Editörler : ÇOTANAK
24 Haziran 2022 21:50

ankarabuk78
Memur

güzel insan, bir arkadaşa "Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek" fiili nedeniyle soruşturma açılmış, dilekçesini hazırlıyorum.. en kısa zamanda soruna cevap vereceğim.. sorunun cevabı biraz uzun olduğu için bana biraz müsaade...

KAL SAĞLICAKLA


Yol Gösteren, 4 ay önce - Alıntıya git

Eyvallah yol gösteren

Merakla bekliyorum cevabını

Kolay gelsin teşekkürler ilgin için

25 Haziran 2022 02:20

ozk71
Aday Memur

güzel insan, bir arkadaşa "Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek" fiili nedeniyle soruşturma açılmış, dilekçesini hazırlıyorum.. en kısa zamanda soruna cevap vereceğim.. sorunun cevabı biraz uzun olduğu için bana biraz müsaade...

KAL SAĞLICAKLA


Yol Gösteren, 4 ay önce - Alıntıya git
Selamünaleyküm idari avukat mısınız acaba devlet memurluğundan çıkarma cezası aldım kararı size göndermek ve akıl almak istiyorum avukat önerisi vs
25 Haziran 2022 19:59

Yol Gösteren
Daire Başkanı

Eyvallah Başkan ilgin ve ayırdığın zaman için (geç oldu biraz kusura bakma ) teşekkürler.

Bende benzer düşüncedeyim, farklı bir maddeden ceza verebilirler fakat özellikle paylaşım ya da duyurma basın ile paylaşma vs yoksa nasıl bir ceza verirler onu bilemedim, gerçi zorlayıp kanunda ki başka bir maddeye uydurabilirler cezayı,

Son bir soru daha bu konu hakkında

Sorgulayan kişi ile ilgili maddi ya da manevi herhangi bir menfaate yönelik tespit ya da delil olmaksızın (zaten dosyam özelinde menfaat temin ettiği öne sürülen kişiler 3. Şahıslar, onlarında iletişim araçları vs incelendi ve benimle ilgili herhangi bir tespit ya da benden onlara giden herhangi bir veri tespiti yok) yetkisini ve nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kullanmak'' fiili ile suçlanıp ceza verebilirler mi ?


ankarabuk78, 4 ay önce - Alıntıya git

Senin anlattığın kadarıyla bahse konu maddeden ceza verilse bile mahkeme tarafından iptal edilecektir... şöyle ki:

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin geregi gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde dogrudan ve önemli sonuçlar dogurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulundugu gibi kamu görevinin geregi gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin saglanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Disiplin sorusturmalarında, hakkında sorusturma yürütülen kisilere suçlama yöneltilirken, isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın her türlü süpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat olusturacak sekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Öte yandan, Türk Ceza Kanunu'nun 257/l. maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma suçu yönünden, kamu görevlisi tarafından görevinin gereklerine aykırı hareket edilmesi suretiyle kisilerin magduriyetine veya kamunun zararına neden olunması ya da kisilere haksız bir menfaat saglanması eyleminin suç olarak tanımlandıgı, bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun 257 /1. maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma suçunun olusumu açısından; kamu görevlisi tarafından görevinin gereklerine aykırı hareket edilmis olmasının baslı basına suçu olusturmaya yetmeyeceginin belirlendigi, yine kamu görevlisi tarafından görevinin gereklerine aykırı hareket edilmis olmasının yanında 3. kisilerin magduriyetine neden olunması veya kamunun zararına neden olunması ya da kisilere haksız bir menfaat saglanması seklinde cezalandırılabilme sartlarından en az birinin gerçeklesmis oldugunun tespit edilmesi halinde anılan suçun sübut bulacagı, Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmıs olan bir suçtan ötürü aynı zamanda disiplin cezası verilmesi durumunda, ceza yargılaması sırasında tespit edilen hususların esas olacagı açıktır.

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına baglanan her bir fiilin tanımının yapılması ve yasanın hangi tür fiilleri suç sayarak yasakladıgının hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak sekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karsılıgı olan cezanın ve suç sayılan fiili gerçeklestiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiginin açık bir sekilde ortaya konulması ve tesis edilen islemde disiplin cezasının yasal dayanagının belirtilmesi zorunludur. Söz konusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olacagı açıktır.

Tekrar etmek isterim ki... senin anlattığın kadarıyla... 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun un 8. maddesinin 6. fıkrasının (ç) bendinde Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya baskalarına çıkar saglamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak fiili, nedeniyle ceza verilirse mahkemece iptal edilecektir...

KALIN SAĞLICAKLA

25 Haziran 2022 20:05

Yol Gösteren
Daire Başkanı
Selamünaleyküm idari avukat mısınız acaba devlet memurluğundan çıkarma cezası aldım kararı size göndermek ve akıl almak istiyorum avukat önerisi vs
ozk71, 3 ay önce - Alıntıya git

Avukat değilim çok olmak istemişimdir... hukuk fakultesi kazanmama rağmen 1992 yılları civarıydı.. olmadı nasip... her neyse önerebileceğim avukat yok ama teknoloji gelişti yapacağınız küçük bir araştırma ile avukat yardımı alabilirsiniz...

KALIN SAĞLICAKLA

26 Haziran 2022 00:57

ankarabuk78
Memur

Senin anlattığın kadarıyla bahse konu maddeden ceza verilse bile mahkeme tarafından iptal edilecektir... şöyle ki:

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin geregi gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde dogrudan ve önemli sonuçlar dogurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulundugu gibi kamu görevinin geregi gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin saglanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Disiplin sorusturmalarında, hakkında sorusturma yürütülen kisilere suçlama yöneltilirken, isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın her türlü süpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat olusturacak sekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Öte yandan, Türk Ceza Kanunu'nun 257/l. maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma suçu yönünden, kamu görevlisi tarafından görevinin gereklerine aykırı hareket edilmesi suretiyle kisilerin magduriyetine veya kamunun zararına neden olunması ya da kisilere haksız bir menfaat saglanması eyleminin suç olarak tanımlandıgı, bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun 257 /1. maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma suçunun olusumu açısından; kamu görevlisi tarafından görevinin gereklerine aykırı hareket edilmis olmasının baslı basına suçu olusturmaya yetmeyeceginin belirlendigi, yine kamu görevlisi tarafından görevinin gereklerine aykırı hareket edilmis olmasının yanında 3. kisilerin magduriyetine neden olunması veya kamunun zararına neden olunması ya da kisilere haksız bir menfaat saglanması seklinde cezalandırılabilme sartlarından en az birinin gerçeklesmis oldugunun tespit edilmesi halinde anılan suçun sübut bulacagı, Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmıs olan bir suçtan ötürü aynı zamanda disiplin cezası verilmesi durumunda, ceza yargılaması sırasında tespit edilen hususların esas olacagı açıktır.

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına baglanan her bir fiilin tanımının yapılması ve yasanın hangi tür fiilleri suç sayarak yasakladıgının hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak sekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karsılıgı olan cezanın ve suç sayılan fiili gerçeklestiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiginin açık bir sekilde ortaya konulması ve tesis edilen islemde disiplin cezasının yasal dayanagının belirtilmesi zorunludur. Söz konusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olacagı açıktır.

Tekrar etmek isterim ki... senin anlattığın kadarıyla... 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun un 8. maddesinin 6. fıkrasının (ç) bendinde Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya baskalarına çıkar saglamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak fiili, nedeniyle ceza verilirse mahkemece iptal edilecektir...

KALIN SAĞLICAKLA


Yol Gösteren, 3 ay önce - Alıntıya git

Tekrar ilgin ve alakan için teşekkürler

İnşallah mahkeme heyeti/heyetleri de en az senin kadar hukuki ve vicdani değerlendirme yaparak karar verirler.

26 Haziran 2022 11:09

Kral3739
Aday Memur

hocam merhaba benim şöyle bi sıkıntım var 3 4 ay önce o zaman memur değildim henüz bi kadın uygulama üzerinden konuşurken hakkimda savcılığa şikayette bulunmuş. Sonrasında şikayetini geri çekti fakat olay internet üzerinden olduğu icin şikayet geri çekilince kapanmiyormus bu süreçte ben atandım ise başladım şuan karakoldan ifadeye çağırdılar ifademi verdim. Savci davayı açar ve hagb falan alırsam hagb memuriyete engel değil ama kurum bu olay yüzünden bana " Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" bu madde yüzünden memurluktan çıkarılma cezası alabilir miyim olay memuriyet öncesi olduğu icin ben bu madde kapsamına gitmeyebilir miyim kurum olay memuriyet oncesi olmuş olsa bile bu maddenen işlem yapabilir mi vereceği ceza memuriyetten çıkarma hariç başka birsey olabilir mi. Kusura bakmayın çok soru sordum şimdiden teşekkür ederim sizlere

Toplam 46 mesaj