?Bunlar nedir, ey Cibrîl?» diye sordum.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

«?Şu iki bâtınî nehir, Cennetin iki nehridir. Zâhirî olanların biri Nil, diğeri de Fırat?tır!» dedi??

(Buhârî, Bed?ü?l-Halk, 6; Enbiyâ, 22, 43; Menâkıbu?l-Ensâr, 42; Müslim, Îman, 264; Tirmizî, Tefsîr 94, Deavât 58; Nesâî, Salât, 1; Ahmed, V, 418)

Sidretü?l-Müntehâ?da Cebrâîl -aleyhisselâm-:

??Ey Allâh?ın Resûlü! Buradan öteye yalnız gideceksin!? dedi.

Resûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

??Niçin ey Cibrîl?? diye sordu.

O da cevâben:

??Cenâb-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam, yanar kül olurum!..? dedi. (Râzî, XXVIII, 251)

Artık bundan sonraki yolculuğa Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yalnız de­vâm etti. Kendisine hârikulâde tecellîler lutfedildi. Cenâb-ı Hakk?ın cemâliyle müşerref oldu.


HAGi 10
Daire Başkanı
02 Aralık 2021 11:47

dostum asıl olmadığını ben iddaa ediyorum hadislerde var bu sen hadisleri onaylıyorsun.Hadislerde deh tıkıdık tıkıdık göğe yükseliyor vay be

ademogretmen, 2 yıl önce

Sen yazdıklarımı OMZUNLA MI okuyorsun birader?

Aklın sıra hadislere laf ediyorsun. Diyorsun ki:

BURAKLA GÖĞE YÜKSELMİŞ falan filan!

BÖYLE BİR ŞEY YOK. İŞSİZ! MANTIKSIZ!

HAYDİ VAR DE DE GÖREYİM!

DEDİĞİNİN ARKASINDA DUR.


HAGi 10
Daire Başkanı
02 Aralık 2021 11:50

Allah kuranda size şah damarından yakınım derken siz göklerde arıyorsunuz


HAGi 10
Daire Başkanı
02 Aralık 2021 12:02

kuranda olmayan şeyleri islama ekleme çıkarma yapıyorsunuz hadis dini yaratıyorsunuz yok burakmış yok Huriymiş ,Nuriymiş ...Cennet sex yuvası mı Huriler fahişe mi?


ademogretmen
Genel Müdür
02 Aralık 2021 13:18

Ya sabıııııııır.

Hangi hadislerde,

Kim,

Neyle göğe yükseliyor? Akıllı bıdık

HAGi 10, 2 yıl önce

dostum asıl olmadığını ben iddaa ediyorum hadislerde var bu sen hadisleri onaylıyorsun.Hadislerde deh tıkıdık tıkıdık göğe yükseliyor vay be


HAGi 10
Daire Başkanı
02 Aralık 2021 16:36

aha yukarı da alıntı var google dedenden aldım niye kızıyorsun ki:((((

ademogretmen, 2 yıl önce

Ya sabıııııııır.

Hangi hadislerde,

Kim,

Neyle göğe yükseliyor? Akıllı bıdık


ademogretmen
Genel Müdür
03 Aralık 2021 11:29

Cahil! Kıt aklınla Hadisleri güya tenkit ediyorsun. Bunu yaparken cahil cahil yazıyorsun. Burakla göklere yükselme, bak, iyi oku: GÖKLERE YÜKSELME diye bir şey yok.

ELEŞTİRİYORSUN BARİ ELEŞTİRDİĞİN ŞEY NE DEMİŞ, NE ANLATMIŞ, OKU, ÖĞREN, ONA GÖRE ELEŞTİR.

HAGi 10, 2 yıl önce

aha yukarı da alıntı var google dedenden aldım niye kızıyorsun ki:((((


HAGi 10
Daire Başkanı
03 Aralık 2021 12:43

hangimiz cahiliz hiçbir mantığa uymayan hadislere inanmak mı? yok miraç,yok şefaat ,yok ,huri,yok nuri ....işinize geldiği gibi kurana ekleme yada çıkarma yapıyorsunuz .Ondan sonrada milleti cahillikle suçluyorsunuz,300 yıl sonra toplanan hadislere inanıp onlar ile yeni bir din oluşturuyorsunuz.Size kıçımla gülüyorum.Eğer bu dedikleriniz olsa idi kuranda mutlaka yazardı kuran eksik yada fazla gönderilmemiştir .

ademogretmen, 2 yıl önce

Cahil! Kıt aklınla Hadisleri güya tenkit ediyorsun. Bunu yaparken cahil cahil yazıyorsun. Burakla göklere yükselme, bak, iyi oku: GÖKLERE YÜKSELME diye bir şey yok.

ELEŞTİRİYORSUN BARİ ELEŞTİRDİĞİN ŞEY NE DEMİŞ, NE ANLATMIŞ, OKU, ÖĞREN, ONA GÖRE ELEŞTİR.


ademogretmen
Genel Müdür
03 Aralık 2021 16:58

Cahilsin!

Hadislere dil uzatırken "Burakla göklere yükselme"den bahsediyorsun. O kıt aklınla eleştirdiğin hadiste öyle bir şey yok. Aklı kıta laf anlatmak zor. kaçtır bunu anlatmaya çalışıyorum, bana hala, sen hadisçisin fefefefefefefef... diye çemkiriyorsun.

Oğlum! eleştirdiğin hadis öyle değil. Ne aklı kıtsın ki anlamıyorsun. Madem o hadisi eleştireceksin def ol git öğren!

"dunkof" ifadene gelince,,,,,, sen o dunkof bile olmazsın!!Q!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


HAGi 10
Daire Başkanı
03 Aralık 2021 17:12

olum branşın ne senin

ademogretmen, 2 yıl önce

Cahilsin!

Hadislere dil uzatırken "Burakla göklere yükselme"den bahsediyorsun. O kıt aklınla eleştirdiğin hadiste öyle bir şey yok. Aklı kıta laf anlatmak zor. kaçtır bunu anlatmaya çalışıyorum, bana hala, sen hadisçisin fefefefefefefef... diye çemkiriyorsun.

Oğlum! eleştirdiğin hadis öyle değil. Ne aklı kıtsın ki anlamıyorsun. Madem o hadisi eleştireceksin def ol git öğren!

"dunkof" ifadene gelince,,,,,, sen o dunkof bile olmazsın!!Q!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


HAGi 10
Daire Başkanı
03 Aralık 2021 17:14

mutlaka sözelcisindir ezbere konuşuyorsun.. mantık çalıştırmıyor boşuna inat ediyorsun

HAGi 10, 2 yıl önce

olum branşın ne senin

Toplam 195 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi