Editörler : ÇOTANAK
01 Eylül 2022 15:14   


Dmk madde 56

Dmk madde 56 da aday memurun memurlukla bağdaşmayacak hal ve hareketlerde bulunanların ilişiğikesilir diyor. Bu hareketler yoruma açık bir şey mi yoksa ne gibi spesifik hareketler olması gerekiyor bilen yardımcı olabilir mi

01 Eylül 2022 15:40

zk17ts
Memur

evet ben de konuyu güncelleyeyim. biraz muğlak bir konu gibi ben internetten araştırdım, bulamadım. belki daha detaylı bilen arkadaşlar varsa bizlere yardımcı olabilir.

01 Eylül 2022 15:41

zk17ts
Memur

uygulamada ise zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları gibi Devlete karşı işlenen suçların geneli, Memurluk sıfatına bağdaşmayan ... şeklinde internette buldum

01 Eylül 2022 16:06

Kenzo123
Aday Memur

Evet bunlar yüz kızartıcı suçlar ama maddenin kapsamı bunu mu ifade ediyor acaba

01 Eylül 2022 16:09

baybarsyuzbasioglu2
Aday Memur

İşe gelmezsin, görevini yapmazsın, sorun üstüne sorun çıkarırsın onlar da görevine son verir. Ama kimse de sen işine gereken önemi verdiğin sürece ekmeğinle oynamaz sanırım. Bu arada çok saçma kanunlar var ama yapacak bir şey yok

01 Eylül 2022 18:43

zk17ts
Memur

işe gelmezsin, görevini yapmazsın değil.

Bir avukat belirtmiş, uygulamada memurlukla bağdaşmayan işler şunlar olarak belirtiliyor.

-İhaleye fesat karıştırma, -Edimin ifasına fesat karıştırma, -Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, -Kaçakçılık suçları, -Hırsızlık Suçu, -Dolandırıcılık Suçu, -Güveni Kötüye Kullanma Suçu, -Rüşvet Suçu, -İrtikap Suçu, -Zimmet Suçu, -Hileli İflas (TCK md.161), -Tüm sahtecilik suçları, (Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu, Parada Sahtecilik Suçu (TCK md.197), Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK md.199),Mühürde Sahtecilik Suçu (TCK md. 202) vb.).Kaynak: www.mevzuatinyeri.com https://www.mevzuatinyeri.com/personel-mevzuati/memurluk-sifati-ile-bagdasmayacak-nitelik-ve-derecede-suclar-nelerdir-h14856.htmlmevzuatinyeri

01 Eylül 2022 19:20

OOP.008
Memur
Bu konu o kadar basit değil. Örneğin resmi belgede sahtecilik bile çeşit çeşittir. Senedin var üzerinde oynadın ama gerçekten kişiden diğer alacağın kadar fazla sıfır koydun bu bile incelenir. Böyle bir dava görmüştüm. Hakim yapıcı bir karar vermişti bu yüzden. O maddeye fiilin ağırlığına göre her şey girebilir. Temel ilke fiilin ağırlığı ile cezanın ağırlığının örtüşmesidir. Dolayısıyla ağır suçlar girer
02 Eylül 2022 11:01

rdemir126.rd
Daire Başkanı

Dmk 657 madde 56 ya göre yapacağın her olumsuz davranış. Avukatın belirttiği hususlar madde 56 kapsamının çok dılında. O sayılanlar zaten kafadan memur olmana engel haller. Ama madde 56 ise memur okduktan sonra asaletin tasdik olana kadar ki süreçte yapacağın her olumsuz davranışı içerir. Madde 56 ya göre ilişik kesilmesi için memur sicil defterinde belirlenen bir takım sorular olumsuz doldurulmuş tur. Asaletin tasdik olması durumunda madde 56 dan ilişik kesilmez. Avukatın belirttiği hususlar da isr gerek memuriyet öncesi ve memur ikrn yapılan işlerde hem adli hem idari soruşturma gerçekleşir

02 Eylül 2022 12:40

Kenzo123
Aday Memur

Her olumsuz davranışsa uyarma kınama cezaları ihraç sebebi değilken bu maddeye dayandırılarak o zaman aday memur uyarma kınama cezalarında bile ihraç edilir. Bu madde 56 daki hareketlerin daha spesifik bir tanımı yok mu

05 Eylül 2022 15:21

zk17ts
Memur

Konuyu açan arkadaş ne dedin de hakkında ne karar verildi, bunu açıkça belirtirsen daha çok yardımcı olacak kişi çıkar. Şimdi soyut olarak şu DMK 56'ya girer mi girmez mi diye insanlar net bir şey söyleyemez.

26 Eylül 2022 14:53

Kenzo123
Aday Memur

Up

26 Eylül 2022 14:54

Kenzo123
Aday Memur

Sayın yol gösteren bu konuda bir fikrin yok mu ? Bu maddede ilişik kesilmesi için uyarma kınama cezaları bile yeterli midir

26 Eylül 2022 18:46

zk17ts
Memur

güncelleyeyim arkadaşım halen bulamamışsın herhalde cevabını

Toplam 12 mesaj