Editörler : E.Kayı Han
19 Ağustos 2022 21:54

Yüz kızartıcı suçtan HAGB kararı memuriyetin sonlandırılmasına sebep midir?

Mrb öğretmenim yüz kızartıcı suçtan Hagb alınması durumunda memuriyet sonlandirilamaz diyor bilgisi olan var mi


mustafaaa15
Aday Memur
19 Ağustos 2022 23:37

Kurumun bilgisi var mi.


donurh
Daire Başkanı
20 Ağustos 2022 00:05

Öğretmeniniz mi diyor? Siz öğrenci misiniz? Anlaşılmıyor ki...


Mazlmm
Aday Memur
20 Ağustos 2022 02:24

Devlet memuru olmaya engel suçlardan birisi dahi olsa. Dmk daki ilgili maddede suçlar sayıldıktan sonra cümlenin sonunda mahkum olmamak ibaresi var. Hagb mahkumiyet olmadığı için devlet memuru olma şartlarını kaybetmiş olmuyorsunuz.

Ancak dmk 125e/g maddesi var. 'devlet memurluğu ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı hareketlerde bulunmak'. Tabiri caizse joker madde. Kurumunuz bu maddeden işlem yapabilir. Yargı yoluyla dönülür diyende var imkanı yok diyende. Orasıyla ilgili bir tecrubem yok. Birşey diyemiyorum.


Esra Koyuncu
Aday Memur
20 Ağustos 2022 02:32

Kurumun bilgisi var 6 ay oldu hiçbir işlem yapmadilar

20 Ağustos 2022 08:03

Fiilin işleniş tarihi nedir, kurumun suçu öğrenme tarihi nedir, eğer öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içinde soruşturma açmadılar ise bu saatten sonra verilecek bir cezanın idari yargıdan dönme ihtimali yüksek, geçmiş olsun.


Tenruhde13
Aday Memur
21 Ağustos 2022 11:30

Geçmiş olsun hocam. Aynı durumdaydım ben de öğretmenim. Ben ihraç olmuştum ama göreve döndüm. Sizin konuya hakim olmak lazım yorum yapabilmek için. Burdan ne söylesek boş.

ogrtmn3435
Aday Memur
21 Ağustos 2022 14:48

Tenruhde13 hocam özel değilse sizin hagb aldığınız konu nedir?


Tenruhde13
Aday Memur
21 Ağustos 2022 15:55

Yüz kızartıcı suç ama ben KYOK almıştım.
ogrtmn3435, 2 yıl önce

Tenruhde13 hocam özel değilse sizin hagb aldığınız konu nedir?


Canpolat38
Aday Memur
21 Ağustos 2022 23:42

Anayasa Mahkenesinin kararı var HAGB alan memurun memurluktan çukartılması Masumiyet kararının ihlaline neden olmaktadır şeklinde.

rdemir126.rd
Genel Müdür
22 Ağustos 2022 11:21

Adli karar doğrudan idari kararı bağlamaz. Hagb slınsa da idari yönden ywni yüz kızartıcı suçtan devlet memurlupundan çıkarma alabilirsiniz örnekleri çok


Turhan06
Daire Başkanı
23 Ağustos 2022 00:42

Yüz kızartıcı suç demeyelim de hareket diyelim hocam. Adli süreç ile idari aüreç birbirinden tamamen bağımsız mıdır? Değildir elbet ancak DMK 131. Madde de ortada. HAGB ye dayanarak disiplin cezası uygulayamaz. Ancak aynı eylemi disiplin hukukuna göre değerlendirip ilgili kişi hakkında işlem tesis edebilir.
rdemir126.rd, 2 yıl önce

Adli karar doğrudan idari kararı bağlamaz. Hagb slınsa da idari yönden ywni yüz kızartıcı suçtan devlet memurlupundan çıkarma alabilirsiniz örnekleri çok


mukbilyasamaz
Şube Müdürü
28 Ağustos 2022 10:21

Yüz kızartıcı suç istisnai bir ceza türüdür. Ceza mahkemesinden mahkumiyet çıkmasa bile idare bu suçtan ihraç kararı verebiliyor. Ben ceza mahkemesinden 6 ay hapse mahkum edildim huzur ve sükun bozmak suçundan ancak idare attığım mesajların içeriğinin yüz kızartıcı suç olarak değerlendirdi ve ihraç kararı verdiler. göreve hala dönebilmiş değilim. hagb kararı yüz kızartıcı suçlar için ceza verilmesine engel değil maalesef. 125e-g ceza maddesi yoruma çok açık bir madde. ettiğiniz bir küfrü bile bu maddeye koyup ihraç verebilirler.


rdemir126.rd
Genel Müdür
29 Ağustos 2022 21:14

Küfür hakaret ve benzeri davranışlar yüz kızartıcı bir suç değildir. En fazla memurun vakarına yakışmayan hakaret kabul edilebilir. Tabi idare hukukunu yürütenler hukukçu olmadığı için farklı sonuçlar çıkabiliyor

mukbilyasamaz, 2 yıl önce

Yüz kızartıcı suç istisnai bir ceza türüdür. Ceza mahkemesinden mahkumiyet çıkmasa bile idare bu suçtan ihraç kararı verebiliyor. Ben ceza mahkemesinden 6 ay hapse mahkum edildim huzur ve sükun bozmak suçundan ancak idare attığım mesajların içeriğinin yüz kızartıcı suç olarak değerlendirdi ve ihraç kararı verdiler. göreve hala dönebilmiş değilim. hagb kararı yüz kızartıcı suçlar için ceza verilmesine engel değil maalesef. 125e-g ceza maddesi yoruma çok açık bir madde. ettiğiniz bir küfrü bile bu maddeye koyup ihraç verebilirler.


donurh
Daire Başkanı
30 Ağustos 2022 00:49

Bu konu sürekli tartışılıyor, oysa cevabı çok net: HAGB, ne işten çıkartmaya ne de arşiv arş. olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir ama ANAYASAYA GÖRE! Yani ülkede hukuk çok kötü işlediği için idareler ve alt mahkemeler olumsuz karar verebilir ama AYM diye bir yer var ve burası karar verirken anayasayı baz alıyor. AYM'nin, hagbden dolayı çıkartılan veya işe giemeyenleri işe iade ettiği bir sürü örnek var. HAGB hüküm değildir ve hiçbir olumsuz etkisi olamaz, net. Evet işten çıkartabilirler ama geri dönersiniz. Evet yıllar geçer, ama toplu paranızı alırsınız. Saçma ama durum bu.


mukbilyasamaz
Şube Müdürü
30 Ağustos 2022 10:05

hocam zaten ceza mahkemesinin tarafıma verdiği suçlar yüz kızartıcı suçlar arasında yer almıyor ancak yüz kızartıcı suç maddesini öyle bir yazmışlarki oraya her türlü fiili koyabilirler. bir kanun maddesinde "gibi suçlar" ifadesi yer alabilir mi, böyle kanun mu olur. keyfiyete çok açık bir durum. fakat hukukçuların söylediği şu, idare mahkemesi ceza mahkemesinin verdiği kararlara göre hareket etmek zorunda değil. bu da elimizi kolumuzu bağlayan bir durum. tabikide bu tür hukuksuzluklar illaki üst mahkemelrden dönecektir ama çok uzun yıllar insanları mağdur ediyorlar.

rdemir126.rd, 2 yıl önce

Küfür hakaret ve benzeri davranışlar yüz kızartıcı bir suç değildir. En fazla memurun vakarına yakışmayan hakaret kabul edilebilir. Tabi idare hukukunu yürütenler hukukçu olmadığı için farklı sonuçlar çıkabiliyor


Hukukkk3663633
Kapalı
19 Eylül 2022 16:54

Adli karar idariyi bağlamaz mı :) yorumunu altına aym kararları attım okumadınız herhalde çünkü aylardır cevap göremedim tek aym kararı olsa keşke danıştayın, hatta 2022 tarihli danıştay idari dava daireleri kurulu kararında paylaştım

rdemir126.rd, 2 yıl önce

Adli karar doğrudan idari kararı bağlamaz. Hagb slınsa da idari yönden ywni yüz kızartıcı suçtan devlet memurlupundan çıkarma alabilirsiniz örnekleri çok


Hukukkk3663633
Kapalı
19 Eylül 2022 16:55

Anayasa Mahkemesi 11.6.2018 tarihli ve 2015/6075 başvuru numaralı Galip Şahin başvurusu hakkında verdiği kararında masumiyet karinesi güvencesinden bahsederken;

"Güvencenin ilk boyutu kişi hakkındaki ceza yargılaması sonuçlanıncaya kadar geçen, bir diğer ifadeyle kişinin ceza gerektiren bir suçla itham edildiği (suç isnadı altında olduğu) sürece ilişkin olup suçlu olduğuna dair hüküm tesis edilene kadar kişinin suçluluğu ve eylemleri hakkında erken açıklamalarda bulunulmasını yasaklar. Güvencenin bu boyutunun kapsamı sadece ceza yargılamasını yürüten mahkemeyle sınırlı değildir. Güvence aynı zamanda diğer tüm idari ve adli makamların da işlem ve kararlarında, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçlu olduğu yönünde ima ya da açıklamalarda bulunulmamasını gerekli kılar. Dolayısıyla sadece suç isnadına konu ceza yargılaması kapsamında değil ceza yargılaması ile eş zamanlı olarak yürütülen diğer hukuki süreç ve yargılamalarda da (idari, hukuk, disiplin gibi) masumiyet karinesinin ihlali söz konusu olabilir. Güvencenin ikinci boyutu ise ceza yargılaması sonucunda mahkumiyet dışında bir hüküm kurulduğunda devreye girer ve daha sonraki yargılamalarda ceza gerektiren suçla ilgili olarak kişinin masumiyetinden şüphe duyulmamasını, kamu makamlarının toplum nezdinde kişinin suçlu olduğu izlenimini uyandıracak işlem ve uygulamalardan kaçınmasını gerektirir." denilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 2.7.2020 tarihli ve 2016/13566 başvuru numaralı Hüseyin Sezer başvurusu hakkında verdiği kararında;

?55.Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hallerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklara bakan idari mahkemelerin fiilin sübutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı göstermesi ve bunu sorgulayacak ifadeler kullanmaması beklenir. Aksi taktirde kişinin ceza mahkemesinden beraat etmiş olmasının bir anlamı kalmaz. Bu bakımdan idari mahkemeler dahil devletin diğer otoritelerinin beraat kararından şüphe duyulmasına yol açacak biçimde hareket etmekten kaçınmaları gerekir (benzer yönde değerlendirmeler için bkz. Barış Baş, § 62).? ifadelerine yer verilmek suretiyle, idari yargılamada ceza mahkemesince ulaşılan kanaatin esas alınması ve bu kararda şüphe duyulmaması gerektiği belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi yine bu kararında;

?58. Kullanılan ifadelere bakıldığında ceza mahkemesi kararında ulaşılan sonucun tartışmaya açılmasının yanında kararı okuyanlarda başvurucunun üzerine atılı suçu işlediği izleniminin oluşmasına sebebiyet verildiği görülmektedir. Bu durumda beraat kararı anlamsız hala gelmiş ve başvurucunun masumiyetine gölge düşürülmüş; öte yandan iki yargı kolu arasında başvurucunun gizliliğinin ihlali suçunu işleyip işlemediğiyle ilgili olarak çelişkili kararların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla masumiyet karinesinin ikinci boyutu ihlal edilmiştir (benzer yöndeki değerlendirmeler için bkz: Barış Baş § 65).

59. Ayrıca Ceza Mahkemesinin ulaştığı kanaatin isabetli olmadığının veya hatalı olduğunun düşünülmesinin, İdare Mahkemesinin başvurucunun masumiyetine saygı gösterme yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı vurgulanmalıdır. Ceza Mahkemesi kararındaki isabetsizlik masumiyet karinesine istisna getirilmesini gerektiren bir durum değildir. Masumiyet karinesine saygı gösterilmesindeki kamusal yarar, bazı durumlarda haksızlık teşkil eden fiili işleyenin disiplin yönünden yaptırımsız kalmasını bile haklılaştıracak derecede önemlidir (benzer yöndeki değerlendirmeler için bkz: Barış Baş, § 66)." ifadelerine yer verilmiştir.

Anılan Anayasa Mahkemesi kararları birlikte değerlendirildiğinde;

her iki yargı kolu arasında çelişkili kararların ortaya çıkmaması, ceza yargılamasında verilen beraat veya ceza soruşturması aşamasında verilen takipsizlik kararına idari yargı yerlerince de uyulması Anayasa ile güvence altına alınan ve adil yargılanma hakkının bir unsuru olan ?masumiyet karinesinin? bir gereğidir.

mukbilyasamaz, 2 yıl önce

hocam zaten ceza mahkemesinin tarafıma verdiği suçlar yüz kızartıcı suçlar arasında yer almıyor ancak yüz kızartıcı suç maddesini öyle bir yazmışlarki oraya her türlü fiili koyabilirler. bir kanun maddesinde "gibi suçlar" ifadesi yer alabilir mi, böyle kanun mu olur. keyfiyete çok açık bir durum. fakat hukukçuların söylediği şu, idare mahkemesi ceza mahkemesinin verdiği kararlara göre hareket etmek zorunda değil. bu da elimizi kolumuzu bağlayan bir durum. tabikide bu tür hukuksuzluklar illaki üst mahkemelrden dönecektir ama çok uzun yıllar insanları mağdur ediyorlar.


Hukukkk3663633
Kapalı
19 Eylül 2022 16:57

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2019/9275 E. , 2020/3736 K.

Davacının ? Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davada silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak bahsi geçen hükmün istinaf ve temyiz aşamalarının tamamlanmadığı, dolayısıyla hükmün kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek fiillerinden herhangi biri ya da hepsini işlediğine veya bu yönde eylemde/faaliyette bulunduğuna dair adli yargı mahkemelerince verilen kesinleşmiş bir karar bulunmadığı, dolayısıyla ortada Yönetmeliğin 9/1-a maddesinin aradığı anlamda ceza mahkemesince verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadan yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer yandan, davacı hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/1-a maddesi uyarınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek fiillerinden dolayı mahkumiyet hükmü kurulması ve söz konusu hükmün kesinleşmesi durumunda, idarece disiplin mevzuatı dikkate alınarak yeniden işlem tesis edilebileceği de açıktır.

mukbilyasamaz, 2 yıl önce

hocam zaten ceza mahkemesinin tarafıma verdiği suçlar yüz kızartıcı suçlar arasında yer almıyor ancak yüz kızartıcı suç maddesini öyle bir yazmışlarki oraya her türlü fiili koyabilirler. bir kanun maddesinde "gibi suçlar" ifadesi yer alabilir mi, böyle kanun mu olur. keyfiyete çok açık bir durum. fakat hukukçuların söylediği şu, idare mahkemesi ceza mahkemesinin verdiği kararlara göre hareket etmek zorunda değil. bu da elimizi kolumuzu bağlayan bir durum. tabikide bu tür hukuksuzluklar illaki üst mahkemelrden dönecektir ama çok uzun yıllar insanları mağdur ediyorlar.


Hukukkk3663633
Kapalı
19 Eylül 2022 22:32

-Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, T. 21.04.2011, E. 2010/1391, K. 2011/273: "Bir

kamu görevlisinin işlediği iddia edilen disiplin suçunun aynı zamanda ceza yasasına

göre de suç niteliğinde olması ve ceza yargılaması sonucunda suçun unsurlarının

oluşmadığı ya da suçun işlenmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle kişinin beraatine karar

verilmesi durumunda, bu beraat kararının disiplin hukuku yönünden idari yargı

yerlerince yapılacak yargılamada bağlayıcı nitelik taşıyacağı" şeklindedir,

www.sinerjimevzuat.com.tr, e.t. 09.04.2016

mukbilyasamaz, 2 yıl önce

hocam zaten ceza mahkemesinin tarafıma verdiği suçlar yüz kızartıcı suçlar arasında yer almıyor ancak yüz kızartıcı suç maddesini öyle bir yazmışlarki oraya her türlü fiili koyabilirler. bir kanun maddesinde "gibi suçlar" ifadesi yer alabilir mi, böyle kanun mu olur. keyfiyete çok açık bir durum. fakat hukukçuların söylediği şu, idare mahkemesi ceza mahkemesinin verdiği kararlara göre hareket etmek zorunda değil. bu da elimizi kolumuzu bağlayan bir durum. tabikide bu tür hukuksuzluklar illaki üst mahkemelrden dönecektir ama çok uzun yıllar insanları mağdur ediyorlar.


Meftun 01
Memur
24 Eylül 2022 11:01

Cezanın içeriği ve hagb kaç ay ?

Ben de aldim hagb, ihraç oldum ve mahkeme yoluyla geri iade oldum..

Toplam 47 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi