Editörler : E.Kayı Han
15 Ocak 2022 23:29   


emsale takılıyor muyum?

2008 de liseden mezun oldum

2010 da ön lisans

2011 de göreve başladım

2012 de lisans tamamladım

kadro derecem kaç olmalı?

15 Ocak 2022 23:56

Kayıhan2020
Müsteşar Yardımcısı

10 un ikisinden her sene bir tane ekleyerek gel bu seneye kadar. Disiplin cezası hiç almadı isen bir tane daha yan ekle.

16 Ocak 2022 00:02

Oozan.90
Aday Memur

10 un ikisinden her sene bir tane ekleyerek gel bu seneye kadar. Disiplin cezası hiç almadı isen bir tane daha yan ekle.


Kayıhan2020, 4 ay önce - Alıntıya git

7/3 yapıyor o şekilde yan eklenmemiş hali

16 Ocak 2022 00:05

Kayıhan2020
Müsteşar Yardımcısı

Disiplin cezası almadı isen bi yan ekle. 6/1. Bir dik de yasa ile verdiler bu arada 5/1 olması lazım.

Emsale takılıyorsun bu arada. Lisans yönünden.

16 Ocak 2022 00:11

Oozan.90
Aday Memur

Disiplin cezası almadı isen bi yan ekle. 6/1. Bir dik de yasa ile verdiler bu arada 5/1 olması lazım.

Emsale takılıyorsun bu arada. Lisans yönünden.


Kayıhan2020, 4 ay önce - Alıntıya git

intibak için ekleme ne olacak acaba . 1 yan verdiler intibaka 5/2 yim ama devrelerim 5/3

16 Ocak 2022 00:12

Kayıhan2020
Müsteşar Yardımcısı

Siz emsale takılmışsınız lisans yönünden. 5/3 olamazsınız.

16 Ocak 2022 00:15

Oozan.90
Aday Memur

Siz emsale takılmışsınız lisans yönünden. 5/3 olamazsınız.


Kayıhan2020, 4 ay önce - Alıntıya git

anladım :(

liseyi 2004 de başlayip hazırlık +3 Yil öğrenim ile 2008 de bitirdim onum yan verilmesi talebim red edildi

16 Ocak 2022 00:26

Oozan.90
Aday Memur

anladım :(

liseyi 2004 de başlayip hazırlık +3 Yil öğrenim ile 2008 de bitirdim onum yan verilmesi talebim red edildi


Oozan.90, 4 ay önce - Alıntıya git

Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırması? çerçevesinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/06/2005 tarih ve 184 sayılı kararı ile üç yıllık genel, mesleki ve teknik liselerin eğitim ve öğretim süresinin, 2005?2006 Öğretim Yılından itibaren 9 uncu sınıftan başlamak üzere, kademeli olarak 4 yıla çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle, normal öğrenim süresi 4 yıl olan genel, mesleki ve teknik liselerden 2009 yılı ve daha sonra mezun olanların, anılan fıkra hükmü uyarınca kademe ilerlemesinden yararlandırılmaları mümkün değildir.

16 Ocak 2022 00:27

Oozan.90
Aday Memur

yani hazırlık içinde yan alamayacak mıyım emsali gecmemesi için

16 Ocak 2022 00:30

Oozan.90
Aday Memur

yani hazırlık içinde yan alamayacak mıyım emsali gecmemesi için


Oozan.90, 4 ay önce - Alıntıya git

36 ncı maddenin (A) fıkrasın, 6 ncı bendinin (b) alt bendinde; ?Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.?

16 Ocak 2022 15:26

klinux22
Yasaklı

10 un ikisinden her sene bir tane ekleyerek gel bu seneye kadar. Disiplin cezası hiç almadı isen bir tane daha yan ekle.


Kayıhan2020, 4 ay önce - Alıntıya git

Adminim ben anlamıyorum bu işlerden sözleşmeliyim ama kadroya geçerse ve geçmiş yılları sayarlarsa diye bana da kabaca hesaplama yapar mısın sana zahmet olmazsa

2014 lise mezuniyeti

2019 Ocak Göreve başladım

2021 Ocak önlisans mezuniyeti

2021 Temmuz lisans mezuniyeti(mühendislik) mühendislere ek derece verildiğini duymuştum

şuan kadrolu olmuş olsam derecem ne olurdu hocam?

Toplam 10 mesaj