Editörler : E.Kayı Han
17 Mayıs 2022 11:43

Disiplin cezaları hakkında çok önemli konu

Konu çok önemlidir, internete yaptığım aramalarda konu ile ilgili bilgi bulamadım

Konu; İdare mahkemesinin iptal ettiği disiplin cezası, kurum tarafından YD lı(Yürütmeyi durdurma)olarak istinaf mahkemesine götürüldü.

İstinaf Mahkemesi YD ret kararı verdi . usul açısından iptal edilen disiplin cezasını kurum tekrar verdi.

sormak istediğim: istinaf mahkemesi YD karar verdi fakat mahkeme süreci hala devam ediyor ,mahkeme iptal kararı vermeden kurum ikinci bir işlem yapabilir mi . Böyle bir durumla karşılaşan var mı .yada konu ile ilgili mahkeme kararı var mı.

17 Mayıs 2022 16:24

Bilgisi olan yada böyle bir konu ile karşılaşan yok mu


Meftun 01
Memur
17 Mayıs 2022 21:43

Usul açısından,.neyden eksiklik buldu mahkeme? Ayrıca disiplin cezası neydi ?

Kurum maalesef usul eksikliğini tamamlayıp ceza verebiliyo

17 Mayıs 2022 21:51

Davaniz konusuz kalmış durumda. İlgili mahkemeye hakkınızda yeni bir islem tesis edildiğine dair dilekçe yazınız. Yapılan yeni işlem içinde dava açabilirsiniz. Usulen ya da esastan bir eksiklik varsa tabiki. Geçmiş olsun.

18 Mayıs 2022 08:19

Dava süreci bitmeden ,istinaf mahkemesi hala devam etmekte iken ,işlem tesis edilebilir mi.

Meftun 01, 2 yıl önce

Usul açısından,.neyden eksiklik buldu mahkeme? Ayrıca disiplin cezası neydi ?

Kurum maalesef usul eksikliğini tamamlayıp ceza verebiliyo

18 Mayıs 2022 08:20

Mahkeme hala devam ediyor.

18 Mayıs 2022 08:21

''İlgili mahkemeye hakkınızda yeni bir islem tesis edildiğine dair dilekçe yazınız''

haklısınız

tşk

vatansever.33, 2 yıl önce

Davaniz konusuz kalmış durumda. İlgili mahkemeye hakkınızda yeni bir islem tesis edildiğine dair dilekçe yazınız. Yapılan yeni işlem içinde dava açabilirsiniz. Usulen ya da esastan bir eksiklik varsa tabiki. Geçmiş olsun.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
18 Mayıs 2022 11:29

Mahkemenin iptal gerekçesi nedir?

Usuli eksiklikten kastınız nedir? Savunma süresi mi verilmedi, ya da savunma süresi eksik mi verildi ?

18 Mayıs 2022 13:44

Sormak istediğim ;mahkeme süreci bitmeden(istinaf mahkemesi devam eder iken) işlem tesis edilir mi edilmez mi ?

ÇOTANAK, 2 yıl önce

Mahkemenin iptal gerekçesi nedir?

Usuli eksiklikten kastınız nedir? Savunma süresi mi verilmedi, ya da savunma süresi eksik mi verildi ?


Yol Gösteren
Daire Başkanı
19 Mayıs 2022 10:34

Anayasa nın 138. maddesinin son fıkrası şöyledir Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. hükmü ile

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararların sonuçları kenar başlıklı 28. maddesinin ilgili kısmı şöyledir 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

Disiplin cezalarına karşı açılan idari yargıda açılan davalarda verilen iptal kararlarının gerekçesinin, idareye ilgili hakkında başka bir disiplin işlemi tesis etme olanağı tanıması halinde, 2577 sayılı Yasa'nın 28/1. maddesi uyarınca Yargı kararının gereğini yerine getirmekle yükümlü olan idarenin, zaman geçirmeksizin harekete geçerek makul süreler içinde işlem tesis etmeleri gerekir...

Sorunun cevabı:

İlk Derece mahkemesi vermiş olduğu kararında USUL den bozarak karar vermiş ise ve karar da usul hükümlerinin yerine getirilip tekrardan karar verme yetkisi olduğu söylensin veya söylenmesin, İSTİNAF KARARI BEKLENİLMEDEN İDARE TEKRARDAN USUL HÜKÜMLERİNE UYARAK BİR BAŞKA ANLATIMLA MAHKEME KARARINI YERİNE GETİREREK YENİDEN İŞLEM TESİS EDEBİLİR... KAL SAĞLICAKLA...

lisans mezunu, 2 yıl önce

Sormak istediğim ;mahkeme süreci bitmeden(istinaf mahkemesi devam eder iken) işlem tesis edilir mi edilmez mi ?

19 Mayıs 2022 12:38

Teşekkürler

Kanun maddeleri ileri sürdüğünüz görüş doğru aynen katılıyorum fakat mahkeme kararları pek uygulanmıyor.

Konuya gelirsek , kanun maddeleriyle ileri sürdüğünüz görüş dava konusu mahkemece kesin hükme bağlanırsa doğru fakat ortada idarenin işlem yapmasına gerektirecek karar yok iken davanın akıbetinin ne olacağı belli değil iken kurum işlem tesis edemez.

Biliyorsunuz yd red karar iki hal birlikte mevcut ise verilir1 ve en önemlisi telafisi mümkün olmayan durum 2 hukuksuzluk ... İlk derece mahkemesinin kararı hukuka aykırı olsa bile 1 hal mevcut değilse YD RED kararı verilir

Durum bu iken Son cümleizle yaptığınız yoruma göre yd red kararından sonra idare ikinci bir disiplin cezası verir ise mahkeme sonucunda karar idare lehine olur ise . Personel iki disiplin cezası almış olur.

Yol gösteren bir mahkeme kararı var mı bu konuda , varsa burda paylaşın . yapacağınız paylaşım için şimdiden teşekkürler

Yol Gösteren, 2 yıl önce

Anayasa nın 138. maddesinin son fıkrası şöyledir Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. hükmü ile

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararların sonuçları kenar başlıklı 28. maddesinin ilgili kısmı şöyledir 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

Disiplin cezalarına karşı açılan idari yargıda açılan davalarda verilen iptal kararlarının gerekçesinin, idareye ilgili hakkında başka bir disiplin işlemi tesis etme olanağı tanıması halinde, 2577 sayılı Yasa'nın 28/1. maddesi uyarınca Yargı kararının gereğini yerine getirmekle yükümlü olan idarenin, zaman geçirmeksizin harekete geçerek makul süreler içinde işlem tesis etmeleri gerekir...

Sorunun cevabı:

İlk Derece mahkemesi vermiş olduğu kararında USUL den bozarak karar vermiş ise ve karar da usul hükümlerinin yerine getirilip tekrardan karar verme yetkisi olduğu söylensin veya söylenmesin, İSTİNAF KARARI BEKLENİLMEDEN İDARE TEKRARDAN USUL HÜKÜMLERİNE UYARAK BİR BAŞKA ANLATIMLA MAHKEME KARARINI YERİNE GETİREREK YENİDEN İŞLEM TESİS EDEBİLİR... KAL SAĞLICAKLA...

19 Mayıs 2022 13:01

İlk derece mahkemesi kararına karşı istinafa gidilmesi velayet vb konular dışında mahkeme kararının uygulanmasını engellemez.

İdare, ilk derece mahkemesi kararını hukuka aykırı olduğunu düşünerek üst mahkemeye götürdü YD RED kararından sonra dava sonucunu beklemeden disiplin cezası techize etti.

Olayın özeti; Yani ilk derece mahkemesnin kararına karşı dava açtı fakat sabırsızlıkla yd red kararından sonra işlem tesis etti .

Yol Gösteren, 2 yıl önce

Anayasa nın 138. maddesinin son fıkrası şöyledir Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. hükmü ile

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararların sonuçları kenar başlıklı 28. maddesinin ilgili kısmı şöyledir 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

Disiplin cezalarına karşı açılan idari yargıda açılan davalarda verilen iptal kararlarının gerekçesinin, idareye ilgili hakkında başka bir disiplin işlemi tesis etme olanağı tanıması halinde, 2577 sayılı Yasa'nın 28/1. maddesi uyarınca Yargı kararının gereğini yerine getirmekle yükümlü olan idarenin, zaman geçirmeksizin harekete geçerek makul süreler içinde işlem tesis etmeleri gerekir...

Sorunun cevabı:

İlk Derece mahkemesi vermiş olduğu kararında USUL den bozarak karar vermiş ise ve karar da usul hükümlerinin yerine getirilip tekrardan karar verme yetkisi olduğu söylensin veya söylenmesin, İSTİNAF KARARI BEKLENİLMEDEN İDARE TEKRARDAN USUL HÜKÜMLERİNE UYARAK BİR BAŞKA ANLATIMLA MAHKEME KARARINI YERİNE GETİREREK YENİDEN İŞLEM TESİS EDEBİLİR... KAL SAĞLICAKLA...


Yol Gösteren
Daire Başkanı
19 Mayıs 2022 13:11

ilk derece mahkemesi kararını Bölge İdare Mahkemesi YD red vererek %50 oranında onamış bulunmaktadır... Yani gecikmesinde sakınca yok demiş hem de hukuka aykırı bulmamış...

Sen şimdi İlk derece mahkemesinin kararını söylemez isen gerçi söylemesen bile tahmin edebiliyorum... davalı idare tekrar işlem uyguladığına göre iki durumdan biri söz konusudur...

1- usulden idarenin kararını iptal etmiştir.. Usul düzeltilerek yeniden işlem yapılabilir....

2- esastan idarenin kararını iptal etmiştir... Ancak idarenin verdiği karar doğru değil.. olması gerekeni söylemiştir.. İdare karara göre yeni işlem tesis edebilir..

Her halükarda İdare Bölge İdare mahkemesi kararını beklemeden işlem tesis edebilir...

lisans mezunu, 2 yıl önce

İlk derece mahkemesi kararına karşı istinafa gidilmesi velayet vb konular dışında mahkeme kararının uygulanmasını engellemez.

İdare, ilk derece mahkemesi kararını hukuka aykırı olduğunu düşünerek üst mahkemeye götürdü YD RED kararından sonra dava sonucunu beklemeden disiplin cezası techize etti.

Olayın özeti; Yani ilk derece mahkemesnin kararına karşı dava açtı fakat sabırsızlıkla yd red kararından sonra işlem tesis etti .


Yol Gösteren
Daire Başkanı
19 Mayıs 2022 13:21

Ayrıca senin yapman gereken avukat var ise ona söyle...

Tekrardan sana uygulanan işleme karşı sana tebliğ edildiğinden itibaren 60 gün içinde dava aç.. Tabi haklı olduğuna inanıyorsan ve ya haklı olduğunu ispatlayabiliyorsan... Başka yolu yok açmış olduğun davaya ek beyan vermen ''bana tekrar disiplin cezası uygulandı'' demen sana kazanç sağlamaz.. GEÇMİŞ OLSUN KAL SAĞLICAKLA


rdemir126.rd
Genel Müdür
21 Mayıs 2022 19:42

İstinaf devam ederken, idare yeniden işlem yapabilir. Çünkü sizin hakkınızda tesis edilen işlemi mahkeme iptal etmiş. İstinaf ise idare Mahkemesinin kararı nı gözden geçirerek yeniden karar verecek. İşlem doğru

21 Mayıs 2022 22:07

İdare mahkemesinin iptal kararından sonra kurum karar içeriğine göre işlem tesis edebilir bun da itilaf yok.

Fakat kurum işlem yapmadı, iptal kararını hukuksuz bularak kararı istinafa götürdü. İstinaf mahkemesine baş vuran kurumdur.

Özetle kurum istinaf mahkemesine dava açtı ve dava sürerken işlem yapti .yani hali hazırda süren dava konusuz kaldı . Mahkemenin nasıl sonuçlanır bilinmez kurum lehine karar çıkarsa iki tane disiplin cezası verilmiş olur.

rdemir126.rd, 2 yıl önce

İstinaf devam ederken, idare yeniden işlem yapabilir. Çünkü sizin hakkınızda tesis edilen işlemi mahkeme iptal etmiş. İstinaf ise idare Mahkemesinin kararı nı gözden geçirerek yeniden karar verecek. İşlem doğru


Yol Gösteren
Daire Başkanı
22 Mayıs 2022 09:15

Davanın konusuz kalması ne demek? Önce bir ona bakalım....

Hukukta, mahkemelerde davaların her zaman bir konusu vardır. Davaların konusuna ise hukukta iddia edilen konu adı verilir. Davaların amacı ise iddia ettiğiniz konuyu mahkemede kanıtlamak ve hakkınızı karşı taraftan almaktır. Ancak davanız devam ederken, yani davanız henüz sonuçlanmamışken iddianız yerine getirilirse, davanızın amacı tamamlanmış ve davanızın konusu da ortadan kalkmış olur. Davanın konusuz kalması, dava süresi boyunca kanunun değişmesinden veya davacının şikâyetinden vazgeçmesinden dolayı dava konusunun ortadan kalkmasıdır. Davanın konusuz kalması, bir diğer ifadeyle, bir davada tüm uyuşmazlığın ortadan kalkması durumudur. Dava konusuz kaldığında dava da sona ermiş olur.

ilk işlemin iptalini veren ilk derece mahkemesi kararını istinaf bozarsa ne olur? birde ona bakalım...

İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre, ?Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.? Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen onama veya bozma kararının esas hakkında karar olmaması nedeniyle bu hüküm kapsamında değerlendirilmemesi mümkündür.

İlk derece verilen iptal kararı, dava konusu yapılan işlem yargı yerince hukuka aykırı görülerek iptal edilmiş ve yapıldığı andan itibaren etkisiz kılınmış demektir. Bu nitelikteki kararın idare tarafından uygulanarak karar doğrultusunda hareket edilmesi ve gerekiyorsa iptal edilen işlemle ortaya çıkan etkiyi gidermek üzere yeni işlemler tesis edilmesi gerekmektedir.

İdareye uygulama yükümlülüğü getiren iptal kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi tarafından bozulması durumunda, idarenin bozulan ve bu açıdan etkisi ortadan bozma kararıyla kaldırılan ilk derece yargı kararını uygulama yükümlülüğünün ortadan kalktığı düşünülebilir. Hemen belirtmek gerekir ki idarenin iptal kararını uygulama yükümlülüğü kararın onanmasına ya da kesinleşmesine bağlı olmadığından İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesi uyarınca idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.

Danıştay ın bir kararında belirttiği üzere, ?Her ne kadar iptal kararı (?) bozulmuş ise de, bu husus iptal ve bozma kararlarının uygulanması ile ilgili olup uygulanabilir nitelikteki bir yargı kararının süresi içinde uygulanmamış bulunmasından kaynaklanan bir zarar varsa, açılan bir davada Mahkemece bunun tazminine karar verilmesi zorunludur. Uygulanmayan kararın daha sonra bozulmuş olması ise, buna dayalı bir ödeme yapılmış ise, hukuki dayanağı kalmadığından geri alınmasını gerektirir. Ancak bu hal, idareye kararın uygulanmaması ya da kararın uygulanmamasından doğan zararın ödenmemesi hakkını vermez. Aksine düşünce ise, ilk kararın, uyuşmazlık konusu olayda olduğu gibi bozulması halinde kararın uygulanmaması, bozma kararının karar düzeltme aşamasında ya da ısrar kararı üzerine onama suretiyle değişmesi durumunda yeniden uygulanma zorunluluğu doğurması gibi değişik ve çelişkili hallere yol açar. Bu bakımdan her yargı kararının 2577 sayılı Kanun'un 28. maddesinde öngörülen süre içinde uygulanmasının zorunlu olduğunun benimsenmesi, kararın uygulanmasında ise o tarihteki maddi ve hukuki durumun dikkate alınması zorunludur (Danıştay 5. Daire, E. 2008/2155, K. 2010/7133, K.t. 14.12.2010)

YUKARIDA Kİ AÇIKLAMALAR IŞIĞINDA.. DAVA KONUSUZ KALMAMIŞTIR... DAVALI İDARE İLK KARARI İPTAL EDEN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINI KABUL ETMİŞ (İSTİNAFA GİTMESİ BİR ANLAM TEŞKİL ETMEZ) KARAR GEREKLERİNE UYGUN OLARAK YENİDEN İŞLEM TESİS ETMİŞTİR.. İLK VERDİĞİ KARARI ÖZLÜK DOSYANDAN KALDIRDIĞINDAN DOLAYI KALDIRMAMIŞ SA KALDIRACAK.. İSTİNAF İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINI BOZSA BİLE İKİ CEZA VERİLMEMİŞ OLACAKTIR.. İNŞALLAH İKİNCİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇMIŞSINDIR.. KAL SAĞLICAKLA.. GEÇMİŞ OLSUN....

lisans mezunu, 2 yıl önce

İdare mahkemesinin iptal kararından sonra kurum karar içeriğine göre işlem tesis edebilir bun da itilaf yok.

Fakat kurum işlem yapmadı, iptal kararını hukuksuz bularak kararı istinafa götürdü. İstinaf mahkemesine baş vuran kurumdur.

Özetle kurum istinaf mahkemesine dava açtı ve dava sürerken işlem yapti .yani hali hazırda süren dava konusuz kaldı . Mahkemenin nasıl sonuçlanır bilinmez kurum lehine karar çıkarsa iki tane disiplin cezası verilmiş olur.

22 Mayıs 2022 11:17

Tşk

22 Mayıs 2022 12:10

Anlıyorum

Daha önce böyle bir haksız hukuksuz işlem görülmemiştir bu yüzden konu hakkında görüş beyan etmek yada içtihat metni bulmaz zordur.

İstinaf mahkemesi kurum lehine karar verirse kurum tarafından ilk tesis edilen işlem onanmış olur

Şöyle ki ; ilk derece mahkemesi işlemi iptal etti , işlem tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kalkar hiç yapılmamış olur fakat bu karar bozulursa söz konusu işlemin yapıldığı tarihten itibaren tekrar geçerli olur mahkemece hiç iptal olmamış gibi olur.

Örnek;personel memurluktan men edildi . İlk derece mahkemesi karari ile geri döndü istinaf mahkemesi kararı bozdu

Sonuç memur memurluktan men edilmiş olur.

Çünkü kamu kurumları tarafından verilen kararların geri alınması yada kaldırılması mümkün değildir

Kamu kurumları kararları yanlız mahkemeler tarafından bozulabilir

Siz yukarı güzel açıklamış siniz; '' Ancak davanız devam ederken, yani davanız henüz sonuçlanmamışken iddianız yerine getirilirse, davanızın amacı tamamlanmış ve davanızın konusu da ortadan kalkmış olur'''

Kurum ikinci bir işlem tesis ederek iddiasını yerine getirmiş amacına da ulaşmıştır.

Dava açma mı öneriyorsunuz , bir konuda birden fazla davaya mecbur kalmak ve dava ile uğraşmak zorunda bırakılmak bir başka haksızlığa maruz kalmaktır ayrıca mahkemelerin iş yükünü boşuna artırmaktır.

Bir de iptal kararı kuruma dava konusu işlemin sonuçlarını ve yaptırımıni ortadan kaldırmak sorumluluğunu yükler. Yeni işlem tesis etmek idarenin isteğine bağlıdir. İdare işlem tesis edip etmemekte serbesttir. idare yeni işlem yapma hakkını kullanırken acele etmek yerini dava sonuçlandığında yapmasınin önünde bir engel yoktur

Yol Gösteren, 2 yıl önce

Davanın konusuz kalması ne demek? Önce bir ona bakalım....

Hukukta, mahkemelerde davaların her zaman bir konusu vardır. Davaların konusuna ise hukukta iddia edilen konu adı verilir. Davaların amacı ise iddia ettiğiniz konuyu mahkemede kanıtlamak ve hakkınızı karşı taraftan almaktır. Ancak davanız devam ederken, yani davanız henüz sonuçlanmamışken iddianız yerine getirilirse, davanızın amacı tamamlanmış ve davanızın konusu da ortadan kalkmış olur. Davanın konusuz kalması, dava süresi boyunca kanunun değişmesinden veya davacının şikâyetinden vazgeçmesinden dolayı dava konusunun ortadan kalkmasıdır. Davanın konusuz kalması, bir diğer ifadeyle, bir davada tüm uyuşmazlığın ortadan kalkması durumudur. Dava konusuz kaldığında dava da sona ermiş olur.

ilk işlemin iptalini veren ilk derece mahkemesi kararını istinaf bozarsa ne olur? birde ona bakalım...

İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre, ?Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.? Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen onama veya bozma kararının esas hakkında karar olmaması nedeniyle bu hüküm kapsamında değerlendirilmemesi mümkündür.

İlk derece verilen iptal kararı, dava konusu yapılan işlem yargı yerince hukuka aykırı görülerek iptal edilmiş ve yapıldığı andan itibaren etkisiz kılınmış demektir. Bu nitelikteki kararın idare tarafından uygulanarak karar doğrultusunda hareket edilmesi ve gerekiyorsa iptal edilen işlemle ortaya çıkan etkiyi gidermek üzere yeni işlemler tesis edilmesi gerekmektedir.

İdareye uygulama yükümlülüğü getiren iptal kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi tarafından bozulması durumunda, idarenin bozulan ve bu açıdan etkisi ortadan bozma kararıyla kaldırılan ilk derece yargı kararını uygulama yükümlülüğünün ortadan kalktığı düşünülebilir. Hemen belirtmek gerekir ki idarenin iptal kararını uygulama yükümlülüğü kararın onanmasına ya da kesinleşmesine bağlı olmadığından İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesi uyarınca idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.

Danıştay ın bir kararında belirttiği üzere, ?Her ne kadar iptal kararı (?) bozulmuş ise de, bu husus iptal ve bozma kararlarının uygulanması ile ilgili olup uygulanabilir nitelikteki bir yargı kararının süresi içinde uygulanmamış bulunmasından kaynaklanan bir zarar varsa, açılan bir davada Mahkemece bunun tazminine karar verilmesi zorunludur. Uygulanmayan kararın daha sonra bozulmuş olması ise, buna dayalı bir ödeme yapılmış ise, hukuki dayanağı kalmadığından geri alınmasını gerektirir. Ancak bu hal, idareye kararın uygulanmaması ya da kararın uygulanmamasından doğan zararın ödenmemesi hakkını vermez. Aksine düşünce ise, ilk kararın, uyuşmazlık konusu olayda olduğu gibi bozulması halinde kararın uygulanmaması, bozma kararının karar düzeltme aşamasında ya da ısrar kararı üzerine onama suretiyle değişmesi durumunda yeniden uygulanma zorunluluğu doğurması gibi değişik ve çelişkili hallere yol açar. Bu bakımdan her yargı kararının 2577 sayılı Kanun'un 28. maddesinde öngörülen süre içinde uygulanmasının zorunlu olduğunun benimsenmesi, kararın uygulanmasında ise o tarihteki maddi ve hukuki durumun dikkate alınması zorunludur (Danıştay 5. Daire, E. 2008/2155, K. 2010/7133, K.t. 14.12.2010)

YUKARIDA Kİ AÇIKLAMALAR IŞIĞINDA.. DAVA KONUSUZ KALMAMIŞTIR... DAVALI İDARE İLK KARARI İPTAL EDEN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINI KABUL ETMİŞ (İSTİNAFA GİTMESİ BİR ANLAM TEŞKİL ETMEZ) KARAR GEREKLERİNE UYGUN OLARAK YENİDEN İŞLEM TESİS ETMİŞTİR.. İLK VERDİĞİ KARARI ÖZLÜK DOSYANDAN KALDIRDIĞINDAN DOLAYI KALDIRMAMIŞ SA KALDIRACAK.. İSTİNAF İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINI BOZSA BİLE İKİ CEZA VERİLMEMİŞ OLACAKTIR.. İNŞALLAH İKİNCİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇMIŞSINDIR.. KAL SAĞLICAKLA.. GEÇMİŞ OLSUN....


rdemir126.rd
Genel Müdür
23 Mayıs 2022 03:53

Atamanız olduğunu düşünün, neticesi disiplin cezası da atama da idari işlemdir. Atama sonucu açmış olduğunuz iptal davasında mahkeme lehinize karar verdi. Bu durumda idare ilk derece mahkemesi kararına uygun olarak atama işlemini gerçekleştirir ve aynı zamanda ilk derece Mahkemesinin hukuka aykırı olduğundan bahisle istinaf a itiraz eder. Bu örnek durumu disiplin cezasına uyarlar isek hiçbir fark olmadığı görülecektir. Dolayısıyla yanlış yapılan bir durum söz konusu değil.

23 Mayıs 2022 08:13

Kusura bakmasan güleceğim .

rdemir126.rd, 2 yıl önce

Atamanız olduğunu düşünün, neticesi disiplin cezası da atama da idari işlemdir. Atama sonucu açmış olduğunuz iptal davasında mahkeme lehinize karar verdi. Bu durumda idare ilk derece mahkemesi kararına uygun olarak atama işlemini gerçekleştirir ve aynı zamanda ilk derece Mahkemesinin hukuka aykırı olduğundan bahisle istinaf a itiraz eder. Bu örnek durumu disiplin cezasına uyarlar isek hiçbir fark olmadığı görülecektir. Dolayısıyla yanlış yapılan bir durum söz konusu değil.

Toplam 44 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi