Editörler : ÇOTANAK
18 Ekim 2021 09:21

nicknam
Aday Memur

Baştan avukat ile sözleşme yapacaksın .Vekalet ücretini avukatın davayı kazanması karşılığında vereceğini aksi halde vekalet ücreti ödemeyeceğini beyan edeceksin. Dava sonunda da mahkemenin hükmettiği miktarı avukata verirsin .


nicknam, 2 ay önce - Alıntıya git

Aksi halde avukat iki kere vekalet ücreti almış olur . Hukukçu av. ,hak savunduğunu idea eden av. konu paraya gelince o parayı cebine koyar hakkı hukuku da unutur . Türkiye insan profili böyle ...

18 Ekim 2021 11:46

urlradar
Memur

Aksi halde avukat iki kere vekalet ücreti almış olur . Hukukçu av. ,hak savunduğunu idea eden av. konu paraya gelince o parayı cebine koyar hakkı hukuku da unutur . Türkiye insan profili böyle ...


nicknam, 2 ay önce - Alıntıya git

söylediğiniz şekilde anlaşma sağlasak da 2 kez ödemiş oluyoruz. yukarıda paylaşan kararı inceleyebilir misiniz? orada yazılana göre mahkemenin hükmettiği ücret zaten avukata ait. ayrıca vekalet ücreti de belirli tarifelerden az olmamalı demekte. yani hem mahkemenin vereceği hem de bizim vereceğimizle iki ödeme almış olacaklar.

18 Ekim 2021 12:01

urlradar
Memur

haksızlığa uğramışım, hak kaybımı gidermek için cebimden para harcayarak hukuki yardım almışım, mahkemede haklı çıkmışım, haklı olduğumda hâlde uğraştığım bu durumu tazmin etmek üzere mahkeme bana vekil ücretimi iade etmiş ama o da ne! kanunen bu parayı almam yasak. dünya'da ikinci bir örneği var mı çok merak ediyorum. dünya'nın en saçma işi bu olabilir.

18 Ekim 2021 12:03

urlradar
Memur

mahkemede haksız çıkarsak bizim karşıya ödeyeceğimiz vekil ücretini de avukatlar ödesin o zaman.

18 Ekim 2021 12:06

OOP.008
Memur

vekalet ücretini avukatın alması kadar adaletsiz bir durum olabilir mi ya? bu saçmalık varken kim, nasıl hak arasın? kaybetsen de zarardasın, kazansan da...


urlradar, 2 ay önce - Alıntıya git
Benim de bu durumla ilgili yorumum aynısı olmuştu. Avukat zaten senden vekalet ucretini alıyor dava açmadan. 3 bin verdin diyelim. Kaybedersen 5000 cebinden çıkıyor. Kazanırsan, kazanan avukat oluyor onun kazancı 5 bin oluyor. Kaybeden hep sen oluyorsun kazananlar karşı tarafların avukatları oluyor
18 Ekim 2021 12:14

urlradar
Memur

bu sistem çok yanlış. değiştirilmesi gerekir. mağdurun zararını tazmin edemediği adalet mi olur? avukat başta parasını alsın gerisine karışmasın. iki ücreti de yasalarla korumaya almışlar.

18 Ekim 2021 12:15

urlradar
Memur

Karşıoyda bu adaletsizlik çok güzel açıklanmış:

https://www.anayasa.gov.tr/media/5865/2017-154.pdf

7. İptali istenen kural hukuk devletinin gerektirdiği adalet ve hakkaniyet anlayışını

zedeleyici bir özelliğe sahiptir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, vekâlet ücretinin yargılama

gideri olarak sayılmasının nedeni, haksız çıkan tarafın diğer tarafın zararına sebep olmasıdır.

6100 sayılı Kanun?dan önce yürürlükte olan 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunu da yargılama giderleri arasında sayılan vekâlet ücretinin davayı

kaybeden tarafa yükleneceğini öngörmüştü. Burada amaç, haksız olarak verilen zararın bu

zarara yol açan tarafından giderilmesini sağlamaktır. Nitekim Yargıtay İçtihadı Birleştirme

Genel Kurulu?na göre, ?Masarifi muhakeme ve bu meyanda vekâlet ücretinin haksız tarafa

tahmilini emreden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 417 nci maddesi, haksız olarak

diğer tarafın zararına sebebiyet verilmesine ve esas itibariyle Borçlar Kanununun gerek kasten

gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlikle haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden

şahıs, o zararın tazminine mecburdur, diye yazılı hükümlerine istinat eder? (Yargıtay İBGK,

E.1941/1, K.1949/6, 13/4/1949).

18 Ekim 2021 12:17

urlradar
Memur

8. Yargı organları önünde kendisini avukatla temsil ettiren kişi, avukat ile yaptığı

vekâlet akdi gereği söz konusu avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olmamak

kaydıyla avukatlık ücreti ödeyecektir. Bu kişinin yargılama gideri olarak ödediği avukatlık

ücretinin en azından bir kısmının davayı kazanması durumunda karşı tarafça kendisine

ödenmesi, yapılan haksızlığın giderilmesi ve adaletin tecellisi anlamına gelecektir.

Hâlbuki Avukatlık Kanunu?nun 164. maddesinin iptali istenen hükmü bunu engelleyici bir

düzenlemedir. Kişinin haklı olduğu ve haklılığının tescil edildiği bir davada avukata ödediği

ücreti kısmen de olsa alamaması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Unutmamak gerekir ki,

yargılama gideri o gideri yapana aittir. Bu anlamda 6100 sayılı Kanun?un 323. maddesi

uyarınca yargılama gideri kapsamında olan vekâlet ücretinin de, bu ücreti avukata ödeyen ve

dava sonunda haklı çıkan müvekkile ait olması doğaldır.

18 Ekim 2021 12:22

urlradar
Memur

böyle mantık dışı uygulamalar bizim hukukumuzda nasıl yer ediniyor şaşırmamak elde değil.

18 Ekim 2021 15:16

memursendika
Aday Memur

Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.(Avukatlık Kanunu 164/5)?

29 Ekim 2021 20:16

insangibi90
Müsteşar Yardımcısı

Hala yok alamaz diye yorum yapıyorlar. Arkadaş kanun açık. Maalesef avukata ait vekalet ücreti. Anayasa mahkemesine bu konuda aleyhi karar vermiâ

02 Kasım 2021 20:18

gizliüyegizli
Aday Memur

Ben hukuk fakültesi öğrencisiyim. Vekalet ücreti avukatındır.

03 Kasım 2021 15:06

nicknam
Aday Memur

Ben hukuk fakültesi öğrencisiyim. Vekalet ücreti avukatındır.


gizliüyegizli, 1 ay önce - Alıntıya git

öğrencisin sana bir hukuk dersi

bir iş için iki defa ücret alınmaz .

bu konu başlığı altındaki yorumlarda bazı kanun maddeler verilmiş .

vekalet ücretinin avukata verilmesi kanuni olup hukuki değildir. cümle ne demek istediğimi anlayabilirsen hukukçu olma yolunda bir adım yol almış sayılırsın.

03 Kasım 2021 18:54

coksusan
Aday Memur

öğrencisin sana bir hukuk dersi

bir iş için iki defa ücret alınmaz .

bu konu başlığı altındaki yorumlarda bazı kanun maddeler verilmiş .

vekalet ücretinin avukata verilmesi kanuni olup hukuki değildir. cümle ne demek istediğimi anlayabilirsen hukukçu olma yolunda bir adım yol almış sayılırsın.


nicknam, 1 ay önce - Alıntıya git

avukatın vekaleti dosyada olmazsa vekalet ücreti çıkmaz çok bilmiş kardeş, avukat olduğu için çıkan vekalet ücretini avukat alır bu hem kanuni hem hukukidir

Toplam 34 mesaj
 
ANKET
Faizlerin indirilmesi ve üretimin arttırılmasını hedefleyen yeni ekonomi politikasını nasıl buluyorsunuz?