Editörler : ÇOTANAK
12 Haziran 2022 21:56   


Kapalı
Disiplin soruşturmalarında zamanaşımı konusu yanlış uygulanıyor!

https://www.memurlar.net/haber/713338/disiplin-sorusturmalarinda-zamanasimi-konusu-yanlis-uygulaniyor.html

FİİLİN İŞLENDİĞİ TARİH ÖNEMLİDİR.

Fiilin işlendiği tarih esas alınması gerekir. Oysa bu durum idare ne zaman öğrenirse o zaman iki yıllık süre başlar diye algılanmakta ve uygulamada da sorun yaşanmaktadır.

12 Haziran 2022 22:09

Yol Gösteren
Kapalı

T.C.

SAMSUN

BÖLGE IDARE MAHKEMESI

4. IDARI DAVA DAIRESI

ESAS NO : 2022/560

KARAR NO : 2022/753

08/03/2018 tarih ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 18. maddesinde, " (1) Disiplin kurullarınca verilen kararlardan;

a) Il polis disiplin kurulunun verdigi meslekten çıkarma cezası dısındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulunun uygun görüsü ve Bakanın onayıyla,

b) Emniyet Genel Müdürlügü Merkez Disiplin Kurulu ile egitim ve ögretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma dısındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayıyla; meslekten çıkarma kararları Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulunun uygun görüsü ve Bakanın onayıyla,

c) Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulunun kararları, Bakanın onayıyla kesinlesir.

(2) Birinci fıkra kapsamında Bakan onayına sunulan kararlardan uygun görülmeyenler ile birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca intikal eden ve Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüs belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara baglanır. " hükümlerine yer verilmistir.

Öte yandan, anılan Kanun'un 29. maddesinde; "... (2) Disiplin cezasını gerektiren fiillerin islendigi tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmedigi takdirde ceza verme yetkisi zamanasımına ugrar.

(3) Zamanasımı, tamamlanmıs suçlarda suçun islendigi, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçeklestigi, zincirleme suçlarda ise son suçun islendigi tarihten itibaren islemeye baslar. ..." hükmü yer almaktadır.

Mevzuatta düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteligi tasıyan zamanasımı süreleri, kamudüzenine iliskin olup, uyulması zorunlu sürelerdir.

.....yönelik eylemin 25.04.2017 tarihinde gerçeklestigi, 25.04.2017 tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde söz konusu eylem nedeniyle disiplin cezası uygulanabilecek olmasına karsın, belirtilen tarihten itibaren iki yıllık süre geçtikten sonra, 25.07.2019 tarihli Bakan Olur'lu dava konusu islemin tesis edildigi görülmektedir

Her ne kadar, Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulu'nca, .........2019 tarihli karar ile uyusmazlık konusu fiilden itibaren 2 yıllık ceza zamanasımı süresi içerisinde davacının disiplin cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmis ise de; 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "Emniyet teskilatı disiplin kurullarınca verilen kararların kesinlesmesi" baslıklı 18. maddesinde, Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının Bakanın onayıyla kesinleseceginin hükme baglandıgı görüldügünden, dava konusu disiplin cezasının Bakan onayı tarihi itibarıyla verilmis oldugu açıktır.

Bu durumda, davacıya isnat olunan fiilin islendigi tarihten itibaren iki yıllık disiplin cezası verme yetkisi zamanasımı süresi geçirildikten sonra tesis edilen dava konusu islemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki Idare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemistir.

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf basvurusunun kabulüne, ................ Idare Mahkemesi'nin 11/02/2022 gün ve E:2021/148, K:2022/125 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu islemin iptaline, ....27/05/2022 tarihinde oybirligiyle kesin olarak karar verildi.

12 Haziran 2022 22:54

şanslı-s2
Şef

Yol gösteren hocam ilk derece ve istinaf mahkemeleri bu konulara değinmekten imtina ederek topu Danıştay'a atıyorlar, samsun güzel bir karar vermiş ama benim bildiğim gaziantep, adana ve ankara bimler zamanasimi konularina değinmeden direkt reddediyorlar.

12 Haziran 2022 23:19

Corking
Aday Memur

Yol gösteren hocam ilk derece ve istinaf mahkemeleri bu konulara değinmekten imtina ederek topu Danıştay'a atıyorlar, samsun güzel bir karar vermiş ama benim bildiğim gaziantep, adana ve ankara bimler zamanasimi konularina değinmeden direkt reddediyorlar.


şanslı-s2, 6 ay önce - Alıntıya git
Her İl kafasına göre takılıyor. Emsal kararlar çoğu uygulanmıyor!
12 Haziran 2022 23:26

rdemir126.rd
Daire Başkanı

Malesef sorun hep aynı zamanaşımı konusu ile alakalı madde metinleri çok açık olduğu halde gerek idare gerek mahkeme suçun işlendiği tarih ile alakalı yanlış uygulama yapıyor. Tarih leri net bir şekilde belirttiğim halde bu konuda bende mağduriyet yaşadım.

12 Haziran 2022 23:39

batmis
Aday Memur

Benim de bir davam var olayın öğrenme tarihi 29.09.2017 olmasına ve tanık göstermeme rağmen hiçbiri dinlenmeden 06.02.2018 de soruşturma açıldı 07.02.2020 tarihinde bakan onayıyla meslekten çıkarıldım. İlk derece ve istinaf mahkemesi zaman aşımına bakmadı bile2017 deki adli soruşturmayı baz aldı ama 2017 aralık ayında başlatılan soruştuma yıl 2022 olmuş hala bir dava veya kyok olmamasına yani adli olarak bir dava dahi yok iken idare direkt suçlu ilan etti beş yıldır bunla uğraşıyorum dava şu an 2022 ocak itibariyle danıştay 2.daireye gitti daha ne kadar beklenecek bilemiyorum. Ancak danıştay 2.dairenin 2021/14 esas ve 2021/245 sayılı zamanaşımı ile ilgili oy çokluğuyla bakan onayıdır diye bir kararı var bir umuttur bekliyoruz kaç yıl sürerse

25 Eylül 2022 07:12

Yol Gösteren
Kapalı

+++

25 Eylül 2022 11:41

Hukukkk3663633
Şef

Zamanaşımı konusunda 7068 sayılı kolluk disiplin Kanununda açık ve net

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(3) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

25 Eylül 2022 12:10

idarehukukcusu48
Memur

Zamanaşımı konusunda 7068 sayılı kolluk disiplin Kanununda açık ve net

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(3) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar.


Hukukkk3663633, 2 ay önce - Alıntıya git
Kanun açık ve net lakin uygulamada keyfilik var yıllardır mücadele ediyorum mahkemeler tek cümle yorum yapmıyor
25 Eylül 2022 20:25

zk17ts
Memur

iki yıl içinde karar vermeyen idare de hiç karar vermesin daha iyi zaten. anlamadığım şey; fiili işliyorsun 3 sene sonra mı idare karar veriyor da uyuşmazlık konusu oluyor :;)

26 Eylül 2022 15:57

Hukukkk3663633
Şef
Kanun açık ve net lakin uygulamada keyfilik var yıllardır mücadele ediyorum mahkemeler tek cümle yorum yapmıyor
idarehukukcusu48, 2 ay önce - Alıntıya git

İdarenin keyfiliği diyelim, maaş yasal faizleri vs rücu ettirilse imzaları olandan bak bakalım hiç oluyor mu böyle şeyler

26 Eylül 2022 16:11

idarehukukcusu48
Memur

İdarenin keyfiliği diyelim, maaş yasal faizleri vs rücu ettirilse imzaları olandan bak bakalım hiç oluyor mu böyle şeyler


Hukukkk3663633, 2 ay önce - Alıntıya git
Aynen katılıyorum.
26 Eylül 2022 20:34

Avnenenn
Aday Memur

Peki suç tarihi 2015 sosyal medya paylaşımı hakaret Diye nitelendirildi fakat Memuriyet giriş tarihi 2019 ve. Adli süreç 11ay 20 gün ceza ve hagb. Verdi ..dare ise Memuriyet sıfatı ile bağdaşmayacak yüz kızartıcı suç kapsamında değerlendirildi ve ihraç etti bu durumu değerlendiril.msnz acaba

26 Eylül 2022 23:32

Hukukkk3663633
Şef

Peki suç tarihi 2015 sosyal medya paylaşımı hakaret Diye nitelendirildi fakat Memuriyet giriş tarihi 2019 ve. Adli süreç 11ay 20 gün ceza ve hagb. Verdi ..dare ise Memuriyet sıfatı ile bağdaşmayacak yüz kızartıcı suç kapsamında değerlendirildi ve ihraç etti bu durumu değerlendiril.msnz acaba


Avnenenn, 2 ay önce - Alıntıya git

Sosyal medya paylaşımın 2015 yılı olmuş olabilir ama sen onu kesin kadırmadın memuriyete girdikten sonrada durmuştur o paylaşım zincirleme suç olarak görüşmüştür kesin ve disiplin cezası vermişlerdir.

08 Ekim 2022 17:43

Yol Gösteren
Kapalı

Peki suç tarihi 2015 sosyal medya paylaşımı hakaret Diye nitelendirildi fakat Memuriyet giriş tarihi 2019 ve. Adli süreç 11ay 20 gün ceza ve hagb. Verdi ..dare ise Memuriyet sıfatı ile bağdaşmayacak yüz kızartıcı suç kapsamında değerlendirildi ve ihraç etti bu durumu değerlendiril.msnz acaba


Avnenenn, 2 ay önce - Alıntıya git

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memuriyetten çıkarılma veya atılma bir memurun devlet memurluğuna kabul edilme şartlarından (m.48) herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurluk esnasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memuriyet görevine son verilmesidir (657 sayılı kanunun m.98).

?Memuriyete engel suçlar? kavramı, kişinin mahkum olduğu ceza miktarına bakılmaksızın suç vasfı nedeniyle memur olamamasını ifade eder. Suçun niteliği gereği memuriyet engeli olan hallerde, ceza mahkumiyetinin miktarı, yaptırımın hapis veya adli para cezası olması arasında hiçbir fark yoktur. Örneğin, güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle 4000 TL adli para cezasına mahkum olan kişi memur olamayacağı gibi devlet memuru ise memuriyet görevinden çıkarılmasına karar verilir.

Toplam 14 mesaj