Editörler : ayşegül bgm
26 Kasım 2021 16:06   


Eş durumu tayini

eşim aday polis memuru bende kadrolu ebeyim eş durumu tayininde kim kime tabii olur.

29 Kasım 2021 08:21

cascascas
Yasaklı

Tayin hakkın varsa gidebilirsin. Polis de gelebilir.

Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 11. maddesinde; ?Emniyet teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet Memurları ile evli Emniyet Mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir. ? hükmü geçerlidir.

29 Kasım 2021 09:11

Ebe.0
Aday Memur

teşekkür ederim.

Toplam 2 mesaj