Editörler : E.Kayı Han
25 Şubat 2022 18:01

Avnenenn
Aday Memur
Link açılmıyor, içeriğini özetler misin ?
Aslan9090, 1 yıl önce - Alıntıya git

Benim durumun aynısı meslek öncesi olan durum m idare 24 ay vermiş ben ihraç cezası aldım Danıştay itiraz reddinen sosyalist medya cezası zaman aşımı yok diyor suçun işlendiği değil öğrendiği tarihten itibaren iki yıllık zaman aşımı olur diyor çok anlamsız değil mi. Ya

25 Şubat 2022 18:24

Aslan9090
Şef

Benim durumun aynısı meslek öncesi olan durum m idare 24 ay vermiş ben ihraç cezası aldım Danıştay itiraz reddinen sosyalist medya cezası zaman aşımı yok diyor suçun işlendiği değil öğrendiği tarihten itibaren iki yıllık zaman aşımı olur diyor çok anlamsız değil mi. Ya


Avnenenn, 1 yıl önce - Alıntıya git
Evet tuhaf bir işleyiş olmuş..Sürenin kesintiye uğratılmaması olarak...Benim durumda polnet sorgulaması var, günay yıl ve saatine kadar belli ve tek bir sorgulama...Ayrı bir sorgulama olmamasına karşı 13 ay snra bu sorgulama öğrenilip +24 ay sonra meslekten çıkarıldım.... Çok tuhaf ve istisnai olaylar yaşanıyor artık malasef
25 Şubat 2022 18:29

Avnenenn
Aday Memur

Benim durumun aynısı meslek öncesi olan durum m idare 24 ay vermiş ben ihraç cezası aldım Danıştay itiraz reddinen sosyalist medya cezası zaman aşımı yok diyor suçun işlendiği değil öğrendiği tarihten itibaren iki yıllık zaman aşımı olur diyor çok anlamsız değil mi. Ya


Avnenenn, 1 yıl önce - Alıntıya git

Polnet sorgulaması. Nasıl yani kimi sörguladnz kii siz Danıştay'ın bu kararı benjm tüm ümidimi bitirdi açıkçası

25 Şubat 2022 19:26

Corking
Aday Memur

Polnet sorgulaması. Nasıl yani kimi sörguladnz kii siz Danıştay'ın bu kararı benjm tüm ümidimi bitirdi açıkçası


Avnenenn, 1 yıl önce - Alıntıya git
Bu istisna olmuş. Her zaman o madde olmaz. Asıl olan kanunda yazıyor. 2 yıldır!
26 Şubat 2022 00:49

Turhan06
Daire Başkanı

Benim durumun aynısı Danıştay bir karar vermiş ve bu karar benim tüm ümitlerimi yıktı. https://karararama.danistay.gov.tr/getDokuman?id=653775900&arananKelime=2021,154


Avnenenn, 1 yıl önce - Alıntıya git
7068 sayılı kanunun 29. Maddesinin 3. Fıkrasına atıfla suç teşkil eden sosyal medya paylaşımları halen yayında ise; suç özelliğini devam ettirdiğinden bahisle ihraç işlemini ya da disiplin cezası işlemini gerçekleştiriyor. Emniyet Mensubu arkadaşlar öncelik 657 Sayılı kanuna mı yoksa 7068 sayılı kanuna mı tabi? Çünkü DMK 127. Maddede sadece "Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği taktirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar" der.
26 Şubat 2022 00:51

Turhan06
Daire Başkanı
(3) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
26 Şubat 2022 02:30

Avnenenn
Aday Memur
Bu istisna olmuş. Her zaman o madde olmaz. Asıl olan kanunda yazıyor. 2 yıldır!
Corking, 1 yıl önce - Alıntıya git

Kanunda yazıyor evet ama Danıştay vermiş işte sosyal medya öğrendiği günden itibaren Zaman aşımı süresi başlar Diye gerçekten anlamak mümkün değil kanun uygulanmayacak ise neden. Kanun yapılır ki

26 Şubat 2022 08:07

Corking
Aday Memur

Kanunda yazıyor evet ama Danıştay vermiş işte sosyal medya öğrendiği günden itibaren Zaman aşımı süresi başlar Diye gerçekten anlamak mümkün değil kanun uygulanmayacak ise neden. Kanun yapılır ki


Avnenenn, 1 yıl önce - Alıntıya git
Çok tuhaf kanunda açıkça yazmış. Bende anlamadım.
26 Şubat 2022 09:23

idarehukukcusu48
Memur
Çok tuhaf kanunda açıkça yazmış. Bende anlamadım.
Corking, 1 yıl önce - Alıntıya git
Sosyal medyada yayınlandığı sürece suç işlemeye devam ettiğinden kısas olarak yayınlanma tarihi değil iletinin yayında kaldığı idarece tespit edilen gün den itibaren zamanaşımı hesaplanmış. Aynı şekilde zincirleme suçlarda suçun son işlendiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi başlar
26 Şubat 2022 09:25

Corking
Aday Memur
Sosyal medyada yayınlandığı sürece suç işlemeye devam ettiğinden kısas olarak yayınlanma tarihi değil iletinin yayında kaldığı idarece tespit edilen gün den itibaren zamanaşımı hesaplanmış. Aynı şekilde zincirleme suçlarda suçun son işlendiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi başlar
idarehukukcusu48, 1 yıl önce - Alıntıya git
O zaman kanunda eksik var. Ucu açık... Açık açık yazılması gerekir. Orada yazılmamış. Direk 2 yıl ibaresi var!
26 Şubat 2022 10:07

Aslan9090
Şef
O zaman kanunda eksik var. Ucu açık... Açık açık yazılması gerekir. Orada yazılmamış. Direk 2 yıl ibaresi var!
Corking, 1 yıl önce - Alıntıya git
Devrem senin ki ucu açık belirsizlik var ve kılıfına uydurmuşlar ama inan yayından kaldırsa idin 3 yıl öncede, bir şekilde o ceza verilir di....Benim olayın sosyal medya filan gibi ucu açık bir mecra da değil....Gün saati belli ve devam eden bir suç değil...Bu seferde biz öğrendiğimiz tarihi baz alırız deniyor...Yani cezadan kaçışın her türlü önüne geçiliyor İdare tarafından
26 Şubat 2022 11:10

Avnenenn
Aday Memur
Sosyal medyada yayınlandığı sürece suç işlemeye devam ettiğinden kısas olarak yayınlanma tarihi değil iletinin yayında kaldığı idarece tespit edilen gün den itibaren zamanaşımı hesaplanmış. Aynı şekilde zincirleme suçlarda suçun son işlendiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi başlar
idarehukukcusu48, 1 yıl önce - Alıntıya git

O zaman bizim durum şimdiden olumsuz desene ama garip olan baska Bir idare aynı suca 24 ay verirken emniyet idaresi 657 den gönderiyor bu çok saçma değil mi

26 Şubat 2022 12:12

idarehukukcusu48
Memur

Benim durumun aynısı meslek öncesi olan durum m idare 24 ay vermiş ben ihraç cezası aldım Danıştay itiraz reddinen sosyalist medya cezası zaman aşımı yok diyor suçun işlendiği değil öğrendiği tarihten itibaren iki yıllık zaman aşımı olur diyor çok anlamsız değil mi. Ya


Avnenenn, 1 yıl önce - Alıntıya git
Burada anladığım kadarıyla suçun öğrenildiği tarihten itibaren zamanaşımı başlar demekten ziyade ilgili sosyal medya mesajı hala yayında olduğundan suçun hala işlendiği gerekçesiyle zamanaşımı süresini mesajı gördükleri andan itibaren başlatmışlar. Tamamlanmış suç olsaydı durum farklı olurdu
26 Şubat 2022 12:42

Avnenenn
Aday Memur

O zaman bizim durum şimdiden olumsuz desene ama garip olan baska Bir idare aynı suca 24 ay verirken emniyet idaresi 657 den gönderiyor bu çok saçma değil mi


Avnenenn, 1 yıl önce - Alıntıya git

Benim de idare öğrendiğinde hesapta duruyormus malesefki akıbetim aynı olur herhalde

26 Şubat 2022 21:05

Corking
Aday Memur
Devrem senin ki ucu açık belirsizlik var ve kılıfına uydurmuşlar ama inan yayından kaldırsa idin 3 yıl öncede, bir şekilde o ceza verilir di....Benim olayın sosyal medya filan gibi ucu açık bir mecra da değil....Gün saati belli ve devam eden bir suç değil...Bu seferde biz öğrendiğimiz tarihi baz alırız deniyor...Yani cezadan kaçışın her türlü önüne geçiliyor İdare tarafından
Aslan9090, 1 yıl önce - Alıntıya git
Kanunda açıkça yazıyor lakin yeri geldiğinde duruma göre de (çok nadirde) olsa süreçler işleyebiliyor.
26 Temmuz 2022 07:56

guneysu5353
Aday Memur

Meslekten Çıkarma Zamanaşımı Danıştay Kararı

(Yetkisini veya Nüfuzunu Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamak Amacıyla Kullanmak Danıştay Kararı)Dosyanın incelenmesinden; ? günü 155 ihbar hattını arayan O.Y. isimli şahıs tarafından; davacının, kendisini özel harekat polisi yapacağını söyleyerek kendisinden para aldığı ve tekrar para istediği yönünde ihbarda bulunulması üzerine, davacı hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde düzenlenen .. günlü raporda, her ne kadar davacının parayı aldığına dair somut bir delil yok ise de vermiş olduğu çelişkili ifadelerden resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunduğu sonucuna varıldığı belirtilerek "Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" fiilinin karşılığı "6 Ay Kısa Süreli Durdurma" cezası ile tecziye edilmesi yönünde teklif getirildiği; İl Disiplin Kurulunun ? günlü, ? sayılı kararıyla davacının işlediği fiilin sübuta erdiği ve disiplin yönünden kusurlu olduğu tespit edildiğinden bahisle "Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak" fiilinin karşılığı meslekten çıkarma cezası teklifiyle dosyanın ? gönderilmesine karar verildiği; ? Yüksek Disiplin Kurulunca dava konusu ? günlü, ? sayılı kararla davacının işlediği fiil sübuta erdiğinden 7068 sayılı Kanun'un 8/6-ç maddesi uyarınca "Meslekten çıkarma" cezasıyla tecziye edilmesine karar verildiği, anılan kararın ? günlü Bakan onayı ile kesinleştiği anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuatta, disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı düzenlenmiştir. Dosyada yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde, davacıya isnat edilen disiplin cezasına konu eylemlerin ?. tarihlerinde gerçekleştiği, ? tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde söz konusu eylem nedeniyle disiplin cezası uygulanabilecek olmasına karşın belirtilen tarihten itibaren iki yıllık süre geçtikten sonra, ? tarihli Bakan Olur'lu dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir. Her ne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca, fiilden itibaren 2 yıllık ceza zamanaşımı süresi içerisinde 02/10/2018 tarihli karar ile davacının meslekten çıkarılmasına karar verilmiş ise de; 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "Emniyet teşkilatı disiplin kurullarınca verilen kararların kesinleşmesi" başlıklı 18. maddesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının Bakanın onayıyla kesinleşeceğinin hükme bağlandığı görüldüğünden, dava konusu disiplin cezasının Bakan onayı tarihi itibarıyla verilmiş olduğu açıktır. Bu durumda davacıya isnat olunan fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıllık disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımı süresi geçirildikten sonra tesis edilen işlemde hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararda sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/9903 E. , 2022/1478 K.

01 Ekim 2022 22:39

Avnenenn
Aday Memur

Elinde buna benzer emsal karar olan duyan var mi ? Geri dönebilir miyim ? 11 ay oldu mahkemeyi acılı idari davayı? Yd red , esası bekliyorum.

Usül yönünden de sözlü savunmaya katılacaktım ama karantina dan dolayi katilamadim.

Yüksek disiplin kurulu tutanak tutmuşgelmedi die. Kİ raporu BEN kuruma sundum katilamayacgimi bildirsinler DIE. Tabii umursamadılar.

Usulden bozulsa BILE tekrardan toplanıp ihraç erebilirlermiş . Savunma önemsiz mis yani.


Meftun 01, 1 yıl önce - Alıntıya git

İdare mahkemesi. Neticelendimi kardeşim şuanda senin son durum Nedir....

01 Ekim 2022 23:01

memuradayii35
Kapalı
Bende zaman aşımından yd aldım, 2 yıl 1 ay sonra ceza kesinleşti , mahkeme buna vurgu yaparak Danıştay emsal kararı ile birlikte yd verdi
02 Ekim 2022 18:15

Avnenenn
Aday Memur
Bende zaman aşımından yd aldım, 2 yıl 1 ay sonra ceza kesinleşti , mahkeme buna vurgu yaparak Danıştay emsal kararı ile birlikte yd verdi
memuradayii35, 6 ay önce - Alıntıya git

Hocam sızın konu neydi Ve şuanda hangi aşamada özelden mesaj yazarmsnz bu konuyla alakalı

02 Ekim 2022 18:25

memuradayii35
Kapalı

Hocam sızın konu neydi Ve şuanda hangi aşamada özelden mesaj yazarmsnz bu konuyla alakalı


Avnenenn, 6 ay önce - Alıntıya git
Mesaj atamıyorum siz yazarsanız konuşalım
Toplam 61 mesaj