Editörler : E.Kayı Han
01 Temmuz 2022 09:49   


Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerinde çalışan sağlık çalışanlarının özlük hakları

Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak denetimli serbestlik ve cezaevlerinde görev yapan bir çok sağlık çalışanı mevcuttur. Bunlar arasında özellikle bakanlığa bağlı olarak çalışan başta psikolog ve sosyal çalışmacılar, diyetisyen, sağlık memuru, hemşire, fizyoterapist mevcuttur.

Bu sağlık çalışanları sağlık hizmetleri sınıfında olup sivil memur olmalarına rağmen sırf CTE bünyesinde çalıştıkları için sendika hakkından faydalanamamaktadır. Ancak Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak adliyede çalışan örneğin bir psikolog sendikaya üye olabilmekte iken CTE bünyesinde çalışan biri üye olamamaktadır. Sendikaya üyelik de söz konusu olmayınca toplu sözleşmelerde hak sahibi olamıyor ve mesleki olarak özlük haklarında kayıplar yaşamaktadır. Çünkü sendikalar sağlık kolu olmamıza rağmen bize destek vermemektedir.

En son ki 6.toplu sözleşmede hem Sağlık Bakanlığı hem de ASP bakanlıklarında sağlık koluna sendikalar destek verdiği için sağlık ek ödemeler % 20 artırılmıştır. Ancak bundan CTE ve denetimli serbestlik personeli yararlanamamıştır.

İşin en garibi de şudur. Adalet Bakanlığı bünyesinde olan bu çalışanlar ADALET HİZMET TAZMİNATI da alamamaktadır. Düşünebiliyor musunuz Adalet Bakanlığı için çalışıyorsunuz ama bu tazminattan faydalanamıyorsunuz. Yine en son ki 6. toplu sözleşmede adalet hizmet tazminatında bir artış söz konusu olmuş ve bu artış ile birlikte CTE ve Denetimli serbestlikte çalışan psikolog ve sosyal çalışmacı hariç diğer ikm, ikbm, müdür kadrolarının maaşlarında bir artış söz konusu olmuştur.

Bu gibi durumlar ileride sendikaların toplu sözleşmelerde daha fazla hak sahibi ve söz sahibi olmalarından ötürü mağduriyetler yaşayacağımızın göstergesidir. Bir an önce reaksiyon almamız gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle bu meslek grubunun bakanlık bünyesinde özlük haklarının diğer personele göre iyileştirilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Gerekli adımları atabilmek için de kendimizi iyi ifade edebilecek duruma gelip birleşmemiz gerektiğini düşünmekteyim.

01 Temmuz 2022 13:31

Ahmetadalet33
Aday Memur

vay sonunda yazılmış bu durum elinize sağlık CTE bünyesinde bakanlık atamalı sağlık çalışanlarıda va

01 Temmuz 2022 16:37

sakinpikaçu
Aday Memur

Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Adli Tıp kurumu personeli sendika hakkı olması sebebiyle toplu sözleşmeden çıkan tüm hakları elde etmiştir. Buna karşın CTE personeli ne Adalet bakanlığı ne de Sağlık bakanlığının verdiği haklardan faydalanamamaktadır. Dilekçeme cevap olarak CTE'den "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurumlar; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı, Üniversite Hastaneleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla; 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunun 45. maddesi ile sağlanan %20 oranındaki artırımlı ek ödeme hakkından Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurumlarda görev yapan ve yukarıda yer verilen kanun hükümleri kapsamında döner sermaye ek ödemesi verilmesi öngörülen personelin yararlanacağı, hizmet kolu kapsamına girmeyen diğer kurumlarda görevli sağlık personelinin 375 sayılı KHK'ya ekli I sayılı Cetvelde unvanları için belirlenen ek ödeme oranları dışında herhangi bir artırımın uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur."

şeklinde cevap aldım. Sendika hakkının ne kadar gerekli olduğu ortada. Sağlık işinde çalışıp sağlık hizmet kolu kapsamında değerlendirilmiyoruz. Buna karşın adalet tazminatı hakkı da alamıyoruz. İki bakanlık arasında sıkışmış sınıfsız sağlık personelleriyiz.

01 Temmuz 2022 16:42

ekremcsn
Aday Memur

Evet daha önce ben de yazdım ve aynı cevabı kopyalayıp göndermişler sanırım. Bu durumdan kurtulabilmenin çaresi de sendika hakkı elde edebilmek. Resmen 2 bakanlık arasında sıkışıp kaldık. Kaldı ki sendika için bireysel başvuru yapıp mahkemeye gitmek gerekli diye biliyorum.

Toplam 3 mesaj