Editörler : Renjiro
12 Ağustos 2022 14:16   


engelli memur 2inci tayin

adalet bakanlığında çalışıyorum, 2inci tayin dilekçemi verdim. Red gelme durumu var mı sizce? Şuan adli tatil olduğundan Eylül sonu gibi cevap gelir sanırım.

12 Ağustos 2022 14:19

whisper34
Aday Memur

Dilekçeme bunu da ekledim.

Bir kereye mahsus?? ifadesinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştur.

Danıştay 16. Dairesi Esas 2015/10808 sayılı karar ile ilgili yönetmelikte yer

alan ?bir defadan fazla? hükmünün yürütmesini durdurmuş olup, Başbakanlığın

yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

yapmış olduğu itiraz 21/01/2016 tarih ve 2015/1435 Esas Nolu kararıyla Red

Olunmuştur

Toplam 1 mesaj