Editörler : cihan27E.Kayı Han
12 Ağustos 2022 00:00   


Yasaklı
Rapor sorunu

Izin dönüşü izin bitmeden hastahanede rapor alıp idari büro veya amir olmaz kabul deyip red çekip gel diyebilir mi hastane raporuna

12 Ağustos 2022 00:03

Rollo07
Memur
Hayret zam dışında bir konu
12 Ağustos 2022 01:10

Schillaci
Şef

Egm nin görüşünü mü soruyon yoksa yasal hakkını mı? Emniyet hemen gel başla burda hastaneye git olmaz etmez izinden sayarız usul fenne yollarız der. Bu sağlık dairenin müta'laasıdır....

Ama sen 2500 km uzaktasın. İzinde hastalanamazsın, ölemezsin, kaza yapamazsın diye bir tabiat kanunu yok. Hastalandın toktora gettin sana istirahat verdi. Artık izin süren durur rapor süren başlar. Rapor bittiğinde iznin devam etse dahi gidip başlamanı yaparsın çünkü izin konusu "kaç gün izne çıktığınla" alakalı değil süre ile alakalı. Atıyorum 1-15 ağustos tarihleri arası yıllık izne çıktıysan 16 sında başlamanı yaparsın. Rapor süresi izin süresinden az olsa dahi senelik iznin iptal olur 16 sında başlamanı yaparsın. Yani 10 ağustosta 3 gün rapor aldın. İznin durdu rapor başladı. 15+3=18 ağustosa kadar iznin uzamadı. Sen dilekçende 15 ağustosa kadar izin talebinde bulundun. Mantık böyle işliyor.

Ama rapor süren izin sürenden uzunsa yani 14 ağustosta 7 gün rapor aldın raporun 21 ağustosta bitiyor 22 sinde başlamanı yaparsın. Usul fene yollarlarsa raporun son günü belirtilen hastaneye git. Sağlık raporu senin yasal hakkın. E rapor aldığında sgk provizyon sistemine direkt düşüyor. Vermiyorum etmiyorum görmüyorum deme lüksleri yok. Rahat ol.

12 Ağustos 2022 08:35

ÇOTANAK
Editor

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesine göre, hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının geçici görev ve kanuni izinlerinin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık birimlerinden alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda, anılan yönetmeliğe göre memuriyet mahalli dışında alınan hastalık raporlarının uygun olabilmesi için kamu personelinin;

a) Geçici görevli olması,

b) Görevli olduğu ildeki sağlık hizmeti sunucusu tarafından sevkinin yapılmış olması,

c) Kanuni iznini kullanıyor olması (yıllık, mazeret, evlilik vb.)

d) Sağlık hizmeti sunucusunun acil kliniğinden giriş yapılarak muayene olması

koşullarını taşıması gerekmektedir.

Öte yandan; Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin 7 nci fıkrasında şu hüküm yer almaktadır :

*Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur iznini kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır. Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan memurların hastalıklarından dolayı verilen hastalık izninin, yıllık izin içine dahil edilmemesi gerekmektedir.

Buna göre;

a- Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben göreve başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilecektir.

b- Hastalık izninin, kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona vermesi halinde; ilgilinin yıllık izninden geri kalan kısmını, izin vermeye yetkili amirinden yeniden izin almaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanması mümkün bulunmaktadır.

c- Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle rapor alan bir memurun sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde, sağlık izninin bitimini müteakiben görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izninin daha sonra kullandırılması mümkün bulunmaktadır.

12 Ağustos 2022 12:34

Pomem9876
Yasaklı

Usül fene hemen gidiliyor mu raporun bitmeden sonuçta görev iline hemen gelemezsin raporun bitmeden onlar mı belirliyor gidilecek hastaneyi usul fende

12 Ağustos 2022 12:42

ÇOTANAK
Editor

Usül fene hemen gidiliyor mu raporun bitmeden sonuçta görev iline hemen gelemezsin raporun bitmeden onlar mı belirliyor gidilecek hastaneyi usul fende


Pomem9876, 2 ay önce - Alıntıya git

Böyle yapacaksınız demiyorum ama yerinizde olsam hasta değilseniz rapor almazdım. Raporu gerçek olsa bile fenne aykırı görülüp hakem hasteneye sevk edilen çok insan var. Bu husus emniyette çok katı olarak uygulanıyor.

12 Ağustos 2022 13:05

Pomem9876
Yasaklı

Veya usul fene görev yaptığın ilde mi gidiyosun ve hemen raporun bitmeden mi giriyorsun

12 Ağustos 2022 13:30

ÇOTANAK
Editor
Toplam 7 mesaj