Editörler : Renjiro
03 Nisan 2022 09:41

club_life
Müsteşar Yardımcısı

2014 yılından itibaren 18 yıl sigortalı olarak en az çalışmanız gerekir , özel sektörü hesaba katmay

03 Ağustos 2022 11:44

uye 2014
Aday Memur

ozaman hizmet birleştirme neden var? Yada SGK hizmet yılı eksik diye neden cevap yazmadı?

03 Ağustos 2022 13:07

sahinbaba
Daire Başkanı

çarpık bilgilerle bilgi alınmaz.

öncelikle yüzde 60 ve üstü malulen değerlendirmeye alınmanızın ön koşulu.

engelinizin doğuştan olduğu saptanırsa haliyle emekliliğiniz reddedilecek. yani yüzde 60 ve üzeri doğuştan engeli olanlara verilen bir ceza gibi bu. tabiri caizse.

erken emeklilik yani yaşlılık aylığına başvurursanız. prim ve sürelerinizde bir hata yoksa,

emekli olursunuz.

- - -

özel sektör süreleri de dahil edilir.

03 Ağustos 2022 13:09

sahinbaba
Daire Başkanı

Bu yazıya göre siz malülen emeklilik için değerlendirilmiş ve reddedilmişsiniz. İstediğiniz yaşlılık aylığı (yaşa bağlı emeklilik) sanırım. Başvurunuzu bunun üzerinden yapmanız gerekiyor engellilere tanınan erken emeklilik için.


Ahmet5510, 6 ay önce - Alıntıya git

aynen öyle.

yüzde 60 ve üzeri raporu olanlar resen maluliyet üzerinden değerlendirilir. sistemin en tuhaf yönüdür bu

03 Ağustos 2022 14:06

uye 2014
Aday Memur

Ozaman ben tekrar rapor için gittiğimde rapor oranım %60'ın altında %40 ve üzeri olur ise bu benim yararıma bir durum mu olacak bunu anladım söylediğinizden doğrumu? Bugün itibariyle 15 YIL 8 AY 17 GUN hizmet sürem var

05 Ağustos 2022 01:20

cjbsyf
Memur
30.Mart 2013 Cumartesi Sayı 28603 ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Kazanılmış haklar MADDE 18 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez. (2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.
05 Ağustos 2022 13:52

cjbsyf
Memur
20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 30692 YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Kazanılmış haklar MADDE 15 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemez. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin uygulamasında, 1/8/2002 tarihinden önce alınmış sağlık kurulu raporları ile süresinin bitmesine altı aydan az kalmış sağlık kurulu raporları hariç yeniden rapor düzenlenemez.
08 Ağustos 2022 11:18

moongosee
Aday Memur

siz emekli etmeyın bızı zamlarla beraber 17 k oldu maaş yılbasında 20 k gecer paşa gönlunuz bılır.

17 Ağustos 2022 11:15

caner1111
Aday Memur

Aslında Sgk'nın verdiği cevapta ilgili yönetmeliği atıfta bulunulmuş. MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. Bu yönetmelik 28 Eylül 2021'de Sgk tarafından çıkarıldı. Yani engelli raporu almaya gidip üç dört hastalığı ekletip 60 puan alınan yönetmelik sağlık bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmeliktir. Bu ise farklıdır. Sgk nın bu çıkardığı yönetmelikle yaptığı şu: "Benim yönetmeliğimde listeli hastalığın varsa ve tek bi hastalıktansa emekli ederim" demeye getiriyor işi. Hastaneden aldığınız engelli raporunu üstü örtülü olarak dahi olsa kabul etmiyor emeklilikte aslında. Sadece bu arkadaşın değil buna benzer birçok kişinin emekliliği reddediliyor. Sgk tarafından 28 Eylül 2021 de çıkartılan Maluliyet ve çalışma gücü kaybı tespiti işlemleri yönetmeliği özellikle kadrolu engelli memurların emekliliğini çok ciddi şekilde engelliyor ve engelleyecek. Konunun farkında olanlar seslerini duyuramıyor. Sendikalar sahipsiz bırakmış. Engelliler farkında değil. İşgüvenliği uzmanı para peşinde. Eğer ki o hastalık listesinde hastalığı olmayan engelli memur ancak davalarla zorlu süreçle emekliliği hak edecek gibi gözüküyor. Çok ciddi bi durum bu. Ama kimse henüz uyanamadı. Örneğin son evre kanser hastası olsa dahi bazı ölçütleri karşılamıyorsa sıkıntı çıkıyor yani.

14 Eylül 2022 11:02

Kenan4273
Aday Memur

Memuriyete engelli olarak başlayanlardan 2018/18 genelgesine göre rapor yenileme istenenez bu genekgeyi okuyun orada yaziyor

14 Eylül 2022 15:07

Engelliler Sendikası
Aday Memur

15 yıl çalışma süresi + 3960 gün prim gerekli.her ikisinide karşılıyorsunuz?

Birde raporunuz süresiz mi yoksa süreli mi?

14 Eylül 2022 15:39

Engelliler Sendikası
Aday Memur

15 yıl sigorta+3960 gün prim(ikisi birlikte)=Yaşlılık aylığı bağlanır

Toplam 32 mesaj