Editörler : ÇOTANAK
27 Mayıs 2022 00:01   


Danıştay İdari Dava Kurulu
Danıştay 2.dairenin lehime verdiği kararı Adana İstinaf ret verince uyuşmazlığın çözümü için dosya Danıştay İdari Dava Kurulunda görüşülecek. Ne kadar sürede dosya çözülüyor bilgisi olan var mı ??
27 Mayıs 2022 01:26

Corking
Aday Memur
Danıştay 2-3 sene sürüyor...
27 Mayıs 2022 09:22

magdur02
Aday Memur
Danıştay demiyorum Danıştay İdari Dava Kurulu ne kadar sürüyor
27 Mayıs 2022 12:19

Corking
Aday Memur
Danıştay demiyorum Danıştay İdari Dava Kurulu ne kadar sürüyor
magdur02, 3 ay önce - Alıntıya git
En az 1 yıl sürer.
27 Mayıs 2022 13:53

magdur02
Aday Memur
Corking senin dava burada görüldü mü ??
27 Mayıs 2022 16:41

Corking
Aday Memur
Corking senin dava burada görüldü mü ??
magdur02, 3 ay önce - Alıntıya git
Duydum. Görülmedi Gardaşım.
27 Mayıs 2022 16:51

magdur02
Aday Memur
Davası burada görüşülen varsa lütfen yazsın
27 Mayıs 2022 19:35

Yol Gösteren
Daire Başkanı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20. maddesinin 5. fıkrasında süre kuralı şöyledir. ?Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca; diğer mahkemeler için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete?de ilan edilecek öncelikli işler gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.?

Yasa metnine dikkat edilirse idare mahkemesinde dosyalar HSK tarafından tespit edilecek öncelikli işlere göre ve geliş sırasına göre incelenmekte ve dosyalar tekemmül sırasına göre karara bağlanmaktadır...altı aylık süre aslında hakimin karar verme süresidir.Kanuna göre 6 aylık süre dosya tekemmül ettikten sonra başlamaktadır. Türkiye?de idari davalar fiilen ortalama 1 yıl içinde sonuçlanmaktadır.. İdare mahkemesinde davanın kaç günde sonuçlanacağı mahkemelerin iş yüküyle de bağlantılıdır. İş yükü fazla olan idare mahkemeleri daha geç karar verirken iş yükü az olan idare mahkemelerinde ise daha erken karar çıkmaktadır.

05 Haziran 2022 23:54

magdur02
Aday Memur
Danıştay İdari Dava Kurulu diyorum kopyala yapıştır yazıp aynı şeyleri paylaşıyorlar. Danıştay'da dosyam 37 ayda sonuçlandı. Danıştay İdari Dava Kurulunda Google de 3 ay yazıyor ama o kadar kısa sürede sonuclanmaz yok mu burada davası daha önceden görülen
07 Haziran 2022 20:33

pollis-33
Aday Memur

gardaşım geçmiş olsun.aynısı bana da oldu danıştay 2.daire lehime karar verdi adana bölge idare mahkemesi 1.idari dava dairesi karara uymadı ilk kararda ısrar etti.bana itiraz olarak da danıştay idari davalar kurulunu göstermiş.araştırdığım kadarıyla danıştay idari dava dairesi 3 ay içerisinde karar vermek zorunda.ancak araya bayram ve adli tatil giriyor o yüzden en yakın ekim kasım gibi çıkabilir kararın.özelden yazarsan yardımcı olurum

08 Haziran 2022 00:34

Yol Gösteren
Daire Başkanı
Danıştay İdari Dava Kurulu diyorum kopyala yapıştır yazıp aynı şeyleri paylaşıyorlar. Danıştay'da dosyam 37 ayda sonuçlandı. Danıştay İdari Dava Kurulunda Google de 3 ay yazıyor ama o kadar kısa sürede sonuclanmaz yok mu burada davası daha önceden görülen
magdur02, 2 ay önce - Alıntıya git

''...Danıştay'da dosyam 37 ayda sonuçlandı. Danıştay İdari Dava Kurulunda Google de 3 ay yazıyor ama o kadar kısa sürede sonuclanmaz...''

demişsin ya sen ne kadar sürede sonuçlanacağını biliyorsundur... kopyala yapıştır yapmadan yasarsan bizde öğreniriz.... Danıştay da 37 ayda sonuçlandığına göre İdari dava kurulunda 40 ayda sonuçlanır... Kopyala yapıştır yapmadan yazdım....

Toplam 10 mesaj