Editörler : gubaz
25 Ocak 2022 23:14   


Öğretmenlere Verilen Takdir ve Teşekkür Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılıyor mu?

Öğretmenlere Verilen Takdir ve Teşekkür Belgeleri Başarı Belgesi Olarak Sayılmıyor mu?

Kasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge? Nisan 2011 tarihli ve 2643 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge''nin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle Yönergelerle Öğretmenlere verilen Başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül olarak 6111 sayılı kanunla taşınmıştır. Bu nedenle Teşekkür Belgesi, Başarı Belgesi olarak isim değiştirmiştir.

Teşekkür Belgesi = Başarı Belgesi

Takdir Belgesi = Üstün Başarı Belgesi

Aylıkla Ödül = Ödül

Şeklinde Öğretmenlerin 2011 yılından önce almış oldukları ödül belgelerinin yeni ödüllerle karşılığı olacak şekilde düzenleme yapmalıdır.

25 Ocak 2022 23:22

adakızı
Genel Müdür

Tam bu geçiş sürecinde takdir belgesi düzenlenmişti. Başarı belgesi olarak verdiler.

27 Ocak 2022 03:34

sahin06710
Şef

Yerine geçmez

Toplam 2 mesaj