Editörler : Cüneyt Barışoglu
19 Nisan 2007 17:41   


Kapalı
MHP neden Öcalanı iktidardayken idam ettirmedi?

Mhp nin yaptıkları hafızalarda hala kendi partisinden çıkan bir cumhurbaşkanı adayını ne yaptılar.C.enginyurtu bilirsiniz.APO kimin zamanında yakalandı neden asmadınız da şimdi şehit cenazelerinde numayiş yapıyorsunuz?Ürkekler çözemedi ama erkekler çözdü?Antalyadan meclise giren başörtülü milletveklini de unutmadı bu millet...

19 Nisan 2007 18:02

Türkmenyörük
Kapalı

Hala aynı terane :))

19 Nisan 2007 18:06

Bil Op Tek
Yasaklı

Cahillere bilgi vermeyi bir borç bilirim...

İlk olarak aponun yakalandığı zaman MHP hükümet ortağı değildi. Bir önceki hükümet zamanında yakalandı apo.

İkinci olarak MHP'nin milletvekili sayısı, aponun idamına yetmedi. Mecliste yapılan oylamada MHP'nin dışındaki bütün partiler "evet" oyu vererek, idam cezasını kaldırdılar.

İstiyorsan isim isim yazayım, kimin hangi yönde oy verdiğini.

19 Nisan 2007 18:07

cerelacin
Müsteşar Yardımcısı

Okumasını ve araştırmasını bilmeyen,kargaların dahi güldüğü şu başlığı açan zihniyet.Zahmet olmaz ise,aşağıda tarihleri belirtilmiş yasaları ve bu yasalara kimin imza attığını bir oku istersen.

Aşağıdaki yazının resmi belgeleri meclis tutanaklarından alınmıştır.

------------------------------------------------------

AKP'Yİ DOĞRULARI ANLATMAYA DAVET EDİYORUZ

15 Şubat 1999 Terörist başı Türkiye?ye getirildi.

31 Mayıs 1999 Terörist başı Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanmaya başlandı.

29 Haziran 1999 Terörist başının TCK?nin 125. maddesine göre ölüm cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

25 Kasım 1999 Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bebek katili hakkında verilen idam cezasını oy birliği ile onadı.

Böylece Terörist başının İdamına İlişkin İç Hukuk Süreci Tamamlandı.

Bu süreçten sonra Terörist başı 25 Kasım 1999?da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvurdu.

Sorular

-Teröristbaşı Hangi Sözleşmeye Dayanarak İç Hukuk Süreci Tamamlandıktan Sonra AİHM?ye Başvuru Hakkı Kazandı?

-Bu Sözleşme Ne Zaman Kimin Tarafından İmzalandı?

-Terörist başının İdam Cezasının TCK?den Kaldırılmasına Kimler Söz verdi?

-Terörist başının İdam Cezasının Kaldırılmasına Kim Evet Oyu Verdi? Kim Hayır Oyu Verdi?

-İdam Cezasını kaldıran Uluslararası Sözleşmeyi Kim İmzaladı?

İŞTE DOĞRULAR İŞTE GERÇEKLER

Terörist başına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvurma Hakkı Nasıl Tanındı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin daimi olması ve bireysel başvuru hakkı tanınması,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin 11 nolu protokolünün 1997 yılında kabulüyle mümkün kılınmıştır.

1997 yılında kabul edilen bu protokolle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi Daimi olarak kabul edilmiştir. Bu Protokolle Teröristbaşı Mahkemeye başvuru hakkı elde etmiştir.

1997 yılında Refah Partisi-DYP Koalisyonu Görev Yapmaktadır.

Terörist başına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvurma Hakkı Tanıyan 11 Nolu Protokol Kararının Altında Kimlerin İmzası Var?

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN?ın Yardımcıları 58.Hükümetin Başbakanı Abdüllatif ŞENER?in Protokolde İmzası Vardır.

Terörist başı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) Hangi Hakla Başvurmuştur?

Terörist başı,Bu Protokole Dayanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvurmuş ve Dava Sonuçlanana Kadar İnfazın Ertelenmesini İstemiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı

?Teröristbaşı Sözleşme Hükümlerine Göre Mahkemeye Başvurmuştur.Dava Sonuçlanana Kadar İdam Cezasının İnfazını Uygulamayın?

Teröristbaşı,Bugün AKP?li olan Başbakan Tayyip ERDOĞAN?ın Yardımcılarının da imzasıyla Kabuedilen Protokole göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvurmuştur.

AİHM,Mahkeme Sonuçlanıncaya kadar infazı erteleyin kararı vermiştir.

Bu Karar Üzerine 57.Hükümet ne yapmıştır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bu Kararı Alması Üzerine, DSP-MHP-ANAP aşağıda yer alan tavrı benimsemiştir;

Koalisyonu oluşturan DSP,MHP ve ANAP?ın Genel Başkanları, bugün Başbakanlıkta yaptıkları toplantıda,AİHM?nin teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkındaki kesinleşmiş idam cezasının infazının bir süre ertelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararını ayrıntıları ile değerlendirmişlerdir.

Bilindiği gibi Türkiye?nin de yargı yetkisini kabul etmiş olduğu AİHM?nin Türk yargısınca verilmiş kararları değiştirmesi hiçbir şekilde sözkonusu değildir.

Anayasamızdan ve Uluslararası taahhütlerimizden kaynaklanan süreç tamamlandığında dosya,gereği için ivedilikle TBMM?ye gönderilecektir.

Genel Başkanlar,hukuka saygı içinde aldıkları bu kararın, terör örgütü ve yandaşı çevrelerce milleti ve devleti ile Türkiye?nin Yüksek Menfaatleri aleyhine kullanılmak istendiğinin değerlendirilmesi halinde,erteleme süreci kesilerek infaz sürecine derhal geçilmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır.

BÜLENT ECEVİT-DEVLET BAHÇELİ-MESUT YILMAZ

LİDERLERİN ALDIĞI KARARLAR

1-İdam Cezasının Değişmesi mümkün değildir.

2-süreç tamamlandığında dosya, idamın infazı için meclise gönderilecektir.

3-bu karar terör örgütü tarafından Türkiye Aleyhine Kullanılırsa AİHM kararı beklemeden infaz sürecine derhal geçilecektir.

BU KARAR TERÖRİSTBAŞININ İDAMDAN KURTULAMAYACAĞINA DAİRDİR.

TERÖR SUÇLARINA İDAM CEZASI VERİLECEĞİ HÜKMÜ ANAYASA?YA KONDU

MHP?nin Hükümet ortağı olduğu dönemde terör,savaş ve çok yakın savaş suçlarına ölüm cezası verileceği hükmü kondu.

Buna ilişkin Anayasa değişikliği 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı kanunla gerçekleştirildi.

MHP GENEL BAŞKANI DR.DEVLET BAHÇELİ TERÖRİSTBAŞININ İDAM KARARININ TBMM?YE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ.

Öcalan?ın idam dosyasının Meclise sevkini isteyen Devlet BAHÇELİ,AB?nin KADEK?i de terör listesine alması gerektiğini söyledi.

BAHÇELİ Şartı

12 Ocak 2000?deki zirvede AİHM?nin kararı ne olursa olsun teröristbaşı dosyasının TBMM?ye sevk edileceği kararlaştırılmış ve bu kamuoyuna açıklanmıştı.Dosya hakkında yapılacak işlem,Meclis iradesi ve kararına tabi olacaktır.

İDAM CEZASINI AB ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL GÖRENLERE KİM HAYIR DEDİ?

İdam cezasının AB önünde engel olduğunu söyleyerek kaldırılması ile ana dilde öğrenim ve televizyon yayınını içeren uyum yasası hakkında 7 Haziran 2002 tarihinde Cumhurbaşkanının başkanlığında liderlerin katıldığı bir AB zirvesi toplanmıştır.

MHP GENEL BAŞKANI DR.DEVLET BAHÇELİ ÇANKAYA ZİRVESİ SONRASI BASIN TOPLANTISINDA AYNEN ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİR(17 HAZİRAN 2002):

Geldiğimiz bu noktada,10 ila 12 yıl sürecek bir müzakere sürecinin başlatılması için bir tarih verilmesinin bile, Ulusal Program?ın çerçevesinin dışında kalan bazı konularda ilave adımlar atılması şartına bağlandığı görülmektedir.

Ön şart olarak dayatılan bu talepler,idam cezasının bu safhada terör suçlarınıda kapsayacak şekilde kaldırılması ve ana dilde eğitim öğrenim ile televizyon yayını yapmasına imkan verilmesidir.

Bugün dayatılmak istenen üç konu ile Kıbrıs konusunda karşımıza çıkartılan denklemi,MHP?nin bugünkü konjonktürde kabul etmesi hiçbir şart altında mümkün değildir.

İDAM CEZASINI AB ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL GÖRÜP İDAMIN KALDIRILMASINA KİM SÖZ VERDİ?

Teröristbaşının idam cezasının kaldırılması dahil,anadilde öğrenim ve televizyon yayınını mümkün kılan AB uyum yasasının çıkarılmasını AB?ye girmemiz için gerekli gören ve ?Liderlerin Sözleri ?nin yer aldığı ilan 3 Ağustos 2002 tarihinde gazetelerde yayınlanmıştır.

Söz verdi Recep Tayyip ERDOĞAN AKP Genel Başkanı

İlanın Altında aynen şu sözler yer almaktadır:

?Meclis dün gece çalıştı,Bu sabah sözlerinin tutulup tutulmadığını bütün dünya görüyor.?

İDAM CEZASININ KALDIRILMASINA KİMLER EVET OYU VERDİ?

TBMM TUTANAKLARI

AK PARTİ GRUBU ADINA BÜLENT ARINÇ : Ölüm cezasının kaldırılması konusu,geldiğimiz noktada,bir zaruret ifade etmektedir.1 Ağustos 2002

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALİ ŞAHİN:Ölüm cezasının kaldırılmasını Parti olarak,Grup olarak biz de istiyoruz. 1Ağustos 2002

AK PARTİ GRUBU ADINA DENGİR MİR MEHMET FIRAT: Asamadınız; bundan sonra da asamayacaksınız.2 Ağustos 2002

Kanuna geçilmesi için kabul oyu veren milletvekillerinin partileri:

?GÖKKUŞAĞI KOALİSYONU? İDAMIN KALDIRILMASINA SÖZVERDİLER,İDAMI KALDIRDILAR,TEŞEKKÜR ALDILAR.

AKP 41 EVET

ANAP 76 EVET

DSP 55 EVET

DYP 65 EVET

SP 22 EVET

YTP 50 EVET

BAĞIMSIZ VE DİĞER 11 EVET

AB Uyum yasalarının kabulü kapsamında,TBMM?de sadece MHP?nin red oyuna karşılık diğer bütün partilerin evet oylarıyla 3 Ağustos 2002?de kabul edilen 4771 Nolu kanunla idam cezası kaldırıldı.

Bu çok büyük bir başarıdır.Ben,burada özellikle TBMM?yi takdir ediyorum,alkışlıyorum.(Hürriyet Gazetesi-3 Ağustos 2002 )AKP Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN

İDAM CEZASININ KALDIRILMASINA KİM HAYIR OYU VERDİ?

İdamın kaldırılması dahil uyum yasasına hayır diyen MHP?liler dimdik ayakta.

İDAM CEZASININ KALDIRILMASINA YÖNELİK AB UYUM YASASININ MADDELERİNE GEÇİLMESİNE SADECE VE SADECE MHP MİLLETVEKİLLERİ ?HAYIR?DEMİŞTİR.

KANUNUN TAMAMININ OYLAMASINDA DA MHP MİLLETVEKİLLERİNİN DIŞINDA ?HAYIR?DİYEN OLMAMIŞTIR.

İDAM CEZASININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ?NİN 6 NOLU PROTOKOLÜNÜ KİM İMZALADI?

AKP GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İDAM CEZASININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE 6 NOLU PROTOKOLÜDE İMZALAMIŞTIR.BUNUNLADA KALMAMIŞ SAVAŞ ZAMANINDA BİLE İDAM CEZASININ VERİLMESİNİ ENGELLEYEN 13 NOLU PROTOKOLÜ İMZALAMIŞTIR.

AKP,ANAYASA?YA MHP ZAMANINDA KONAN TERÖR,SAVAŞ VE ÇOK YAKIN SAVAŞ SUÇLARINA İDAM CEZASI VERİLMESİ HÜKMÜNÜ KALDIRDI,

TARİH :7 MAYIS 2004 KANUN:5170

SAYIN BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN?A AÇIK SORULAR

1-NEDEN TERÖRİSTBAŞININ İDAMIYLA İLGİLİ ATTIĞINIZ BU ADIMLARI DÜRÜSTÇE MİLLETİMİZE ANLATMIYORSUNUZ?

2-NEDEN İDAM CEZASININ KALDIRILMASINA MHP?NİN KARŞI ÇIKTIĞINI İFADE ETMEKTEN KAÇIYORSUNUZ?

3-NEDEN TERÖRİSTBAŞININ İDAM CEZASININ KALDIRILMASI İÇİN SÖZ VERDİNİZ?

4-NEDEN SAVAŞ,YAKIN SAVAŞ VE TERÖR SUÇLARINDA İDAM CEZASI VERİLMESİNİ ENGELLEDİNİZ? NEDEN PROTOKOLÜ İMZALADINIZ?

5-NEDEN SAVAŞ ZAMANINDA BİLE İDAM CEZASININ TAMAMEN KALDIRILMASI İÇİN PROTOKOLÜ İMZALADINIZ?

6-NEDEN ANAYASAYI DEĞİŞTİREREK İMZALADIĞINIZ BU ULUSLAR ARASI ANLAŞMALARI KANUNLARIN ÜSTÜNE TAŞIDINIZ?

7-NEDEN TERÖRİST BAŞININ YENİDEN YARGILANMASININ ÖNÜNÜ AÇAN ADIMLARI ATTINIZ?

8-NEDEN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA YENİDEN YARGILANMAYI MÜMKÜN KILDINIZ?

?TERÖRİST BAŞININ İDAM CEZASININ KALDIRILMASINA SÖZ VERDİNİZ?

?İDAMI KALDIRAN YASAYA,SÖZLEŞMELERE EVET DEDİNİZ,SAVAŞ ÇOK YAKIN SAVAŞ VE TERÖR SUÇLARINA İDAM CEZASI VERİLMESİNE YÖNELİK MHP ZAMANINDA KONAN ANAYASA MADDESİNİ KALDIRDINIZ?

19 Nisan 2007 18:10

Türkmenyörük
Kapalı

Bunlara Nesrin Hanım gibi vatanını ve milletini seven, ortalığı karıştırmamak için gerekeni yapan biri çok gardaşlar çok,

bunlara abd vatandaşı 7 kocalı hürmüz gibi provokatörler ve yılbaşı kukuletacısı gibi nazlı ılıcaklar lazım !!!

19 Nisan 2007 18:14

13 haziran
Kapalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi :)))

19 Nisan 2007 18:17

asakan17
Kapalı

haha güleyim yazdıklarınıza bil op tek ve cerelacin 2001 krizindede mhp hükümet değildi.Antalyadan milletvekili seçilen SN nesrin hanım da mı akpli idi?Vah vah

19 Nisan 2007 18:24

Bil Op Tek
Yasaklı

asakan17

Benim dediklerimin hangisine güldün?

Yanlış olan bişey varmı, yazdıklarımda?

19 Nisan 2007 18:25

cerelacin
Müsteşar Yardımcısı

biloptek biliyormusun_!

Bu tür şahısları muhattap almaya bile değmiyor.

Bunlara kibar konuşsanda aynı,sert konuşsanda aynı,doğru söylesende farketmiyor yalan söylesende.Çünkü öğrenme yeteneğinden yoksun kişiler oluyor bunlar.

asakan;

Apo yu MHP kurtardı.Şimdide f tipine koyup daha rahat ettirecek aslanım.

19 Nisan 2007 18:31

Bil Op Tek
Yasaklı

cerelacin aslında doğru söylüyorsun, nasıl olsa anlamıyorlar..

MHP'nin bu seçimlerde ki kozu apoymuş asakan17. apoya af için çalışmalar yapmış. Hatta bir sonraki seçimde milletvekili adayı olacak.

19 Nisan 2007 18:54

bzede
Kapalı

o eskidendi eski ülkücüler şimdi türkücü oldu.SOL'o makamında türkü söylüyorlar.

Yakındada deniz baykalı başbuğ yaparlarsa şaşırmayın.

19 Nisan 2007 18:56

asakan17
Kapalı

bzede den yanıt almışınız biloptik ve cerecalin....

19 Nisan 2007 18:56

Türkmenyörük
Kapalı

Muhsinle bir olup sizin için mi solo söyleyenler daha iyi değil mi ??

19 Nisan 2007 19:00

aksaklı
Kapalı

aponun kılına bile zarar gelmeyeceğini hala öğrenemedik ya ne diyeyim....

bu ön koşuldu galiba.... ama hala bazı arkadaşlar ön ve arkalarını bilmiyooo :)))

19 Nisan 2007 19:00

metalmilitia
Müsteşar Yardımcısı

Arkadaşlardan ricam, burada forum kurallarına aykırı bir konu açtığımı gören varsa söylesin....

en son açtığım konunun neden silindiğini editörlere sorma ihtiyacı duymuyorum. yine cevapsız kalacak çünkü...

ve bu konu silinen son konum olacak...

aynı düşünce yapısında onlarca insan birbirinizle gurur duyarak ve daha da koyulaşıp kararak devam edersiniz artık...

herkese ii forumlar...

selametle

19 Nisan 2007 19:04

sinan037
Müsteşar Yardımcısı

Ulan ahlaksız yalancı herifler MHP tek başna iktidarmıydı ha.

MHP 117 VEKİLLE İDAMIN KALDIRILMASINA HAYIR DEMİŞTİR.

BIRAKIN ARTIK MHP DÜŞMANLIĞINI.

HAİNLER VE BÖLÜCÜLER MHPYİ SEVMEZ BU DOĞALDIR.

19 Nisan 2007 19:12

aksaklı
Kapalı

hainler bölücüler........

neden MHP yi bölmeye uğraşıyonuz.... MHP o kadar alet olupta bölünecek bir partimi :))))))

hıııı... bak kızdılar... sakın iftira etmeyin... çarpılırsınız yamulursunuz... hem walla hem billa :):)))

19 Nisan 2007 19:13

asakan17
Kapalı

sinan037 ye en bariz özellik vatan hainliği ile suçlamak milleti. Vatan haini kavramını tanımlasana bana...

19 Nisan 2007 19:14

nirvanaaa
Müsteşar Yardımcısı

baydı artık ya bu konu...

19 Nisan 2007 19:50

buse_09
Şube Müdürü

başlığı açan arkadaş biraz cahil kalmış bence...

19 Nisan 2007 19:51

aksaklı
Kapalı

cehalete hayır.... eğitim şart :)))

Toplam 31 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?