Editörler : E.Kayı Han

antik depresan
Aday Memur
31 Temmuz 2022 11:36

Cimere yazdım şuan bekliyorum cevabı. Bendede serbest olması lazım. Ama yeni bir yönetmelik çıkarabilirler

Adanassss, 1 yıl önce

İnfaz koruma memurunu kendi iç yönetmeliğine tabi tutmamislar madde altıda sayılan meslek grupları kendi iç yönetmeliğine onun dışında kalan meslekler ise bu yönetmeliğe tabi tutulmuştur ve üniformalı memura sakal yasaktır ibaresi kaldırılmıştır infaz koruma memuru arkadaşlar yonetmeligi detaylı ve dikkatli okursanız serbest olduğunu bariz bir şekilde anlarsınız her şey net ucu açık bisey de yok


adaletvehak
Genel Müdür
31 Temmuz 2022 12:04

İNFAZ KORUMA MEMURLARI SAKAL BIRAKABİLİR Mİ - Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kılık ve kıyafet uygulaması yönetmelikte belirtilmiştir. Personelin ne şekilde ve ne giyebileceği ve ne giyemeyeceği Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te belirtilmiştir.Danıştay İkinci Dairesi 18 Kasım 2020 tarihli ve 2017/665 esas; 2020/3432 karar sayılı kararı ile Yönetmeliğin 5. Maddesinin "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir." Danıştay Onikinci Dairesinin 20 Nisan 2022 tarihli ve 2021/7000 esas; 2022/2247 karar sayılı kararı ile iptal ibare; "Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz." hükümlerini iptal etmiştir. Böylelikle personelin saç uzatması ve sakal tıraşı olma zorunluluğu kalmamıştır.

Ancak Yönetmeliğin 6. Maddesi; "Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler." hükmüne yer verilmiştir.Bu madde atıf yapılarak ceza infaz kurumu personelinin ceza infaz kurumlarında görev yapmakta olan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurları ile 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimleri sırasındaki kılık ve kıyafetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek eşyasının renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla 29 Aralık 2005 tarih, Resmi Gazete: 26038 sayısıyla "Ceza İnfaz Kurumları Personeli İle Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yönetmelik infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin 5/g. maddesi: "İnfaz ve koruma başmemurları ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin sakal ve bıyık bırakması yasaktır. Her gün sakal ve bıyık tıraşı olunması zorunlu olup, saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ceza infaz kurumu niteliğinden çıkarılarak tarihî ve turistik amaçlar için tahsis edilen bina ve eklentilerinde görevli olanlar için bu hüküm, Genel Müdürlüğün izni ile uygulanmayabilir. Beden temizliğine her bakımdan özen gösterilir."5-h) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerlerinin takılması ve tespih kullanılması yasaktır.

5-i) Üniforma ile birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecek giyilmesi yasaktır. Üniformalı personelin giydiği çorapların üniformanın pantolon rengine uygun koyu renkli olması zorunludur.Bu itibarla; Ceza infaz kurumu personeli olan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları sakal ve bıyık bırakması yasak olarak devam etmektedir.Ceza infaz kurumunda İkm ve İkbm dışındaki; Kurum Müdürü, İdare Memuru, Cezaevi Katibi, Öğretmen, Psikolog, Teknik personel, Şoför... gibi ünvanlardaki personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi kapsamında olması sebebiyle sakal ve bıyık serbest olmaktadır.Kılık ve kıyafete uygun hareket edilmemesi disiplin cezası verileceği 657 sayılı DMK. 125. maddesinde belirtilmiş olup, personelin giydiği çorabın siyah ve lacivert dışında olması bile disiplin cezası eylemini gerektirmekte iken infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarının görev esnasında giyeceği çoraba kadar herşey yönetmelikte belirtilmiş olup, Danıştay'ın iptal etmiş olduğu sakal ve bıyık serbestliğinden infaz koruma memurları ve infaz koruma başmemurları hariçtir.

Adanassss, 1 yıl önce

İnfaz koruma memurunu kendi iç yönetmeliğine tabi tutmamislar madde altıda sayılan meslek grupları kendi iç yönetmeliğine onun dışında kalan meslekler ise bu yönetmeliğe tabi tutulmuştur ve üniformalı memura sakal yasaktır ibaresi kaldırılmıştır infaz koruma memuru arkadaşlar yonetmeligi detaylı ve dikkatli okursanız serbest olduğunu bariz bir şekilde anlarsınız her şey net ucu açık bisey de yok

31 Temmuz 2022 13:10

ne sakal aşkıymış arkadaş

31 Temmuz 2022 17:12

ben icra dairesindeyim icra memurlarının çoğu zaten yönetmelik değişmeden önce de sakal bırakıyordu , yasala dökülmüş oldu. Bizler mahkeme ve savcılık kalemlerine göre bir tık daha rahatız hem kılık kıyafet hem de sakal konusunda

İş konusunda evet biraz yoğunuz , fakat amirin icra müdürü olunca kılık kıyafette daha özgür oluyorsunuz


aLexandroo
Aday Memur
01 Ağustos 2022 00:21

Hangi kanunmuş o :)
MefaClerk, 1 yıl önce

Yani ona buna göre davranmak gibi bir anlayış içerisinde olmandan dolayı dedim. Ortada bir kanun varsa herkes gibi sende ona göre davranacaksın tabi...


creep35
Memur
01 Ağustos 2022 10:57

Kendi iç yönetmeliklerine tabi olanlar sıralanmış. Genel idari hizmetler sınıfındaki İKM bu kapsam içinde değil. Uzun lafın kısası; İnfaz ve Koruma Memurlarına sakal serbestisi gelmiştir.

adaletvehak, 1 yıl önce

İNFAZ KORUMA MEMURLARI SAKAL BIRAKABİLİR Mİ - Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kılık ve kıyafet uygulaması yönetmelikte belirtilmiştir. Personelin ne şekilde ve ne giyebileceği ve ne giyemeyeceği Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te belirtilmiştir.Danıştay İkinci Dairesi 18 Kasım 2020 tarihli ve 2017/665 esas; 2020/3432 karar sayılı kararı ile Yönetmeliğin 5. Maddesinin "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir." Danıştay Onikinci Dairesinin 20 Nisan 2022 tarihli ve 2021/7000 esas; 2022/2247 karar sayılı kararı ile iptal ibare; "Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz." hükümlerini iptal etmiştir. Böylelikle personelin saç uzatması ve sakal tıraşı olma zorunluluğu kalmamıştır.

Ancak Yönetmeliğin 6. Maddesi; "Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler." hükmüne yer verilmiştir.Bu madde atıf yapılarak ceza infaz kurumu personelinin ceza infaz kurumlarında görev yapmakta olan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurları ile 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimleri sırasındaki kılık ve kıyafetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek eşyasının renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla 29 Aralık 2005 tarih, Resmi Gazete: 26038 sayısıyla "Ceza İnfaz Kurumları Personeli İle Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yönetmelik infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin 5/g. maddesi: "İnfaz ve koruma başmemurları ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin sakal ve bıyık bırakması yasaktır. Her gün sakal ve bıyık tıraşı olunması zorunlu olup, saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ceza infaz kurumu niteliğinden çıkarılarak tarihî ve turistik amaçlar için tahsis edilen bina ve eklentilerinde görevli olanlar için bu hüküm, Genel Müdürlüğün izni ile uygulanmayabilir. Beden temizliğine her bakımdan özen gösterilir."5-h) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerlerinin takılması ve tespih kullanılması yasaktır.

5-i) Üniforma ile birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecek giyilmesi yasaktır. Üniformalı personelin giydiği çorapların üniformanın pantolon rengine uygun koyu renkli olması zorunludur.Bu itibarla; Ceza infaz kurumu personeli olan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları sakal ve bıyık bırakması yasak olarak devam etmektedir.Ceza infaz kurumunda İkm ve İkbm dışındaki; Kurum Müdürü, İdare Memuru, Cezaevi Katibi, Öğretmen, Psikolog, Teknik personel, Şoför... gibi ünvanlardaki personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi kapsamında olması sebebiyle sakal ve bıyık serbest olmaktadır.Kılık ve kıyafete uygun hareket edilmemesi disiplin cezası verileceği 657 sayılı DMK. 125. maddesinde belirtilmiş olup, personelin giydiği çorabın siyah ve lacivert dışında olması bile disiplin cezası eylemini gerektirmekte iken infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarının görev esnasında giyeceği çoraba kadar herşey yönetmelikte belirtilmiş olup, Danıştay'ın iptal etmiş olduğu sakal ve bıyık serbestliğinden infaz koruma memurları ve infaz koruma başmemurları hariçtir.


Zeytun31
Memur
01 Ağustos 2022 11:25

Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Ne kadar çok sakal bıyık meraklısı var mış


adaletvehak
Genel Müdür
01 Ağustos 2022 18:33

Gelmemiştir

creep35, 1 yıl önce

Kendi iç yönetmeliklerine tabi olanlar sıralanmış. Genel idari hizmetler sınıfındaki İKM bu kapsam içinde değil. Uzun lafın kısası; İnfaz ve Koruma Memurlarına sakal serbestisi gelmiştir.


adaletvehak
Genel Müdür
02 Ağustos 2022 08:34

Kamu personeline her gün sakal tıraşı olma zorunluluğu getiren "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği"nin 5. maddesinin ilgili ibareleri Danıştay tarafından iptal edilmiş ve söz konusu iptal kararı mevzuat.gov.tr'deki elektronik mevzuat bölümüne eklenmiştir.

Ancak Danıştay kararı tüm kamu personelini kapsamamaktadır.

Adı geçen yönetmeliğin 6. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler."

Bu hükme göre, ilgili mevzuatında düzenleme yer alajn polisler, hakim ve savcılar ile askeri personel sakal tıraşı zorunluluğuna tabi olmaya devam edecektir.

Ayrıca, yönetmelikte yer almasa da yönetmeliğin 6. maddesine dayanılarak çıkarılan "Ceza İnfaz Kurumları Personeli İle Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği"nin 5/g maddesi gereğince infaz koruma memurları ve infaz koruma başmemurları da sakal serbestliğinden yararlanamayacaktır.

Bu 4 grup personel dışında kalan kamu personeli, kurumlarına ait özel bir kılık kıyafet düzenlemesi yok ise sakal serbestliğinden yararlanabilecektir.


creep35
Memur
02 Ağustos 2022 13:50

Dayanak edilen hüküm iptal edilmiş. Olmayan-iptal edilen hüküm üzerinden yazılan yönetmeliğin ilgili maddesinin geçerliliği kalmamıştır. Çok açık yazılmış, dahil olmayanlar sıralanmış. Tartışmaya mahal kalmamış. Cezaevlerinde mobing yoluyla devam edebilir yalnız ceza verilirse idari mahkemeden döner.

adaletvehak, 1 yıl önce

Kamu personeline her gün sakal tıraşı olma zorunluluğu getiren "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği"nin 5. maddesinin ilgili ibareleri Danıştay tarafından iptal edilmiş ve söz konusu iptal kararı mevzuat.gov.tr'deki elektronik mevzuat bölümüne eklenmiştir.

Ancak Danıştay kararı tüm kamu personelini kapsamamaktadır.

Adı geçen yönetmeliğin 6. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler."

Bu hükme göre, ilgili mevzuatında düzenleme yer alajn polisler, hakim ve savcılar ile askeri personel sakal tıraşı zorunluluğuna tabi olmaya devam edecektir.

Ayrıca, yönetmelikte yer almasa da yönetmeliğin 6. maddesine dayanılarak çıkarılan "Ceza İnfaz Kurumları Personeli İle Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği"nin 5/g maddesi gereğince infaz koruma memurları ve infaz koruma başmemurları da sakal serbestliğinden yararlanamayacaktır.

Bu 4 grup personel dışında kalan kamu personeli, kurumlarına ait özel bir kılık kıyafet düzenlemesi yok ise sakal serbestliğinden yararlanabilecektir.


hancer_06
Şube Müdürü
04 Ağustos 2022 01:26

Kardes cevap gelmedi mi hala
antik depresan, 1 yıl önce

Cimere yazdım şuan bekliyorum cevabı. Bendede serbest olması lazım. Ama yeni bir yönetmelik çıkarabilirler


hkn000064
Memur
04 Ağustos 2022 08:44

ne sormuş hocam

hancer_06, 1 yıl önce
Kardes cevap gelmedi mi hala

hancer_06
Şube Müdürü
05 Ağustos 2022 12:41

Cimere sakal birakabilir miyiz diye sormus bende cevabini merak ettigimden cevabi sordum. Arkadas cevabida paylasir insaALLAH.
hkn000064, 1 yıl önce

ne sormuş hocam


Birr memurr
Aday Memur
06 Ağustos 2022 13:45

Kardeş cevap geldi mi ? Geldiyse bizi de bilgilendirirmisin ?

antik depresan, 1 yıl önce

Cimere yazdım şuan bekliyorum cevabı. Bendede serbest olması lazım. Ama yeni bir yönetmelik çıkarabilirler


HSYN2789
Aday Memur
06 Ağustos 2022 22:55

Mevzuat açık ne zorla dayatılmaya çalışılıyor anlamadım. Eğitim evleri öğrenciler için düzenlenmiş yönetmelik denmiş bu 657 tabi memuru neden kapsasın ikm ler ile ilgili özel bir düzenleme yoktur . Serbest olmasının kime ne zarari var çağ dışı bir dayatma hergün sakal kes gel demek bunları asamiyoruz bir türlü danıştay herkese güzel bir bir karar vermeli herhalde serbest edilsin resmi bir açıklama ile olsun bitsin nedir bu sakalsizlik aşkı bilmem

adaletvehak, 1 yıl önce

Kamu personeline her gün sakal tıraşı olma zorunluluğu getiren "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği"nin 5. maddesinin ilgili ibareleri Danıştay tarafından iptal edilmiş ve söz konusu iptal kararı mevzuat.gov.tr'deki elektronik mevzuat bölümüne eklenmiştir.

Ancak Danıştay kararı tüm kamu personelini kapsamamaktadır.

Adı geçen yönetmeliğin 6. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler."

Bu hükme göre, ilgili mevzuatında düzenleme yer alajn polisler, hakim ve savcılar ile askeri personel sakal tıraşı zorunluluğuna tabi olmaya devam edecektir.

Ayrıca, yönetmelikte yer almasa da yönetmeliğin 6. maddesine dayanılarak çıkarılan "Ceza İnfaz Kurumları Personeli İle Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği"nin 5/g maddesi gereğince infaz koruma memurları ve infaz koruma başmemurları da sakal serbestliğinden yararlanamayacaktır.

Bu 4 grup personel dışında kalan kamu personeli, kurumlarına ait özel bir kılık kıyafet düzenlemesi yok ise sakal serbestliğinden yararlanabilecektir.


ucurum23
Aday Memur
09 Ağustos 2022 11:10

Herhangi bir cevap geldi mi hocam?

antik depresan, 1 yıl önce

Cimere yazdım şuan bekliyorum cevabı. Bendede serbest olması lazım. Ama yeni bir yönetmelik çıkarabilirler

09 Ağustos 2022 12:23

Savcı beye sakal serbest oldu net bir şekilde, bu nedenle sakal bırakacağım dedim. Cevap;hadi bırak dedi. ne yapayım? cevap biraz imalı geldi.


BirAkıllıBenim
Yasaklı
09 Ağustos 2022 12:35

Kendini damdan at
Ökkeş KÖSTERE, 1 yıl önce

Savcı beye sakal serbest oldu net bir şekilde, bu nedenle sakal bırakacağım dedim. Cevap;hadi bırak dedi. ne yapayım? cevap biraz imalı geldi.


Behzatçç
Yasaklı
09 Ağustos 2022 12:41

Bırak ozaman hadi iyice uzatın sakalları takkade takın.
Ökkeş KÖSTERE, 1 yıl önce

Savcı beye sakal serbest oldu net bir şekilde, bu nedenle sakal bırakacağım dedim. Cevap;hadi bırak dedi. ne yapayım? cevap biraz imalı geldi.

09 Ağustos 2022 12:55

Bu dinin mensubu isem takke De takar sakal da bırakırım. Senin nesin neyi savunursun bilmem

Toplam 97 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi