Editörler : gubaz"eskiyara"
21 Ekim 2021 19:12

yorguntarihçi
Genel Müdür

Hocam öğretmenlere ekders icmali verilmeli bu idarecenin keyfi degildir yapmak zorunda haa öğretmen kıyas yapıyor derlerse ayrı ayrı tebliğ etmeli öyle katakulli çeviremez

21 Ekim 2021 21:55

UcaS
Genel Müdür

Bizde maaş ve ek ders ücretleri her ay toplu liste halinde Öğretmenler odasındaki panoya asılır.

Toplam 22 mesaj