Editörler : crops35
24 Ağustos 2021 20:38

TEİAŞ Özelleştirme Tek Başlık

Diğer başlık muhtemelen bazı arkadaşların üslubu sebebiyle silinmiş arkadaşlar. Duyumlarımızı seviyeli bir şekilde tek başlıkta paylaşalım


Damizlikdana
Aday Memur
25 Ağustos 2021 10:31

Arkadaşlar personel, taşınmazlar ile alakalı komisyonlar kurulmuş bulunmaktadır.

yiiit1356
Daire Başkanı
25 Ağustos 2021 11:30

3 aya sözleşme gelecek gibi duruyor bu gidişle.
Damizlikdana, 2 yıl önce
Arkadaşlar personel, taşınmazlar ile alakalı komisyonlar kurulmuş bulunmaktadır.

T Cetvelii
Aday Memur
25 Ağustos 2021 11:55

Yıl sonuna kadar havuza düşeriz. %27 vergi dilimindeki düşük maaşla yeni kurumda işe başlarız?


Teias6060
Kapalı
25 Ağustos 2021 12:36

Benim bildigim farkli bi kuruma gecince vergi dilimi sifirlaniyor. %27 de iken istifa edip baska bi kuruma gecmistim sifirlanmisti %15 uzerinden maasimi yatirmislardi


zeitgot
Yasaklı
25 Ağustos 2021 12:44

Yani sonuçta Ocak maaşını baz alıyorlar değil mi?
Teias6060, 2 yıl önce

Benim bildigim farkli bi kuruma gecince vergi dilimi sifirlaniyor. %27 de iken istifa edip baska bi kuruma gecmistim sifirlanmisti %15 uzerinden maasimi yatirmislardi


Teias6060
Kapalı
25 Ağustos 2021 12:48

Ocak degil temmuzda da zam aldigimiz icin en son halinden 27 degil de 15 vergi kesiolar. Yani bende öle olmustu. Memurlar.net 2018 de haber yapmisti bunu bulabilirsem koyarim


mühendismak
Yasaklı
25 Ağustos 2021 16:12

olsa da rahatlasak


mühendismak
Yasaklı
25 Ağustos 2021 16:13

Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

arkadaşlar maaş artmıyor ne yapalım belki rahat edecez ne diyelim hayırlısı


birtutamumut
Kapalı
25 Ağustos 2021 18:37

Bir haftaya kapı dışarı ederler ne 3 ayı

yiiit1356, 2 yıl önce
3 aya sözleşme gelecek gibi duruyor bu gidişle.

zeitgot
Yasaklı
25 Ağustos 2021 19:00

Bir hafta çok yakın bir zaman değil mi?
birtutamumut, 2 yıl önce

Bir haftaya kapı dışarı ederler ne 3 ayı


mühendismak
Yasaklı
25 Ağustos 2021 21:43

Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

durmak isteyen var mı ne diyelim hayırlısı


mühendismak
Yasaklı
25 Ağustos 2021 21:44

arkadaşlar mühendisler yine zam alamadı ne olacak böyle ne olacaksa olsun ne yapalım ne diyelim hayırlısı


sriderya
Aday Memur
25 Ağustos 2021 22:26

hangi ayda havuza düştüğünüzün önemi yok havuza düşünce varsa yan haklarınız da hesaplanır maaş giydirilir ve yeni kuruma geçersiniz. geçtiğiniz kurumda aynı ünvanlı memurdan maaşınız yüksek ise onlar sizi yakalayana kadar zam alamazsınız. gelse de havuz kurtulsak hep birlikte.


royznow
Aday Memur
26 Ağustos 2021 00:36

Personel rejimi kesin değişiyor mu yoksa dedikodu mu ?

samsunosb
Aday Memur
26 Ağustos 2021 01:29

Özelleştirme işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanacak. 2022 Ocak ayında personel rejiminde değişikliğe gidilerek isteyene havuz hakkı isteyene aşağıdaki sözleşme maddeleri sunulacak. Herkese ayrım yapılmadan ve kişiye özel olacaktır muhtemelen. Kişiye özelden kasıt çalışmak istemedikleri personele tabandan sözleşme sunulacak. Sözleşmeler merkez teşkilatlarında Daire Başkanı ve astlarına, taşra teşkilatlarında Bölge Müdürü ve astlarına yukarıdan aşağıya doğru gelecek.

Teklif edilecek ücretler:

Daire Başkanı / Bölge Müdürü ? 20 - 28 bin TL x 16 maaş (brüt)

Şube Müdürü / Müdür Yardımcısı ? 15 - 20 bin TL x 16 maaş (brüt)

Başmühendis / Mühendis ? 12 - 15 bin TL x 16 maaş (brüt)

Tekniker / İdari Personel ? 6 ? 12 bin TL x 16 maaş (brüt)

(Yukarıdaki unvanların çoğu kullanılmayacak artık. Direktör, Müdür, Takım Lideri, Uzman, Uzman Yardımcısı gibi unvanlar var)

1. Çalışan, İşverenin yukarıdaki işyerinde ??????????? olarak istihdam edilecektir. Çalışan bütün bilgi ve mesaisini bu görevinde kullanmayı ve İşveren tarafından kendisine verilecek olan bütün görevleri gereği gibi ve tam bir gayret, sadakat ve özenle yapmayı peşinen kabul eder.

2. Çalışan, yasa, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat ile İşveren tarafından çıkarılmış ve çıkarılacak olan yönerge, talimat vb. gibi yazılı ve sözlü kurallara riayet etmeyi, işyerindeki çalışma şartlarına, iş ve işyeri disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenleme ve tedbirlere uymayı kabul eder. Çalışan, İşveren ile ilgili resmi merciler ve/veya özel daire ve kuruluşlar nezdinde İşveren yönerge, talimat vb. gibi yazılı ve sözlü kuralları ve ilkeleri göz önünde bulundurmak, İşveren yararına davranmak ve İşveren kültürünü temsil etmekle yükümlüdür.

3. İşbu iş sözleşmesinde yazılı olmayan hususlarda, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketin İnsan Kaynakları Yönergesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

4. Çalışanın, çalışması sürecinde veya çalışmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan, bilgisayar programları dahil telif hakkı ile korunan her türlü ortamdaki çalışmasının kullanım ve yararlanma hakkı, ortaya çıktığı anda İşverene devredilecektir. İşveren aynı zamanda söz konusu benzer çalışmalar üzerinde geliştirme ya da ilerletme hakkına sahiptir.

5. İşverenin Çalışana ödeyeceği aylık brüt maaş tutarı ?? TL?dir. Buna ilave olarak merkez ve taşra teşkilatı Çalışanlarına dört (4) maaş ikramiye ve brüt maaşın %10?u kadar Şirketin belirlediği ?Arazide ve Yüksek Gerilimde Çalışma? hükümlerine göre aylık ek ödeme yapılır. Bu maddede tanımlanan ikramiye ve ek ödeme, çalışan tarafından yapılan fazla mesai süresinin karşılığı olan bedeli içermiş sayılacaktır. Çalışana aylık maaşı ait olduğu ayı takip eden ayın en geç 15. Günü, bir maaş tutarında ikramiyesi takvim yılının Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayında Türk Lirası olarak ödenecektir. İşveren ödeme periyodlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Aylık brüt maaş tutarı, Şirket maaş artış politikaları çerçevesinde güncellenir. İşveren 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde haklı nedenle derhal fesih hakkı haricinde Çalışana 3 yıl süre boyunca sözleşmesini fesih edemeyeceğini taahhüt eder.

6. İşverenin, çalışanların bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, çalışanlar bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

7.

8. Haftalık çalışma süresi 45 (kırk beş) saattir. Bu çalışma süresi, İşveren tarafından gerekli görüldüğünde farklı şekillerde düzenlenebilir. İşveren yasal mevzuat çerçevesinde Çalışanın haftalık kanuni çalışma süresini günlere taksim etmekte, günlük işe başlama ve işin sona ermesi zamanlarını tanzim etmekte ve işin gereğine göre ara dinlenmesini vermekte serbesttir.

9. Çalışan, işbaşı tarihinden itibaren 1 yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra, ilgili İşveren yönerge gereği, takvim yılı başına çalışma günü olarak aşağıda belirtilen izin hakkını kazanacaktır. Daha önce Türkiye Elektrik İletim A.Ş de çalışıp, Şirkette çalışmaya devam eden çalışanın izin sürelerinin hesaplanmasında Türkiye Elektrik İletim A.Ş giriş tarihleri dikkate alınacaktır. Ayrıca Enerji Bakanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurumlarda geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, çalışanın yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. - 1 (Bir) yıldan 5 (beş) yıla kadar olanlara (beş yıl dâhil) yılda 14 (on dört) iş günü, 5 (Beş) yıldan fazla ve 15 (on beş) yıldan az olanlara yılda 20 (yirmi) iş günü, - 15 (On beş) yıldan fazla olanlara da yılda 26 (yirmi altı) iş günü, yıllık izin kullandırılır. Çalışan İş Kanunu?na göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

10. Çalışan, İşveren tarafından kendisine bildirilen iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili kural ve tedbirlere, bu konudaki işyerindeki tüm ikazlara tam olarak uymak, yapılan işin mahiyetine ve niteliğine göre her türlü güvenlik tedbirini almakla yükümlüdür.

11. İşveren, kendisince tayin edilecek merkezler ile işyeri arasında Çalışanı sırf sosyal yardım gayesi ile araç ile taşıyabilir. Bu kabil taşımalar fiili iş süresinden sayılmayacağından, Çalışan bu hususta ve İşveren tarafından tespit edilen vasıta güzergâhı hakkında bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

12. Çalışanın, İşveren tarafından görev amacıyla işyeri haricine gönderilmesi halinde kendisine Şirketin belirlediği ?Seyahat ve Harcırah? hükümlerine göre harcırah ödenir.

13. Çalışan kişisel bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri iki hafta içinde İşverene veya yetkili vekiline yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür (Adres, medeni hal değişikliği, isim değişikliği, çalışabilirlik durumundaki değişiklikler, ağır maluliyet hali, bayanlar için hamilelik başlangıcı ve doğumun beklenen tarihi, baylar için askerlik veya sivil hizmetle ilgili durumlar vb.). Adres değişikliğinin yazılı olarak iki hafta içerisinde bildirilmemesi halinde, her türlü tebligat Çalışanın eski adresine çıkartılacak ve işbu tebliğ evrakı tebellüğ edilmiş olsun veya olmasın tebliğ edilmiş gibi hüküm ifade edecektir.

14. Çalışan, İşverenin yazılı onayı olmaksızın başka bir işi tatil zamanında bile olsa yapamaz. Tersine bir durumun tespit edilmesi halinde Çalışanın hizmet akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir.

15. Hizmet sözleşmesi sona erdiğinde, Çalışan kendisine kullanımı için verilmiş olan her türlü demirbaş eşyayı ve malzemeyi İşveren tarafından kendisine teslim edildiği şekilde eksiksiz ve kusursuz olarak teslim etmekle mükelleftir. Çalışan, bu eşyalar üzerinde kendi kasıt ve kusuru ile oluşmuş zarar ve eksiklikler ile 3. şahıslara verdiği zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

16. Çalışan aldığı ücret miktarının gizliliğini koruyacağını, ücreti hiç kimse ile paylaşmayacağını, aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.


max gradel
Şef
26 Ağustos 2021 01:49

mkeden alıntı yaptnız sanırım :)

samsunosb, 2 yıl önce

Özelleştirme işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanacak. 2022 Ocak ayında personel rejiminde değişikliğe gidilerek isteyene havuz hakkı isteyene aşağıdaki sözleşme maddeleri sunulacak. Herkese ayrım yapılmadan ve kişiye özel olacaktır muhtemelen. Kişiye özelden kasıt çalışmak istemedikleri personele tabandan sözleşme sunulacak. Sözleşmeler merkez teşkilatlarında Daire Başkanı ve astlarına, taşra teşkilatlarında Bölge Müdürü ve astlarına yukarıdan aşağıya doğru gelecek.

Teklif edilecek ücretler:

Daire Başkanı / Bölge Müdürü ? 20 - 28 bin TL x 16 maaş (brüt)

Şube Müdürü / Müdür Yardımcısı ? 15 - 20 bin TL x 16 maaş (brüt)

Başmühendis / Mühendis ? 12 - 15 bin TL x 16 maaş (brüt)

Tekniker / İdari Personel ? 6 ? 12 bin TL x 16 maaş (brüt)

(Yukarıdaki unvanların çoğu kullanılmayacak artık. Direktör, Müdür, Takım Lideri, Uzman, Uzman Yardımcısı gibi unvanlar var)

1. Çalışan, İşverenin yukarıdaki işyerinde ??????????? olarak istihdam edilecektir. Çalışan bütün bilgi ve mesaisini bu görevinde kullanmayı ve İşveren tarafından kendisine verilecek olan bütün görevleri gereği gibi ve tam bir gayret, sadakat ve özenle yapmayı peşinen kabul eder.

2. Çalışan, yasa, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat ile İşveren tarafından çıkarılmış ve çıkarılacak olan yönerge, talimat vb. gibi yazılı ve sözlü kurallara riayet etmeyi, işyerindeki çalışma şartlarına, iş ve işyeri disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenleme ve tedbirlere uymayı kabul eder. Çalışan, İşveren ile ilgili resmi merciler ve/veya özel daire ve kuruluşlar nezdinde İşveren yönerge, talimat vb. gibi yazılı ve sözlü kuralları ve ilkeleri göz önünde bulundurmak, İşveren yararına davranmak ve İşveren kültürünü temsil etmekle yükümlüdür.

3. İşbu iş sözleşmesinde yazılı olmayan hususlarda, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketin İnsan Kaynakları Yönergesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

4. Çalışanın, çalışması sürecinde veya çalışmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan, bilgisayar programları dahil telif hakkı ile korunan her türlü ortamdaki çalışmasının kullanım ve yararlanma hakkı, ortaya çıktığı anda İşverene devredilecektir. İşveren aynı zamanda söz konusu benzer çalışmalar üzerinde geliştirme ya da ilerletme hakkına sahiptir.

5. İşverenin Çalışana ödeyeceği aylık brüt maaş tutarı ?? TL?dir. Buna ilave olarak merkez ve taşra teşkilatı Çalışanlarına dört (4) maaş ikramiye ve brüt maaşın %10?u kadar Şirketin belirlediği ?Arazide ve Yüksek Gerilimde Çalışma? hükümlerine göre aylık ek ödeme yapılır. Bu maddede tanımlanan ikramiye ve ek ödeme, çalışan tarafından yapılan fazla mesai süresinin karşılığı olan bedeli içermiş sayılacaktır. Çalışana aylık maaşı ait olduğu ayı takip eden ayın en geç 15. Günü, bir maaş tutarında ikramiyesi takvim yılının Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayında Türk Lirası olarak ödenecektir. İşveren ödeme periyodlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Aylık brüt maaş tutarı, Şirket maaş artış politikaları çerçevesinde güncellenir. İşveren 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde haklı nedenle derhal fesih hakkı haricinde Çalışana 3 yıl süre boyunca sözleşmesini fesih edemeyeceğini taahhüt eder.

6. İşverenin, çalışanların bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, çalışanlar bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

7.

8. Haftalık çalışma süresi 45 (kırk beş) saattir. Bu çalışma süresi, İşveren tarafından gerekli görüldüğünde farklı şekillerde düzenlenebilir. İşveren yasal mevzuat çerçevesinde Çalışanın haftalık kanuni çalışma süresini günlere taksim etmekte, günlük işe başlama ve işin sona ermesi zamanlarını tanzim etmekte ve işin gereğine göre ara dinlenmesini vermekte serbesttir.

9. Çalışan, işbaşı tarihinden itibaren 1 yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra, ilgili İşveren yönerge gereği, takvim yılı başına çalışma günü olarak aşağıda belirtilen izin hakkını kazanacaktır. Daha önce Türkiye Elektrik İletim A.Ş de çalışıp, Şirkette çalışmaya devam eden çalışanın izin sürelerinin hesaplanmasında Türkiye Elektrik İletim A.Ş giriş tarihleri dikkate alınacaktır. Ayrıca Enerji Bakanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurumlarda geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, çalışanın yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. - 1 (Bir) yıldan 5 (beş) yıla kadar olanlara (beş yıl dâhil) yılda 14 (on dört) iş günü, 5 (Beş) yıldan fazla ve 15 (on beş) yıldan az olanlara yılda 20 (yirmi) iş günü, - 15 (On beş) yıldan fazla olanlara da yılda 26 (yirmi altı) iş günü, yıllık izin kullandırılır. Çalışan İş Kanunu?na göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

10. Çalışan, İşveren tarafından kendisine bildirilen iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili kural ve tedbirlere, bu konudaki işyerindeki tüm ikazlara tam olarak uymak, yapılan işin mahiyetine ve niteliğine göre her türlü güvenlik tedbirini almakla yükümlüdür.

11. İşveren, kendisince tayin edilecek merkezler ile işyeri arasında Çalışanı sırf sosyal yardım gayesi ile araç ile taşıyabilir. Bu kabil taşımalar fiili iş süresinden sayılmayacağından, Çalışan bu hususta ve İşveren tarafından tespit edilen vasıta güzergâhı hakkında bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

12. Çalışanın, İşveren tarafından görev amacıyla işyeri haricine gönderilmesi halinde kendisine Şirketin belirlediği ?Seyahat ve Harcırah? hükümlerine göre harcırah ödenir.

13. Çalışan kişisel bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri iki hafta içinde İşverene veya yetkili vekiline yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür (Adres, medeni hal değişikliği, isim değişikliği, çalışabilirlik durumundaki değişiklikler, ağır maluliyet hali, bayanlar için hamilelik başlangıcı ve doğumun beklenen tarihi, baylar için askerlik veya sivil hizmetle ilgili durumlar vb.). Adres değişikliğinin yazılı olarak iki hafta içerisinde bildirilmemesi halinde, her türlü tebligat Çalışanın eski adresine çıkartılacak ve işbu tebliğ evrakı tebellüğ edilmiş olsun veya olmasın tebliğ edilmiş gibi hüküm ifade edecektir.

14. Çalışan, İşverenin yazılı onayı olmaksızın başka bir işi tatil zamanında bile olsa yapamaz. Tersine bir durumun tespit edilmesi halinde Çalışanın hizmet akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir.

15. Hizmet sözleşmesi sona erdiğinde, Çalışan kendisine kullanımı için verilmiş olan her türlü demirbaş eşyayı ve malzemeyi İşveren tarafından kendisine teslim edildiği şekilde eksiksiz ve kusursuz olarak teslim etmekle mükelleftir. Çalışan, bu eşyalar üzerinde kendi kasıt ve kusuru ile oluşmuş zarar ve eksiklikler ile 3. şahıslara verdiği zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

16. Çalışan aldığı ücret miktarının gizliliğini koruyacağını, ücreti hiç kimse ile paylaşmayacağını, aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.


samsunosb
Aday Memur
26 Ağustos 2021 02:01

@max gradel mke'nin sözleşmesini özel sektör bile utanır çalışanın önüne koymaya.


Teias6060
Kapalı
26 Ağustos 2021 05:47

7. Madde neden yok


kitabınortası
Şube Müdürü
26 Ağustos 2021 06:13

Mke'den alıntı yapmışsınız ama maddi hususlarla ilgili sözleşmede bulunmayan bilgiler eklemişsiniz. Ücret bilgisi, ikramiye falan. Ekstra bir bilgi mi aldınız yoksa üfürme mi bu kısımlar?
samsunosb, 2 yıl önce

Özelleştirme işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanacak. 2022 Ocak ayında personel rejiminde değişikliğe gidilerek isteyene havuz hakkı isteyene aşağıdaki sözleşme maddeleri sunulacak. Herkese ayrım yapılmadan ve kişiye özel olacaktır muhtemelen. Kişiye özelden kasıt çalışmak istemedikleri personele tabandan sözleşme sunulacak. Sözleşmeler merkez teşkilatlarında Daire Başkanı ve astlarına, taşra teşkilatlarında Bölge Müdürü ve astlarına yukarıdan aşağıya doğru gelecek.

Teklif edilecek ücretler:

Daire Başkanı / Bölge Müdürü ? 20 - 28 bin TL x 16 maaş (brüt)

Şube Müdürü / Müdür Yardımcısı ? 15 - 20 bin TL x 16 maaş (brüt)

Başmühendis / Mühendis ? 12 - 15 bin TL x 16 maaş (brüt)

Tekniker / İdari Personel ? 6 ? 12 bin TL x 16 maaş (brüt)

(Yukarıdaki unvanların çoğu kullanılmayacak artık. Direktör, Müdür, Takım Lideri, Uzman, Uzman Yardımcısı gibi unvanlar var)

1. Çalışan, İşverenin yukarıdaki işyerinde ??????????? olarak istihdam edilecektir. Çalışan bütün bilgi ve mesaisini bu görevinde kullanmayı ve İşveren tarafından kendisine verilecek olan bütün görevleri gereği gibi ve tam bir gayret, sadakat ve özenle yapmayı peşinen kabul eder.

2. Çalışan, yasa, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat ile İşveren tarafından çıkarılmış ve çıkarılacak olan yönerge, talimat vb. gibi yazılı ve sözlü kurallara riayet etmeyi, işyerindeki çalışma şartlarına, iş ve işyeri disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenleme ve tedbirlere uymayı kabul eder. Çalışan, İşveren ile ilgili resmi merciler ve/veya özel daire ve kuruluşlar nezdinde İşveren yönerge, talimat vb. gibi yazılı ve sözlü kuralları ve ilkeleri göz önünde bulundurmak, İşveren yararına davranmak ve İşveren kültürünü temsil etmekle yükümlüdür.

3. İşbu iş sözleşmesinde yazılı olmayan hususlarda, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketin İnsan Kaynakları Yönergesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

4. Çalışanın, çalışması sürecinde veya çalışmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan, bilgisayar programları dahil telif hakkı ile korunan her türlü ortamdaki çalışmasının kullanım ve yararlanma hakkı, ortaya çıktığı anda İşverene devredilecektir. İşveren aynı zamanda söz konusu benzer çalışmalar üzerinde geliştirme ya da ilerletme hakkına sahiptir.

5. İşverenin Çalışana ödeyeceği aylık brüt maaş tutarı ?? TL?dir. Buna ilave olarak merkez ve taşra teşkilatı Çalışanlarına dört (4) maaş ikramiye ve brüt maaşın %10?u kadar Şirketin belirlediği ?Arazide ve Yüksek Gerilimde Çalışma? hükümlerine göre aylık ek ödeme yapılır. Bu maddede tanımlanan ikramiye ve ek ödeme, çalışan tarafından yapılan fazla mesai süresinin karşılığı olan bedeli içermiş sayılacaktır. Çalışana aylık maaşı ait olduğu ayı takip eden ayın en geç 15. Günü, bir maaş tutarında ikramiyesi takvim yılının Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayında Türk Lirası olarak ödenecektir. İşveren ödeme periyodlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Aylık brüt maaş tutarı, Şirket maaş artış politikaları çerçevesinde güncellenir. İşveren 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde haklı nedenle derhal fesih hakkı haricinde Çalışana 3 yıl süre boyunca sözleşmesini fesih edemeyeceğini taahhüt eder.

6. İşverenin, çalışanların bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, çalışanlar bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

7.

8. Haftalık çalışma süresi 45 (kırk beş) saattir. Bu çalışma süresi, İşveren tarafından gerekli görüldüğünde farklı şekillerde düzenlenebilir. İşveren yasal mevzuat çerçevesinde Çalışanın haftalık kanuni çalışma süresini günlere taksim etmekte, günlük işe başlama ve işin sona ermesi zamanlarını tanzim etmekte ve işin gereğine göre ara dinlenmesini vermekte serbesttir.

9. Çalışan, işbaşı tarihinden itibaren 1 yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra, ilgili İşveren yönerge gereği, takvim yılı başına çalışma günü olarak aşağıda belirtilen izin hakkını kazanacaktır. Daha önce Türkiye Elektrik İletim A.Ş de çalışıp, Şirkette çalışmaya devam eden çalışanın izin sürelerinin hesaplanmasında Türkiye Elektrik İletim A.Ş giriş tarihleri dikkate alınacaktır. Ayrıca Enerji Bakanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurumlarda geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, çalışanın yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. - 1 (Bir) yıldan 5 (beş) yıla kadar olanlara (beş yıl dâhil) yılda 14 (on dört) iş günü, 5 (Beş) yıldan fazla ve 15 (on beş) yıldan az olanlara yılda 20 (yirmi) iş günü, - 15 (On beş) yıldan fazla olanlara da yılda 26 (yirmi altı) iş günü, yıllık izin kullandırılır. Çalışan İş Kanunu?na göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

10. Çalışan, İşveren tarafından kendisine bildirilen iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili kural ve tedbirlere, bu konudaki işyerindeki tüm ikazlara tam olarak uymak, yapılan işin mahiyetine ve niteliğine göre her türlü güvenlik tedbirini almakla yükümlüdür.

11. İşveren, kendisince tayin edilecek merkezler ile işyeri arasında Çalışanı sırf sosyal yardım gayesi ile araç ile taşıyabilir. Bu kabil taşımalar fiili iş süresinden sayılmayacağından, Çalışan bu hususta ve İşveren tarafından tespit edilen vasıta güzergâhı hakkında bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

12. Çalışanın, İşveren tarafından görev amacıyla işyeri haricine gönderilmesi halinde kendisine Şirketin belirlediği ?Seyahat ve Harcırah? hükümlerine göre harcırah ödenir.

13. Çalışan kişisel bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri iki hafta içinde İşverene veya yetkili vekiline yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür (Adres, medeni hal değişikliği, isim değişikliği, çalışabilirlik durumundaki değişiklikler, ağır maluliyet hali, bayanlar için hamilelik başlangıcı ve doğumun beklenen tarihi, baylar için askerlik veya sivil hizmetle ilgili durumlar vb.). Adres değişikliğinin yazılı olarak iki hafta içerisinde bildirilmemesi halinde, her türlü tebligat Çalışanın eski adresine çıkartılacak ve işbu tebliğ evrakı tebellüğ edilmiş olsun veya olmasın tebliğ edilmiş gibi hüküm ifade edecektir.

14. Çalışan, İşverenin yazılı onayı olmaksızın başka bir işi tatil zamanında bile olsa yapamaz. Tersine bir durumun tespit edilmesi halinde Çalışanın hizmet akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir.

15. Hizmet sözleşmesi sona erdiğinde, Çalışan kendisine kullanımı için verilmiş olan her türlü demirbaş eşyayı ve malzemeyi İşveren tarafından kendisine teslim edildiği şekilde eksiksiz ve kusursuz olarak teslim etmekle mükelleftir. Çalışan, bu eşyalar üzerinde kendi kasıt ve kusuru ile oluşmuş zarar ve eksiklikler ile 3. şahıslara verdiği zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

16. Çalışan aldığı ücret miktarının gizliliğini koruyacağını, ücreti hiç kimse ile paylaşmayacağını, aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.


xxxzz
Memur
26 Ağustos 2021 09:19

yüksek gerilim tazmatı yazıyor ama mke sözleşmesi değildir sanırım
Toplam 1378 mesaj
12345678910111213»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi