Editörler : cihan27E.Kayı Han
22 Ocak 2022 18:42   


Atanmadan önce askerliğini yapmış memurlar hk.

Son atamada atanmış bir hemşireyim. 2019 yılında askerlik hizmetimi tamamladım.

-Askerlik hizmetini tamamlamış memurlara 1 sene beklemeden izin hakkı oluyormuş. Detayı nedir?

-Derece kademeye bir etki sağlar mı?

Bu konu hakkında bilgisi olan cevaplarsa çok sevinirim.

22 Ocak 2022 21:06

engineer.com
Aday Memur
Bende merak ediyorum bende askerliği 6 ay yaptım anladım kadarıyla intibak da oraya 6+2 =8 ay göstermişler bu 1 sene olunca izin hakkı doğuyor mu
22 Ocak 2022 21:45

betelgeuse13
Şef

ÖZET: Memuriyet öncesi askerlik yapan memurun, yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hk. (23/02/2012-2982)

Bakanlığınız Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü emrine mühendis unvanıyla aday memur olarak atanan ??ın, memuriyete girmeden önce yedek subay olarak görev yaptığı ve askerlikte geçen hizmetiyle birlikte 1 yıllık süreyi doldurduğu ve dolayısıyla yıllık izin hakkının doğduğuna dair dilekçe verdiği belirtilerek, ilgilinin yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmistir.

Yıllık izinlerin kullanılması hakkında yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığınca 62,140 ve 154 seri nolu üç teblig çıkarılmış olup, 62 no'lu Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen süreler de aynı biçimde dikkate alınır." ve 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluslarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir.

Aynca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin hakkının bulunduğu değerlendirilmektedir.

Diyor, Devlet Personel Başkanlığı.

Ayrıca, Asteğmen iken 9. derece, Teğmen iken 8.derecede olunuyor.

23 Ocak 2022 01:23

Rouss
Aday Memur

ÖZET: Memuriyet öncesi askerlik yapan memurun, yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hk. (23/02/2012-2982)

Bakanlığınız Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü emrine mühendis unvanıyla aday memur olarak atanan ??ın, memuriyete girmeden önce yedek subay olarak görev yaptığı ve askerlikte geçen hizmetiyle birlikte 1 yıllık süreyi doldurduğu ve dolayısıyla yıllık izin hakkının doğduğuna dair dilekçe verdiği belirtilerek, ilgilinin yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmistir.

Yıllık izinlerin kullanılması hakkında yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığınca 62,140 ve 154 seri nolu üç teblig çıkarılmış olup, 62 no'lu Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen süreler de aynı biçimde dikkate alınır." ve 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluslarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir.

Aynca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin hakkının bulunduğu değerlendirilmektedir.

Diyor, Devlet Personel Başkanlığı.

Ayrıca, Asteğmen iken 9. derece, Teğmen iken 8.derecede olunuyor.


betelgeuse13, 4 ay önce - Alıntıya git

Sağ olun Hocam. Acaba bunu bir yere bildirmeye gerek var mı yoksa sitemde görüldüğü için ilgili personel bunu düzenler mi?

23 Ocak 2022 10:52

betelgeuse13
Şef

Sağ olun Hocam. Acaba bunu bir yere bildirmeye gerek var mı yoksa sitemde görüldüğü için ilgili personel bunu düzenler mi?


Rouss, 4 ay önce - Alıntıya git
Bilgim yok ama devlette işler genelde talep yoluyla yürümez mi? Siz istemedikten sonra kimse bir şey vermez :)
23 Ocak 2022 11:51

Gkhnbb
Hocam bende 12 ay yapmıştım. Ayrı ayrı dilekçe yazdım hem dereceye hem senelik izne. 6 ayda senelik iznim açıldı
23 Ocak 2022 11:56

Rouss
Aday Memur
Hocam bende 12 ay yapmıştım. Ayrı ayrı dilekçe yazdım hem dereceye hem senelik izne. 6 ayda senelik iznim açıldı
Gkhnbb, 4 ay önce - Alıntıya git
Dereceye bir etkisi olmadı sanırım. Dilekçe örneği var mı, nereye iletiyoruz?
23 Ocak 2022 11:59

Gkhnbb
Dereceye bir etkisi olmadı sanırım. Dilekçe örneği var mı, nereye iletiyoruz?
Rouss, 4 ay önce - Alıntıya git
Hocam 1 de derece verdiler
23 Ocak 2022 12:46

Rouss
Aday Memur

ÖZET: Memuriyet öncesi askerlik yapan memurun, yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hk. (23/02/2012-2982)

Bakanlığınız Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü emrine mühendis unvanıyla aday memur olarak atanan ??ın, memuriyete girmeden önce yedek subay olarak görev yaptığı ve askerlikte geçen hizmetiyle birlikte 1 yıllık süreyi doldurduğu ve dolayısıyla yıllık izin hakkının doğduğuna dair dilekçe verdiği belirtilerek, ilgilinin yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmistir.

Yıllık izinlerin kullanılması hakkında yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığınca 62,140 ve 154 seri nolu üç teblig çıkarılmış olup, 62 no'lu Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen süreler de aynı biçimde dikkate alınır." ve 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluslarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir.

Aynca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin hakkının bulunduğu değerlendirilmektedir.

Diyor, Devlet Personel Başkanlığı.

Ayrıca, Asteğmen iken 9. derece, Teğmen iken 8.derecede olunuyor.


betelgeuse13, 4 ay önce - Alıntıya git

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin hakkının bulunduğu değerlendirilmektedir.

Askerliğini 12 ay Er olarak yerine getirenler buna dahil midir? Yedek subay olarak yapmak şart mıdır? Yoksa burada dilekçe veren kişiye hitaben mi bilgilendirme yapılmış?

23 Ocak 2022 13:38

betelgeuse13
Şef

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin hakkının bulunduğu değerlendirilmektedir.

Askerliğini 12 ay Er olarak yerine getirenler buna dahil midir? Yedek subay olarak yapmak şart mıdır? Yoksa burada dilekçe veren kişiye hitaben mi bilgilendirme yapılmış?


Rouss, 4 ay önce - Alıntıya git
Muvazzaf askerlik diyor yani vazife olarak er yapanlar da dahil diye yorumladım. Yine de İK'ya sorun.
23 Ocak 2022 21:51

Gkhnbb

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin hakkının bulunduğu değerlendirilmektedir.

Askerliğini 12 ay Er olarak yerine getirenler buna dahil midir? Yedek subay olarak yapmak şart mıdır? Yoksa burada dilekçe veren kişiye hitaben mi bilgilendirme yapılmış?


Rouss, 4 ay önce - Alıntıya git
Evet ben er olarak yaptım 12 ay
23 Ocak 2022 21:54

Rouss
Aday Memur
Sağ olun. Yardımcı oldunuz.
24 Ocak 2022 10:27

msener09
Aday Memur

Selamlar bende gsb alım sonuçlarını bekliyorum ama 1,5 hafta içinde askere gidecegim. Eğer ben askere gitmeden veya askerdeyken sonuçlar da asil kazandıgımı görürsem ne gibi yol izlemem gerekir? Hakkım yanmıyor sanırım

Toplam 12 mesaj