Editörler : M00NB0W
20 Haziran 2022 22:22   


Aylık maktu fazla çalışma ücreti

(B) Aybk Makte Faria Calma Certi

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 saysh: Kanunda belirtilen çalma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabita ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmet yürüten personel hariç), belediye meclisi karan ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ademecek aylık fazla çalma ücreti en soe yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu

-10.000'e kadar olanlar için 584 Türk Lirasini, -10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 625 Türk Lirasini,

-50.001 den 100.000'e kadar olanlar için 691 Türk Lirasını, -100.001'den 250.000'e kadar olanlar için 780 Türk Lirasını,

250.001'den 1.000.000'e kadar olanlar için 931 Türk Lirasını, -1.000.001'den fazla olanlar için 1.080 Türk Lirasını,

-Ankara, Istanbul ve lamir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 1.080 Türk

Ankara, Istanbul ve Izmir büyükşehirler belediye sumurlan içerisindekiler için 1.437 Türk Lirasına,

2- Aylak maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun aynca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapimas surasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yaida toplam 30 gün geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

e) Itfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

5) Yurt içinde yapelacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,

odenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

yapılmaz

22 Haziran 2022 14:24

tamertarcin
Aday Memur
Ne zaman ödenecek acaba hangi tarihte
28 Haziran 2022 12:51

zuckoynes
Aday Memur

Merhaba ben de büyükşehir olan bir ilin ilçe belediyesinde sözleşmeli memur olarak çalışıyorum. Bayramda 2 gün mesai yapacağım. Ben de bu ücretten alacak mıyım?

Toplam 2 mesaj