Editörler : Kubil ay
«41424344454647484950515253
14 Ağustos 2022 15:17

yökhukuk
Şef

Bu davaları takip eden avukat arkadaşlar elbette bir emek harcıyordur ancak çoğunun kullandığı dilekçeler sizin de internetten çok kolat ulaşabileceğiniz dilekçeler. Avukatların bu dilekçelere çok bir katkısı yok, matbu form gibi adeta davacıya özel durumlar yazılıp aynen tekrar eden dilekçeler. İdarelerin savunmaları da aynı içerikte, bir elden üretilmiş metinler. O yüzden avukatın alacağı ücret (başta şu kadr sonunda tazminatın şu kadarı gibi) gerçekten katkı sunulmadığı sürece haklı ve hakkaniyetli değil. Bir tür gabin (Durumunuzdan hareketle sömürülmeniz) oluşturan hukuki ilişkilere girmenize gerek yok. Neticede yazılı yargılama usulüne tabi davalar. Duruşmaya girme, kendini yeterli/doğru ifade etme gibi endişe edilecek süreçleri yok.

Ancak tamamen özgün farklı hukuki argümanlar içeren dopdolu dilekçe hazırlayabileceğine inandığınız/güvendiğiniz, dosyayı sizin kadar sahiplenecek hukukçularla çalışmanızı tavsiye ederim. Bu nitelikteki hukukçular da sizinle empati kurup en zor zamanınızda ücret konusunda makul ve ödeme konusunda sizi üzmeyecek bir yaklaşım gösterecektir.

Farklı hukuki argümanlar derken size fikir vermesi için kendi uygulamamdan bahsedeyim: Normalde ihraç işlemine ilişkin yargısal süreç: İdare Mahkemesi--İstinaf (Bölge İdare Mahkemesi)--Danıştay aşamalarından oluşur ve yaklaşık 6 yıllık süreyi kapsar. Ancak tamamen özgün hukuki argümanlarla yazdığım dilekçelerle 2021 yılında doğrudan ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda açtığım davaları Danıştay 5. Dairesi başta reddetti, İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz başvurumu 6 ay önce kabul etti, Daire esastan karar verme aşamasında. Yani hazırladığım dava dilekçesi süreci yaklaşık 3 yıl kısaltan bir sonuç doğurdu. İçerik itibariyle de piyasadaki hiç bir dilekçe ile benzeşmiyor, tamamen özgün.

Komisyon kararı ile ihraç edilenler için de farklı argümanlarla üretilmiş dava dilekçelerine ihtiyaç olduğu tartışmasız. artık yeni/farklı şeyler söylemek lazım bakış açısına sahip hukukçularla çalışmanızı, eğer bulamayacaksanız hiç avukatlık ücreti ödemeye gerek kalmadan internetteki dilekçelerden durumunuza en uygun olanı kişiselleştirip dava sürecinizi bizzat takip etmenizi tavsiye ederim.

Saygılarımla...

14 Ağustos 2022 15:43

yökhukuk
Şef

Sizinle aynı kaderi paylaşan uzun yıllar akademisyen ve üst düzey yönetici olarak görev yapmış, İdare Hukukçusu ve bu alanda Doçent unvanına sahip birisi olarak daha genel bir kanaatimi paylaşmak isterim:

Gerek KHK eki listelerle, gerekse İdareler tarafından Komisyon kararı ile kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili yargı süreçleri (çok az istisna dışında) maalesef aleyhe sonuçlanıyor/sonuçlanacak. Muhtemel bir seçim süreci öncesinde mevcut iktidar tarafından oy kaygısı ile; ya da seçim sonrasında kazanan yeni yönetim tarafından Kanun düzenlemesi yapılarak bu sorun çözülececek kanaatindeyim. Avrupa Konseyi/Komisyon ve belki AİHM de bu kadar dosya yüküyle boğuşmak yerine Kanunla düzenleme yolunu tavsiye edecek.

Muhtemel bir yasal düzenleme ile (açılan davalardan feragat edilmesi ve yeni bir dava açılmaması şartıyla mali ve özlük hakların faiziyle birlikte ödenmesi yönünde düzenleme yapılıp (beraat, takipsizlik gibi siyasilerce dillendirilen bazı koşulların varlığına bağlı ya da hiç bir koşul olmaksızın) yaş haddini doldurmayanlara göreve iade hakkı verilebilir, hatta ihraç edilenler bakımından emeklilik yaş haddi 72 yaşa yükseltilebilir.

Hatta çok ihtimal vermemekle birlikte, kamu görevinden ayrı kalınan süre ve en son görev yapılan kadro/pozisyon/görev ve söz konusu göreve bağlı mali ve özlük hakları gibi bazı objektif kriterler belirlenerek ihraç edilenlere ekstra bir ödeme yapılması yönünde bir yasal düzenleme yapılabilir.

Yukarıda ifade ettiğim kanaat, ne zaman nasıl ve ne kadar gerçekleşeceği belli olmayan bir ihtimal. Elbette ihtimallere göre değil, mevcut gerçekliğe göre bir strateji izlenmesi gerekir. Şu anki gerçeklik, dava açma süresi içerisinde hak arama yollarını işletmeyi gerektiriyor.

"Dilekçe bir davanın kaderidir" sözünün gereği olarak, bu konuda yetkin, sürecinize değer katacak ve dosyanızı hakkıyla sahiplenecek güvenilir hukukçularla yol yürümenizi tavsiye ederim. Birbirini tekrar eden dilekçelerle işi takip edecek avukatlara (başta şu kadar, sonunda tazminatın şu kadarı gibi) ücret ödemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Neticede para kolay kazanılmıyor ve bu dönem sizin en fazla ihtiyaç duyacağınız şey ekonomik yeterlilik/özgürlük. Başkasına minnet etmeden bu türbülansı en az zararla atlatmak zorundasınız.

14 Ağustos 2022 16:47

yökhukuk
Şef

Merhaba,

Bundan sonraki kamu görevinden çıkarma uygulamalar ilgili personel mevzuatındaki disiplin hükümlerine göre gerçekleştirilmek zorunda.

Bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda:

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.

a) kamu görevinden çıkarmayı gerektiren bir disiplin suçu olarak düzenlendi 2018 yılında. Söz konusu düzenleme daha objektif bir şekilde yorumlamaya müsait. Artık irtibat-iltisak gibi muğlak ve belirsiz bir değerlendirmeye dayalı ihraç söz konusu olmaz, olamaz. Ayrıca bu düzenleme 2018 yılında yürürlüğe girdiği için, yürürlük öncesindeki fiilerin disiplin suçu olarak değerlendirilmesi hukuken mümkün değil.

Benzer bir düzenleme yükseköğretim personeli için de getirildi. 2547 sayılı Kanuna 2020 yılında eklenen hükümle, "Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak."

düzenlemesi getirildi.

Diğer kamu personeli için de, kendi personel kanunlarında bu yönde düzenleme yapıldığı kanaatindeyim.

Söz konusu düzenlemelerin dar yoruma tabi tutularak başta savunma hakkı olmak üzere disiplin hukukuna bağlı usuli güvenceler kullandırılması zorunlu ve yürürlükten önceki fiiller için disiplin cezası uygulanması hukuken mümkün değil.

Ayrıca disiplin cezaları için uygulanan zamanaşımı burada uygulanmak zorunda, Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiler için, fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ceza verilmek zorunda, aksi takdirde ceza zamanaşımı söz konusu olur.

Burada belirleyici olan şey, fiilin kanunda tanımlanan fiile tip olarak uyup uymadığı konusunda yapılacak yorumun daraltıcı yoruma tabi tutulup tutulmayacağı ve belki de daha önemlisi "temadi etme" devamlılık garabetinin hala sürdürülüp sürdürülmeyeceği.

14 Ağustos 2022 19:50

yökhukuk
Şef

Bu davalarla ilgili çok temel bir kaç soruyu gündeminize getirmek istiyorum.

31 Temmuz itibariyle irtibat-iltisak-kurum kanaati gerekçesiyle ihraç edebilme uygulaması sona erdi. Bu tarihten sonra açılacak veya daha önce açılıp halen derdest olan idare mahkemesi-Bölge İdare Mahkemesi-Danıştay safhasında henüz karara bağlanmamış) davalarda, ortaya çıkan bu yeni durum dikkate alınması gerekir mi?

Yani mahkemeler, 375 sayılı KHK 'nın Geçici 35 inci maddesi düzenlemesinin uygulaması sona erdiği için lehe hukuki durumu göz önünde bulundurarak,(düzenlemenin uygulamasının sona ermesi bir tür lehe hukuki durum oluşturur mu?) söz konusu maddeye göre değil, ilgili personel kanunlarındaki disiplin hükümlerine göre davayı karara bağlaması gerekmez mi?

Bu bağlamda, daha teknik bir soru soralım: 375 sayılı KHK 'nın Geçici 35 inci maddesi yürürlükten kalkmış mıdır? yoksa uygulanması mı sona ermiştir. Bir düzenlemenin yürürlükten kaldırılması ile uygulanmasının sona erdirilmesi hukuki sonuçları bakımından aynı mıdır?

Bir düzenlemenin uygulama süresinin sona ermesi ile yürürlükten kaldırılması arasında fark yok denilirse, mahkemeler açılacak ya da daha önce açılmış davalarda, ihraç kararının hukuki dayanağına göre değil, lehe hüküm niteliğindeki disiplin hükümlerini uyuşmazlığın çözümünde esas alması gerekmez mi?

Eğer lehe hüküm niteliğindeki disiplin hükümlerini esas alması gerekir denirse, söz konusu disiplin hükümleri 657 DMK da 2018 yılında, 2547 sayılı YÖK kanununda 2020 yılında (diğer kanunları da ilgili düzelemelerinin yürürlük tarihine göre değerlendirebiliriz) yürürlüğe girdiğine göre, yürürlükten yani 2018 den önceki fiiller gerekçe gösterilerek verilen ihraç kararlarının hukukilik denetiminde dikkate alınabilir mi? Eğer alınabilirse fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde ceza verilmediği hususu gözetildiğinde zamanaşımına uğramıştır denilebilir mi?

Yorum ve değerlendirmelerinizi bekliyorum.

Daha ayrıntılı soru ve sorunlarınız için yuksekogretimhukukcusu@gmail.com e-mail adresi üzerinden benimle iletişim kurabilirsiniz.

14 Ağustos 2022 21:08

istanbul1923
Aday Memur

https://t.me/+YqaHFI2hLMlkNWNk

Arkadaşlar telegram grubuna herkes gelsin bilgi alışverişi daha kolay olsun

14 Ağustos 2022 21:34

Gideraçmaustası
Aday Memur

Arkadaşlar merhaba,

30 temmuz ihraç, daha yeni dava hazırlığına başladım

Avukatlarla yaptığım görüşme neticesinde;

Şimdilik iptal davası açacağız, yapılan işlemin iptalin

isteyeceğiz, haklarımıza istersek tam yargı davası olur diyor, tam yargı

davasında kaybetme durumunda idare avukatı yüzde onbeş vekalet ücreti alırmışı

bizim idareden talep ettiğimiz tutardan

4 avukattan uzak durdum,

Öncelik ohal bürosuna itiraz edeceğiz

Öncelikli kurumdan tekrar iade talep edeceğiz. diyenlerden ,

yine bazı avukatlar diyorki dava açarken belirtilmeyen haklarlala ilgliil ahim süreci bile kapanablir diyor,bazıları dyorki sana özgü bir dilekçe olsun diyor

14 Ağustos 2022 21:36

Gideraçmaustası
Aday Memur

idare mahkemesine gittim adli tatil diye bir şey yok şuandada açabilirsiniz anck sisetmde gözükmez d

14 Ağustos 2022 21:50

ercan+80
Memur

Ne ohal bürosu anlamadım.İhraç tebliğinde bile yazıyor idare mahkemesi diye.Yani öncelik ohal bürosuna başvurudaki amaç ne.

14 Ağustos 2022 21:54

Gideraçmaustası
Aday Memur

ohale itiraz edeceğiz diyen avukat bizim hakkımız nasıl savunacak

14 Ağustos 2022 21:55

aBBo
Aday Memur

Arkadaşlar yarın saat 19 da Twitter'da gündem açacaz hepimiz katılırsa sesimizi duyururuz lütfen katılım sağlayalım

14 Ağustos 2022 21:55

Gideraçmaustası
Aday Memur

benim öğrenmek istediğim, dava dilekçesinin sonunu 30.07.2022 yapılan ihraç işlemini iptali mi?

yoksa

iptal edilerek ihraç olduğum günden itibaren maaş ve özlük haklarımın yasal faizi le birlikte tarafıma iadesi şeklendemi bağladınıız.

14 Ağustos 2022 22:44

turkuaz ulugbey
Şube Müdürü

Arkadaşlar yarın saat 19 da Twitter'da gündem açacaz hepimiz katılırsa sesimizi duyururuz lütfen katılım sağlayalım


aBBo, 10 saat önce - Alıntıya git
Nerde açılacak hep birlikte katılalım biz de hem ADLİ HEM İDARİ mahkememi kazandım 9 aydır görevime Başlatılmıyorum baya da var böyle olan...bu EGM Sayfasında "İdare mahkemesi iade kararları" başlıklı sayfaya da bakınız arada arkadaşlar.....
14 Ağustos 2022 22:46

turkuaz ulugbey
Şube Müdürü

Arkadaşlar merhaba,

30 temmuz ihraç, daha yeni dava hazırlığına başladım

Avukatlarla yaptığım görüşme neticesinde;

Şimdilik iptal davası açacağız, yapılan işlemin iptalin

isteyeceğiz, haklarımıza istersek tam yargı davası olur diyor, tam yargı

davasında kaybetme durumunda idare avukatı yüzde onbeş vekalet ücreti alırmışı

bizim idareden talep ettiğimiz tutardan

4 avukattan uzak durdum,

Öncelik ohal bürosuna itiraz edeceğiz

Öncelikli kurumdan tekrar iade talep edeceğiz. diyenlerden ,

yine bazı avukatlar diyorki dava açarken belirtilmeyen haklarlala ilgliil ahim süreci bile kapanablir diyor,bazıları dyorki sana özgü bir dilekçe olsun diyor


Gideraçmaustası, 10 saat önce - Alıntıya git
Ohal bürosu diye birşey yok diye biliyorum kalktı diye biliyorum devrem.. 375 Sayılı Khk'ca ihraç edilenler Bulundukları ilin idare Mahkemelerine Başvuru yapacaklar diye biliyorum
14 Ağustos 2022 23:08

polat2010
Şube Müdürü

Arkadsslr yarın gece beraat takipsizlik alan KHK magduru polis arkdaslar için Twitter da etkinlik düznlycegz telegram grubunda detaylı bilgi yarın aksam verilecek destek vercek yada katılım saglayack sucsuz olan tüm magdur arkdasları beklyrz. Telegram grup linki asagıdadır

https://t.me/+YqaHFI2hLMlkNWNk

15 Ağustos 2022 00:51

Memolii34
Aday Memur

Arkadaşlar 30.07 ihraçlarından biriyim birisi bana idare mahkemesi başvurusu için örnek dilekçe atabilirmi lütfen henüz başlatamadım idare mahkemesine başvuruyu atarsanız örnek dilekçe sevinirim

15 Ağustos 2022 00:52

dostum yaşar
Şube Müdürü

Arkadaşlar 30.07 ihraçlarından biriyim birisi bana idare mahkemesi başvurusu için örnek dilekçe atabilirmi lütfen henüz başlatamadım idare mahkemesine başvuruyu atarsanız örnek dilekçe sevinirim


Memolii34, 7 saat önce - Alıntıya git
telegrama gel atalım emailden gönderilmiyo
15 Ağustos 2022 02:09

SİNOGRAF
Şef

Arkadsslr yarın gece beraat takipsizlik alan KHK magduru polis arkdaslar için Twitter da etkinlik düznlycegz telegram grubunda detaylı bilgi yarın aksam verilecek destek vercek yada katılım saglayack sucsuz olan tüm magdur arkdasları beklyrz. Telegram grup linki asagıdadır

https://t.me/+YqaHFI2hLMlkNWNk


polat2010, 9 saat önce - Alıntıya git
Arkadaşım güzel de link bizi gruba götürmüyor isimle arasak bulamıyoruz nasıl katılacağız
15 Ağustos 2022 02:17

dostum yaşar
Şube Müdürü
Arkadaşım güzel de link bizi gruba götürmüyor isimle arasak bulamıyoruz nasıl katılacağız
SİNOGRAF, 6 saat önce - Alıntıya git
bilgisayardan telegramı ve memurlar neti açacaksın. ordan katılabiliyorsun. sonra telefondan açınca görürsün zaten
15 Ağustos 2022 02:25

SİNOGRAF
Şef
bilgisayardan telegramı ve memurlar neti açacaksın. ordan katılabiliyorsun. sonra telefondan açınca görürsün zaten
dostum yaşar, 6 saat önce - Alıntıya git
Sağolasın bu şekilde deneyeceğim
15 Ağustos 2022 05:38

Memurpol0
Aday Memur
Nerde açılacak hep birlikte katılalım biz de hem ADLİ HEM İDARİ mahkememi kazandım 9 aydır görevime Başlatılmıyorum baya da var böyle olan...bu EGM Sayfasında "İdare mahkemesi iade kararları" başlıklı sayfaya da bakınız arada arkadaşlar.....
turkuaz ulugbey, 9 saat önce - Alıntıya git
#2022yazihraçları Hastagı ile Twitter etkinliği olacak saat 19 da katılım çok olursa gündeme düşebilirsek iyi olur. Ayrıca hakaret küfür etmeden hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız. Benim hakkımla kazandığım ve alnımın akıyla yaptığım mesleğimi elimden aldılar. Sebep olanlara bu yanına kar kalmamalı
Toplam 1060 mesaj
«41424344454647484950515253