Editörler : E.Kayı Han

HAGi 10
Daire Başkanı
03 Aralık 2021 17:19

kuranda kadr süresinde şöyle diyor ;kadir gecesi içinde kadir gecesi olmayan 1000 aydan daha hayırlıdır.Peki buradan miraç olayı o 1000 gecenin içine giriyor sonucu çıkıyor değil mi? miraç bu kadar önemsiz mi ki o 1000 gecenin içine giremiyor


HAGi 10
Daire Başkanı
03 Aralık 2021 17:21

niçin kuran da mi,raç yazmıyor önemsiz mi de geçmiyor.Eğer miraç olsa idi mutlaka kuranda geçerdi


ademogretmen
Genel Müdür
04 Aralık 2021 12:57

Acınası, içler acısı halin...

Ben miraç ve Kadir gecelerini mukayese etmiyorum.

Sen cahil cahil burakla göğe yükselmeyi anlatan hapisten bahsediyorsun. Hayır, yok öyle bir hadis, diye 70 mesaj attim; bana başka başka cevaplar yetiştirmeye çalışıyorsun. Neden? Çapsızsın. Beynin sloganla çalışıyor.

BURAKLA GÖĞE YÜKSELME diye bir hadis göster.

GÖSTERMEZSİN CUNKU YOK. GISTEREMEYECEGINI BILE BILE HAKARET EDIYORSUN. NEDEN ACIZSIN. FITNECISIN. BOZGUNCUSUN.

HAGi 10, 2 yıl önce

kuranda kadr süresinde şöyle diyor ;kadir gecesi içinde kadir gecesi olmayan 1000 aydan daha hayırlıdır.Peki buradan miraç olayı o 1000 gecenin içine giriyor sonucu çıkıyor değil mi? miraç bu kadar önemsiz mi ki o 1000 gecenin içine giremiyor


ademogretmen
Genel Müdür
04 Aralık 2021 13:07

Bu edepsiz burada rivayetcilik yapıyor: https://forum.memurlar.net/konu/2474902/1.sayfa#


HAGi 10
Daire Başkanı
04 Aralık 2021 13:25

Ya sen dunkofsun gerçekten yukarıda gösterdim ya yok eşekten büyük katırdan Küçük buraka bindi diyor ya kõrsen ben napayım


HAGi 10
Daire Başkanı
04 Aralık 2021 13:43

Nasıl bildim sözelci olduğunu çünkü mantıkla hareket etmiyorsun ne ezberletmişlerse sana ona göre konuşuyorsun ayrıca ben yukarı da yazdım 2 kez senin istediğin hadisi ama sen ezberlediklerinden öte gidemediğin için göremedin

ademogretmen, 2 yıl önce

Bu edepsiz burada rivayetcilik yapıyor: https://forum.memurlar.net/konu/2474902/1.sayfa#


HAGi 10
Daire Başkanı
04 Aralık 2021 13:54

Al sana hadis

i peygamberimizin hadislerinde şöyle anlatılır:

Ben Kâbe?nin Hatîm kısmında uyku ile uyanıklık arasında idim? Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak?tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibrîl -aleyhisselâm- beni götürdü. Dünyâ semâsına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi.

«−Gelen kim?» denildi.

«−Cibrîl!» dedi.

«−Berâberindeki kim?» denildi.

«−Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-» dedi.

«−Ona Miraç dâveti gönderildi mi?» denildi.

«−Evet!» dedi.

«−Hoş gelmişler! Bu geliş ne iyi geliştir!» denildi ve kapı açıldı.

Kapıdan geçince, orada Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-?ı gördüm.

«−Bu babanız Âdem?dir! O?na selâm ver!» denildi.

Ben de selâm verdim. Selâmıma mukâbele etti. Sonra bana:

«−Sâlih evlât hoş geldin, sâlih Peygamber hoş geldin!? dedi.

Sonra Hazret-i Cebrâîl beni yükseltti ve ikinci semâya geldik. Burada Hazret-i Yahyâ ve Hazret-i Îsâ -aleyhimesselâm- ile karşılaştım. Onlar teyzeoğullarıydı.

Sonra Cebrâîl beni üçüncü semâya çıkardı ve orada Hazret-i Yûsuf -aleyhisselâm- ile karşılaştık. Dördüncü kat semâda Hazret-i İdrîs -aleyhisselâm- ile, beşinci kat semâda Hârûn -aleyhisselâm- ile, altıncı kat semâda ise Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm- ile karşılaştık.

«−Sâlih kardeş hoş geldin, sâlih peygamber hoş geldin!» dedi.

Ben onu geçince, ağladı. O?na:

«?Niye ağlıyorsun?» denildi.

«−Çünkü, benden sonra bir delikanlı Peygamber oldu, O?nun ümmetinden Cennete girecek olanlar, benim ümmetimden Cennete girecek olanlardan daha çok!» dedi.

Sonra Cebrâîl beni yedinci semâya çıkardı ve İbrâhîm -aleyhisselâm- ile karşılaştık.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

«−Bu, baban İbrâhîm?dir; ona selâm ver!» dedi.

Ben selâm verdim; O da selâmıma mukâbele etti. Sonra:

«−Sâlih oğlum hoş geldin, sâlih peygamber hoş geldin!» dedi.

Daha sonra bana:

«−Yâ Muhammed! Ümmetine benden selâm söyle ve onlara Cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arâzisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de Cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları ?Sübhânallâhi ve?l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber!? demekten ibârettir.» dedi.

Sonra Sidretü?l-Müntehâ?ya çıkarıldım. Bunun meyveleri (Yemen?in) Hecer testileri gibi iri idi, yaprakları da fil kulakları gibiydi.

Cebrâîl -aleyhisselâm- bana:

«−İşte bu, Sidretü?l-Müntehâ?dır!» dedi.?

Burada dört nehir vardı: İkisi bâtınî nehir, ikisi zâhirî nehir.

«?Bunlar nedir, ey Cibrîl?» diye sordum.

Cebrâîl -aleyhisselâm-:

«?Şu iki bâtınî nehir, Cennetin iki nehridir. Zâhirî olanların biri Nil, diğeri de Fırat?tır!» dedi??

(Buhârî, Bed?ü?l-Halk, 6; Enbiyâ, 22, 43; Menâkıbu?l-Ensâr, 42; Müslim, Îman, 264; Tirmizî, Tefsîr 94, Deavât 58; Nesâî, Salât, 1; Ahmed, V, 418)

Sidretü?l-Müntehâ?da Cebrâîl -aleyhisselâm-:

??Ey Allâh?ın Resûlü! Buradan öteye yalnız gideceksin!? dedi.

Resûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

??Niçin ey Cibrîl?? diye sordu.

O da cevâben:

??Cenâb-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam, yanar kül olurum!..? dedi. (Râzî, XXVIII, 251)

Artık bundan sonraki yolculuğa Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yalnız de­vâm etti. Kendisine hârikulâde tecellîler lutfedildi. Cenâb-ı Hakk?ın cemâliyle müşerref oldu.


ademogretmen
Genel Müdür
04 Aralık 2021 23:43

Kopyalayıp yapıştırırken de okumaz bu. Mevzu ettiği hadiste Burak'a göğe yükselme yoktur.

Ayrıca, şehadete inanıyor musunuz, başlığında bu edepsiz hadsiz terbiyesiz kara cahil rivayetcilik yapiyor.

Neymiş? 124.000 peygamber gelmiş.

Bir de insanlari demediği ve asla kastetmedim şeylerle itham edip, Kur'an'a ekleme yapıyorsun, diyor.

ULAN KITABIN NERSINDE YAZIUOR 124.000 PEYGAMBER GELDIGI? RIVAYETÇİ!


HAGi 10
Daire Başkanı
05 Aralık 2021 00:07

biri kuranda kaç peygamber var demiş bende google girdim 224000 yazıyormuş bende ayet sandım söyledim kuranda yoksa tabiki doğruluğu şüphelidir

ademogretmen, 2 yıl önce

Kopyalayıp yapıştırırken de okumaz bu. Mevzu ettiği hadiste Burak'a göğe yükselme yoktur.

Ayrıca, şehadete inanıyor musunuz, başlığında bu edepsiz hadsiz terbiyesiz kara cahil rivayetcilik yapiyor.

Neymiş? 124.000 peygamber gelmiş.

Bir de insanlari demediği ve asla kastetmedim şeylerle itham edip, Kur'an'a ekleme yapıyorsun, diyor.

ULAN KITABIN NERSINDE YAZIUOR 124.000 PEYGAMBER GELDIGI? RIVAYETÇİ!


HAGi 10
Daire Başkanı
05 Aralık 2021 00:12

tabi tabi yukarı daki hadiste buraktan da bahsedilmemiş semadan da semanın kelime anlamı ne dunkof musun olum sen okuduğunu da mı anlamıyorsun tamam mantık yürütemiyorsun en azından okuduğunu anla.çattık ya adamın kafa basmıyor benimle tartışıyor.SEN BANA MİRACIN OLDUĞUNU İSPATLA BAKİM NASIL İSPATLAYACAKSIN

ademogretmen, 2 yıl önce

Kopyalayıp yapıştırırken de okumaz bu. Mevzu ettiği hadiste Burak'a göğe yükselme yoktur.

Ayrıca, şehadete inanıyor musunuz, başlığında bu edepsiz hadsiz terbiyesiz kara cahil rivayetcilik yapiyor.

Neymiş? 124.000 peygamber gelmiş.

Bir de insanlari demediği ve asla kastetmedim şeylerle itham edip, Kur'an'a ekleme yapıyorsun, diyor.

ULAN KITABIN NERSINDE YAZIUOR 124.000 PEYGAMBER GELDIGI? RIVAYETÇİ!


sallama rumuz
Aday Memur
05 Aralık 2021 20:09

Prof. Dr. Mikail Bayram, Kütübü Sitte isnat edilen kişilerin tamamının Sâmânî devletinden olduklarını söylüyordu. Sâmânî devlet otoritesinin bu kitapları sahih kabul edip diğer hadis kitaplarını ise sahih kabul etmediklerini ve o dönemde Abbasîlerin de onlarla ittifak ederek bu altı kitabı sahih kabul ettiklerini iddia ediyordu.

Bayram ayrıca mirac ile ilgili rivayetlerin Zerdüşt inancı ile benzerlik gösterdiğinden bahsediyordu. Ona göre Sâmânî devletinden olan hadisçiler İran'daki eski inançlarından bazı şeyleri Kütübü Sitteye yerleştirmişler.


HAGi 10
Daire Başkanı
05 Aralık 2021 22:34

:))

sallama rumuz, 2 yıl önce

Prof. Dr. Mikail Bayram, Kütübü Sitte isnat edilen kişilerin tamamının Sâmânî devletinden olduklarını söylüyordu. Sâmânî devlet otoritesinin bu kitapları sahih kabul edip diğer hadis kitaplarını ise sahih kabul etmediklerini ve o dönemde Abbasîlerin de onlarla ittifak ederek bu altı kitabı sahih kabul ettiklerini iddia ediyordu.

Bayram ayrıca mirac ile ilgili rivayetlerin Zerdüşt inancı ile benzerlik gösterdiğinden bahsediyordu. Ona göre Sâmânî devletinden olan hadisçiler İran'daki eski inançlarından bazı şeyleri Kütübü Sitteye yerleştirmişler.


ademogretmen
Genel Müdür
06 Aralık 2021 10:06

Ben senin sadece "Burakla göğe yükselme" ifadeni düzeltmeye çalışıyorum. Pislik gibi yapıştın kaldın ama en sonunda dediğime geldin. Demek ki neymiş, "burakla göğe yükselme" diye bir şey yokmuş.

Okuduğunu anlayamayan dunkofun kim olduğunu da hep beraber müşahade ettik. Çünkü ben diyorum ki, burakla ögğe yükselme yok; sen diyorsun ki Kur'an'a ekleme yapıyorsun.

Öyle değil bak, burakla göğe yükselme yok, diyorum; sen diyorsun ki Miraçı ispatla..

Yahu! Burakla göğe yükselme yok! sen bu sefer diyorsun ki miraç Kur'an'da neden yok.

Ama istediğin kadar kıvır. İstediğin kadar hakaret et. En sonunda dediğime geldin. Aferin. Aferin. Aferin!!!

benim dediğim ortada. Kıt aklınla eleştirdiğin hadisi okumamışsın bile. 2-3 sayfadır bana cebelleş oldun, ben burakla göğe yükselme yok, diyorum; sen başka başka şeylerden bahsediyorsun. Ama kara cahil, ön yargılı, kafası sloganla çalışana bile bir şey öğretilebiliyormuş, onu anladım.

Aferin. Hizaya geldin. Demek ki neymiş, Burakla göğe yükselme diye bir şey yokmuş..

HAGi 10, 2 yıl önce

tabi tabi yukarı daki hadiste buraktan da bahsedilmemiş semadan da semanın kelime anlamı ne dunkof musun olum sen okuduğunu da mı anlamıyorsun tamam mantık yürütemiyorsun en azından okuduğunu anla.çattık ya adamın kafa basmıyor benimle tartışıyor.SEN BANA MİRACIN OLDUĞUNU İSPATLA BAKİM NASIL İSPATLAYACAKSIN


ademogretmen
Genel Müdür
06 Aralık 2021 10:15

Sen inancını, inancınla ilgili varacağın hükmü belirlerken bu kadar ciddisin!

Google amcan ile inanç belirliyor, google amcanla hüküm tesis ediyorsun. Kıt aklınla eleştirdiğin rivayetçiler bile senden daha namuslu! Çünkü adamların bir usulu var. Usul=Yöntem. Bilimde yöntem çok önemlidir. Eski dilde ona usul derler. Ama senin gibi google müridi kafalar bunu anlamaz.

124.000 peygamber var, diye laf ediyorsun, forumlarda hadislerin tamamına cahil cahil sallarken. Kabak gibi yakalıyorum, diyorum ki "Bu adam rivayetçinin daniskası ama bir taraftan da hadislere giydiriyor.", bu sefer kendini kurtarmak için, "Google"dan sordum, diyorsun.

Haydi sordun, nerenle okudun ki (omzunla mı nedir?) 124.000 peygamber var bilgisini ayet sandım, diyorsun. Sen daha bir bilginin Kur'an'da olup olmadığını anlayacak kapasiteye sahip değilsin, buralarda ne fink atarsın?!

Azıcık ilim, münazara namusun olsa, birazcık zekan... Şu kendini düşürdüğün duruma üzülürsün. Hakaret ettiğin, kırdığın kalplerden, cahil cahil vardığın hükümlerden nedamet getirip tevbe edersin. Bakalım yola gelecek misin yoksa cahil inadında ısrar mı edeceksin?

HAGi 10, 2 yıl önce

biri kuranda kaç peygamber var demiş bende google girdim 224000 yazıyormuş bende ayet sandım söyledim kuranda yoksa tabiki doğruluğu şüphelidir


ademogretmen
Genel Müdür
06 Aralık 2021 10:22

Kıt aklıyla HADİSLERE SALLAYAN zavallı

BURADA:

https://forum.memurlar.net/konu/2474902/1.sayfa#

sen öyle inanıyorsan öyle olsun 124000 peygamber gönderilmiştir peki soruyorum sana abdulmuhtalip zamanında arap kavimine hangi peygamber gönderilmiştir yada taş devri peygamberleri kimlerdir

_______________________________________________________

diyerek rivayetçilik yapıyor. Kendisi Google müridi. GOGELİFİLİK MEZHEBİ KURUCUSU!

HAGi 10, 2 yıl önce

biri kuranda kaç peygamber var demiş bende google girdim 224000 yazıyormuş bende ayet sandım söyledim kuranda yoksa tabiki doğruluğu şüphelidir


ademogretmen
Genel Müdür
06 Aralık 2021 10:28

Eleştirdiğin hadiste "Burakla göğe yükselme" diye bir şey yoktur.

Aha ben, aha savım.

9 kelimeden oluşan bir cümle.

Çapını göreyim ki anlayabilecek misin?

HAGi 10, 2 yıl önce

Hadislerde(sahih olmayan) işte peygamberimiz BURAK'a binerek göğe çıktı Allahla arasındaki tüm perdeler kalktı ve hatta Allah'la namaz konusunda pazarlık yaptı

1-Allah'ın mekanı gökler mi? gökleri de Allah yaratmadımı? tüm kainat Allahın eseri değil mi? Alla yeri havayı atmosferi uzayı kısaca tüm kainatı yönetmiyor mu? öyleyse siz Allah'ı nasıl gök yüzüne sığdırıp Allah için Gökyüzü'nü Allaha mekan yapıyorsunuz sizinkisi saçmalık

2-Madem Allah perdeyi kaldırdı kaldı ki bu çok önemli bir olay niye kuranda yazmıyor. Sadece isra yazıyor

3-Allah ile pazarlık yapılır mı?

4-Kuran'da kadir süresinde kadir gecesi, içinde kadir gecesi bulunmayan 1000 aydan daha hayırlıdır diyor miraç bu kadar mı önemsiz o 1000 ayın içine girmiyor


ademogretmen
Genel Müdür
06 Aralık 2021 10:34

Göğe yükseldi, demiyor ama?! Nerenle okudun? Omuz olabilir mi?

HAGi 10, 2 yıl önce

Ya sen dunkofsun gerçekten yukarıda gösterdim ya yok eşekten büyük katırdan Küçük buraka bindi diyor ya kõrsen ben napayım


ademogretmen
Genel Müdür
06 Aralık 2021 11:17

Biz de bahse konu ettigin hadis de Burak'la göğe çıkmak" diye bir şeyden hiç bahsetmiyor.


HAGi 10
Daire Başkanı
06 Aralık 2021 12:10

olum sen ya ayık gezmiyorsun yada gerçekten kafanda bir tahta eksik eşekten büyük katırdan küçük buraka bindi semaya yükseldi demiyor mu? semanın kelime anlamı ne ?

ademogretmen, 2 yıl önce

Göğe yükseldi, demiyor ama?! Nerenle okudun? Omuz olabilir mi?


HAGi 10
Daire Başkanı
06 Aralık 2021 12:14

Yazma bana ben Akıllı biriyle konuşmak istiyorum dunkofla değil

Ben Kâbe?nin Hatîm kısmında uyku ile uyanıklık arasında idim? Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak?tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibrîl -aleyhisselâm- beni götürdü. Dünyâ semâsına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi.

ademogretmen, 2 yıl önce

Göğe yükseldi, demiyor ama?! Nerenle okudun? Omuz olabilir mi?

Toplam 195 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi