Editörler : E.Kayı Han


Kapalı
19 Mart 2022 18:24

Yaratılan nesneler arasında en büyüğü cennettir.

İmam-ı Kelbî (radıyallahü anh), Cennetin dört olduğunu söylemiştir. Biri Cennet-i Adn'dir, ki en ulvisi budur. Biri Cennetü'l-Me'vâdır. Biri Cennetü'l-Firdevs'tir. Biri de Cennetü'n-Na'im'dir. Bu cennetlerin her biri göklerle yer kadardır. Yaratılan nesneler arasında en büyüğü cennettir. Bu Allahü teâlâ'nın mü?min kullarına bahşetmiş olduğu nimetin büyüklüğünü ifade eder. Nitekim îsmail Süddî şöyle demiştir: «Yerler ve gökler hardal tanesi gibi parçalansa, onların sayısınca Allahü teâlâ'nın cennetleri vardır. Ve her birinin büyüklüğü yer ile gök kadardır.» (Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur'ân,Âli İmran/133. Tefsiri)

Ebû Saîd (r.a.)?den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ?Cennet?te yüz derece vardır. Tüm alemler o derecelerin birin de toplanmış olsalar onların hepsini içerisine alır.? (Müsned: 10806)

Âlem = Allah?ın dışındaki herkes ve her şeydir.


Başkkatip1907
Aday Memur
26 Mayıs 2024 11:10

Hazreti Rasul (s.a.v.) sonra şöyle devam etmektedir: "Ardından cennete yüceltildim. Bu Allah Teâlâ'nın dört cennet üzere kat ettiği tek cennettir. İki cennet de çeşitli ağaçlarla doludur. Bu cennetler koyu yeşildirler. Cennetin hepsi yüz derecedir. İki derece arasında beş yüz yıllık mesafe bulunmaktadır. İlk derece katı, evleri, kapıları ve kilitleri itibariyle gümüştendir. İkinci derece katı, evleri, kapıları ve kilitleri itibariyle kırmızı altındandır. Üçüncü derece katı, evleri, kapıları ve kilitleri itibariyle yakuttan, inciden ve zebercettendir. 97 derece ise beşerin kendisine muttali olmadığı göz aydınlığı olsun diye cennetliklere gizlenen cennetlerdir. Cennetin ortası Adn cennetidir. Adn cennetinin altından cennetin bütün nehirlerinin kendisine aktığı bir göze bulunmaktadır. Bu cennetlerde üç tane cennet vardır. Çoklukta yıldızların adedince ve ağaçların yaprağıncadır. (Hakk'a Yükseliş, İmam Kuşeyri)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi