Editörler : crops35
16 Haziran 2022 18:50   


4/B Yıllık İzin Hakkı

Mayıs ayında 4/B sözleşmeli personel olarak yerleşen biri yıllık izin hakkını nasıl kullanır. Biliyorsunuz ki sözleşmeler yıllık imzalandığı her yıl 31 Aralık'ta dolup yenilendiği için Mayıs ayında işe başlayan biri sözleşme döneminde 1 yılı dolmasa bile (sözleşmeden kaynakli ) yıllık izin kullanabilir mi.

24 Haziran 2022 04:44

KG1453
Aday Memur
Mayısta başlayan mayısta yıllık izne kavuşur. Fiilen ve resmen 1 yil calisman gerekiyor yani.
24 Haziran 2022 10:56

Makineteknisyen
Aday Memur
Mayısta başlayan mayısta yıllık izne kavuşur. Fiilen ve resmen 1 yil calisman gerekiyor yani.
KG1453, 3 ay önce - Alıntıya git

Alakası yok çünkü askerliği 6 ay yapmış ise mayıstan 6 ay sonra kullanabilir. Hiç askerlik yapmamış ise 1 yıl bekleyecek sözleşme tarihine kadar

25 Haziran 2022 00:37

KG1453
Aday Memur

Alakası yok çünkü askerliği 6 ay yapmış ise mayıstan 6 ay sonra kullanabilir. Hiç askerlik yapmamış ise 1 yıl bekleyecek sözleşme tarihine kadar


Makineteknisyen, 3 ay önce - Alıntıya git
Arkadaş askerligin a sından bahsetmemiş kardeşim normal şartları soruyor bunun normali budur ne alakası yok ??
25 Haziran 2022 18:20

Makineteknisyen
Aday Memur
Mayısta başlayan mayısta yıllık izne kavuşur. Fiilen ve resmen 1 yil calisman gerekiyor yani.
KG1453, 3 ay önce - Alıntıya git

Alakası yok çünkü bizim burda yeni atanan bir abi vardı 1 ay sonra yıllık iznini kullandı erkeklerin askerlik durumuna göre değişiyor bu dediğim atanan abi 39 yaşında 18 ay askerlik yapmış

25 Haziran 2022 18:22

KG1453
Aday Memur

Alakası yok çünkü bizim burda yeni atanan bir abi vardı 1 ay sonra yıllık iznini kullandı erkeklerin askerlik durumuna göre değişiyor bu dediğim atanan abi 39 yaşında 18 ay askerlik yapmış


Makineteknisyen, 3 ay önce - Alıntıya git
Arkadaşım konuya açan arkadaş askerlikle ilgili tek kelime etmemiş sen askerlige gore yanitliyorsun hala alakasi yok diyor adam normalini sormuş bende normalini anlattim adam askerlik yaptim ne zamanyillik iznim olur diyemi soruyor hey Allahım ihsan eyle.
25 Haziran 2022 19:58

Makineteknisyen
Aday Memur
Arkadaşım konuya açan arkadaş askerlikle ilgili tek kelime etmemiş sen askerlige gore yanitliyorsun hala alakasi yok diyor adam normalini sormuş bende normalini anlattim adam askerlik yaptim ne zamanyillik iznim olur diyemi soruyor hey Allahım ihsan eyle.
KG1453, 3 ay önce - Alıntıya git

Bak dostum adam yıllık iznin askerliğe bağlı olduğunu bilmediği için soruyor bende diyorum ki askerlik ne kadar yapmış ise ona göre izin tarihi değişiyor

25 Haziran 2022 20:04

KG1453
Aday Memur

Bak dostum adam yıllık iznin askerliğe bağlı olduğunu bilmediği için soruyor bende diyorum ki askerlik ne kadar yapmış ise ona göre izin tarihi değişiyor


Makineteknisyen, 3 ay önce - Alıntıya git
Hitabina dkkkat et güzel insan dediğin gibi olsun bayramlığın olsun.
26 Haziran 2022 23:30

nasilolacakbuisler
Daire Başkanı

Bak dostum adam yıllık iznin askerliğe bağlı olduğunu bilmediği için soruyor bende diyorum ki askerlik ne kadar yapmış ise ona göre izin tarihi değişiyor


Makineteknisyen, 3 ay önce - Alıntıya git
Dostum senin sorunların mı var? Adam ne sormuş sen alakaya maydonoz cevap vermişsin.
13 Temmuz 2022 09:36

İlhanyigit
Aday Memur
Mayısta başlayan mayısta yıllık izne kavuşur. Fiilen ve resmen 1 yil calisman gerekiyor yani.
KG1453, 3 ay önce - Alıntıya git

15 ay askerlik yaptım. 45 günlük 4/B Sözleşmeli personelim

13 Temmuz 2022 12:56

taygunn
Memur

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Madde 9-217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Madde 2 ? Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.

Yukarıdaki kurumlarda geçen statü farketmeksizin 1 yılı doldurmuş hizmetin varsa yıllık izni hakedersin. Askerlik, sözleşmeli personelin yıllık izin hesabında dikkate alınmaz. Memur veya 399 sayılı KHK'ya tabi iseniz sayılır.

29 Ağustos 2022 21:01

İlhanyigit
Aday Memur

Güncel

29 Ağustos 2022 21:53

Destekpersoneli
Aday Memur

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Madde 9-217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Madde 2 ? Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.

Yukarıdaki kurumlarda geçen statü farketmeksizin 1 yılı doldurmuş hizmetin varsa yıllık izni hakedersin. Askerlik, sözleşmeli personelin yıllık izin hesabında dikkate alınmaz. Memur veya 399 sayılı KHK'ya tabi iseniz sayılır.


taygunn, 3 ay önce - Alıntıya git
657 sk. 102.madde
Toplam 12 mesaj